Tolnai Népújság, 2016. december (27. évfolyam, 282-307. szám)

2016-12-10 / 290. szám

2016. DECEMBER 10., SZOMBAT KITEKINTŐ g PROGRAMOK Szekszárdi Az év borásza Mészáros Pált választották az idei év bortermelőjének. A szekszárdi borász azt mondja, hiába született bo­rászcsaládba, csak azért lett ez a szakmája, mert olyany­­nyira a karmája volt, hogy el sem tudott előle ugrani. INTERJÚ A mangalica Amerikában is hódít Kevesen tudják, hogy a ja­pánok és a spanyolok eszik a legtöbb mangalicahúst a vilá­gon, igazi magyar mangalicát. Mostantól már az Egyesült Ál­lamokban is hódíthat, egyelőre csak éttermekben árulják, de máris hihetetlenül népszerű. SZTORI Jövőbelátónak tartják Eszenyi Enikőt Bár a népszerű színművész általában féltve őrzi a magán­életét, ezúttal azonban kivételes részleteket is megosztott a kö­zönségével. A Vígszínház igaz­gatójának nem akármilyen ké­pességeket tulajdonítanak a kol­légái. De vajon miről lehet szó? SZTÁRVILÁG Pörgekalaptól a tübetejkákon át a nevenincs legyezős ritkaságig SZOMBAT VASÁRNAP 04:0006:00 61-es főút 60. km 04.0006:00 61-es főút 47. km 05:0007:00 Várdomb, Kossuth u. 50/A 05300730 Paks, Elkerülő út Dunacenter 050007:00 60s főút 113. km 08:001100 6&ős főút 49. km O&OO-llOO 6Sos főút 24. km 09001100 Szekszárd. Rákóczi u. 126. 09:00-11:00 Tolna, Alkotmány u. 117. 09:00-11:30 M6 bal 91. km 0900-1130 _____________M6 teáin, km 0930-1130 Várdomb, Kossuth u. 50/A. 09:301130 Bátaszék, Budai utca 86. 09:3011:30 60s főút 107. km 09:30-1130 Oos főút 107. km 10:001200 Szekszárd, Rákóczi u. 126. 10:0013:00 Várdomb, Kossuth utca 50/a. 12:3015:30 60s főút 145. km 12.0014:30 Tolna. Bajcsy-Zsüinszky u. 72. 13.0015:30 M6 bal 119. km 13:0015:30 M6 jobb 108. km . . ..... 13:0016:00 56-os főút 20. km 13:3045:30 M6 bal 153. km 13:3015:30 Sós főút 93. km 13:15-15:15 ■_________W6 bal 153. km 14:001600 651-esfout8.km 14:0016:00 65ós főút 53. km 14:0017:00 Szekszárd. Rákóczi u. 126. 14:0018:00 60s főút 93. km 15:0047:00 160017:00 H ügyész. Fő u. 26. 16001900 M6 bal 134. km 16:001800 M6 jobb 164. km 163018:30 Bátaszék, Budai utca 86. 16:0019:00 M6 bal 108. km 17:001800 61-es főút 46. km 17001800 Tamási, Belátó utca 3. 173018:30 60s főút 146. km 170020:00 Várdomb, Kossuth utca 50/a. 17:301930 &os főút 100. km 173018:30 65-ös főút 24. km 21002300 Szekszárd. Keselyúsi u. 20. 21:002300 60s főút 107. km 21:002300 &os főút 120. km 213023:30 Várdomb, Kossuth u. 50/A. Kalap és Sipka Múzeum a hivatalos neve, ám jóval többféle fejfedő látható a falak között. Kucsmák, ken­dők, süvegek,katonai ko­bakvédők is. Hasonló kiál­lítás hazánkban nincs más­hol, ezért aki a tolnai dom­bok közelébe vetődik, an­nak érdemes megnéznie. Palásti Péter peter.palasti@mediaworks.hu NAGYDOROG Téved, aki azt hi­szi, hogy Nagydorog nagyobb Dorognál, ami Komárom-Esz­­tergom megyei város. Ellenke­zőleg, a nevéhez képest egyál­talán nem nagy, az viszont vi­tathatatlan, hogy a település központjában található Kalap és Sipka Múzeumot érdemes megtekinteni. Egy szólás szerint sok jó em­ber kis helyen is elfér. Lénye­gét tekintve ugyanez elmond­ható erről a gyűjteményről is, amit a nagyközség hajdani ka­tolikus plébánosa, Stockinger Artúr alapozott meg. Viszony­lag kis területen ugyanis na­gyon sok fejfedőt sikerült el­helyezniük a kiállítás készítő­inek, akik találtak helyet arra, hogy bemutassanak jellegze­tes ruhadarabokat. Ennek kö­szönhetően megtekinthető né­hány suba, cifraszűr, palóc női és skót férfiviselet, de még in­dián öltözet is. Az ingyen látogatható nagydorogi múzeumban arra is van lehetőség, hogy a látogatók