Tolnai Népújság, 2016. október (27. évfolyam, 231-256. szám)

2016-10-21 / 248. szám

2016. OKTÓBER 21., PÉNTEK KITEKINTŐ g íjászversenyt rendezett a katasztrófavédelem „Tigrisre” is lőttek 3D íjászatot rendeztek Sö­tétvölgyben, ahol nemcsak idehaza honos, hanem egzo­tikus állatok másaira is cé­loztak a versenyzők. Hanoi Erzsébet SZEKSZÁRD Hagyományterem­tő szándékkal országos íjász­versenyt rendezett a minap a Tolna Megyei Katasztrófavédel­mi Igazgatóság Sötétvölgyben. Több mint húszán érkeztek a megmérettetésre, amely a vál­tozatos terepviszonyokból faka­dóan kiváló távolságbecslő ké­pességet követelt a versenyzők­től. Az indulókat dr. Balázs Gá­bor megyei igazgató köszöntöt­te, majd Piros László, a terep be­rendezésében főszerepet vállaló Alisca Nyilai íjász Egyesület el­nöke látta el instrukciókkal. A huszonnégy célos vadlö­vészeten nemcsak idehaza ho­nos, hanem egzotikus állatokra is lőhettek a versenyzők. így őz, szarvas, róka, fülesbagoly mel­lett oroszlánra, tigrisre, ponto­sabban azok mására is „vadász­tak” az íjászok. Célonként két lövést adhattak le, az íj típusá­tól függő távolságból - számolt be Boros Brigitta szóvivő. Mint mondta, a 3D íjászat a térbeli célokról kapta a nevét, amelye­ken a különböző találati zóná­kat nem eltérő színnel, hanem a célba süllyesztett választóvo­nalakkal jelölik. A legnehezebb­nek tartott terepíjászati mód ez, mivel soha nem előre közölt tá­volságokról kell a lövést leadni. A 3D íjászat űzői azt mondják, ez a műfaj egyesíti a kellemes erdei sétát, a terep- és a vadász­íjászatot, a versenyt és a kikap­csolódást, és izgalmasabb a gu­miállatokra lőni, mint céltáblá­ra. Az íjászok szerint ez egy ke­mény mentális sport is, hiszen a jó eredmény azon múlik, hogy ki mennyire tud kizárni minden más körülményt és azoktól elvo­natkoztatva összpontosítani. Tolna megyei siker is született Eredmények, PB-HB (pusz­tai) kategória: 1. Törteli Imre törzszászlós (Bács MKI), 2. Nyí­ró Gábor (Országgyűlési Őr­ség), 3. Németh Richard fő­törzsőrmester (Bács MKI). CU (csigás) kategória: 1. Molnár Márk főtörzsőrmester (Veszp­rém MKI), 2. Hollósí Péter fő­törzsőrmester (Veszprém MKI), 3. Keresztes Márk törzsőrmes­ter (Veszprém MKI). BB (bare­bow) kategória: 1. Balogh Atti­la zászlós (Fővárosi Katasztró­favédelmi Igazgatóság). TR-RB (vadászreflex) kategória: 1. Szendi Zoltán alezredes (Tolna MKI), 2. Miskolczi Péter fotörzszászlós (Tolna MKI). HU (vadász) kategória: 1, Fenesi Viktor főtörzsőrmester (Főváro­si Katasztrófavédelmi Igazga­tóság), 2. Bakó Ferenc zászlós (Pest MKI). PROGRAMSOROLO PÉNTEK MOZI Bölcske: Mélytengeri pokol (ameri­kai katasztrófafilm), 16 óra. Vándor­­sólyom kisasszony különleges gyer­mekei (amerikai fantasy), 18 óra. A