Tolnai Népújság, 2017. február (28. évfolyam, 28-50. szám)

2017-02-27 / 49. szám

2017. FEBRUÁR 27., HÉTFŐ MEGYEI KÖRKÉP g Móricz Norbert több mint tíz éve Nagy-Britanniában él Kilenc hónap a szigeten és három hónap Pakson Móricz Norbert és néhány fotója: angyal, csendélet, méhek A szerző felvétele Színjátszás, fotózás, bűvé­szet. Csak látszólag egy­mástól eltérő foglalatossá­gok. Móricz Norbert életé­ben a kettő ugyanazt a célt szolgálja: örömet szerezni másoknak. Persze önmagá­nak is. Vida Tünde vtunde67@gmail.com PAKS A paksi - vagy trescói - fiatalember remekül érzi ma­gát, elégedett, nincsenek nagy­ra törő vágyai, álmai, de az elé­be kerülő lehetőségeket nem hagyja ki. Móricz Norbert több mint tíz éve Nagy-Britanniában él. Szezonális munkát végez egy Anglia délnyugati csücské­től 28 mérföldre, a Kelta-ten­gerben fekvő szigetcsoport, a Scilly-szigetek egyik tagján, a Tresco-szigeten. Kilenc hóna­pon át az aprócska sziget egyik kávézójában dolgozik, majd há­rom hónapot Pakson tölt, ahol felnőtt, s ahol édes­anyja, barátai ma is élnek. Tehetné és néha meg is teszi, hogy elutazik va­lahova, de ő reme­kül feltalálja ma­gát Pakson is. Azt mondja, akinek barátai és hobbija van, mindegy, hol él. Nem az a fajta, aki rendszere­sen hírt ad magáról, gyerekko­ri barátjával évente egyszer vál­tanak levelet - igaz, akkor 6-7 oldalnál alább nem adja - a ha­zajövetele előtt, hogy egyeztes­sék a szokásos programokat. 5-6 ilyen van, például koncer­tek, közös kocsmatúra... Három éve a paksi lét megha­tározója az amatőr színjátszás, amit az ESZI-ben kezdett. Hef­ner Erika egy már­cius 15-i ünnepség kapcsán hívta őket szerepelni, ahová egyébként széke­ket hordani men­tek. - Az ESZI-s ba­­gázsból a negye­dik év végéig ki­tartott mindenki - mondja. Ő ötödikig, sőt Veszp­rémben két egyetemi színját­szókor tagja is volt. Angliába 2006-ban került ki olyan gyen­ge nyelvtudással, hogy papírra íratta egyik ismerősével, hogy munkát vállalna. Másfél évig a Hajiing Islanden, azóta Tres­­con dolgozik. A színpadi sze­replés szünetelt, egy-két alka­lomtól eltekintve, amikor gye­rekkori hobbiját felelevenítve mikromágiát, azaz „asztali bű­vészetet” mutatott be munka­helyén. Három éve Hefner Eri­ka ajánlott neki. egy szerepet az Okuláré projektben. Norbi örömmel mondott igent. Azóta minden télen várja egy-egy jó szerep. Szeret színpadon lenni, másoknak örömet okozni. A fo­tózást és újabban a filmezést is ezért műveli. Nincs profi felsze1 relése, de van kiváló szeme és érzéke. A paksi 10-es ABC élőt- i ti pocsolyába hulló vízcseppről is tud gyönyörű fotót készíteni. Azt mondja, az lenne az igazi kihívás, ha egy hónapra bezár­nák egy szobába... Nincs felesége, gyermeke Nincs felesége, gyereke, és nem is vágyik rá, hogy legyen. - Ha valamit, ezt nem nekem ta­lálták ki, szeretek elvonulni - in­dokolja. Tervei sem voltak soha, és most sincsenek. - Ahogy a jelenben van, az nekem mind tökéletes, nincs olyan, hogy x éven belül ezt vagy azt el kell ér­nem - fogalmaz. Gyakran for­dul elő vele, hogy sok év eltelté­vel felbukkannak olyan embe­rek az életében, akikről azt gon­dolta, hogy már nem találkoz­nak, végül fontos szerepet ját­szanak az életében. így volt ez, amikor Angliába