Tolnai Népújság, 2015. december (26. évfolyam, 281-305. szám)

2015-12-12 / 291. szám

2015. DECEMBER 12., SZOMBAT KITEKINTŐ g AlíáivíC 2010 AUétAUO | M a us i s. • A különböző intézmények is felkészülnek arra, hogy január 1-je után kezelni tudják az új igazolványon lévő adatokat. A le­olvasó eszközöket az intézményeknek kell beszerezniük. • Az egyes intézmények csak azokat az adatokat olvashatják le, amelyek rájuk tartoznak. Például az orvosi rendelőben nem látják majd az adóazonosítót. • Ha a kártya elvész, az adatokhoz más nem férhet hozzá, a bankokhoz hasonlóan a közigazgatás is felkészül az azonna­li letiltásra, emellett az új személyin lévő csip csak PIN-kóddal használható. • A jogosítvány továbbra is önálló okmány marad, mert egy uniós jogharmonizált okmány, a tagországokban csak ezzel igazolható a vezetői jogosultság, nem váltható ki mással. Jövő év elejétől a lejáró személyi igazolványok helyett olyan új okmányt kapunk, amely összevonja a személyi igazolványt, a lakcímkártyát, az adókártyát, a tb-kártyát és az útlevelet. A régi, érvényes okmányokat továbbra is elfogadják a hivata­lokban, intézményekben. Az új, elektronikus személyi igazolvány ujjlenyomatot is tartal­mazhat, de ez nem kötelező. Az új okmány úgy néz majd ki, mint a mostani kártyaalapú do­kumentum, csak kap egy csipet, amelyből kiolvashatók az adatok, azonosítók. Ötezer forint illetéket kell majd fizetni az új személyiért, de aki­nek 2016. január 1-je után jár le a személyije, és az újat a ko­rábbi lejárta előtt 60 napon belül igényli, annak csak 1500 fo­rintba kerül majd. A Tolnai Népújság „A havi bevásárlását mi álljuk!” elnevezésű nyere­ményjátékának elmúlt heti nyertese Szedresről Sztrahia Hédi előfize­tőnk. A Népújságot az egész család olvassa, párja Nagy Norbert különö­sen a sporttudósításokat kedveli. Hédi örömmel vette át a 15000 Ft ér­tékű vásárlási utalványt. Vajon ki lesz a következő szerencsés nyertes? TRAFFIPAX SZOMBAT 05:00-07:00 55-ös főút 120. km 09:00-10:40 6-os főút 134. km 09:00-11:00 Paks, Kishegyi u. 14. 09:00-11:00 6-os főút 153. km 09:30-11:30 Bátaszék, Budai utca 90. 09:30-11:30 6-os főút 107. km 10:00-12:00 Szekszárd, Béri B. Á106. 12:30-14:30 6-os főút Kakasd, Kossuth Lajos utca 13:00-15:00 M6 bal 120. km 13:00-15:00 Szekszárd, Rákóczi utca 34-40. 13:00-15:30 6-os főút 113. km 13:30-15:30 M6 bal 153. km 15:00-17:00 Bonyhád, Perczel utca 123. 15.00-17:30 6-os főút 139. km 15:30-17:30 5113-as út 3. km 16:00-18:00 M6 bal 127. km 16:30-18:30 M6 jobb 153. km 17:00-19:00 6-os főút 120. km 18:00-19:00 6-os főút 141. km 18:00-20:00 Szekszárd, Rákóczi u. 126. 20.30-22.30 Bonyhád, Rákóczi utca 144. 21:00-23:00 M6 jobb 86. km 21:00-23:00 6-os főút 107. km VASÁRNAP 09:00-10:15 M6 bal 153. km 0990-11:00 Paks, Pollack M. u. - Katona J. u. 0990-11:00 Szekszárd, Rákóczi u. 126. 09:00-11:00 6-os főút 120. km 09:00-1130 6-os főút Kakasd, Kossuth Lajos utca 09:30-10:30 6-os főút 90. km 10:30-12:00 M6 jobb 153. km 11:00-12:00 Dunaföldvár, Paksi u. 92. 12:30-14:30 6-os főút 153. km 13:00-14:30 6-os főút 117. km 13:00-15:00 5113-as út 3. km 13:00-15:30 6-os főút 107. km 13:30-15:00 55-ös főút 120. km 15:00-17:00 6-os főút 134. km 15:00-1730 Bonyhád, Perczel utca 123. 15:00-18:00 M6bal 111. km 15:30-17:30 Szekszárd, Béri B. Á. 106. 16:00-17:00 Bátaszék, Budai utca 90. 17:00-19:00 6-os főút 93. km 17:30-19:00 6-os főút 139. km 17.30-19.30 Bonyhád, Rákóczi utca 78. 18:00-20:00 Szekszárd, Tartsay u. 2. 