Tolnai Népújság, 2016. szeptember (27. évfolyam, 205-230. szám)

2016-09-07 / 210. szám

2016. SZEPTEMBER 7., SZERDA KITEKINTŐ g A verkli népszerűsége egyre nő, ő is beleszeretett a hangjába Sikerrel mutatkozott be a negyedik Keszthelyi Nem­zetközi Verkli Fesztiválon a paksi Ring házaspár. Vitia Tünde KESZTHELY-PAKS A Kackiás Verklis, azaz Ring István a ta­lálkozó tíz díjazottja között volt. Mint beszámolt róla, tavaly a kö­zönség szavazott, idén szakmai zsűri értékelt, de szó sincs ver­senyről, ez a program a verkli­sek seregszemléje. Idén hetvenketten sereglet­tek össze a találkozóra, amelyet több keszthelyi, Keszthely kör­nyéki civil szervezet hívott élet­re. A verkli népszerűsége a jelek szerint nőtt, ezt jelzi az a tény is, hogy míg tavaly kettő, addig idén hat magyar résztvevő volt. - Nagyon jó volt - foglalta ösz­­sze tapasztalatait Ring István. Dicsérte a szervezetést, a han­gulatot Mint mesélte pénteken összegyűltek, ismerkedtek egy­mással a verklisek, másnap pe­dig elárasztották a sétálóutcát. Ring István elárulta, két éve nézőként csöppent bele a feszti­válba, ami őt is megfertőzte. Ma már nemcsak neki, hanem fele­ségének, Magdinak is saját verk­lije van. Mindkettejükkel gya­korta lehet találkozni az ország különböző fesztiváljain, ahol sokszínű repertoárral szórakoz­tatják a járókelőket A komoly­zenétől a mai kor slágereiig min­dent át lehet írni verklire, persze a hangszer adottságait figyelem­be véve, mondta a Kackiás Verk­lis. Hozzáfűzte, nem tudja meg­hazudtolni korábbi szórakoztató zenész mivoltát: olyan dalokat ad elő, amit sokan ismernek. Mint már korábban megír­tuk, Ring István eredeti szak­mája asztalos, ma a Paksi Váro­si Múzeumban dolgozik gyűjte­ménykezelőként. Sok minden volt már - ahogy' mondani szók­a Kackiás Verklis ták - csak akasztott ember nem, zenélt, vőfélykedett, régi csalá­di hóbort náluk a veterán motor. Legújabb hobbija, pontosab­ban hobbijuk a verkli. - Belesze­rettem a hangjába - indokolta a régi idők hangszere iránti von­zalmat. Mint mesélte, a közön­ség körében is népszerű a verkli, akad, aki azért szereti, mert új­donság, más viszont azért, mert régi emlékeket ébreszt. - Verklis muzsikámmal és énekemmel, egyedi megjelenésemmel, vál­tozatos repertoárommal a ma­gas szintű szórakoztatásra tö­rekszem - mondja magáról. Volt már születésnapi meglepetés, esküvői zeneszolgáltató, adott templomi koncertet, részt vett majálison, gyermeknapon, falu­napon, városi ünnepségen, fesz­tiválokon, veteránjármű-találko­­zón, szalagavató bálon, nosztal­giaesten - hogy csak a legfonto­sabbakat említsük. Sok jó zenekarban játszott A zenei alapokat a paksi ze­neiskolában tanulta meg. Elő­ször klarinétozott, majd. ami­kor megérkeztek az első sza­xofonok az iskolába, igazgatói sugallatra hangszert váltott. Sok jó zenekarban játszott, egyikkel az elsők voltak a tér­ségben. akik a mulatós zene mellett népszerű tánczenét játszottak a lakodalmakban. Kényszerűségből - mert két ujját is elvesztette munkabal­esetben - áttért a tenor kürt­re. Ám. mivel egykönnyen nem nyugszik bele a kényszerhely­zetekbe. keresett egy olyan mestert, aki átalakította a sza­xofonját, hogy így is tudjon raj­ta játszani. Az őszi és a tavaszi szünet is csúszik tavalyhoz képest Nem lesz pihenős a diákoknak ez a tanév Az idei tanévben a kisebb-na­­gyobb szünetek jelentősen el­csúsztak a tavalyiakhoz képest, s ez könnyen a gyerekek telje­sítményén is megmutatkozhat. Ugyan a 2016/2017-es tan­év még csak most kezdődött el, valószínűleg nem járunk mesz­­sze a valóságtól, ha úgy tippe­lünk, hogy néhány szülő már most szemez az őszi szünettel, s írná be a naptárba a miniva­káció napjait. Nos, a korábbi évekkel ellentétben idén jó so­kat kell járni iskolába az első komolyabb pihenőig: az őszi szünet ugyanis október har­mincegyedikén, hétfőn kezdő­dik (s tart november negyedi­kéig - az első tanítási nap he­tediké, hétfő lesz). Ez azt jelenti, hogy a mosta­nival együtt nyolc hetet kell a diákoknak egyben lenyomni­uk, amely önmagában is sok­nak tűnik, ráadásul utána in­dul egy hét és fél hetes tanulási időszak - a téli szünet decem­ber 22-én, csütörtökön kezdő­dik, s január másodikáig, hét­főig