hét mesterlövész (amerikai wes­tern), 20.30. Szekszárd: Inferno (amerikai-ja­­pán-török-magyar misztikus thril­ler), 16.30. Ernelláék Farkaséknál (magyar film), 19 óra. MEGEMLÉKEZÉS Hőgyész Október 23-i megemléke­zés. Koszorúzás a temetőben So­mogyi Antal sírhelyénél, 16.30. Ün­nepi műsora Művelődési Házban az általános iskola diákjainak köz­reműködésével, 17.15. Szentmise a Szent Kereszt Plébánia Templom­ban, 18 óra. Szekszárd Babits Mihály Kulturális Központ, Rendezvényterem: Sza­badság? Szerelem?... 19561, Megáll az idő című film vetítése, 19.56 óra. FORRADALMI HANGULATBAN... Bonyhád Solymár Imre Városi Könyvtár: megemlékezés sorozat az október 23-i forradalom 60. év­fordulója alkalmából - Megáll az idő című film vetítése, 15.30 óra. MÚZEUMOK ŐSZI FESZTIVÁLJA Szekszárd Sétálj velünk és fedezd fel! - szobortúra a belvárosban a Wosinsky Mór Megyei Múzeum szer­vezésében. Találkozás a Szent Ist­ván téri 1956-os szobornál, 15 óra. SZOMBAT MOZI Bölcske: Mélytengeri pokol (ameri­kai katasztrófafilm), 16 óra. Vándor­­sólyom kisasszony különleges gyer­mekei (amerikai fantasy), 18 óra. A hét mesterlövész (amerikai wes­tern), 20.30. Szekszárd: Inferno (amerikai-ja­­pán-török-magyar misztikus thriller), 14.30 és 16.30. Ernelláék Farkas­éknál (magyar film), 19 óra. HANGVERSENY Szekszárd Evangélikus templom: a Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Refor­mátus Együttes Protestáns napi hangversenye, áhítatot tart dr. Ka­szó Gyula református lelkipásztor, 17 óra. JUBILEUM Őcsény A Bogár István Hagyomány­­őrző Egyesület fennállásának 85. évfordulója. Koszorúzás, megemlé­kezés a református templomkert­ben, 9.30. Istentisztelet és élő sár­közi keresztelő a református temp­lomban, 10 óra. „In Memóriám Bo­gár István” kiállítás a Közösségi Házban, 14 óra. Gálaműsora han­gárban 15.30-tól. KIÁLLÍTÁS Szekszárd Művészetek Háza: „60" Az 1956-os forradalom és szabad­ságharc 60. évfordulója előtt tisz­telegve! - országos kiállítás meghí­vott kortárs képzőművészek mun­káiból. Megnyitja Baky Péter festő­művész, a MAOE Felügyelő Bizottsá­gának elnöke, közreműködik Pintér Gabriella énekművész, Lozsányi Ta­más orgonaművész és Juhász Ben­ce, a Tücsök Zenés Színpad éneke­se, 11 óra. ELŐADÁS Szekszárd Babits Mihály Kulturális Központ: Tizenkettő és... - színpadi kollázs 56-ról, 16 óra. ISMERETTERJESZTÉS Dombóvár Helytörténeti Gyűjte­mény: Az 1956-os forradalom ese­ményei és következményei Dombó­váron a levéltári források és vissza­emlékezések alapján - előadás és műhelybeszélgetés, 15 óra. Közre­működik Takács Istvánná helytörté­neti kutató és Kovács Győző zene­tanár, az 56-os forradalmi munkás­­tanács elnökének, dr. Kovács Gyu­lának a fia. IDŐSEK VILÁGNAPJA Szekszárd Garay János