Tolnai Népújság, 2015. október (26. évfolyam, 230-255. szám)

2015-10-28 / 252. szám

2015. OKTÓBER 28., SZERDA KITEKINTŐ g Idén negyedszázados Paks és Kézdivásárhely baráti kapcsolata Eltéphetetlen a kapocs AZ OLVASÓ KÉRDEZ Éppen negyedszázada, hogy az első kézdivásárhelyi gyerek- csoportot Pakson - és akkor még környékén - fogadták. Az utolsó, legalább is mostanáig, hétvégén indult haza. Vida Tünde vtunde67@gmail.com PAKS Idén ötvenen vendégesked­tek paksi diákok családjainál, több mint egy héten át, ahogy a kapcsolat létrehozója, Mezősi Árpád mondta, árnyékként kö­vetve vendéglátójukkal. A pe­dagógus arról is mesélt, hogy az úttörőmozgalom szolgált ala­pul az indulásnál. A rendszer- váltás előtt Nyugatra tudtak menni táborozni, Romániába vi­szont, ahol magyarok is élnek, nem mehettek. Ahogy erre le­hetőség nyílt, keresett egy Paks- hoz hasonló várost - ez volt Kéz­divásárhely -, ahol volt fogadó- készség a kapcsolat kiépítésé­re. Első évben, 1990-ben az er­délyi gyerekek utaztak Magyar- országra, ahol nagy örömmel fo­gadták őket, de a romániai hely­zet miatt nem engedték a szülők a viszontlátogatást. Erre először 1994-ben került sor. Éveken át két alkalommal, egyszer tavasz- szal, egyszer pedig ősszel volt diákcsere, azaz itt is, ott is csa­ládok voltak a szállásadók, ven­déglátók. Ma már évente „csak” egy ilyen találkozás van, de mel­lette egy sor másfélére, akár a gyerekek között, akár intézmé­nyek, közösségek között. Meghí­vást kaptak a diákok a Kisokos kisdobos tantárgyi vetélkedő­re, a Ki mit tud?-ra, a Regélő me­semondóversenyre, kialakult a kapcsolat a tűzoltóság, a rendőr­ség, a sajtó, a könyvtár, a múze­um és számos civil szervezet kö­zött. Mezősi Árpád azt mondja, olyan szoros a kapocs, hogy már eltépni nem lehet. Az elmúlt 25 év alatt gyerekek, így családok százai ismerték meg egymást, sokan tartják a kapcsolatot, a di­ákcserében részt vevők között nem ritka az olyan család, ahol a hajdani cseregyerekek most szülőként saját gyerekeiket se­gítik barátság születéséhez. Az sem ritka, mint Nagy Júlia Helga és Szabó Fanni esetében, hogy már nemcsak a gyerekek, hanem a családok is látogatják egymást. Szabóné Kovács And­rea mesélte, miközben két lá­nyával Julit a buszhoz kísérték, hogy tavaly lánya, Fanni, aki a Deák iskola diákja, Kézdivásár- helyen vendégeskedett, idén ők voltak a vendéglátók, de már ta­lálkoztak a szülőkkel is. Azt ter­vezik, hogy jövőre ők utaznak Erdélybe és ha Juli Magyaror­szágra jön a szintén paksi szer­vezésű sóstói táborba, ott is meg­látogatják majd. Juli azt mondta, nagyon élvezte az ittlétet, jár­tak Szekszárdon, Fadd-Dombo- riban, Pakson, részt vett az ok­tóber 23-i ünnepségen, ahol ő is tagja volt a kórusnak, amelyik elénekelte az Örökségünk című dalt, ami nagyon tetszett neki. ROVATUNKBAN szakértőink se­gítségével olyan kérdésekre keressük a választ, amelye­ket személyesen nem tettek volna fel. Bármire kíváncsiak, forduljanak bizalommal Ma- uthner Ilonához, aki továbbít­ja a kérdést a megfelelő szak­embernek. Elérhetnek min­ket az ilona.mauthner@part- ner.mediaworks.hu e-mail cí­men, hívhatnak a 0630/650- 3020-as számon munkaidő­ben, illetve küldhetnek levelet is a 7100 Szekszárd, Liszt Fe­renc tér 3. címre. Jelige: Az ol­vasó kérdez. Egyik vidéki településen élő ol­vasónk írta a következőket:- Az előttünk lévő szom­széd melléképülete pont az én bejárati ajtómmal van szemben. A melléképület kb. 2,5 méter magas és ebben a nyári konyhában kora ősz­től begyújtanak mindenféle szemetet, de ott is főznek, így egész nap és egész télen tüzelnek. Én ablakot nem tudok nyitni, sem mosott ruhákat kitenni száradni, mert minden tiszta füst. Ott van neki a rendes lakóháza, miért nem abban lakik és melegszik? Sajnos nem lehet vele beszélni a témáról, mert nagyon durva ember. Mit le­het tenni ilyen helyzetben?