Tolnai Népújság, 2015. december (26. évfolyam, 281-305. szám)

2015-12-04 / 284. szám

2015. DECEMBER 4., PÉNTEK______________________________________________________________________________________________________________KITEKINTŐ £ Olvasóinkra bízzuk a döntést, ki legyen 2015-ben Az év embere Tolna megyében Hat kiválóságra szavazhatnak A Tolnai Népújság keresi Az év emberét. Az alábbi hat kiemel­kedő eredményt elérő személyi­ség közül választhatják ki olva­sóink internetes, illetve postai szavazással azt, aki 2015-ben elnyeri a megtisztelő címet. Ol­vasóink a következő személyek­re adhatják le szavazataikat. Venter Marianna marianna.venter@mediaworks.hu BÖDE DÁNIEL Madocsai származású paksi-neve­lésű válogatott labdarúgó. A Paksi FC játékosaként nem kis szerepe volt abban, hogy az atomvárosiak ezüstérmet szereztek a 2010/2011- es szezonban az OTP Bank Ligá­ban, később pedig kiléphettek az európai kupaporondra, ahol egye­düli magyar csapatként három mérkőzésen is pályára léphettek. 2012 nyarán az Üllői útra költö­zött, azóta is a Fradi alapjátékosa. Válogatottként elvitathatatlan ér­deme van abban, hogy csapatunk kijutott az Európa-bajnokságra. A megyében „Madocsai Messinek” hívják, és nagyon szeretik. KORCSMÁR ISTVÁN Az Alisca Bau Zrt. vezérigazgató­ja, az 1991-ben létrejött cég alapí­tó tagja. A kezdetektől ő vezeti a folyamatosan fejlődő, a mély- és a magasépítés területén jó piaci po­zíciókat kivívó vállalkozást. Szá­mos elismeréssel jutalmazták már eddigi szerepvállalását, illet­ve a zrt. sikereit. 2002-ben az „Év Vállalkozója”, 200ó-ban megkap­ja „A Tolna megyei művészetért” kitüntetést. 2008-ban a szakma legnagyobb elismerését, az Alpá­ri Ignác-díjat vehette át, valamint a Tolna Megyei Mérnöki Kama­ra Alkotó Díját. A Bátaszéki Tan­uszoda kivitelezéséért Építőipari Nívódíjat kapott. KOVÁCS FERENC Festőművész, legendás rajztanár, az egyik idei megyei Prima-díjas. Nagybaracskán született, Bony- hádra 1963-ban került. Negyven­öt éve hívta életre a Tolna Megyei Gyermekrajz Pályázatot és Kiállí­tást, amelyet azóta is minden év­ben megrendeznek. Mindig szívén viselte a gyerekek vizuális fejlődé­sét. Mint hangsúlyozta, boldogsá­got jelentenek számára a gyermek­művek, és a mára már felnőtt alko­tótársak képeinek is úgy tud örül­ni, mintha azok a saját munkái len­nének. Régi álma egy alapítvány létrehozása, amellyel tehetséges gyerekeket tudnának támogatni. MATÓKNÉ KAPÁSI JULIANNA Kulturális menedzser, Wlassics Gyula-díjas néptánc-pedagógus, a szekszárdi Bartina Néptánc Egye­sület művészeti vezetője. A nép­tánc és az egyesület szorosan az élete része. Az együttest nemcsak a megyében, az országban, hanem Európában, sőt a világ sok más pontján is jól ismerik, nem kis mértékben az ő munkájának kö­szönhetően. A Bartina végigtán­colta Európát, de felléptek mind­két amerikai kontinensen és a Tá­vol-Keleten is. Az idei Fölszállott a páva tehetséggondozó versenyre a Bartina négy produkciót készített fel, ebből három már a középdön­tőben van. STUDER ÁGNES Kosárlabdázó, korosztályos ma­gyar válogatott, aki fiatal kora el­lenére már az Atomerőmű-KSC Szekszárd felnőttcsapatának meg­határozó játékosa. A tavaly nyá­ri utánpótlás-világbajnokságon a bronzérmes csapatnak és az Euró- pa-bajnokságon ó. helyen végzett válogatottnak is az egyik húzóem­bere volt. Egy évvel korábban szin­tén 3. lett az Eb-n, ahogy 2011 má­jusában az utánpótlás-bajnokság­ban is. A nagycsapatban a 2013 -2014-es szezonban az 