Tolnai Népújság, 2016. március (27. évfolyam, 51-75. szám)

2016-03-24 / 70. szám

KITEKINTŐ g 2016. MÁRCIUS 24., CSÜTÖRTÖK SZEKSZARD A szerdai piaci napon már délelőtt 9 órakor elfogyott a kistermelők által áru­sított tojás, ami így húsvét előtt elég érzékenyen érintheti a vásárlókat. A vidékről a piac­ra érkezett kofák szerint az időjárás a legfőbb oka annak, hogy nem tojnak eleget a tyú­kok. Ez az árakban is tükröződik, hiszen 38 és 42 forint alatt nem is lehetett vásárolni to­jást. A kereskedők árultak az átlagosnál jóval kisebb tojásokat a piacon, de ezek ára sem volt arányban az áru kicsinyke méretével, ennek darabja 36 forint volt. így a legtöbb vevő számára maradnak a bevásárlóközpontok, ahol 30 darab, M-es méretű tojást ezer forin­tért kínálnak. Szóval sémiképpen nem maradnak piros tojás nélkül a locsolók. M. I. POSTABONTÁS A bonyhádi Solymár Imre /\ Városi Könyvtár „Kincses A. \-Tolna megye” címmel há­romfordulóból álló vetélkedőt rendezett a középiskolások szá­mára, melynek döntőjét március 21-én, hétfőn rendezték. A ver­senyen a Perczel Mór Szakkö­zépiskola hat csapata mérte ösz- sze erejét a Tolna Megyei Érték­tárhoz kapcsolódó, játékos fel­adatokban. A döntő az Internet Fiesta elnevezésű országos prog­ramsorozathoz is kapcsolódott, ezért a versenyzőknek a www. kincsestolnamegye.hu oldal se­gítségével is kellett feladatot megoldaniuk. A három forduló eredményét összegezve első he­lyezést ért el Ficsor Barna és Pa- róczai Máté, a második helyen Wild Afrodité és Farkas Erzsé­bet/ Brauner Kíra, míg a harma­dik helyen Morovik Kitti és Füle Szabina végzett. Asztalosáé Illés Tamara könyvtáros, a vetélkedő szerve­zője PROGRAMOK CSÜTÖRTÖK MOZI Bölcske: Félvilág (magyar film), 18 óra és 20.30. Szekszárdi Kung Fu Panda 3. 3D (amerikai animációs csalá­di film), 15 és 17 óra. Zoolan- der 2 (amerikai komédia), 19 óra. PÉNTEK MOZI Bölcske: Breki, a bék'akirály- fi (malayziai animációs kaland­film), 16 óra. Minden út Rómá­ba vezet (amerikai vígjáték), 18 óra. Félvilág (magyar film), 20.30. Dunaföldvár: Timber, a kincs­kereső csodakutya (amerikai családi film), 18 óra. Szekszárd: Kung Fu Panda 3. 3D (amerikai animációs csalá­di film), 15 és 17 óra. Zoolan- der 2 (amerikai komédia), 19 óra. Keresztrejtvény Érvényes előfizetéssel rendel­kező olvasóink a csütörtöki Ke­resztrejtvény melléklet 1. olda­lán lévő rejtvény megfejtését a nevükkel, címükkel feltüntet­ve sms-ben küldhetik be a 06- 30/235-0333-as (nem emelt dí­jas) telefonszámunkra, illetve postai úton a 7627 Pécs, Engel János u. 8. címre a Dunántúli Napló Szerkesztőségébe. A mai feladvány megfejtésének beér­kezési határideje: 2016. márci­us 30., szerda, 9 óra. A helyes megfejtések beküldői között most egy darab Családi ízuta­zás szakácskönyvet sorsolunk ki. (A beküldők hozzájárulnak nevük közzétételéhez.) All. heti feladványunk helyes megfejtése: Kőműves Kelemen, Bajtala trio. A szerencsés nyer­tes: Paluska Béla (Bikács). Gra­tulálunk! TRAFFIPAX 05:00-07:00 M6 jobb 164, km 08:30-11:30 M6 bal 114. km 09:00-11:00 6-os főút 141 km 09:00-11:00 Szekszárd, Rákóczi u. 126. 091X3-11:00 6-os fótit 120. km 09:00-11:00 Bonyhád. Rákóczi utca 78. 0930-1130 M6 jobb 164. km 12:00-14:00 Kakasd, Kossuth u. 309. 1200-15:00 56-os főút 19.km 12:30-15:30 Paks, Kishegyi u. 14. 13:00-1500 M6 bal 153. km 13:00-15:00 65-ös főút Zomba, Rákóczi 56. 13:00-15:00 M6 bal Hl. km 14:30-16:30 6-os fótit 157. km 15:30-17:30 Bataszék. Budai utca 61 15:30-17:30 Bonyhád. Rákóczi utca 144. 