a saját fejükre tegyenek egy-egy különleges kiállítási tárgyat Mindezek nem szorítják hát­térbe a kalapokat és sipkákat, melyek száma - a folyamatos felajánlásoknak köszönhetően - évről évre gyarapszik. A főbejá­rat mellett elsőként a jellegzetes régi, magyar fejfedők vehetők szemügyre. Ezek közül is leg­szembetűnőbb az úgynevezett pörge kalap, de nem siklik át a tekintet a juhász-, a székely- és a Kossuth-kalapokon sem. A következő teremben a vi­lág különböző népeinek fejvédői láthatók. Angliából, Skóciából, Olaszországból, Skandináviá­ból, Spanyolországból, Lappfóld­­ről, Tunéziából, Törökországból, Japánból, Kínából, Mongóliá­ból, továbbá a Közel-Keletről és Amerikából egyaránt. Érdekes az úgynevezett tübetejkagyűj­­temény és az arabok által rend­szeresen viselt fezek, továbbá a piros-fehér, illetve fekete-fehér kockás kendők kollekciója. Ám még ezekhez képest is nagyobb „kincsnek” számít az a neve­nincs valami, amit a Távol-Kele­ten nemcsak fejfedőként, de le­gyezőként is használnak férfiak és nők egyaránt, attól függően, hogy mire van épp szükségük. A komoly érdeklődőknek vi­szont sok időre volna szüksé­gük, mert még egy óra alatt sem tekinthető meg alaposan a gyűj­temény, bár az egész látványa ennek fele alatt is felejthetetlen élménnyé válik. A katonaélet és a haditechnika iránt vonzódok számára kihagyhatatlan a kü­lönböző hadseregek által rend­szeresített egyensapkák tanul­mányozása, melyek között több barett, ma is működő fejhallga­tóval ellátott, továbbá szovjet tí­pusú usanka, de még angol dok­tori kalap is látható. Akinek mindez kevés len­ne, annak ott van még egy iga­zi keménykalap az amerikai cilinderrel együtt vagy a kínai gyereksapka, mely nemcsak a hidegtől, de állítólag a megron­tástól is véd. Azt akarta, hogy mindenki megnézhesse Stockinger Artúr Szekszárdon látta meg a napvilágot 1926. novemberében. Egész életét a tolnai dombok között töltötte. Gyermek- és kamaszéveit a Te­ve! melletti Csurgó-pusztán élte. ahol - édesapja halála után - maga is gazdálkodott. A má­sodik világháború után államo­sították a földjeiket: családju­kat még a környékről is elűzték. Ö ekkor lett a papi szeminári­um hallgatója Győrben. 1974- tol pontosan húsz éven át. halá­la napjáig Nagydorog plébáno­sa volt. Úgy rendelkezett, halá­la után a számára oly fontos, és féltve őrzött gyűjteménye min­denki számára megtekinthető legyen. Erre 1995 óta van lehe­tőség, amikor rokonai a nagy­dorogi önkormányzat vezetőivel összefogva megnyitották az or­szágban ma is egyedülállónak számító Kalap és Sipka Múze­umot. Az már a történelem fin­tora, hogy abban az épületben, ahol eredetileg a hajdani állam­párt helyi bizottsága működött. Ma viszont nemcsak a ritkasá­gokkal teli múzeum tekinthető meg a falak között, de itt van a könyvtár, és a nagyteremben is sokan mondják ki a boldogító IGEN-t is egymásnak. TRAFFIPAX SZOMBAT MOZI Bölcske: Vaiana (amerikai animá­ciós családi film), 16 óra. #Soha­­végetnemérős (magyar zenés film­vígjáték), 18 óra. Érkezés (ameri­kai misztikus sci-fi), 20.30. Szekszárdi Vaiana 3D (amerikai animációs családi film), 15 óra. Szövetségesek (amerikai roman­tikus thriller), 16.30. Underworld - Vérözön 3D (amerikai akció-hor­ror), 19 óra. ADVENT Sióagárd Művelődési Ház: a Sár­köz népművészete című kiállítás megnyitója, 17 óra. Bemutatko­zik: Nagy Zoltánná gyöngygallér készítő népi iparművész, dr. Apáti Imréné és Zrínyi Józsefné sárközi hímzés készítők. Köszöntőt mond Gerő Attila, Sióagárd és Antal Zsolt, Decs polgármestere, a kiál­lítást Kajsza Béla alpolgármester nyitja meg. Közreműködik Szabó