Tolnai Népújság, 2017. április (28. évfolyam, 77-99. szám)

2017-04-01 / 77. szám

fi MEGYEI KÖRKÉP 2017. ÁPRILIS 1., SZOMBAT Több mint egymilliárd forintot csalt el a szervezet BARANYA-TOLNA A NAV kom­mandósainak bevetésével kezdó'dött az a pécsi akció, amelyben a pénzügyi nyomo­zók egy vagyonvédelemmel és takarítással foglalkozó szer­vezet vezetőit vették őrizetbe. A bűnszervezet csaknem másfélmilliárd forintot csalt el. A pécsi központú munka­erő-kölcsönzésre és munka­­közvetítésre szakosodott bűn­­szervezet által működtetett cégek Budapesten, Pécsett, Szekszárdon, Baján, Szege-Számlákat zárolt, pénzt foglalt le az adóhatóság den, Debrecenben és Kecske­méten vállaltak őrzésvédelmi és takarítási megbízásokat, több száz munkavállalóval, tájékoztatta lapunkat dr. Ku­­perczkó Adrienn pénzügyőr főhadnagy sajtóreferens. Az irányítók célja az volt, hogy a munkavállalók után fize­tendő adókat, járulékokat és áfafizetési kötelezettséget elkerüljék. Ugyan a dolgozókat beje­lentették, ám általában utá­nuk bevallást nem nyújtottak be, vagy ha mégis, a járulé­kokat végül nem fizették be. Emellett a fizetendő áfa össze­gét fiktív számlák felhaszná­lásával minimálisra csökken­tették. A bűnszervezet a ha­tóságok elől eltitkolt könyve­lői irodával is rendelkezett, a könyvelőcsoportot a bűnszer­vezet vezetőjének volt felesé­ge irányította. A két irányító férfit a NAV kommandósai fogták el, a nyomozók további 19 gyanú­sítottat állítottak elő. Az akci­óban 49 helyszínen tartottak házkutatásokat, köztük Szek­szárdon is. M. I. A földön fekve magára hagyták az eszméletlenre vert áldozatot Elveszítette a szaglását a bántalmazás miatt A rokoni kapcsolatban álló helybéli vádlottak 2016. ja­nuár 30-án Varsádon egy bálban italoztak, szórakoz­tak. Az ügy sértettjei éjjel két óra tájban ugyancsak megérkeztek a szórakozó­helyre, ahol pontosan meg nem állapítható okból az I. rendű vádlott és az egyik sértett között tettlegessé­­géig fajuló szóváltás ala­kult ki. Ihárosi Ibolya ibolya.iharosi@partner.mediaworks.hu VARSÁD-SZEKSZÁRD A teraszra távozó sértettek után kiment az I. rendű vádlott és ott legalább három alkalommal lefejelte a már említett sértettet, aki ha­nyatt esett a betonozott aljza­ton. Ezt követően az ügy egy másik sértettje számon kérte az I. rendű vádlottól, hogy mi­ért bántotta a barátját, erre a vádlott ököllel őt is megütötte. A sértettek ezután elhatá­rozták, Hogy hazamennek, de a vendéglátóegység előtt az I. rendű vádlott újabb vereke­dést provokált, melynek során az egyik sértett többször is megütötte őt. A II. rendű vád­lott ekkor az ügy harmadik sértettjére támadt, akit ököllel két alkalommal arcon vágott. A már menekülni próbáló sértettek egyike beült a kocsi­jába, amikor a II. rendű vád­lott mellett elhaladt, ő egy kri­kett ütővel rávágott a jármű szélvédőjére, valamint a visz­­szapillantó tükörre, míg az I. r. vádlott belerúgott az autó bal hátsó oldalába. Közben a Az elsőrendű vádlott vedője enyhítésért fellebbezett söröző előtt a tettlegesség to­vább folytatódott. Ennek so­rán az I. rendű vádlott a már földre került sértettet kétszer fejbe rúgta, majd eszméletlen állapotban ott hagyta. * A járőrök hívták a men­tőt, a kórházba került sértet­ten életmentő műtétet hajtot­tak végre. Koponyasérülése