16:00-19:00 M6 bal 108. km 16:30-18:30 55-ös főút 120. km 17:00-1900 6-os főút 141 km 1700-19:00 6-os főút 113. km 17:30-1930 18:00-19:00 Bonyhád, Dr. Kotta 43/A Várdomb, Kossuth u. 50/A. 21:00-2300 6-os főút 120. km VÉRADÁS | CSÜTRÖTÖK Dombóvár Kódtázi véradó 8.00-14.00 Tolna MAG-Ház 9.0016.00 PÉNTEK Dombówár Kórházi Véradó &00-15.00 Szekszárd Véradó Állomás 8.0014.00 VÍZÁLLÁS A Dunán tegnap reggel 7 órakor: | Dunaföldvár-49 cm, Paks 100 cm, Dombon 145 cm, Árvízkapu 544 cm, Baja 253 cm. A Sió Palánknál 310 cm. A keringési problémák ellen: Nashwan-ParasoundPlus eljárás Március 29-én és április 11-én ingyenes GYEREKKORUNK óta hallhatjuk azt, hogy mindennél fontosabb az egészség. Sajnos ezt csak akkor fogadjuk el tényként, amikor már elveszítettük azt. Életformánkkal megelőzhet­jük sok betegség kialakulását. Bizonyított tény, hogy az ér­rendszeri betegségek, melyek közé tartozik az érszűkület is, ma Magyarországon a halá­lozási statisztikákban az első helyen állnak, így korai felis­merésük és kezelésük mellett a megelőzésükért is minél töb­bet kell tenni! Több tényezőtől függ az ér­szűkület kialakulása, mint például a helytelen táplálko­zási szokások, a magas vér­nyomás, , a vérben keringő, a normális értéket maghaladó anyagok magasabb vérszint­je, mint például a cukor (cu­korbetegség), vagy koleszte­rin. A verőerek falán lerakodó káros, zsírtartalmú anyagok először az erek falának meg­vastagodását, rugalmatlan­ná válását, majd elmeszesedé- sét okozzák. A dohányzásnak is kiemelt a szerepe az érszű­kület kialakulásában. Napja­ink rohanó világában a tény­leges és rendszeres mozgásra csak igen kevés vagy egyálta­lán nem jut idő, ezzel is előse­gítve vérkeringésünk lassulá­sát. Ezekből a rizikófaktorok­ból több gyakran egyszerre je­lentkezik még jobban növelve romboló hatásukat. De ezek el­len lehet tenni. Vannak olyan tényezők amelyeket sajnos nem lehet elkerülni, de hatá­sukat csökkenteni lehet, ilyen a halmozódás (örökletesség) és a kor. Az érszűkület azért is alattomos betegség, hisz pa­naszt csak akkor okoz, ami­kor már nagymértékű a szű­kület. Ezért fontos a rizikófak­torok csökkentése, megszün­tetése valamint az esetlege­sen bizonyos időszakonként elvégzett állapotfelmérő ellen­őrzés, mely pár perces fájda­lommentes műszeres vizsgá­latot jelent. Dr. Khaled Nashwan, se­bész-feltaláló egy olyan eljá­rást talált fel mely egyedülál­ló a maga nemében. A fiziote- rápiás készülék infra-, ultra- és hallható hang kibocsátásával a mellékereket funkcióátvételre készteti a beszűkült érszakasz környékén. Ezáltal a betegség­re jellemző tüneteket, mint pél­dául a bizonyos távolság meg­tétele után jelentkező vád- li, comb és fartájékon fájdal­mat, görcsöt, zsibbadást enyhí­ti vagy megszünteti a betegek döntő többségében. A keringés fokozódásával melegebb, élén- kebb színűvé válik a végtag. A kúra mindössze 20 napot vesz igénybe. A kezelés fájdalom- mentes, a test megnyitása nél­kül történik. Mindazoknak, akik bejelent­keznek a március 29-én és áp­rilis 11-én Szekszárd, Mátyás király u. 8. szám alatt tartan­dó vizsgálatra, 30ezer forint kedvezményt biztosítanak a kúra árából. Sőt a kupon fel­mutatásával további 10000 fo­rinttal csökken az ár. A vizsgá­lat ingyenes. Bejelentkezés: www.medhungary.com, 06- 72/551-714, 06-20/541-1466, 06-30/249-9289, 06-70/290- 3216. HIRDETÉS A kezelőcentrum a vizsgá­lati idő változtatásának jogát fenntartja 16 óra után illetve hétvégén ügyeleti telefon: 06-20/495- 8280, 06-30/596-8599, 06- 30/336-9525. A kezelőcentrum a vizsgá­lati idő változtatásának jogát fenntartja. Nashwan-Parasound I Kezelőcentrum , ' -10.000 forint ' l_ Érvényes: 2016.04.30-ig j

Next

/
Oldalképek
Tartalom