tart majd. Közben még lesz egy szombati tanítási nap is, október 15-én. Elsősök egy szekszárdi általános A tanév második fele sem lesz könnyű: a téli szünet után összesen tizennégy és fél he­tet járnak egyvégtében a diá­kok suliba (amelyet egy nap tör csak meg, március tizen­ötödike, ami szerdára esik) - a tavaszi szünet ugyanis áp­rilis tizenharmadikán kezdő­iskolában. Sokat kell még tanulniuk dik, s tizennyolcadikáig tart majd. (Idén tavasszal azért lé­nyegesen szimpatikusabban jöttek ki a szünetek: hogymást ne mondjunk, a tavaszi három héttel korábban volt.) A végpon­tot nyilván a nyári szünet jelen­ti - nos, a hivatalos tanévzárás június 15-én, csütörtökön lesz, de nem lepődnénk meg olyan nagyon, ha az iskolák ettől va­lamelyest eltérnének. Szinte minden évben felme­rül, hogy lazább lehetne a tan­év (vagyis egészen konkrétan a késő őszi, téli borongós idő­szak), ha az akkori szünetek hosszabbra nyúlnának - a nyá­ri vakáció rovására. Magyarul: ha a diákok, mondjuk, július elsejéig tanulnának, akkor le­hetne valamivel hosszabb a pi­henőidőszak korábban. Ennek azonban több akadálya van: az egyik általános iskolai tanár például azt mondta, hogy amíg nincsen légkondicionálás, ad­dig kínzás lenne a gyerekeket a délelőtt tizenegyre már szau­nává változó osztálytermekben üldögéltetni, s a figyelmüket is lehetetlen lenne fenntartani. A tavaszi érettségi időszak 2017. május 5-én kezdődik a nemzetiségi nyelv és irodalom vizsgákkal. A magyar nyelv és irodalom érettségik má­jus 8-án kezdődnek, a mate­matika május 9-én, a történe­lem május 10-én, az angol má­jus 11-én, a német pedig május 12-én következik a sorban. Az írásbelik a tervek szerint má­jus 26-án zárulnak. A szóbeli vizsgákra emelt szinten júni­us 8-15., középszinten június 19-30. között kerül sor. Mind­ez azt is jelenti, hogy a ballagá­sok május ötödikén, pénteken, illetve május hatodikán, szom­baton lesznek majd. PROGRAMSOROLÓ SZERDA MOZI Szekszárd: A zátony (amerikai drá­ma), 17 óra. A mestergyilkos - Fel­támadás (amerikai akciófilm), 19 óra. Tamási: Szexkemping (holland víg­játék), 19 óra. KIÁLLÍTÁS Bonyhád Solymár Imre Városi Könyvtár: Arculat - Antlfinger István kőbe és fába vésett alkotásaiból és Ritzel Zoltán emberábrázoló fotóiból nyílik kiállítás, megnyitja Kovács Fe­renc festőművész, 17 óra. A tárlat szeptember végéig látogatható. CSÜTÖRTÖK MOZI Bölcske: Sing Street (ír-ameri­­kai-angol zenés filmvígjáték), 16 óra. Szex, mámor rock’n’roll (bel­ga-francia film), 18 óra. Haverok fegyverben (amerikai filmvígjá­ték), 20.30. Szekszárd: Kilenc élet (francia-kí­nai vígjáték), 17 óra. Sully - Csoda a Hudson folyónál (amerikai élet­rajzi dráma), 19 óra. KIÁLLÍTÁS Szekszárd Babits Mihály Kulturá­lis Központ, Bakta galéria: 10 év - Retkes Tamás fotókiállítását Odor János Gábor, a Wosinsky Mór Me­gyei Múzeum igazgatója nyitja meg, közreműködnek a Komjáthy fivérek, 17 óra. Szekszárd Ady Endre Szakképző Iskola, Székely Galéria: Decsi-Kiss János képzőművész textil relief ki­állítását Juhász Gábor igazgató és Bágyi Zsuzsanna festőművész nyitja meg, 15 óra. Közreműködik Gutpintér Evelin, Mészáros Dávid, Víghné Székely Rozália. A tárlat október 2-ig látogatható. VÉRADÁS SZERDA Bonyhád Művelődési Ház 10.00-15.00 CSÜTÖRTÖK Dombóvár Kórházi véradó 8.00-14.00 Szekszárd Jakó Kft. 11.00-14.00 TRAFFIPAX 04:0007:00 611-es út 3. km 05:0007:00 6-os főút 113. km 05:3006:30 6-os főút 145. km 09:0011:30 09:0011:30 Tolna, Bajcsy-Zs. u. 72. M6 bal 111. km 09:0012:00 M6 bal 153. km 09:3011:30 6-os főút 113. km 09:3011:30 61 főút 84. km 13:0014:30 13:0015:30 Tolna, Alkotmány u. 117. M6 bal 153. km 13:0015:30 M6 jobb 108. km 13:3015:30 6-os főút 107. km 15:0016:30 6-os főút 127. km 15:3018:30 Várdomb, Kossuth utca 50/a 16:0017:30 61-os főút 77. km 16:3019:00 17:0018:30 Várdomb, Kossuth u. 50/A. 60s főút 136. km 17:3019:30 60s főút 93. km 20:0023:00 21:0023:00 Szekszárd. Rákóczi u. 126. 60s főút 120. km 21:0023:00 61-es főút 71. km 21:0024:00 M6 jobb 91. km VÍZÁLLÁS A Dunán tegnap reggel 7 órakor: Dunaföldvár -72 cm, Paks 76 cm, Dombori 107 cm, Árvízkapu 482 cm, Baja 201 cm. A Sió Palánknál 179 cm. f i

Next

/
Oldalképek
Tartalom