Tolnai Népújság, 2016. november (27. évfolyam, 257-281. szám)

2016-11-11 / 265. szám

2016. NOVEMBER 11., PENTEK KITEKINTŐ g A gyakorlatban tapasztalják meg, mitől érték az érték Felfedezhetik a Sárközt Szekszárdi gyakorló iskolá­sok ismerik meg Sárköz érté­keit a következő hónapokban. A gyerekek a remények sze­rint a program lezárása után is nyitott szemmel járnak. Budavári Kata kata.budavari@mediaworks.hu SZEKSZÁRD Csapatokat alakítot­tak, és jövő héten már kirándul­nak azok a gyerekek, akik részt vesznek a „Fedezd fel a Sárközt!” programban. A szervező a Tol­na Kincse Turisztikai Egyesü­let, melynek alelnöke, Sulyok Balázs a nyertes Hungarikum - 2016 pályázat nyitórendezvé­nyén elmondta, az 5. és 6. osztá­lyos gyakorló iskolások első útja Őcsénybe, Sárpilisre és Decsre vezet. Ez utóbbi községben Kom­játhy Ágnes népművész lesz a házigazda. A következő alka­lommal aztán Báta és Alsónyék nevezetességeit ismeri meg a társaság várhatóan Huszár­­né Lukács Rozália bátai polgár­­mester segítségével. A cél, hogy a Sárközt ne úgy fedezzék fel a gyerekek, hogy egy szobában ül­nek, és az interneten barangol­nak, hanem hogy élőben tapasz­talják meg, mitől is érték az ér­ték. Elméleti hátteret dr. Say Ist­ván, a Tolna Megyei Értéktár Bi­zottság elnöke nyújtott előadásá­val. Flangsúlyozta, hogy az érték mindenkié, nem a bizottságoké, és helyi érték lehet tulajdonkép-Kirándulások, táncház és vetélkedő vár rájuk A Tolna Kincse Turisztikai Egyesület a Földművelés­­ügyi Minisztérium és a Hun­­garikum Bizottság pályázatán nyert támogatást, így közel kétmillió forint áll rendelke­zésükre, hogy a gyermekek­kel megismertessék a Sár­köz valamennyi kincsét. A fel­ső tagozatos, főként öt-hato­pen minden, amit a közösség an­nak tart. Szerencsére Tolna me­gyében egyáltalán nem jellem­ző, hogy a helyi értéktárbizott­ságok szamárságokat vennének jegyzékbe, és abból a szempont­ból is szerencsésnek érezhetjük magunkat, hogy ezekben a bi­zottságokban nem politikusok, hanem hozzáértők dolgoznak. A mi megyénk volt az első, ahol három és fél éve megalakult a grémium, és újdonság, hogy a megyei értékek között hét olyan kiemelt van, mely a hungari­kum mintájára tolnaikummá vált. A gyerekek megtudták azt is, hogy a Sárköz népművésze­te, csakúgy mint a gyulaji dám­szarvas, kiemelkedő nemzeti ér­ték, melyből hungarikum lehet. Maga a mozgalom viszont nem verseny, így kapkodásra nincs ok. Az előadó azt sem titkolta, nem ritka Magyarországon az értékzavar. Ilyen, amikor a kalo­csai hímzés miniszoknyára ke­rül. Jó kezdeményezés viszont a Veszprém megyeieké, ahol ifjú­sági értékőrök tevékenykednek. Dr. Say István javasolta, hogy az állatkertekhez, múzeumokhoz