Veronika és Sörfőző Dávid sárkö­zi táncosok, valamint a Decsi Ha­gyományőrző Férfikórus. Majd 18 órakor a Gagliarda kamarakórus ad adventi hangversenyt. Szekszárd Béla király tér: a Zab­szalma együttes gyermekkoncert­je, 17 óra. „Élő szeretetet ember­társainknak": Angyallánc készíté­se az Eszterlánc Alapítvány közre­működésével, valamint „Karácso­nyi Szívküldi Szolgálat” (szeretet­­üzenetek elhelyezése és átvétele a szeretetfalnál). Tolna MAG-Ház: Betlehemi törté­net a Maszk Bábszínház előadá­sában, 15.30. Luca-búza „vetése" és szaloncukor készítés, 17 óra. KIÁLLÍTÁS Tolna Both cukrászda: Sudárné Magdika retró témájú kiállítását Verseghy Ferenc, a Közösség Kul­túra Közhasznú Egyesület elnöke, a Népművészet Mestere nyitja meg, közreműködik Koller Tímea (gitár, ének), 17 óra. Tolna MAG-Ház: „Melengető téli mesék” - klasszikus és modern mesék olvasás a gyermekkönyv­tárban, 10 óra. KÖNYVBEMUTATÓ Bonyhád Völgységi Múzeum: Lohn Annamária Málenkij robot Bony­­hádon és környékén című köny­vének bemutatója, 14.30. JOTEKONYSAGI PROGRAM Szekszárd Vármegyeháza: a csík­­somlyói Csibészek Fiatalokat Tá­mogató Alapítvány jótékonysá­gi gyermek előadása. Köszöntőt mond dr. Horváth Kálmán kor­mánymegbízott, 16 óra. A Buko­vinai Népdalcsoport előadása, 16.05. Pásztorjáték a Csíksomlyói Árvácska Együttes előadásában, 16.15. Illésné Erős Ági székely mesemondó mesél, 17.15. Adven­ti szeretetvendégség, 17.30. CSALÁDI HÉTVÉGÉ Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum: karácsonyi díszdoboz, fenyőfa vagy téli képes tányér­alátét készítése 10 órától. Kará­csonyi mesék diafilmen 11 órá­tól. Tárlatvezetés a Megelevene­dett képek. Egy kisváros a szá­zadfordulón című kiállításban 13 órától, majd a gyerekeknek kará­csonyi mintás legyező készítése. A Holló együttes „Ajándék” című ze­nés műsora a múzeum könyvtárá­ban, 15 óra. TÁNCHÁZ Bonyhád Vörösmarty Mihály Mű­velődési Ház: muzsikál a Csurgó zenekar, táncházvezető Kosnás Árpád, 20 óra. VASÁRNAP MOZI Bölcske: Vaiana (amerikai animá­ciós családi film), 16 óra. #Soha­­végetnemérős (magyar zenés film­vígjáték), 18 óra. Érkezés (ameri­kai misztikus sci-fi), 20.30. Szekszárd: Vaiana 3D (amerikai animációs családi film), 15 óra. Szövetségesek (amerikai roman­tikus thriller), 16.30. Underworld - Vérözön 3D (amerikai akció-hor­ror), 19 óra. ADVENT Bonyhád Vörösmarty Mihály Mű­velődési Központ: karácsonyi kéz­műves délután, 15-17 óráig. Dombóvár A víztorony melletti te­rület: az újdombóvári Gyermekvi­lág Óvoda karácsonyi műsora, 16 óra. Hajdúné Csernák Erzsébet metodista lelkész mond beszé­det, 16.30. Szekszárd Béla király tér: Jani­­csák Veca karácsonyi koncertje, 17 óra. MAGYAR KÓRUSOK NAPJr Szekszárd Művészetek Háza: ün­nepi hangverseny Kodály Zoltán születésének 134. évfordulóján a Szekszárd Gárdonyi Zoltán Re­formátus Énekegyüttes előadásá­ban, 17 óra. JÓTÉKONYSÁGI KONCERT Tolna Kulturális Központ: a Tolnai Ifjúsági Fúvószenekar jótékonysá­gi koncertje, melynek bevételét a tolnai és a mözsi rászoruló gyere­kek megajándékozására fordítják. Textilremekek a könyvtárban BONYHÁD December 7-én, szer­dán nyílt meg a Bonyhádi Szö­vőszakkör és a Díszítőművész Kör kiállítása a Solymár Imre Városi Könyvtárban. A bemu­tatott míves textilmunkákat, szőtteseket, hímzéseket, hor­golt díszeket egy hónapig te­kinthetik meg az érdeklődők a könyvtár nyitvatartási idejé­ben. H. É. VÍZÁLLÁS I A Dunán tegnap reggel 7 órakor: L Dunaföldvár-101 cm, Paks 30 cm, Dom bori 59 cm, Árvízkapu 447 cm, Baja 177 cm. A Sió Palánknál 212 cm. Fantasztikus fejfedők Nagydorogon

Next

/
Oldalképek
Tartalom