Tolnai Népújság, 2015. december (26. évfolyam, 281-305. szám)

2015-12-18 / 296. szám

2015. DECEMBER 18., PÉNTEK KITEKINTŐ g Nagyon jólesett neki, hogy hiányolják a szekszárdi adventi vásárról Duplán ünnepel a keramikus Sásdi Zoltánná Gyurcsovics Éva kedden töltötte be hetve­nedik életévét, férjével pedig szerdán ünnepelték 48. házas­sági évfordulójukat. Három lá­nyuk, hét unokájuk van, és a keramikus közel 50 esztende­je van a pályán. Na, de ennyit a számokról. Budavári Kata kata.budavari@mediaworks.hu SZEKSZÁRD Sokan keresték Sásdi Zoltánná Gyurcsovics Évát Szek- szárdon, a Béla király téri adven­ti vásárban, melyről igazoltan hi­ányzik. - Beteg voltam, de most jól vagyok, és dolgozom, igaz, ott­hon, és egy kicsit visszafogottab­ban. Ezzel kapcsolatban talán még csak annyit, hogy jólesett, hogy vannak, akik hiányolnak - mondta. Amikor pályájával kapcso­latban faggatom, kiderül, első­sorban nem keramikusnak ké­szült. Egy osztálytársa említette, hogy a szekszárdi, csatári üzem­ben fog tanulni, innen jött az öt­let. De miután a Pécsett érettsé1- gizett lány elvégezte a szekszár­di iskolát, a 4. számú általános iskolában tanított egy rövid ide­ig, majd amikor elkészült csalá­di házuk, és a férje épített neki egy kemencét, a szakmájában kezdett dolgozni. A gyerekek mi­att kényelmes is volt otthon vé­gezni ezt a tevékenységet, ráadá­sul Éva a mesterségének szinte Sásdi Zoltánná Gyurcsovics Éva p otthon dolgozik, műhelyében j minden rendelkezésére all I j munkájához Régi ismeretségek a bemutatókról Rendszeres vásározó volt Sás­di Zoltánné Gyurcsovics Éva, az elmúlt sok-sok évben min­dig volt standja Szekszárdon az adventi és a húsvét előtti vá­sárokon. Mint mondja, ez jó do­log, de szeretne megint valami másba fogni. Nem a szakmá­ját hagyja el, ráadásul régen már csinálta ezt: rendszeresen tartott bemutatókat otthoni műhelyében. Szívesen fogadna csoportokat, gyerekeket is. An­nak idején vendégül látott egy nászutas német házaspárt, ve­lük ma is tartják a kapcsolatot. De németországi kiállítások­ra, vásárokra is a bemutatókon kötött ismeretségek révén ju­tott ki. Közben természetesen tovább készíti azokat a kerá­miákat, amelyeket megszeret­tek a szekszárdiak és persze a más településeken élők. Család, munka néhány mondatban Sásdi Zoltánné Gyurcsovics Évaként 1945-ben született Esztergomban. Pécsett érettsé­gizett a Janus Pannonius Gim­náziumban, majd Szekszárdon a csatári kerámiaüzemben ta­nulta a keramikusmesterséget. Közel ötven éve van a pályán. Férje, Sásdi Zoltán gépészmér­nök, nyugdíjas. Nagy segítségé­re van feleségének, hiszen az általa készített eszközök, az a kemence, amelyet ő épített, el­engedhetetlenek a munkához. Három lányuk van: Mercédesz, Szilvia és Éva. Hét unokájuk kö­zül a legidősebb már egyete­mista, a legkisebb pedig négy­éves. Sásdi Zoltánné ma is ott­hon dolgozik, kerámiákat, cse­répárut, cserépedényeket ké­szít, és szakkör jellegű foglal­kozásokat tart korongozással, festéssel. a rabja lett. Sárközivel kezdett, ezt is tanulta, de mindig újabb és újabb hatások érték. - Hagyo­mányos módszerekkel, de a mai igényeknek megfelelő tárgyakat szerettem volna készíteni. Oszt­rák és német vásárokban lát­tam, mi az, ami iránt érdeklőd­nek a vevők. Éva lányom pedig öt évet töltött Amerikában. Amikor meglátogattam, elvitt egy ottani keramikusműhelybe - meséli. És aki ismeri a munkáit, tudja, hogy az általa készített holmik nem túl méretesek, bájosak és nagyon is illenek a mai háztar­tásokba. Legyen szó macska ala­kú gyűrűtartóról, adventi koszo­rúról, virág formájú szélcsengő­ről vagy bögréről. Érdekes, hogy