Gimnázium, díszterem: a Tolna Megyei Nyugdí­jas Szervezetek Érdekszövetségé­nek rendezvénye, 9 óra. ÁLLATORVOSI UGYELETEK Hatósági állatorvosi szolgálat 2016. október 21-én 14 órától október 24-én 8 óráig: Dr. Bodnár János, Dunaszent­­györgy, Rákóczi F. u. 56. Tel.: 75/536-018, 06/30/9473- 110. Dr. Hegedűs Lajos, Ta­mási, Deák F. u. 32. Tel.: 06/30/3255-049. Magán állatorvosi ügyelet 2016. október 21-én 16 órától október 24-én 8 óráig: Dr. Birinyi Ferenc, Hőgyész, Kertész u. 1. Tel.: 06/30/9478- 111. Dr. Bodnár János, Dunaszent­­györgy, Rákóczi u. 56. Tel.: 06/30/947-3110. Dr. Enyedi Pál, Tolna, Festetich u. 54. Tel.: 06/30/9931-902. Dr. Tóth Tamás, Fadd, Templom u. 50. Tel.: 06/30/957-0810. Ügyeleti időben is keres­hető a Szekszárdi Állatkór­ház, a Mikes u.14. alatt, tele­­fon:30/551-4653. Dunaföldvá­­ron a Túri Állatkórház nyújt 0-24 órás állategészségügyi készen­léti ügyeletet, állandóan hív­ható mobilszáma: 30/2096- 096. Dombóváron hívható a PEGI-VET Kft. Kisállat rendelő, Dombóvár, Fészek u.14. Tele­fon: 06/30/946-9244. Édesanyám már sajnos nincs közöttünk, de az emlé­kei közt keresgélve a kedvenc levelei között találtam két le­velet, melyet szeretnék meg­osztani az olvasókkal. Édesanyám az 1990-es évek elején feküdt a szekszárdi kór­ház urológiai osztályán, ahol elragadtatással beszélt Dr. Streith Béla főorvos úr és sze­mélyzetének betegekkel való emberséges bánásmódjáról. Hazatérve levélben külön is köszönetét mondott a főorvos úrnak és hálapénzt tett a bo­rítékba. A levelet szó szerint idézem: Kedves Főorvos Úr! Pénteken már nem találtuk meg a rendelőben. így ezután szeretnék köszönetét mondani azért a jóságos szerétéiért és törődésért, ami a legnagyobb kincs egy Orvos életében és a jó Isten legnagyobb ajándéka! Sok szeretettel üdvözlöm a családommal együtt! Mayer Zoltánné Néhány nap elteltével az alábbi válasz érkezett: Kedves Asszonyom! Levele nagyon jól esett, bár túlzásba vitte az én dicsérete­met. Örülök persze, hogy nem POSTABONTÁS okoztunk csalódást Önnek. Remélem, nem bántom meg, amikor a „mellékletet” vissza­küldöm, senkitől sem szoktam elfogadni! Mindnyájukat szeretettel üdvözlöm: dr. Streith Béla Úgy gondolom, hogy dr. Streith Béla az orvosi tisztes­ség mintaképe, ezért szeret­tem volna közkinccsé tenni ezeket a leveleket. Remélem, hogy jó egész­ségnek örvend és szeretnék hosszú, boldog életet kíván­ni neki. Mayer Zoltánné lánya Erőss Istvánná, Bonyhád SKANDINÁV LOTTÓ Skandináv lottó nyerőszámok, nyeremények a 41. játékhéten (az október 12-i sorsoláson): Gépi számsorsolás: 5,17.19,22,28,31, 35. Kézi számsorsolás: 6.13.17,25,26,33,34 Nyeremények: Héttalálatos Odb 0 Ft Hattalálatos 113 db 179480 Ft Öttalálatos 4266 db 4755 Ft Négytalálatos 55122 db 1080 Ft A héttalálatos várható főnyereménye a 43. já­tékhéten: 175 millió forint. VÍZÁLLÁS I A Dunán tegnap reggel 7 orakor: Y Dunaföldvár-101 cm, Paks 35 cm, Dombori 59 cm, Árvízkapu 438 cm, Baja 160 cm. A Sió Palánknál 193 cm. Ügyeletek 2016. október 15-én 16 órától 17-én reggel 8 óráig. Szekszárd: Felnőtt háziorvosi ügyelet: Vö­rösmarty u. 5. Telefon: 74/318-104. Gyer­mekorvosi ügyelet: Szent István tér 18. Tele­fon: 74/318-104. Fogászati ügyelet (vasár­nap 8-tól 14 óráig): Szent István tér 18. Tele­fon: 74/315-454. Bátaszék: Kossuth u. 54. Telefon: 74/318- 104. Bonyhád: Rendelőintézet, Bajcsy-Zs. u. 25. Telefon: 74/318-104. Dombóvár: A felnőtt ügyelet a kórház bőrgyó­gyászati osztályán, a gyermekkörzeti ügyelet a kórház gyermekszakrendelési helyiségé­ben. Telefon: 74/462-385. Hőgyész: Kossuth tér 6. (a mentőállomás mellett). Telefon: 74/488-008. Iregszemcse: Rákóczi u. 1. Telefon: 74/570- 028. Paks: Rákóczi u. 1. (Rendelőintézet). Telefon: 75/410-222. Slmontornya: Bem u. 39. (a régi óvoda épüle­te). Telefon: 74/318-104. Tamási: Dózsa Gy. u. 18-22. Telefon: 74/570- 028. TRAFFIPAX 04:0007:00 Dombóvár. Rákóczi u. 48. 05:0007:00 6-os főút 113. km 05:3006:30 Szekszárd, Rákóczi u. 126. 09:00-10:30 631-es út 2. km 09:00-11:00 &os főút 145. km 09:00-1130 M6 jobb 91 km 09:30-1130 Várdomb, Kossuth u. 50/A 09:3011:30 60s főút 100. km 09:301130 Dombóvár, Köztársaság u. 27. 110012:00 Szedres, Rákóczi u. 77. 12:0015:00 Szekszárd, Tartsay u. 2. 13:0016:00 M6 jobb 108. km 13:3015:30 Nagydorog, Kossuth u. 108. 13:3015:30 6os főút 113. km 13:3015:30 M6 jobb 164. km 14:0017:30 61-es főút 84. km 16:3018:30 63-as főút 3. km 16:3018:30 M6 bal 153. km 17:3019:30 6-os főút 113. km 210023:00 Bátaszék, Budai u.90. 210023:00 6-os főút 100. km 210023:00 61-es főút 71 km 210024:00 M6 jobb 119. km ÜGYELETES GYÓGYSZERTÁRAK: Szekszárd: PatikaPlus, Tatrsay utca 40. Tel.: 74/313-476. Bonyhád: PatikaPlus, Völgység u. 8. Tel.: 74/550-291. Dombóvár: Korona, Rákóczi u. 71/E. Tel.: 74/565-178/. Ounafoldvár: Amarilisz. Rákóczi utca 1. Tel.: 75/541-069. Hőgyész: Szent Teréz, Fő utca 16. Tel.: 74/488-218. Paks: BENU (Tesco), Tolnai u. 2/1. Tel.: 75/417-039. Simontornya: Sándor, Templom utca 5. Tel.: 74/486-032. Tamási: Fagyöngy, Móricz Zs. Itp. 8. Tel.: 74/471-308. Tolna: Salvia, Bajcsy-Zs. u. 27. Tel.: 74/440- 516. Lelkisegély internetes szolgálat: sos.lelki­­'posta@gmaii.com Sallai Józsefné küldte ezt a képet, melyen a bonyhádi Perczel Mór Közgazdasági Technikum 1956-ban végzett tanulói láthatók. A 60 éves évfordulón, melyet 2016. október 1-én ünnepeltek, csak néhány osztálytárs hiányzik a fotóról B. K. ORVOSI UGYELETEK Tolna: Garay u. 6. Telefon: 74/440-340. I

Next

/
Oldalképek
Tartalom