következtében elveszítette szaglását és észlelési képes­sége is romlott. Az ügyben a napokban hirde­tett ítéletet a Szekszárdi Tör­vényszék. Dr. Hauszmann-né dr. Szőke Rita, a Szekszár­di Törvényszék sajtószóvivő­je elmondta, hogy a bíróság az I. rendű vádlottat bűnösnek mondta ki testi sértés bűntet­tében és társtettesként elköve­tett rongálás vétségében, ezért két év három hónap börtönbün­tetésre ítélte, valamint három évre eltiltotta a közügyek gya­korlásától. A büntetlen előéletű másodrendű vádlott bűnös tes­ti sértés, valamint a közleke­dés biztonsága elleni bűntett­ben, garázdaság és társtettes­ként elkövetett rongálás vétsé­gében. Ezért a bíróság egy év nyolc hónap szabadságvesztés­re ítélte, amelynek a végrehaj­tását három év próbaidőre fel­függesztette. Az ítélet nem jog­erős, mert az ügyész három nap gondolkodási időt tartott fenn, az I. rendű vádlott és vé­dője enyhítésért fellebbezett. A másodrendű vádlott tudomá­sul vette a határozatot. A vádlottak és a sértett többször is egymásnak estek azon az éjszakán. Képünk illusztráció Fotó: TN Visszajuttatták az ellopott varrógépet Új labor segíti a vízmű munkáját BONYHÁD Vádemelési javaslat­tal zárta a nyomozást a Bony­hádi Rendőrkapitányság egy lopási ügyben. A bűnügy ira­tait a Bonyhádi Járási Ügyész­ségnek a napokban átadták. A rendőrök egy 25 éves kis­­vejei férfit gyanúsítanak az­zal, hogy 2017. február 1-jén délután bement egy bony­hádi lakóház melléképületé­be, ahonnan ellopott egy ré­gi varrógépet. A nyomozók az eljárás eredményeként a var­rógépet lefoglalták, majd a sértettnek visszaadták. A férfit gyanúsítottként hallgatták ki, amelynek során a bűncselekmény elkövetését beismerte. A gyanúsított sza­badlábon védekezhet, tájékoz­tatta lapunkat Huszti Gábor, a Tolna Megyei Rendőr-főkapi­tányság sajtószóvivője. 1.1. A varrógép visszakerült a gazdájához Fotó: police.hu PAKS Új mikrobiológiai labora­tóriumot adtak át a Mezőföld­­víz Kft. paksi szennyvíztisz­tító telepén. Az előírt víz- és szennyvízrendszerek ellenőr-HIRDETÉS inkát! A Tolnai Népújság újságíró-olvasó találkozót tart április 4-én, kedden, 16 órától Bonyhádon, a Solymár Imre Városi Könyv­tárban, a Perczel Mór u. 50. szám alatt. Jöjjenek el, mondják el észrevételeiket, tegyék fel kérdéseiket a szerkesztőség és a kiadó munkatársainak! Tolnai Népújság www.TEOL.hu HIRDETÉS Ki ne szeretné, hogy az értékes járművei a legjobbat kapják? Gázolaj ellátó specialistaként a jól ismert és kedvelt BUSINESS DIESEL alaptermékünk mellett örömmel mutatjuk be az új, adalékkal ellátott PREMIUM DIESEL gázolajunkat. Új, PREMIUM DIESEL termékünk előnyei:- tisztítja a motort, gátolja a rozsdásodást,- növeli (5-10%-kal) a motor teljesítményét,- meghosszabbítja a motor élettartamát,- csökkenti a gázolaj fogyasztását! A nyugat-európai adalékot a legjobb keverési arányban adjuk hozzá a BUSINESS DIESEL alaptermékünkhöz, a kedvező árazása miatt pedig használati értéke kiváló az Ön számára. PREMIUM DIESEL. Hasznos és jó, egy megbízható forrásból. Korrekt-Kút Kft. Korrekt-Kút Üzemanyagforgalmazó Korlátolt Felelősségű Társaság zó' vizsgálatait végzik el a la­boratóriumban, valamint kül­ső megbízásokra is dolgoznak, de vannak külső munkáik is, ahol szükség van rá. V. T.

Next

/
Oldalképek
Tartalom