Tolnai Népújság, 2015. november (26. évfolyam, 256-280. szám)

2015-11-24 / 275. szám

0 BELFÖLD-KÜLFÖLD 2015. NOVEMBER 24., KEDD Ligeti Miklós a politikai korrupcióról Átláthatatlanság és kettős mérce Ligeti Miklós: A politika olcsóságának látszata a korrupciónak kedvez. Ellenőrizni kell, hogy a piaci árakon vagy azonfelül történik-e a számlázás. Az Európa Tanács korrupcióel­lenes országainak csoportja, a Greco kétévente méri a tag­államok korrupcióval szembe­ni fellépését. Tegnapi közlemé­nyében a magyarországi kor­rupcióellenes intézkedések megerősítését és a pártfinan­szírozás jobb átláthatóságát szorgalmazza. Ligeti Miklóst, a Transparency International Magyarország jogi igazgatóját kérdeztük ennek esélyéről. Csejk Miklós miklos.csejk@mediaworks.hu- Min kellene változtatniuk a pár­toknak ahhoz, hogy elkerüljék a korrupció gyanúját is?- Úgy kellene bánniuk a pénz­zel, ahogyan azt az állam egy gondos állampolgártól elvárja. Ha egy állampolgár vagy egy vállalkozó olyan elnagyolt adó­bevallást készítene a jövedelmé­ről, a bevételeiről és a kiadásai­ról, mint a pártok, akkor azt az ál­lampolgárt megbüntetnék.- Ezzel szemben a pártok hogyan járnak el?- Nagyon elnagyolt beszámo­lókat tesznek közzé, amelyekből nem derül ki, honnan van a pén­zük és ténylegesen mennyit köl­töttek. Az Állami Számvevőszék pedig csak azt vizsgálja, hogy ha­táridőre beérkezett-e, amit a párt magáról közölni akar.- Hogyan lehetséges ez?- Ez kollektív mulasztás. Egyetlen parlament vagy kor­mány, függetlenül annak politi­kai összetételétől, sem volt haj­landó megfelelő szabályozást ki­alakítani. Még kötelező forma- nyomtatvány sincs, ami meg­szabná, hogy mit és hogyan kell a pártoknak bevallaniuk.- A Greco azt is kifogásolja, hogy kevés a szankció.- A szankciók szigorítása igencsak jól kommunikálható és népszerű intézkedés, de ha sen­ki sem ellenőrzi, nincs túl nagy jelentősége. Kíméletlenül vég­rehajtott módszeres, szisztema­tikus ellenőrzésre lenne szük­ség először. Technikailag pe­dig utófinanszírozásra, ahol azt is ellenőrzik, hogy a piaci ára­kon vagy azonfelül történik-e a számlázás.- A Greco felszólította a magyar kormányt, hogy a pártfinanszírozás átláthatósága érdekében hozott in­tézkedéseiről legkésőbb 2016. jú­lius 31-ig adjon tájékoztatást. Mi történik, ha nem teszi meg?- Semmi. Nincs szankció.- Elég reménytelennek tűnik így a helyzet.- Bíznunk kell abban, hogy lesz még olyan kormányzás Ma­gyarországon, amely a közjót tartja szem előtt és nem a cso­portérdekeket meg a magángaz­dagodást.- Hofi Géza is megjegyezte, hogy ha „elhessegetjük a legyeket, sok­kal éhesebbek jönnek”...- Számos országban sikerült jó korrupcióellenes szabályokat kialakítani, de nincs ország kor­rupció nélkül. A korrupció mér­tékében van különbség. Nálunk az a fő probléma, hogy képmuta­tó a politika. Nem merik bevalla­ni, hogy a politika drága dolog. Az olcsóság látszata pedig a kor­rupciónak kedvez.- Hol működik jól a párt- és kam­pányfinanszírozás?- Még az Európai Unió ré­gi tagállamaiban sem mondhat­juk, hogy mindig tiszta lenne a párt- és kampányfinanszírozás. Az Egyesült Államokban és Ka­nadában vannak jó megoldások a politikusi vagyonosodás nyomon követésére. A párt- és kampány­támogatások átláthatóságára az Egyesült Királyság lehet példa. Egyébként azok a megoldások, amelyeket a Transparency Inter­national magyarországi tagoza­ta a politikafinanszírozás átala­kítása érdekében javasol, a ma­guk összességében egyetlen or­szágban sem működnek. Ha Ma­gyarország ezeket megvalósíta­ná, egyből a világ vezető államá­vá válna a pártok tisztaságát te­kintve. HÍREK Szociális dolgozók: lesz bérpótlék BUDAPi:ST Jövőre is megkapják a bérpótlékot és a bérkiegészí­tést a szociális dolgozók, dön­tött a kormány - közölte Czibe- re Károly államtitkár. Erre 28 mil­liárd forintot biztosítanak, 8 mil- liárddaltöbbet, mintáz idén, amikor júliustól bevezették a bérkiegészítést. Mindezt a bér­táblán felül, a szociális életpálya bevezetéséig biztosítják. MTI Újabb európai uniós vizsgálat Paksról BRÜSSZEL/PAKSAz Európai Bi­zottságvizsgálatot indít, hogy a Paks II. beruházásának finanszí­rozása megfelel-e az EU-szabá- lyozásnak. Azt kívánják feltárni, vajon a magánbefektető hason­ló feltételekkel finanszírozta vol­na az építkezést, vagy állami tá­mogatásról van-e szó. Ha úgy ta­lálják, igen, megvizsgálják, tor­zítja-e ez a versenyt a magyar energiapiacon. A Miniszterel­nökség közölte: nincs állami tá­mogatás a projekten. MTI