21:00-23:00 6-os főút 113. km 2130-00:00 M6 bal 104. km Téli Operatív Munkacsoport működik SZEKSZÁRD Első munkaértekezle­tét tartotta csütörtökön a szek­szárdi Téli Operatív Munkacso­port. Dr. Haag Éva alpolgármes­tertől megtudtuk, képviseltette magát a megbeszélésen a mentő- szolgálat, a katasztrófavédelem, a rendőrség, a polgármesteri hi­vatal műszaki osztálya, a Vö­röskereszt, a Szőlőszem mozga­lom és a hajléktalan szálló is. A kapcsolattartók révén a csoport azonnal képes reagálni a tél ki­hívásaira. A város honlapján is tájékoztatják a szekszárdiakat, mi a teendő rendkívüli időjárá­si helyzetben. Az ajánlás kitér a melegedő helyekre és a sportle­hetőségekre is. B.K. Ne feledjék kiegészíteni az adókeretet TOLNA MEGYE Többezer ember érint a kötelezettség, mégis sokszor el­felejtik az adózók az év közben megfizetett társasági adó, egysze­rűsített vállalkozói adó, innováci­ós járulék és reklámadó előlegek december 20áig történő kiegészí­tését. Mózsik Szilvia, a NAV me­gyei igazgatóságának sajtószóvi­vője felhívta a figyelmet, a szabály változatlan, idén ne feledjék ezt el az érintettek! Az adóév során megfizetett adóelőlegek összegét kell kiegészíteni az éves adó vár­ható összegére. Ennek megállapí­tása során körültekintően kell el­járni, mert a jogszabály csak kis­mértékű, 10 százalékos tévedési lehetőséget enged. M. I. PROGRAMSOROK) SZOMBAT Bölcske: Dínótesó (amerikai animá­ciós kalandfilm), 16 óra. 3 szív - A kegyetlen szerelmi háromszög (fran- cia-német-belga film), 18 óra. Az éhe­zők viadala - Befejező rész, 20.30. Szekszárdi Dínó tesó 3D (ameri­kai animációs kalandfilm), 15 óra. Szemekbe zárt titkok (amerikai fan­tasztikus thriller), 17 óra. Krampusz (amerikai horrorfilm), 19 óra. SZEKSZÁRD ADVENT Szekszárd Béla király tér: Peter Sramek koncertje, 17 óra. KARÁCSONYI MŰSOR Bátaszék Petőfi Sándor Művelődé­si Ház: a Bátaszéki Székelyek Ba­ráti Körének programja, istensegít- si betlehemes a csátaljaiak előadá­sában, 18 óra. KARÁCSONYI BARKÁCSOLÁS Bonyhád Solymár Imre Városi Könyvtár: a foglalkozást Alföldiné Ács Erika tartja, 15 óra. Előzetes bejelentkezés.szükség. VASÁRNAP Bölcske: Dínótesó (amerikai animá­ciós kalandfilm), 16 óra. 3 szív - A kegyetlen szerelmi háromszög (fran- cia-német-belga film), 18 óra. Az éhe­zők viadala - Befejező rész, 20.30. Szekszárd: Dínó tesó 3D (ameri­kai animációs kalandfilm), 15 óra. Szemekbe zárt titkok (amerikai fan­tasztikus thriller), 17 óra. Krampusz (amerikai horrorfilm), 19 óra. ADVENT Dombóvár Szállásréti-tó: Luca-napi játszóház, búzaültetés, 15.30. Fény­játék - cirkuszi show led fényekkel, 16 óra. Szabó Szilárd megáldja az adventi koszorú harmadik gyertyá­ját, 16.30. Őcsény Református gyülekezeti ház: műsort ad a Bogár István Ha­gyományőrző Egyesület utánpót­láscsoportja és az Őcsényi Talen­tum Színház, 16 óra. Utána adven­ti gyertyagyújtás a BIHE közreműkö­désével, ünnepi beszédet mond Fü- löp János polgármester. Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum: Luca-napi népszokások­hoz kapcsolódó drámajáték, kéz­műves foglalkozás, 10-17 óráig. Béla király tér: a Buborék együttes interaktív gyerekkoncertje hóesés­sel, 17 óra. KARÁCSONYI KINCSESHÁZ Szekszárd Babits Mihály Kulturális Központ: karácsonyi díszek, ajándé­kok készítése, mézeskalács sütés, dí­szítés, hajfonás, babajátszó, tombola­sorsolás 9-13 óráig. A Sióagárdi Fecs­ke Bábcsoport előadása, 11 óra. GABONA BABONA Tolna MAG-Ház: Luca-napi búzaül­tetés és szaloncukor készítés, 15 óra. Tolna-Mözs Római katolikus temp­lom: a Mözsi Bartók Béla Női Kar