bár eredetileg tanár szeretett volna lenni, ezt az álmát lányai valósították meg. Mindhárman a pedagógus pá­lyát választották, és mindegyi­kük nyelvtanár lett. Éva, a legfi­atalabb egy évig Japánban él, fér­je ugyanis biológus kutatóként egy évet dolgozik a távol-keleti országban. Sásdi Zoltánné a leg­idősebb lányával, Mercédesszel jövő év elején két hétre ki is uta­zik majd hozzájuk. Ez is feltöltő- dés lesz, mint ahogy a karácsony is, a díszítésnél pedig természe­tesen a saját maga által készí­tett kerámiákat is használja. El­mondta: a napokban szerencsére duplán is volt okuk ünnepelni, hiszen hetvenéves lett, férjével pedig 48 éve házasodtak össze. ORVOSI ÜGYELETEK Ügyeletek 2015. december 18-án 16 órától 21-én reggel 8 óráig. Szekszárd: Felnőtt háziorvo­si ügyelet: Vörösmarty u. 5. Tele­fon: 74/318-104. Gyermekorvosi ügyelet: Szent István tér 18. Tele­fon: 74/318-104. Fogászati ügye­let (szombaton és vasárnap 8-tól 14 óráig): Szekszárd, Béri Balogh Á. u. 89. (Baka általános iskola). Tele­fon: 74/311-428. Bátaszék: Kossuth u. 54. Telefon: 74/318-104. Bonyhád: Rendelőintézet, Baj- csy-Zs. u. 25. Telefon: 74/318-104. Dombóvár: A felnőtt ügyelet a kór­ház bőrgyógyászati osztályán, a gyermekkörzeti ügyelet a kórház gyermekszakrendelési helyiségé­ben. Telefon: 74/462-385. Hőgyész: Kossuth tér 6. (a mentő- állomás mellett). Telefon: 74/488- 008. Iregszemcse: Rákóczi u, 1. Telefon: 74/570-028. Paks: Rákóczi u. 1. (Rendelőinté­zet). Telefon: 75/410-222. Simontornya: Bem u. 39. (a régi óvoda épülete). Telefon: 74/318- 104. Tamási: Dózsa Gy. u. 18-22. Tele­fon: 74/570-028. Tolna: Garay u. 6. Telefon: 74/440- 340. Ügyeletes gyógyszertárak: Szekszárd: Újvárosi, Kossuth utca 66. Tel.: 74/419-177. Bonyhád: Hatos, Völgység utca 8. Tel.: 74/550-291. Dombóvár: Tiszafa, Köztársaság utca 7. Tel.: 74/565-424. Dunaföldvár: Amarilisz, Rákóczi utca 1. Tel.: 75/541-069. Hőgyész: Szent Teréz, Fő utca 16. Tel.: 74/488-218. Paks: Alma, Dózsa Gy. utca 30-32. Tel.: 75/510-611. Simontornya: Sándor, Templom utca 5. Tel.: 74/486-032. Tamási: Dám, Kossuth tér 6. Tel.: 74/471-621. Tolna: Tilia, Alkotmány utca 24. Tel.: 74/440-462. Lelkisegély internetes szolgálat: sos.lelkiposta@gmail.com ÁLLATORVOSI ÜGYELETEK Hatósági állatorvosi szolgálat 2015. december 18-án 14 órától 21-én 8 óráig: Dr. György Krisztián Bonyhád, Ga­garin u. 49. Tel.: 30/2175-629, 20/3732-585; Dr. Hegedűs Lajos Tamási, Deák F. u. 32. Tel.: 30/3255-049. Magán állatorvosi ügyelet 2015. december 18-án 16 órától 21-én 8 óráig: Dr. Imreh Csanád, Szekszárd, Klapka u. B/2. Tel.: 74/314-548, 20/9393-049; Dr. Tóth Károly Tengelic, Bezerédj u. 10. Tel.: 74/432-170, 30/3967- 139; Dr. Kovács Ferenc Paks, Rákóczi u. 13. Tel.: 75/315-321, 20/3900- 780, Dr. György Krisztián Bonyhád, Fáy Itp. 24. Tel.: 20/373-2585; Dr. Hegedűs Lajos Tamási, Deák F. u. 32. Tel.: 30/325-5049. Ügyeleti időben is kereshető még a Szekszárdi Állatkórház, a Mikes utca 14. alatt, telefon: 30/551- 4653. Dombóváron a közpon­ti ügyelet telefonszáma: 30/444- 7957. Dunaföldváron pedig a Túri Állatkór­ház nyújt 0-24 órás állategészség­ügyi készenléti ügyeletet, állandóan hívható mobilszáma: 30/2096-096. Tolnai Népújság Érdekeset látott, hallott? 