Tolnai Népújság, 2016. november (27. évfolyam, 257-281. szám)

2016-11-03 / 258. szám

fi MEGYEI KÖRKÉP 2016. NOVEMBER 3., CSÜTÖRTÖK Mértékrendszereket mutat be a kiállítás GYÖNK Október 23-án nyílt meg Gyönkön a Művelődési Ház­ban a „140 éves a méterrend­szer Magyarországon” című kiállítás a Magyar Mérésügyi Egyesület 1874 rendezésében. A kiállításon minden érdeklő­dő kipróbálhatja az eszközö­ket, az ingyenesen megtekint­hető kiállítást szakképzett tár­latvezetéssel ismerhetik meg a látogatók - tudatta Horváth­­né Kőhalmi Erika alelnök. Ki­fejezetten erre készített játé­kok segítségével tapasztalhat­ják meg a mértékegységek kö­zötti átváltásokat és azt, hogy nincs olyan perce életünknek, amelyben ne lenne szerepe a mérésnek. A mindössze két éve, egye­sületi formában működő, met­­rológiával foglakozó szervezet állandó kiállítási helyszín hí­ján vándorkiállításokon mu­tatja be a mértékhitelesítéshez használt eszközöket. Az elsőd­leges céljuk az ismeretterjesz­tés, különösen az iskolás korú gyermekek részére. A gyönki kiállítás november 24-ig lesz látogatható. H. É. Érdekes és tanulságos megismerni a mérőeszközök történetét Stekly Zsuzsa akvarelljeiből nyílt kiállítás Adriai hangulatok Stekly Zsuzsa akvarelljeiből nyílt kiállítás tegnap Bonyhá­­don. A művész adriai hangula­tot idéző képeit a hónap végéig tekinthetik meg az érdeklődők. Hargitai Éva eva.hargitai@mediaworks.hu BONYHÁD Szerelmem: Hvar cím­mel nyílt kiállítás Stekly Zsu­zsa akvarelljeiből tegnap Bony­­hádon a Solymár Imre Városi Könyvtárban. Mint arról a tár­lat címe is árulkodik, a képek a horvátországi Hvar szigetén készültek. Molnár Károly ma­gán művésztelepére minden év­ben tavasszal és ősszel hozzá kö­zel álló alkotókat hív meg. A zo­­máncműves-festőnő 2006 óta szívesen látott vendég a szige­ten, ahonnan nagyon sok ins­pirációt merített már, és ahon­nan mindig feltöltődve tér haza. Itt mindig hobbijának, az akva­­rellfestészetnek hódol, megörö­kíti a tenger kékjének árnyala­tait, a tengerparti tájat, a telepü­lések hangulatát, amiből most a könyvtárba látogatók is kaphat­nak egy kis ízelítőt. Az egy hónapig megtekint­hető kiállítás 18 alkotást foglal magába, amit immár több száz­ra gyarapodott adriai kép közül válogatott ki az alkotó. Sok kép van közöttük, amelyekhez kötő­dik, ezek közül emelte ki a ten­ger színeit, hullámait megörökí­tő akvarelljét, valamint egy adri­ai városképét, amelyen sikerült megragadnia és ábrázolnia a tö­meget, a ragyogó fény és az ár­nyékok kontrasztját. Hamarosan tűzzománc al­kotásait is megcsodálhatják majd az érdeklődők, hiszen de­cember elsején nyílik meg im­már hagyományos hároméven­kénti kiállítása a bonyhádi mű­velődési házban. Mint elmond­ta, ezeken az alkalmakon az el­múlt években készült munkák­ból összeállított válogatást mu­tat be. Jelenleg a képeinek egy része még Krakkóban van, ahol szintén kiállította munkáit, és ahonnan témákkal feltöltekez­­ve tért haza. Tavaly készült a Jelsai paloták című akvarell Idő van, ne halogassuk, elő a téli abroncsokkal otpbí PÉMIEK ETÉNKENIT ÚJRA A DUNÁN! A gumi kora is számít Kerékcsere. A legjobb, ha külön felnin van a téli és a nyári gumi TOLNA MEGYE Nem véletlenül kell cserélgetni a téli és nyári gumikat, ugyanis mind mintá­zatukban, mind összetételük­ben jelentősen eltérnek. A téli gumival jobb tapadást, rövidebb fékutat és stabilabb irányítható­ságot érünk el. A szükséges pro­filmélység 4-5 milliméter, eny­­nyi kell a biztonságos közleke­déshez. A havas latyak azonban öregíti az abroncsot, így csök­kenti az élettartamát: öt-hat év­nél idősebb garnitúra esetén a gumi elveszti hatékonyságát. „Egy téli gumival felszerelt jármű, 50 km/h sebességről 35 méter után tud megállni, ha­vas úton. Ugyanilyen körülmé­nyek között, normál abroncsok­kal a féktáv további 8 méterrel növekszik, ami két autó hosszá­val egyenlő. Elkeserítő statiszti­ka az is, hogy a téli időszakban hatszorosára nő a balesetek szá­ma, főleg amiatt, hogy az autó­sok nem az évszaknak megfele­lő szettekkel szerelik fel a gép­járművüket. Pedig a saját, illet­ve utasaik biztonságát teszik ilyenkor kockára” - ismertet­te a teszteredményeket Szikora Csaba, a Delticom nemzetközi online gumiforgalmazó cég ha­zai leányvállalata, a gumik.hu szakembere. Akár otthon, saját magunk végezzük, akár szakemberre bízzuk a gumicserét, a téli szett felszerelése előtt érdemes meg­győződnünk pár dologról. Eh­hez mindössze öt alapszabályt kell követnünk. Vizsgáljuk át alaposan az abroncsokat, hogy van-e rajtuk látható anyaghi­ba. Ellenőrizzük a gumik profil­mélységét: egyszerű mérőesz­köz, illetve már az abroncsok mintázatába beépített indikáto­rok segítségével is megbizonyo­sodhatunk arról, hogy használ­ható-e még a téli szettünk. Ha az érték 1,6 mm vagy az alatt van, illetve az indikátorok már tisz­tán kivehetők a mintázatban, akkor már fel se szereljük az adott abroncsokat. Vegyük figyelembe abroncsa­ink életkorát: az 5-6 évnél idő­sebb gumikat már ne használ­juk, még akkor se, ha korábban csak a garázsban vagy a padlá­son pihentek. Az abroncsok élet­korának meghatározásában se­gítségünkre lehet az oldalfalon feltüntetett DOT-szám. A szám második részében, az első két számjegy a gyártási hetet, a má­sik kettő pedig a gyártási évet mutatja. így például a DOT xxxx 3207 jelölésű gumit 2007 32. he­tében gyártották. Hideg állapotukban ellen­őrizzük a kerekek légnyomá­sát. A nem megfelelő értékre fel­pumpált abroncsok következté­ben ugyanis csökkenhet a gu­mik élettartama, valamint az autónk is kezelhetetlenné vál­hat. Az abroncsok elhasználó­dásának, kopásának lassítása érdekében szezononként vál­toztassuk meg pozíciójukat a kocsin. B. L.

Next

/
Oldalképek
Tartalom