Tolnai Népújság, 2016. június (27. évfolyam, 127-152. szám)

2016-06-25 / 148. szám

fl EGY NAP A VÁROSBAN - BONYHÁD 2016. JÚNIUS 25., SZOMBAT A hétköznap hőseiről szól a tűzoltó­múzeum BONYHÁD Sok-sok kisgyerek álma, hogy egyszer tűzoltó le­gyen, vagy katona, vagy vada­kat terelő juhász. Ehhez kerül­hettem most egy kicsit köze­lebb a bonyhádi Tűzoltó Múze­umban és Szertárban. A sok ré­gi tűzoltószekér, szerszám, fel­szerelés között szinte újra kis­gyermeknek érezhettem ma­gamat. Csodálattal vizsgáltam, hogy milyen módokon próbál­ták legyőzni tüzeket a külön­böző korokban a lánglovagok, honnan-hova fejlődtek. A vitri­nekben lévő leírások sokat se­gítettek abban, hogy mit mire használhattak, és miért volt az korszakalkotó. A teljes falat ki­töltő amszterdami háztűz képe pedig igazán egyedi hangulatot kölcsönzött a teremnek.Ha úgy döntünk, hogy meglátogatnánk a hétköznapok hőseinek eme szentélyét, ne felejtsük el jelez­ni ezt a Völgységi Múzeum dol­gozóinak, mivel ők kezelik, és nyitják ki kérésre. K. B. Magányosan, de finomat ebédeltem Városnéző sétám során több­ször is elsétáltam a Ring Biszt­ró előtt. Harmadik, vagy ne­gyedik alkalommal, amikor épp delet ütött az óra, úgy dön­töttem belesek, már csak azért is, mert csodás illatokat érez­tem. Mázlim volt, csak egy em­ber állt előttem, aki nem ült le, elvitte az ebédjét. Gyorsan át­futottam a pizzákat, kebabot, dönert és különféle ínycsik­landó salátákat felsoroló étla­pot, de végül nem tudtam elle­­nálni a piruló, illatozó húsosz­lopnak, így a kebab menü mel­lett tettem le a voksom. Míg az árnyékban, egy asztalnál ül­dögélve vártam, hogy kész le­gyen az ebédem, azon tűnőd­tem: ebédidőben miért nem tér be rajtam kívül senki? Pedig már az illatokból és a beren­dezésből is látszott, érződött, hogy nem egy lepukkant he­lyen vagyok, és ezt később az étel íze is alátámasztotta. Az­tán kiderült, korán volt még, mert amikorra befejeztem az ebédet, addigra kezdett az ét­terem megtelni. K. B. Egy nap nem elég arra, hogy Bonyhád minden lehetőségét végigvegyük, pláne, ha nem egyedül, hanem baráti társa­sággal, vagy családdal vágunk neki a városnéző túrának, és még egy kicsit a termálfürdő­ben is elidőznénk. Kvanduk Bence A buszról leszállva a városba ve­zető utat követve az az érzés fo­gott el, mintha valamilyen me­diterrán kisvárosba tartanék, ahova az Európába érkező filme­sek a legtöbbször elkalauzolnak minket, és a nap folyamán ez az érzés egyre csak erősödött ben­nem. Meglepően nyüzsgő város­sal találkoztam, ahol a kávézók, sörözők teraszán, ha nem is tö­mött asztalokat, de mindenütt több vendéget láttam. A másik dolog, ami rögtön szembetűnik, ahogy beérünk a városba, hogy mennyire tisz­telik a múltjukat, és milyen ki­emelt szerepet játszik a város életében a Perczel család örök­sége. Gyakorlatilag egy egész nap programját fel lehet építe­ni arra, hogy a város történetét megismerje az ember, ha min­den emlékszobát, múzeumot és nevezetes helyet végig akar járni. Sőt, komoly szelektálás­ba kell fogni, ha csak egy na­pot szánunk a túránkra. Töb­bek között én is kihagytam a Szecska- tavat, a Székely em­lékparkot és az Óvoda Múze­umot is, amelyek'mind-mind érdekes elfoglaltságot kínál­nak, illetve ott tartózkodásom alatt üzemen kívül volt a Per­­czel-kúriában lévő emlékszoba is, így azt nem tudtam megnéz­ni. De nyugodt szívvel elmond­hatom, hogy az én útvonala­mat követve, igazából egy utca, egész pontosan a Perczel Mór utca is elég látnivalót biztosít­hat egy napra, ahol már végig­sétálni is kellemes kikapcso­lódás lehet, hiszen egy helyen rengeteg mindent megtalá­lunk, a legkülönfélébb boltok­tól az éttermekig, bármit. Igazi sétálóutcában éreztem magam itt. Talán csak az árnyékot hi­ányoltam. A helyiekkel való beszélge­tésem során is mindenkitől Igazi történelmi hangulat ragad magával már akkor, amikor be­lépünk a volt Perczel-kastély előtti szép parkba, és ez az ér­zés csak fokozódik bent, az épü­letben, mely most a Solymár Imre Városi Könyvtárnak ad he­lyet. Mint a városban minden­hol, itt is kedves fogadtatásban volt részem, és miután közöl­tem szándékomat, hogy az em­lékszobákat szeretném megte­kinteni, azonnal vezettek is be abba a szárnyba, ahol a három szobát berendezték. Itt a vá­ros három közismert, nevezetes alakjának életútját mutatják be, tárlatvezetéssel. Elsőként Hava­si János történetét hallhattam, és az ő tárgyait vehettem szem­azt hallottam, hogy szeretnek Bonyhádon élni, szeretik a vá­rost, a hangulatát. Egy idősebb hölgy panaszkodott csak egy ki­csit arra, hogy a szemetesek he­lyét egy kicsit jobban át kellett volna gondolni a Perczel kert­ben, mert sokszor a legszebb helyet csúfítják, illetve a ku­tyák sétáltatását szigorítaná, mert hiába van kint tiltó tábla, ügyre. Az ő nevéhez több fúvós­­zenekar alapítása és vezetése fűződik. Aztán következett a va­dász-író, Videcz Ferenc szobája. A trófeáival, könyveivel és hasz­nálati tárgyaival díszített hely­ségben elénk tárul a közelmúlt történelmének egy darabkája. Különleges hangulatot áraszt az mégis arra járnak a kutyásók. Egy fiatal kiemelte, hogy csak gyerekszemmel tudja nézni a várost, de semmi rosszat nem tudna róla mondani, és csak so­rolta, hogy mi az, ami tetszik és fejlődik. Egy huszonéves srác szintén elmondta, hogy szeret itt élni, csak éppen a hétvégi szórakozási lehetőségből lehet­ne kicsit több. íróasztal, ami úgy áll ott, mintha tulajdonosa még ma is naponta leülne hozzá írni egy kicsit. Vé­gül a könyvtár névadója, Soly­már Imre szobájába leshettem be, ami szintén nagyon jó érzés­sel töltött el. A szobákat össze­kötő folyosó falait a három sze­mélyt ábrázoló fotók díszítik. A múzeumba is érdemes betérni A Völgységi Múzeum épületét a Szabadság téren, a római ka­tolikus templom és a Bonyhá­don éló népcsoportok sokszínű­ségét, összetartozását is szim­bolizáló 33 méteres május­fa szomszédságában találjuk meg. Egy kis kerülő után arra is rájöttem, hogy a parkoló felőli oldalon tudok bemenni az épü­letbe. Az ajtó előtt is eltöltöt­­tem egy-két percet, mire kifun­­dáitam. miképp használhatom a történelmi emlékké váló ki­lincset. Miután beléptem, azon­nal kedvesen fogadtak, bár ki­csit úgy éreztem, mintha meg­lepődtek volna azon, hogy jött valaki. Már az első szobába, ki­­állitóterembe lépve is érdekes dolgokat láthattam. Középko­ri használati eszközök darab­jait. illetve népviseleteket néz­hettem meg, szépen feliratoz­va. mik is azok pontosan. Majd megismerkedhettem a Völgy­ség állatvilágával. illetve egy kis ipartörténetbe is betekin­tést nyertem az alsó szinten, például egy kovácsmühelyt be­rendezve. Saját hibámból okul­va írom le: van egy második emelet is, azt semmiképpen ne hagyjuk ki, ott kezdődnek csak a férfiak számára az igazi izgal­mak. Világháborús és forradal­mi fegyverek sorát nézhetjük meg, és nosztalgiázhatunk a múlt század 50-es, 60-as évei­nek szobaberendezésein. A Solymár Imre Városi Könyvtár bejárata Emlékek a csodás parkkal övezett könyvtárban A kisgyerekes szülők nyugodtan heverészhetnek, mert nem nagy a strand, jól átlátható, így biztonságos Családbarát a strand, de lehetne több árnyék Egy ilyen forró nyári napon, mint amilyenen én is jártam a várost, nincs is jobb annál, mint egy kicsit lehűteni magunkat egy nagy medence vízben. A strandolás tökéletes pihenést, felüdülést nyújthat két múzeum vagy emlékszoba meglátogatása között is a turista számára. Én is így tettem, ellátogattam a még újnak számító fürdőhelyre. Egy medence szélén fekvő hölgy el­mondta, hogy egy anya szem­szögéből az a jó a bonyhádi strandban, hogy családbarát. A kisgyerekes szülők nyugod­tan heverészhetnek, mert nem nagy a terület, jól átlátható. Mindig tiszta mindenhol, ami azért mindenkire nézve fontos Telt ház van az idei első kánikulai hétvégén a bonyhádi strandon Krfeszített vásznak a tűző nap ellen szempont. A víz hőmérsékleté­ben eddig sosem csalódtak. An­nak örült a legjobban, hogy nin­csenek felesleges butikok, áru­sok, ahol a gyerek könyörögne, hogy vegyenek valamit. Van egy kicsi büfé, amiből talán el­férne azért még egy, hogy ha sokan vannak, akkor ne kelljen sorban állni túl sokáig a tűző napon. Árnyékból ugyanis ke­vés van. Pozitívum a sok sport­­esemény, így legalább igénybe veszik a pályát is. És ha valaki­nek nem ízlik a strandos koszt, akkor sem kell megijednie, hi­szen pár száz méterre van egy nagyon jó hamburgeres! Egy fiatalabb hölgy már ke­vésbé volt elégedett a strand­dal, ő azt mondta, hogy nem szereti igazán a bonyhádit. Ő is felhozta, hogy kevés az ár­nyékos rész, és mindig foglal­tak a nyugágyak. A sportprog­ramokat már ő is pozitívan ér­tékelte. Úgy gondolja, kevés a hely is, kevés a medence, ha több lenne, akkor több em­ber is járna le, mert az per­sze mindenképpen előnye, hogy helyben van. - Olyan ér­zésem van, hogy a kialakítá­sakor csak arra törekedtek, gyorsan legyen meg a strand, ahol 50 főnél többen nem fér­nek el kényelmesen igazából. Ha továbbfejlesztenék, akkor népszerűbb és kifizetődőbb lenne - tette hozzá. K. B.

Next

/
Oldalképek
Tartalom