06-30/449-2954 FOTÓJÁT, OLVASÓI LEVELÉT, INFORMÁCIÓJÁT VÁRJA BUDAVÁRI KATA! Olvasószolgálatunk elérhetőségei Cím: Tolnai Népújság, 7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. SMS: 06/30/411-4816 E-mail: kata.budavari@mediaworks.hu Telefon: 06-30/449-2954, hétköznap munkaidőben hívható. Napi ügyeletes újságíró: Ihárosi Ibolya Telefon: 74/511-510, fax: 74/511-500. Ügyeletes szerkesztő: Finta Viktor PROGRAMSOROLO Star Wars - Az ébredő erő: mától visszatérnek a régi ismerősök PÉNTEK Bölcske: Star Wars - Az ébredő erő (amerikai sci-fi), 00.01, 16 és 19 óra. Szekszárd: Száva - A szív harcosa 3D (orosz animációs film), 15 óra. Star Wars - Az ébredő erő 3D (ame­rikai sci-fi), 16.30 és 19 óra. ADVENTI PROGRAMOK Szekszárd Béla király tér: progra­mok 17 órától. „Karácsonyi csoda" - a Kajdacsi Gyermekekért és Ifjú­ságért Alapítvány előadása, „így len­ne kerek a világ” - Dicső Zsolt és fia, Dicső Botond előadása. Harcsa Veronika és Gyémánt Bálint kon­certje, 18 óra. Bátaszék Gondozási Központ Idő­sek Klubja: a Decsi Férfikórus kará­csonyi koncertje, 9.15. Bátaszék Művelődési Ház: fellép a Felvidék Tánccsoport apraja-nagyja, a bonyhádi Felvidékiek Egyesületé­nek Kórusa és a Csurgó zenekar, 19 óra. Utána táncház. KÖZÖS SZURKOLÁS Szekszárd Placc Ifjúsági Közös­ségi Tér (Piac tér): a Fölszállott a páva döntőjének kivetítős közvetí­tése, amelyben a Bartina Néptánc Egyesület Gyermekcsoportja is sze­repel, 19.30. SZOMBAT MOZI Bölcske: Star Wars - Az ébredő erő (amerikai sci-fi), 16 és 19 óra. Szekszárd: Száva - A szív harcosa 3D (orosz animációs film), 15 óra. Star Wars - Az ébredő erő 3D (ame­rikai sci-fi), 16.30 és 19 óra. ADVENTE PROGRAMOK Szekszárd Művészetek Háza: a Tü­csök Zenés Színpad és a Szekszárd Jazz Quartet közös karácsonyi kon­certje, 16 óra. Béla király tér: Vágó Bernadett musical színésznő fellé­pése, 17 óra. Szekszárd Evangélikus templom: karácsonyi műsort adnak a Waldorf Iskola tanulói, 18 óra. Bátaszék Római katolikus temp­lom: fellép a Kismődi Ferenc Ének- együttes, a Szent Cecília Kórus, a Bátaszéki Székely Kórus, a Báta- széki Pedagógus Kórus és a Báta­széki Ifjúsági Fúvószenekar, 17.45. Bonyhád Solymár Imre Városi Könyvtár: Karácsonyi barkácsolás, a foglalkozást Alföldiné Ács Erika tartja, 15 óra. Előzetes bejelentke­zés szükséges. Decs Faluház: karácsonyi ünnep­ség, 17 óra. TÁNCSZÍNHÁZ Szekszárd Babits Mihály Kulturá­lis Központ: Hamupipőke - a Duna Művészegyüttes produkciója, 10 óra. KÖNYVBEMUTATÓ Szekszárd Tolna Megyei Illyés Gyu­la Könyvtár: Sallay Fanni Álom süti- kivitelben című könyvének bemuta­tója, közreműködik a Fekete Borpin­ce, 11 óra. VÉRADÁS PÉNTEK Szekszárd Véradó Állomás 8.00-14.00 TRAFFIPAX 09:00-11:00 M6 jobb 164. km 09:00-11:00 6-os főút 100. km 09:00-11:00 Bonyhád, Rákóczi u. 78. 09:30-11:30 Paks, Tolnai út 48. 11:30-12:30 Pörböly, Bajai u. 71. 13.00-15:00 M6 bal 153. km 13:00-15:00 5113-as út 3. km 13:00-15:00 Zomba, Rákóczi 56. 13:00-15:30 60s főút 120. km 13:00-16:30 M6 jobb 111. km 13:30-15:30 55-ös főút 120. km 15:30-17:30 5114-es út 4. km 15:30-17:30 Bonyhád, Kossuth u. 64, 1530-17:30 M6 jobb 153. km 16:00-17:00 Bátaszék, Budai u. 61. 17:00-19:00 60s főút 113. km 17:20-19:00 Bátaszék, Bajai u. 8. 18:00-20:00 Szekszárd, Tartsay u. 2. 18:00-20:00 Bonyhád, Perczel u. 123. 1930-2100 Várdomb, Kossuth u. 126. 20:30-22:30 Szekszárd, Rákóczi u. 34-40. 21.00-23:00 _______________Bátaszék, Budai u. 90. 21 :00-23:30_____________________M6 jobb 90. km 21 :00-2300 fros főút 107. km SKANDINÁV LOTTÓ Gépi számsorsolás: 1,8,9,11.16.17.31 Kézi számsorsolás: 6,12,17,19,23,29,30 Nyeremények: Héttalálatos_________ldb 366 392 040 Ft Ha ttalálatos 136 db 167 310 Ft' Öttalálatos 3 943 db 5 770 Ft Négytalálatos 59 596 db 1120 Ft Jövő heti várható nyeremény: 40 000 000 Ft _______VÍZÁLLÁS A Dunán tegnap reggel 7 órakor: Dunaföldvár Paks Dombori Árvízkapu Baja A Sió Palánknál-140 cm, -15 cm, 8 cm, 400 cm, 125 cm. 175 cm.

Next

/
Oldalképek
Tartalom