ment dolgozni, s a színjátszással is. Az lenne a nagy kihívás, ha egy hó­napra bezár­nák egy szo­bába Prózamondó versenyt szerveztek a bonyhádi könyvtárban alsós kisdiákoknak Mátyás napján Mátyás király volt a téma BONYHÁD Idén is megrendez­te Mátyás napja alkalmából a Mátyás prózamondó ver­senyt a bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtár gyer­mekkönyvtára. A téma adta magát, Mátyás királyról szó­ló prózákkal nevezhettek a megmérettetésre a vállalko­zó kedvű alsó tagozatos diá­kok. Összesen 24 tanuló élt a le­hetőséggel, Faddról, Harcról, Hidasról, Pörbölyről, Szek­­szárdról és Tévéiről is érkez­tek gyerekek. Az 1-2. osztályosok között első Erdélyi Márton (Baka István általános iskola, Szek­szárd, 2. oszt.) második Szabó Bálint (Pörböly, 1. oszt.), har­madik (Bali Anna, Gárdonyi Géza általános iskola, Fadd, 2. oszt.) lett. Különdíjat Ferger Zsófia Julianna (Baka István általános iskola, Szekszárd, 2. oszt.) érdemelt ki. A 4. osztályosok kategóriá­jában elsőként Pankovics Gré­­ta (Pörböly), másodikként An­tal Ervin (Zombai általános is­kola harci tagiskolája), har­madikként Keserű Réka (Gár­donyi Géza általános iskola, Fadd) végzett. A különdíjat Orsós Zoltán (Gárdonyi Géza általános is­kola, Fadd) érdemelte ki. H. É. A negyedikesek legjobbjai és az első korcsoport díjazottjai Beküldött kép PROGRAMSOROLÓ HÉTFŐ MOZI Szekszárd: Pofoncsata (amerikai vígjáték), 17 óra. Arany (amerikai kalandfilm), 19 óra. TÉLI ESTÉK Dunaföldvár: Gyógyító kert - 40 év története. Lukácsiné Mészá­ros Irma és Lukácsi Pál előadása a Kertbarát Klub szervezésében, 18 óra. ELŐADÁS Szekszárd Babits Mihály Kulturá­lis Központ: „Növényvédelmi terv­­készítés" - Mit kell tenni, hogy ne a kórokozók és a kártevők győze­delmeskedjenek? - előadás a „Di­­centy Dezső" Kertbarát Kör szer­vezésében, 18 óra. MAGBÖRZE Nagyszékely Iskola: lehetőség a mások által használt és helyben jól bevált fajták megismerésére és kipróbálására, 16 óra. KEDD MOZI Szekszárd: Pofoncsata (amerikai vígjáték), 17 óra. Arany (amerikai kalandfilm), 19 óra. TRAFFIPAX 04OQO61X) Pincehely. Gróf Széchenyi L utca 64. 05Ű00700 5506 főút 120. km 05:0007:00 M6 bal 108. km 05000700 6-os főút 113. km 08001100 65-os főút 59. km 08:301130 Várdomb, Kossuth utca 50/a. 09001100 Szekszárd, Rákóczi u. 126. 09:15-1115 M6 jobb 164. km 09:301130 M6 jobb 134. km 09:301130 6-os főút 93. km 13:0016.00 Szekszárd. Rákóczi u. 126. 13:301500 M6bal 153. km 13:3015:30 M6 jobb 91 km 13:3015:30 6-os főút 82. km 14.001600 Tamási, Szabadság utca 95. 16001700 Hőawsz, Fő u. 26. 16:3018:30 55os főút 120. km 16301800 M6 bal 119. km 17001800 65osföút24.km 17001900 Szekszárd. Tartsa? u. 2. 17301830 65-os főút 24. km 17:301930 &os főút 100. km 210023:00 6-os főút 113. km VÉRADÁS HÉTFŐ Szekszárd Véradó Állomás 8.00-17.00 KEDD Dombóvár Kórházi véradó 8.00-14.00 Győré Művelődési Ház 11.30-13.30 Nagymányok Műv. Ház 14.30-17.30 CSÜTÖRTÖK Tolna MAG-Ház 9.00-15.30 Dombóvár Kórházi véradó 8.00-14.00 PÉNTEK Szekszárd Véradó Állomás 8.00-15.00 Nak IKSZT 13.00-16.00 VÍZÁLLÁS A Dunán tegnap reggel 7 órakor: Dunaföldvár 182 cm, Paks 352 cm, Dombori 412 cm, Árvízkapu 778 cm, Baja 480 cm. A Sió Palánknál 326 cm.

Next

/
Oldalképek
Tartalom