5. helyig jutott a bajnokságban. A 17 éves tehetség az I. Béla Gimnázium ta­nulója, szüleivel és három testvé­rével Felsőnánán él. VINCZE BÁLINT A 2014-es megyei Prima-díjas fo­tós Bátán nevelkedett, Pécsett járt művészeti középiskolába, majd a szekszárdi nyomdában lett belő­le grafikus, tipográfus. Közel há­rom évtizede a paksi atomerőmű­ben dolgozik, a cég színvonalas ki­adványai többek között az ő keze munkáját dicsérik. Nyolc eszten­deje adta fejét a természetfotózás- ra, többnyire az atomerőmű kör­nyezetének természeti szépsége­it örökíti meg. Természetfotós pá­lyázatok díjainak nyertese, a pak­si ürgékről szóló mesekönyvének pedig nem csak a képeit készítet­te, a szövegét is ő írta. Szavazni a lapunkban lévő szelvé­nyen és a teol.hu-n lehet december 27-én éjfélig. Minden jelölt okleve­let és egy üveg finom szekszár­di bort kap. A győztes a HORFER Serleg által felajánlott díjat kapja, a trófeán természetesen ott lesz a „Tolnai Népújság - Az év embere” felirat. Történelemóra ókori leletek közt TAMÁSI-SZEKSZÁRD Játékos tan­órán ismerkedtek a jövő tanév­től újnak számító történelem tan­tárggyal a Tamási Általános Isko­la leendő 5.a osztályosai a szek­szárdi Wosinsky Mór Megyei Múzeumban. Mint arról Gaspa- rics László, az iskola igazgatója tájékoztatott, a gyerekek András- né Marton Zsuzsa múzeumpeda­gógus segítségével az őskor és az ókor világát fedezték fel. Igazi időutazás volt számukra a szem­léltető tárgyakkal és változatos feladatokkal fűszerezett egyéni- és csoportos foglalkozás. A ta­nulók jókedvvel öltötték maguk­ra a korhű nomád és római ko­ri jelmezeket, kezükbe vették az őskor eszközeit, kipróbálták a sá­mándobot, és kis ecsetjeikkel kí­váncsi régészként tárták fel a ho­mokba rejtett csontokat az e célra berendezett sírból. A valódi élménypedagógiát nyújtó foglalkozás bevezette a gyerekeket a felfedezés és a meg­ismerés örömét nyújtó történe­lem tantárgy világába, és bemu­tatta a hatékony ismeretszerzés módját. A programra dr. Schutz- bachné Németh Csilla és Marton Beáta tanítók, valamint a leendő osztályfőnök, Gosztola Gabriella is elkísérte a tanulókat, hiszen a kirándulás nem titkolt célja volt az is, hogy a közös program so­rán a gyerekek megismerkedje­nek leendő osztályfőnökükkel. V.M. Érdekeset látott, hallott? 06-30/449-2954 FOTOJAT, OLVASÓI LEVELET, INFORMÁCIÓJÁT VÁRJA BUDAVÁRI KATA! Olvasószolgálatunk elérhetőségei Cím: Tolnai Népújság, 7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. SMS: 06/30/411-4816 E-mail: kata.budavari@mediaworks.hu Telefon: 06-30/449-2954, hétköznap munkaidőben hívható. Napi ügyeletes újságíró: Balázs László Telefon: 74/511-510, fax: 74/511-500. Ügyeletes szerkesztő: Finta Viktor PROGRAMSOROLO Péntek MOZI Bölcske: Ne zavarjatok - Csak egy óra nyugalmat! (francia filmvígjáték), 16 óra. Flercegnők éjszakája (roman­tikus thriller), 18 óra. Valami követ (amerikai horror-thriller), 20.30. Szekszárd: Dínó tesó 3D (amerikai animációs kalandfilm), 15 óra. Szer­dai gyerek (magyar filmdráma), 17 óra. Kémek hídja (amerikai dráma), 19 óra. Thuróczy Szabolcs és Vecsei Kinga a Szerdai gyerek című filmben KIÁLLÍTÁS Tamási Vályi Péter Szakképző Is­kola galériája: Dárdai Zsuzsanna és Saxon Szász János Kris-tájak és Poli-mezők című kiállítását Erdélyi Dániel nyitja meg, közreműködnek az iskola diákjai és a Tamási AMI Kamaracsoportja, 9 óra. Majd Poli- univerzum címmel workshopot tar­tanak. KARÁCSONYVÁRÓ Szekszárd Garay János Gimnázium díszterme: a Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Református Együttes ünnepi Kodály hangversenye, 19.30. Közre­működik a Garay János Gimnázium „Nefelejcs" népdalköre, a budapes­ti Lónyai Utcai Református Gimnázi­um és Kollégium énekkara és a Pé­csi Kamarakórus. Bonyhád A művelődési központ előtti tér: köszöntőt mond Filóné Fe- rencz Ibolya polgármester, közremű­ködnek a Liget óvoda óvodásai, a Vö­rösmarty Színjátszó Kör tagjai, a Vö­rösmarty Mihály Általános Iskola kó­rusa, valamint a Mikulás és a kram­puszok. Majd 16.40 körül kígyóinak az adventi fények. Tolna Bezerédj Pál Szabadidőköz­pont: „ Üdvözlégy kis Jézuska" - a Csurgó zenekar koncertje, 10 óra. a Tolnai Ifjúsági Fúvószenekar adventi koncertje iskolásoknak, 13 óra. POP MIKULÁS Bonyhád Vörösmarty Mihály Műve­lődési Központ: közös program fo­gyatékkal élő és egészséges gyer­mekek számára, közreműködik áz MDC zenekar és Parrag Tibor, 17.30. Szombat MOZI Bölcske: Dínó tesó (animációs ka­landfilm), 16 óra. Ne zavarjatok - Csak egy óra nyugalmat! (francia filmvígjáték), 18 óra. Valami követ (amerikai horror-thriller), 20.30. Dunaföldvár: A kis herceg (francia animációs film), 10 óra. Pán (ameri­kai családi kalandfilm), 14 óra. Bazi nagy francia lagzik (francia vígjáték), 16 óra. 007 Spectre - A Fantom visz- szatér (amerikai-angol akcióthriller), 18 óra. Az Éhezők Viadala - A kivá­lasztott befejező rész (amerikai ka­landfilm), 20.30. Szekszárd: Dínó tesó 3D (amerikai animációs kalandfilm), 15 óra. Szer­dai gyerek (magyar filmdráma), 17 óra. Kémek hídja (amerikai dráma), 19 óra. KARÁCSONYVÁRÓ Szekszárd Béla király téri színpad: a Misztrál együttes adventi koncert­je, 17 óra. Scarabeus rendezvényte­rem (Béla király tér 5.): a HéraKétKét együttes koncertje, 19 óra. Tolna MAG-Ház: „Sünizene Miku­lás” - zenés ünnepi foglalkozás 0,5- 3 éves korig, 10 óra. Bonyhád Családsegítő és Gyermek- jóléti Szolgálat: karácsonyi díszek készítése, adventi koszorú készíté­se, mécsestartó, ajtódísz készítése, téli gipszformák festése, 9-12 óráig. Bonyhád Solymár Imre Városi Könyvtár: a foglalkozást Alföldiné Ács Erika tartja, 15 óra. Előzetes be­jelentkezés szükséges. SKANDINÁV LOTTÓ Gépi számsorsolás: 3.8.12.14.20,31,32 Kézi számsorsolás: 9,10.12.17.18.30.32 A 49. játékhéten nem volt telitalálat. A 64 darab hattalálatos nyereménye egyenként 325055 forint. Az ötösökért 7395, a négyesekért pedig 1295 forintot fizet a Szerencsejáték Zrt. A hét- találatos várható főnyereménye az 50. játékhé­ten 310 millió forint. TRAFFIPAX 05:0007:00 M6 bal 108. km 053007:00 Szekszárd, Rákóczi u. 3440. 09:001100 60s főút 120. km 09001100 M6 jobb 164. km 09:001100 Bonyhád, Rákóczi utca 78. 090011:30 Paks, Pollack M.-Katona J. u. 10:0012:00 6-os főút 141. km 10:401200 Szekszárd, Rákóczi u. 126. 13:0015:00 Várdomb. Kossuth u. 126. 13:0015:00 13:0015:00 _____________M6 baj 153. km Zomba, Rákóczi u. 56. 13:0015:30 60s főút 93. km 14:0016:00 5113osút3.km 14:3018130 M6jobb 134. km 15:1017:00 Porboly, Bajai u. 86. 15:3017:30 15:3017:30 M6 jobb 153. km Bonyhád, Rákóczi u. 144. 16.3018:30 Szekszárd, Tartsayu. 2. 17:00-19:00 60s főút 100. km 17:301930 Bonyhád, Dr. Kotta L u. 43/A 18:00-19:30 Várdomb, Kossuth u. 50/A. 20002100 Szekszárd, Rákóczi u. 126. 21:0023:00 21002300 Bátaszék, Budai u. 90. 60s főút 113. km VÍZÁLLÁS A Dunán tegnap reggel 7 órakor: Dunaföldvár Paks Dombori Árvízkapu Baja A Sió Palánknál-102 cm, 13 cm, 24 cm, 412 cm, 134 cm. 186 cm.

Next

/
Oldalképek
Tartalom