hasonlóan, ahol magánszemé­lyek, cégek jelképesen örökbe fo­gadhatnak egy állatot vagy tár­gyat, védnökség alá lehetne he­lyezni megyei, helyi értékeket. Ehhez a megyei értéktárbizott­ság biztosan segítséget nyújta­na. Az előadó arra kérte a gyere­keket, járjanak nyitott szemmel. SKANDINÁV LOTTÓ Gépiszámsofsolás: 2,5,6,15,20.21,34 Kézi számsorsolás: 6,11,19.20,22,23,32 Nyeremények: Héttalá latos o CL CT O Háttá lalatos 56 db 369 910 Ft Öttaiálatos 2 712 db 7640 Ft Négytalálatos 44 729 db 1355R Jövő heti várható nyeremény: 310000000Ft TRAFFIPAX -j 040006«) 651-esfóút8. km (»300700 Paks, Elkerülő út Dunacenter 08:00-1100 61-es főút 67. km 0900-1130 M6 jobb 134. km 0930-1130 Vánlornb, Kossuth u. 50/A. 0930-1130 fros főút 107. km 10001200 5 5os főút 120. km 11001230 6-os főút 147. km 13:001530 M6jobb 111. km 13001600 Bátaszék. Budai u. 86. 13:15-15:15 M6 bal 153. km 13301600 HőŰjész, Fő u. 108. 14:001600 65-os főút 53. km 14001800 6-os főút 93. km 16001800 M6 jobb 164. km 16:301800 65os főút 24. km 16.302030 Várdomb, Kossuth u. 50/A. 17001800 _________61-es főút 46. km 19002100 Szekszárd, Rákóczi u. 126. 21:002300 _________6os főút 107. hm 21000000 M6 bal 108. km 21302330 Víkdoibb, Kossuth a 50/A. y VÍZÁLLÁS I A Dunán tegnap reggel 7 órakor i Dunafóldvár -43 cm. Paks 92 cm. Dombon 110 cm, Árvízkapu 488 cm, Baja 206 cm. A Sió Palánknál 209 cm. PROGRAMSOROLÓ PÉNTEK MOZI BÖLCSKE: Pizsamaparti (svéd csa­ládi vígjáték), 16 óra. Titkok és val­lomások (olasz-francia thriller), 18 óra. Inferno (amerikai misztikus thriller), 20.30. SZEKSZÁRD: Belle és Sebastian - A kaland folytatódik (francia ka­landfilm), 15 óra. Doktor Strange (amerikai kalandfilm), 2D 17 óra és 3D 19 óra. KIÁLLÍTÁS SZEKSZÁRD PTE KPVK, KISAULA: BWS Master Class fotókiállítás - megnyitja dr. habil Nagy Janka Te­odóra Phd főiskolai tanár, 17 óra. A tárlat november 25-Hg látogat­ható. ELOADAS TOLNA MAG-HÁZ: „Terveink - ön­magunkról” - dr.Udvardy György, a Pécsi Egyházmegye püspöké­nek előadása, 18 óra. MESTERSÉGEK NYOMÁBAN DOMBÓVÁR HELYTÖRTÉNETI GYŰJTEMÉNY: az ötgenerációs Spengler fazekas-kályhás család életútját mutatja eb ifj. Spengler Ferenc kályhásmester, az Ipar­testület elnöke, 17 óra. Majd az iparoscsalád műhelyének meg­tekintésére nyílik lehetőség a Baj­­csy-Zsilinszky utca 27-ben. MÁRTON-NAP SZEKSZÁRD BÉLA KIRÁLY TÉR: First Lady koncert, 17 óra. Vízi va­rázs LED Show, 18.45. Ünnepé­lyes megnyitó, 19 óra. Szekszár­di Muslincák Férfikar, 19.15. Ru­­dán Joe Band koncert, 20 óra. Collection zenekar koncert, 22 óra. Coles Voices zenekar kon­cert, éjfél. Társrendezvény a ró­mai katolikus templomban: mise, A szekszárdi mozi adja a Doktor Strange című amerikai kalandfilmet sa, kulturális programok: klarinét szóló, néptánccsoportok és bor­dalok, 15 óra. Borkóstolás szak­szerűen a Kertbarát Egyesület ka­lauzolásával, 16 óra. Az Alte Her­ren Blaskapelle fúvószenekar kon­certje, 18 óra. Kézműves foglalko­zás a Szépteremtő Kalákával 15- 17 óráig. PAKS SÁRGÖDÖR TÉR: a program 15 órakor kezdődik. Az ökumeni­kus újboráldást követően a Paksi Városi Vegyeskar és a Bartina ze­nekar lép fel, majd kóstolásra is lehetőség lesz. BOGYISZLÓ VADÁSZHÁZ: A ván­dorló fák nyomában című fotóki­állítást Juhász Eszter nyitja meg, közreműködik Bódai-Soós Judit (vers), 13.30. A kiállítás novem­ber 18-ig látható. ÉVFORDULÓ PAKS CSENGEY DÉNES KULTURÁ­LIS KÖZPONT: 10. születésnapját ünnepli a Csámpai Country Road Club, 17 óra. KÖNYVBEMUTATÓ BONYHÁD SOLYMÁR IMRE VÁ­ROSI KÖNYVTÁR: Az önbizalom Gy pontja. Önbizalomturbó Ja­kab Gyöngyi nőismereti trénerrel, 15.30. 18 óra. Márton napi borszente­lés, 18.30. Szent Márton Gregori­­ánum, 18.35. SZAKOS: Lámpás felvonulást tar­tanak 17 órától, gyülekező a cuk­rászda előtt. SZOMBAT MOZI BÖLCSKE: Pizsamaparti (svéd csa­ládi vígjáték), 16 óra. Titkok és val­lomások (olasz-francia thriller), 18 óra. Inferno (amerikai misztikus thriller), 20.30. SZEKSZÁRD: Belle és Sebastian - A kaland folytatódik (francia ka­landfilm), 15 óra. Doktor Strange (amerikai kalandfilm), 2D 17 óra és 3D 19 óra. Hl SZEKSZÁRD BÉLA KIRÁLY TÉR: bohóc műsor, 10.30. Csurgó ze­nekar koncert, 11.30. A Buborék együttes interaktív koncertje, 13 óra. A Szekszárdi Mozgásművé­szeti Stúdió fellépése, 14.30. Ko­vács Gergő koncertje, 15 óra. A Dolce Dance Tánciskola bemutat­kozása, 16 óra. Mamin Baba hor­­dozós latin fitnesz, 16.30. Happy Street Band koncert, 18.45. Wolf Kati koncert, 21 óra. The Stinky Rodders koncert, 22 óra. Funky party, 23 óra. DOMBÓVÁR-GUNARAS CAMPING ETTEREM; a boros standok nyitá­Érdekeset látott, hallott? 06-30/449-2954 FOTÓJÁT, OLVASÓI LEVELÉT, INFORMÁCIÓJÁT VÁRJA BUDAVÁRI KATA! Olvasószolgálatunk elérhetőségei Cím: Tolnai Népújság, 7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. SMS: 06-30/411-4816 E-mail: kata.budavari@mediaworks.hu Telefon: 06-30/449-2954, hétköznap munkaidőben hívható. Napi ügyeletes újságíró: Balázs László Telefon: 74/511-510, fax: 74/511-500. Ügyeletes szerkesztő: Árki Attila ORVOSI ÜGYELETEK ÜGYELETEK 2016. NOVEMBER 11- ÉN 16 ÓRÁTÓL 14-ÉN REGGEL 8 ÓRÁIG. SZEKSZÁRD: Felnőtt háziorvo­si ügyelet: Vörösmarty u. 5. Te­lefon: 74/318-104. Gyermekor­vosi ügyelet: Szent István tér 18. Telefon: 74/318-104. Fogásza­ti ügyelet (szombaton és vasár­nap 8-tól 14 óráig): Szent István tér 18. Telefon: 74/315-454. BÁTASZÉK: Kossuth u. 54. Tele­fon: 74/318-104. BONYHÁD: Rendelőintézet, Baj­­csy-Zs. u. 25. Telefon: 74/318- 104. DOMBÓVÁR: A felnőtt ügye­let a kórház bőrgyógyásza­ti osztályán, a gyermekkör­zeti ügyelet a kórház gyer­­mekszakrendelési helyisé­gében. Telefon: 74/462-385. HŐGYÉSZ: Kossuth tér 6. (a mentőállomás mellett). Telefon: 74/488-008. IREGSZEMCSE: Rákóczi u. 1. Tele­fon: 74/570-028. PAKS: Rákóczi u. 1. (Rendelőinté- TOLNA Garay u. 6. Telefon: zet). Telefon: 75/410-222. SIMONTORNYA: Bem u. 39. (a régi óvoda épülete). Telefon: 74/318- 104. TAMÁSI: Dózsa Gy. u. 18-22. Te­lefon: 74/570-028. 74/440-340. ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK: SZEKSZÁRD: Aurélia, Csatári utca 3. Tel.: 74/412-657. BONYHÁD: Melissa, Dr. Kolta L. utca 41. Tel.: 74/506-040. DOMBÓVÁR: Benu Gólyavár, Hu­nyadi tér 10. Tel.: 74/461-897. DUNAFÖLDVÁR: Amarilisz, Rákóczi utca l.Tel.: 75/541-069. HŐGYÉSZ: Szent Teréz, Fő utca 16. Tel.: 74/488-218. PAKS: Kristály, Kishegyi utca 52. Tel.: 75/311-620. SIMONTORNYA: Sándor, Templom utca 5. Tel.: 74/486-032. TAMÁSI: Fagyöngy, Móricz Zs. Itp. 8. Tel.: 74/471-308. TOLNA: Salvia, Bajcsy-Zs. utca 27. Tel.: 74/440-516. LELKISEGÉLY INTERNETES SZOLGÁLAT: sos.lelkipos­­ta@gmail.com HATÓSÁGI ÁLLATORVOSI SZOL­GÁLAT 2016. NOVEMBER 11-ÉN 14 ÓRÁTÓL 14-ÉN 8 ÓRÁIG: Dr. Borús István Szekszárd, Zápor u. 19. Tel.: 20/9492-508;. Dr. Hegedűs Lajos Tamási, Deák F. u. 32. Tel.: 30/3255-049. MAGÁN ÁLLATORVOSI ÜGYELET NOVEMBER 11-ÉN 16 ÓRÁTÓL ÁLLATORVOS! ÜGYELETEK 2016. NOVEMBER 14-ÉN 08 ÓRÁIG TART. Dr. Borús István Szekszárd, Jedlik Ányos u. 12. Tel.: 20/949-2508; Dr. Somosi Szabolcs Bátaszék, Kossuth u. 2. Tel.; 74/493-218, 30/3454-009; Dr. Holló Sándor Bonyhád, Mester u. 18. Tel.: 30/216-7285; Dr. Hum Péter Paks, Kossuth L. u. 20. Tel.: 20/913-1731. Ügyeleti időben is kereshető még a Szekszárdi Állatkórház, a Mikes utca 14. alatt, telefon: 30/551- 4653. Dombóváron hívható a PE­­GI-VET Kft. Kisállat rendelő (Fé­szek u. 14.): 30/946-9244. Du­­naföldváron pedig a Túri Állatkór­ház nyújt 0-24 órás állategész­ségügyi készenléti ügyeletet, ál­landóan hívható mobilszáma: 30/2096-096. dik osztályos diákok a sárkö­zi hagyományokat, kultúrát testközelből is megismerhe­tik, hiszen a program kirándu­lásokat, táncházat és kézmű­ves-foglalkozást tartogat szá­mukra. A szervezők olyan fog­lalkozásokkal készülnek, me­lyek során a fiatalok játszva tanulhatnak, majd tavasszal záró vetélkedőn merhetik ösz­­sze tudásukat. A gyerekek kö­zül volt, akit az épített örök­ség és a kézművesség meg­ismerésének lehetősége von­zott, és akad, akit a termé­szeti értékek érdekelnek. Van olyan iskolás, aki sárköziként saját lakóhelyét szeretné job­ban megismerni.

Next

/
Oldalképek
Tartalom