és a Mözsi Római Katolikus Templom Kórusának adventi koncertje, 16 óra. _____________________VÍZÁLLÁS A Dunán tegnap reggel 7 órakor: 444 cm, 175 cm. 174 cm. Dunaföldvár Paks Dombori-106 cm, Árvízkapu 31 cm, Baja 64 cm, A Sió Palánknál HIRDETÉS Seite der Deutsche Nationalitütenseibstverwaltung der Tolnau Hírek, információk, közlemények a Tolna Megyei Német Nemzetiségi Területi Önkormányzat házatájáról „So wie der Menschensohn nicht gekommen ist, dass er sich dienen lasse, sondern, dass er diene, und gebe sein Leben zu einer Erlösung für Viele." (Matthäus 20.28) In Memóriám Imre Zeyer 1938-2015 Am 6. November 2015 ist Imre Zeyer von den Fa­milienangehörigen, Verwandten, Freunden und zahlreichen Trauergästen in Bátaszék/Badarseck auf seinem letzten Weg begleitet worden. Mit Im­re Zeyer - der nach einer mit Geduld ertragener Krankheit verstorben ist - verliert das tolnauer Un­garndeutschtum einen, ihren hervorragenden Re­präsentanten. Zeyer Imre magyarországi német nemzetiségi család tagjaként Szajkón született és élt 12 éves koráig. Nyolcéves korától négy éven keresztül a pécsi Székesegyház énekiskolájában tanult. 1950 nyarán a nagyapa „kuláksága” miatt családjával együtt a Hortobágyra telepítették, ahol 39 hóna­pot töltöttek el. Miután a pusztáról szélnek eresz­tették a családot, Bátaszéken találtak új otthonra. A óO-as években elvégezte a pécsi gépipari techni­kumot majd a technikusi végzettség megszerzése után a Volánnál dolgozott. Ezt követően 10 évig az AFIT autójavító vezetőjeként és 12 évig a Szekszár­di Autójavító (AFIT utódja) műszaki vezetőjeként tevékenykedett és innen ment nyugdíjba. Zeyer Imre nyolc éven keresztül játszott a bátaszéki lab­darúgócsapatban. Német nemzetiségi identitása egész eddigi életé­ben fontos szerepet játszott, ezért természetes volt, hogy 1992-ben alapító tagja és egyben vezetőségi tagja is lett a Bátaszéki Német Nemzetiségi Egye­sületnek. 199ó -2009 ig folyamatosan töltötte be az egyesület elnöki tisztségét. 1998-200ó-ig a váro­si önkormányzat tagjaként szolgálta Bátaszéket. 1998-ban a Német Kisebbségi Önkormányzat tag­jává választották, ekkor elnökhelyettesi tisztséget vállalt. 2006 -tói 2010-ig mind az egyesület, mind a német nemzetiségi önkormányzat elnökeként te­vékenykedett. Zeyer Imre igazi közösségi ember volt. Áldozatos munkájával folyamatosan segítet­te a Bátaszéken élő német nemzetiségiek össze­fogását, közösséggé kovácsolását. Tevékenyen ki­vette részét a települési Tájház német anyagának összegyűjtéséből, a két német helyiség valamint a hátsó traktus (mezőgazdasági kiállítás, ipartörté­neti kiállítás) berendezési munkálataiból. Irányí­tásával az egyesület olyan régen elfeledett német nemzetiségi hagyományokat újított fel, melyekből az évek során jelentős városi rendezvények nőttek ki: Szüreti felvonulás, Bátaszéki Pünkösd. Az egye­sület megalakulását követően szívügyének tekin­tette a „Heimat” Német Nemzetiségi Tánccsoport és a „Hexen Duó” magas színvonalú működtetését és szorgalmazta a Bátaszéki Ifjúsági Fúvószenekar tá­mogatását, segítését. 2009-ben a Tolna Megyei Német Kisebbségi Ön- kormányzatok Szövetsége a magyarországi né­met identitás-és hagyományőrzésben nyújtott kiemelkedő teljesítményéért „ Für das Ungarn­deutschtum in der Tolnau - A Tolna Megyei Német­ségért „ Nívódíjjal tüntette ki. Der gutmütige, leisestimmige und tolerante „Imi” wird uns fehlen, wir behalten seine Person mit EhreninunsererErinnerungundinunserenHerzen. Ruhe sanft!

Next

/
Oldalképek
Tartalom