Végső búcsú Helmut Schmidttől HAMBURG Állami gyászünnepség­gel temették el Helmut Schmidt volt kancellárt, aki 96 éves ko­rában hunyt el. 1974-től 1982- ig volt kancellár. A Szent Mi- hály-templomban tartott szer­tartáson 1800-an voltak, köztük Merkel kancellár, Gauck állam­fő, Juncker, az EB, Schulz, az EP elnöke, Mario Draghi, az EKB el­nöke, Stoltenberg NATO-fötitkár, Giscard d’Estaing volt francia ál­lamfő és Henry Kissinger volt amerikai külügyminiszter. MW HIRDETÉS Se metró, se iskola, se vonatközlekedés fTjwji nm|U Wmmfm MHhI MÉZES POGÁCSA VÁLOGATÁSOK MINDEN ALKALOMRA A megújult mindmegette.hu oldalon hétről hétre csodás süteményrecepteket válogatunk össze Neked, hogy megédesítsük a számodra kedves pillanatokat. • Keverjünk habosra 2 db tojást 120 g por- és 1 csomag vaníliás cukorral Melegítsünk fel 150 g folyékony mézet, majd keverjük ezt is a masszához. Adjuk hozzá 1 db narancs és 1 db citrom lereszelt héját 1 tk sütőporral, és keverjük jól eil /2 tk őrölt fahéjjal, 1 csipet őrölt szegfűszeggel, 1 csipet frissen reszelt szerecsendióval, 1 csipet őrölt kardamommal • Apránként adagoljunk kb. 400 g lisztet a masszához, hogy gyúrható állagú legyen, majd folpakba csomagolva tegyük a hűtőbe 2-3 órára. • Lisztezett felületen nyújtsuk ki a tésztát ujjnyi vastagra, majd pogácsaszaggatóval szúrjunk ki belőle köröket. Helyezzük sütőpapírral kibélelt tepsibe a pogácsákat. 100 g porcukrot keverjünk össze 3-4 ek citromlével, és kenjük meg az így kapott mázzal a pogácsák tetejét Süssük aranybarnára a pogácsákat a 175 fokra előmelegített sütőben, majd még melegen tegyük jó! zárható fémdobozba. Hagyjuk puhulni pár napig a süteményt. SÜTEMÉNYCSODÁK A MEGÚJULT mindmegette.hu oldalon BRÜSSZEL Hétfő délelőtt kiürítet­ték a brüsszeli városházát, Kana­da bezárta a brüsszeli nagykövet­ségét. Kihalt maradt a belváros. A Gare du Midi állomáson nem indulnak a TGV és a Thalys vo­natok. Továbbra sem jár a metró, az iskolák is zárva. A párizsi me­rénylet miatt körözött Salah Ab- deslamot még' mindig nem sike­rült elkapni. Tegnap újabb gya­núsítottakat vettek őrizetbe. Párizsban a rendkívüli állapot kezdete óta 139 személyt tartóz­tattak le és 201 fegyvert foglal­tak le. A nem névre szóló prepaid bankkártyákra vonatkozó szabá­lyozást szigorítják, ezeket ugyan­is a bankban azonosítás nélkül használhatták a terroristák. David Cameron brit miniszter­elnök az Iszlám Állam elleni kö­zös fellépésre szólította fel a nem­zetközi közösséget Párizsban. Je­lezte, hazájának is légi csapáso­kat kell intéznie a terroristák ál­lásaira. „Határozottan támoga­tom Hollandé elnök döntését a bombázásról. Meggyőződésem, Nagy Britanniának is ezt kell tennie” - mondta az Élysée-pa- lotában. Párizsban tflos tüntet­ni, de ez nem zavarta a tegna­pi menekültpárti megmozdulás résztvevőit. A rendőrség könny­gázzal és gumibotokkal próbálta jobb belátásra bírni a dühös töme­get. Közben a francia Charles de Gaulle repülőgép-hordozó megér­kezett a térségbe, így már 38 fran­cia bombázó vehet részt a terror­állam elleni csapásokban. MW A macedón-görög határon már éhségsztrájkol több bevándorló, aki nem háborús övezetből érke­zett, ezért nem engedik tovább. Egyre türelmetlenebbek, agresz- szívabbak, segítséget nem fo­gadnak el. Egy migráns borot­vapengével próbálta felvágni az ereit, megint mások azt írták a mellkasukra, hogy inkább lő­jék le őket, néhányan pedig cér­nával összevarrták a szájukat, hogy így tiltakozzanak, amiért nem engedik őket tovább - je­lentette a helyszínről az Ml tu­dósítója. HIRDETÉS VILAGGAZDASAG KONFERENCIA Főtámogató: ő o« T’ ■ ■ Támogató: tfá Szakmai partner (jSS/’ Médiatámogató: (» KaCHoíóGIA OKOS VÁROSOK, OKOS ÖNKORMÁNYZATOK ^WViw Időpont: 2015. december 1. • Helyszín: Boscolo, 1073 Budapest, Erzsébet krt. 9. Program: Modern Városok Program • Mitől lesz okos egy város? • Energiarendszerek, Informatika, biztonság • Okosodó városok tapasztalatai • EU-pályázatok Előadóink: Schmidt Jenő elnök, TÖOSZ • Lados Mihály osztályvezető, MTA Regionális Kutatások Intézete • Kovács Kálmán igazgató, BME, Egyesült Innovációs és Tudásközpont • Madarász András értékesítési igazgató, Goodwill Consulting Kft.^j • Ilyés Péter igazgatósági tag, E.ON Hungária Zrt. • Lesku Gergely digitális város szakértő, T-Systems Magyarország • Programváltozás jogát fenntartjuk. • További információk: vg.hu/konferencia, kon ferencia&vg. h u « 'UH/ 19.900 Ft Telj, 24.900 Ft 1 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom