Tolnai Népújság, 2016. december (27. évfolyam, 282-307. szám)

2016-12-14 / 293. szám

fi MEGYEI KÖRKÉP 2016. DECEMBER 14., SZERDA Magyar tannyelvű óvodába járhatnak a gyerekek Kárpátalján PAKS-VISK A magyar kormány mellett Paks is hathatós segít­séget adott ahhoz, hogy meg­nyílhasson december elején a Kárpátalján fekvő Visken a magyar óvoda. Az intézmény ügye több mint két évtizeden keresztül húzódott, hat éve Je­néi Károly református lelkész vette kézbe. Paks évek óta többféle mó­don támogatta az építkezést, amelynek végeztével egy na­gyon modern óvodát adtak át. A kormány negyvenmillió fo­rintot adott a befejezéshez. Az ünnepélyes átadáson a város­vezetők mellett a Gastroblues Fesztivál és a MOBAK képvise­lői is ott voltak. Szabó Péter, Paks alpolgár­mestere azt mondta, felemelő érzés volt ott lenni. Emlékezte­tett rá, hogy a ’90-es években kezdődött a partnerség a két város között, két éve született meg a testvérvárosi szerződés. A nehéz helyzetben lévő Huszt közeli településnek Paks sok­féle formában nyújtott segít­séget. Hangsúlyozta, hosszú évek harcainak eredménye, hogy átadhatták a magyar óvo­dát, a neheze mégis most jön, az ukrán kormánnyal, a bü­rokráciával megküzdve üze­meltetni is kell az intézményt. A Gastroblues Fesztivál is évek óta Visk és az ottani ma­gyar óvoda ügye mellett áll, a templomi koncertek, a lemezbe­mutató és a főzőverseny bevéte­léből is segítik. Utóbbin a MO­BAK - paksi motorosok és ba­rátaik - nyújt biztos bázist az adakozáshoz. Gárdái György, a fesztivál főszervezője azt mond­ta, a jövőben is Visket fogják se­gíteni, hiszen a határon túli ma­gyar testvérvárosok közül ott a legnagyobb a szükség. Jenei Károly lelkész kiemel­te, hogy a város és a fesztivál szívügyének tekintette, hogy elérjék céljukat. A költségek hozzávetőleg harmadát tudták fedezni a Paksról érkezett tá­mogatásból. Az, hogy Paks mö­göttük áll, mindig biztonságot, hitet jelentett. Az óvoda a tervek szerint egy-másfél hónapon belül megnyitja kapuit. A magyar iskolához fog tartozni, a járá­si tanügy lesz a fenntartója, de az épület és a telek tulajdo­náról nem mond le az egyház, vázolta a lelkész. Azt mond­ta, hogy az ukrán óvoda két „megtűrt” magyar csoportjá­ba hatvan gyerek jár, őket ve­szik át óvónőstől, és várnak, fo­gadnak további jelentkezőket. Mint hangsúlyozta, bizonyá­ra nem lesz nehéz megtölteni gyermekkel az óvodát, hiszen ő maga 35-40 gyereket keresz­tel évente. Ehhez hozzájön még a 10-15 katolikus keresztelés. Az óvoda átadásával Vis­ken hároméves kortól egészen érettségiig magyar tannyelvű intézménybe járhatnak a ma­gyar gyerekek. Vida Tünde Kárpátaljai magyar óvodások. Paks sokat segít Egyre népszerűbb közösségi elfoglaltság az adventi időszakban a mézeskalács-épületek készítése. Képünk Gyönkön készült. Otthon is kipróbálható lönösebb praktika, elég csak né­hány szokáson változtatni, pél­dául ha a lakosság zöme cukor helyett egy-két kanál mézzel íze­sítené a teáját, kávéját és termé­szetesen a süteményét. Több me­gyei egyesület is próbálkozik az egyedi tervezésű üvegben va­Az adventi időszakban a szoká­sosnál több mézet vásárolnak az emberek, készülnek az illa­tos, finom sütemények. Örven­detes változás, hogy az elmúlt évben az egy főre eső éves ha­zai mézfogyasztás a korábbi 30 dekáról 70 dekára emelkedett. Mauthner Ilona ilona.mauthner@partner.mediaworks.hu TOLNA MEGYE Akác-, repce-, hárs- és vegyes méz: Tolna me­gyében ezeket a mézeket kere­sik a vásárlók. Nagyemyei At­tila, a megyei méhész egyesü­let elnöke már többször elmond­ta, a következetes hatósági el­lenőrzések és a szigorú élelmi­szer-biztonsági szabályok biz­tosítékot jelentenek arra, hogy a gyatra minőségű, bizonyta­lan eredetű külföldi mézeket kiszűrjék. Létkérdés, hogy mi­nél szélesebb körben tisztában legyenek azzal a fogyasztók: a magyar méz kiemelkedő mi­nőségű. A természeti adottsá­gok rendkívül kedvezőek a mé­hészkedésre, az országos egye­sület adatai szerint az Európai Unió 27 tagállama között Ma­gyarország rendelkezik a 6. leg­több méhcsaláddal. A méhészek számát tekintve középmezőny­be tartozunk, de a méhsűrűsé­­get figyelembe véve a második helyen állunk. Nagyemyei Attila szerint ak­kor lennének igazán elégedettek a megyei méhészek, ha a belföl­di mézfogyasztás tovább emel­kedne. Ehhez nem kellene kü-Gyönk mézeskalácsból Néth Dezső, a gyönki méhész­klub vezetője elmondta, vi­szonylag kicsi, 15-16 fős a helyi tagságuk, de rendkívül aktívak a méhészeik. Náluk már több mint tíz éve gyakorlat, hogy ka­rácsony előtt az óvodásoknak egy kis üveg mézet és kifestő­füzetet ajándékoznak. A váro­si mindenki karácsonyán pedig szintén ők biztosítják a forralt borhoz a mézet. A német nem­zetiségi egyesület koordinálásá­val elkészítik Gyönk nevezete­sebb épületeit egy cukrász se­gítségével mézeskalácsból. Az ennivaló épületeket ezt követő­en ki is állítják a templomban. Tavaly a kiállítás után a belecs­­kai gyermekotthon lakói között osztották szét a mézes finom­ságot, idén is gyerekek örülhet­nek majd a mézes sütiknek. Recept: puha mézeskalács A cukrot, a tojásokat, a fahéjat, a zsírt, a vajat és a tejfölt egy tálban összekavarjuk. A szó­dabikarbónát a mézzel felfor­raljuk, majd a masszához önt­jük, és belerakjuk a lisztet, ösz­­szedolgozzuk. Pár órára hűtőbe tesszük, akkor könnyebb vele dolgozni. Egy kevés lisztet szó­runk a nyújtódeszkára, majd fél­ujjnyira nyújtjuk, kiszaggatjuk. Amit a fára szeretnénk tenni, abba szúrunk egy lyukat, hogy később át tudjuk rajta fűzni a cérnát. Előmelegített sütőben, kb. 160-180 fokon pár perc alatt világosra sütjük, hogy ne bámuljon meg nagyon, mert ak­kor nem marad puha. Felvert to­jásfehérjével díszítjük. Ha kész, és puhán szeretnénk, akkor te­gyünk mellé egy meghámozott almát a dobozunkba. Püspökkenyér vagy Stollen A mézes tészta tulajdonsága, hogy frissen kemény, de pár óra elteltével megpuhul. Nem kell megvenni a boltokban a drága stollent, vagy magyarul püspökkenyeret, otthon is elké­szíthetjük. Hozzávalók: 10 dkg cukor, 30 dkg liszt, 1 dl méz, kiskanál szódabikarbóna, fél citrom, 10 dkg mazsola, dió, fa­héj, törött szegfűszeg, aszalt gyümölcs, 1 tábla keserűcso­koládé. A liszthez hozzáadjuk a cukrot, mézet, szódabikarbó­nát, fél citrom levét és héját. Beletesszük a mazsolát, apróra vágott diót, aszalt gyümölcsöt, fahéjat, törött szegfűszeget. Zsírozott, lisztezett őzgerincben sütjük. Ha kihűlt, olvasztott cso­koládéval vonjuk be, vagy por­cukorba hempergetjük, de előt­te olvasztott vajjal bekenjük. A járási hivatalok dolgozói gyűjtöttek Tamásiban és Tolnán Jó helyre kerülnek az adományok TOLNA A Tolnai Járási Hivatal dolgozói által gyűjtött nagy do­boznyi ajándékot - játékokat, gyümölcsöt, könyveket, ru­haneműt - adták át tegnap a Nagycsaládosok Tolnai Egyesü­letének (NTE). Dr. Lehőcz Regi­na hivatalvezető elmondta: a hi­vatal eddig is gyűjtött ajándéko­kat, de azokat idén először köz­vetlenül, egy helyi szervezetnek adják át. Dr. Horváth Kálmán kormánymegbízott fontosnak mondta, hogy a kormánytisztvi­selők szociálisan is érzékenyek legyenek. Baksainé Kenessei Éva, a NTE vezetője megköszön­ve az ajándékot jelezte, hogy azt még karácsony előtt kiosztják a rászoruló családoknak. S. K. Baksainé Kenessei Éva, dr. Lehőcz Regina és dr. Horváth Kálmán Tolnán TAMÁSI A járási hivatalok a ka­rácsonyi ünnepek közeledtével kiemelt figyelmet fordítanak karitatív tevékenységre. A Tol­na Megyei Kormányhivatal Ta­mási Járási Hivatalának mun­katársai által összegyűjtött ka­rácsonyi adományokat dr. Hor­váth Kálmán kormánymegbí­zott és Göttlingerné Pintér Ju­dit járási hivatalvezető adta át kedden a Tamási és Környéke Szociális Központ Család- és Gyermekjóléti Szolgálat intéz­ményvezetőjének, Szabadosné Vastag Edinának. A dobozok­ba, csomagokba játék, plüssfi­gurák, írószerek, könyvek ke­rültek, de kaptak a gyerekek édességet is. B. L. BONYHÁD Cikói és bonyhádi széchenyis diákok mérték össze tudá­sukat a Tolna Megyei Európai Információs Pont Solymár Imre Városi Könyvtár közreműködésével megszervezett, hagyományos adventi eu­rópai uniós vetélkedőjéről. Az iroda vezetője, Dombai Szilvia által le­vezetett versenyen első helyezett Fazekas Kinga, második Érni Zsófia, harmadik Antal Réka lett, mindhárman a cikói iskola diákjai. H. É. ló árusítással, melyen zárszalag is van. A zárszalag megvásárlá­sával a termelő vállalja, hogy az egyesület szúrópróbaszerűen mintát vesz a mézekből. A zár­szalag igazolja, hogy hozzáadott cukor nincs a termékben és Ma­gyarországon termelték.

Next

/
Oldalképek
Tartalom