- kérdezi az olvasó. Dr. Gáli Ferenc szekszárdi ügy­véd a következőt tanácsolta: A jegyzőtől kérhet birtokvédel­met az olvasó. Negyvenöt éve végeztek a technikumban Öregdiákok találkoztak Mindenki mesélt az életéről, felidézték az iskolai élményeket. Legközelebb három év múlva találkoznak SZEKSZÁRD A Szekszárd-Pa- lánk Mezőgazdasági Techni­kum 45 éve végzett öregdiák- jaitalálkoztakoktóber 17-én,aFritz Borház és Panzióban. Osztály­létszámuk eredetileg harminc­hét volt, és ebből 25-en jöttek el, mondta Csöndes András öregdi­ák. Betegség és egyéb okok mi­att 9-en nem tudtak eljönni, ha­tan pedig sajnos már elhuny­tak. Az öregdiákok köszöntöt­ték az örök-ifjú Kirchner József volt osztályfőnököt, aki már be­töltötte a 85. életévét, és nem ré­gen vette át a gyémántdiplo­máját. Nagy tapssal, koccintás­sal kísérve további jó erőt, egész­séget kívántak neki volt diák­jai. Mindenki beszámolt az el­múlt időszakban bekövetke­zett változásokról (nyugdíja­zás, vállalkozás, család, egész­ségi állapot). Majd előkerül­tek régi fényképek is. Az öreg­diákok meséltek egymásnak régi iskolai élményeikről, me­lyeken jót derültek felesé­gek, férjek is. A találkozó sike­res szervezéséért köszönet ille­ti Olasz Antalnét és Baka József- nét. Legközelebb három év múl­va találkozik az osztály. M. I. RECEPT Lapcsánka, baráti beszélgetésekhez Hozzávalók: 400 g burgonya, 1-2 gerezd fokhagyma, 100-120 g liszt, 1 tk só, bors, 1 db tojás, olaj, A mártáshoz: 1 csokor snidling, 1 kis pohár tejföl, só, bors Elkészítés: A meghámozott bur­gonyát és a fokhagymát kis lyukú reszelőn reszeljük le. Adjuk hozzá a sót, ízlés szerint borsot és a to­jást, majd adagonként annyi lisz­tet, hogy lágy, kanállal szaggat­ható masszát kapjunk. Pihentes­sük a tésztát néhány percig. Köz- . ben a tejfölös mártáshoz aprítsuk fel a snidlinget, keverjük a tejföl­höz, és sózzuk, borsozzuk meg. Serpenyőben forrósítsunk olajat, és kanállal szaggassunk a tész­tából 6-8 cm átmérőjű lepénye­ket a forró olajba. Közepes lán­gon süssük aranybarnára mind­két oldalukat, majd szedjük ki pa­pírszalvétára. A snidlinges tejföl­lel kínáljuk. Érdekeset látott, hallott? 06-30/449-2954 FOTÓJÁT, OLVASÓI LEVELÉT, INFORMÁCIÓJÁT VÁRJA BUDAVÁRI KATA! Olvasószolgálatunk elérhetőségei Cím: Tolnai Népújság, 7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. SMS: 06/30/411-4816 E-mail: kata.budavari@mediaworks.hu Telefon: 06-30/449-2954, ' hétköznap munkaidőben hívható. Napi ügyeletes újságíró: Ihárosi Ibolya Telefon: 74/511-510, fax: 74/511-500. Ügyeletes szerkesztő: Mácz Katalin PROGRAMSOROLO SZERDA MOZI Szekszárd: Az utolsó boszor­kányvadász (amerikai akciófilm), 19 óra. MESEDÉLUTÁN Bonyhád Solymár Imre Váro­si Könyvtár gyermekkönyvtára: Kipp Kopp Diafilmklub és barká­csolás, 16.30. CSÜTÖRTÖK MOZI Bölcske: Hotel Transylvania 2. - Ahol még mindig szörnyen jó (amerikai animációs családi film), 16 óra. Mentőexpedíció (amerikai akció-sci-fi), 18 óra. Csodapirula (svéd filmvígjáték), 20.30. Szekszárd: Pán 3D (amerikai családi film), 16.30. Bíborhegy (amerikai horrorfilm), 19 óra. KIÁLLÍTÁS Őcsény Közösségi Ház: Skor- day Gabriella iparművész kiállítá­sát dr. Balázs Kovács Sándor et­nográfus nyitja meg, közreműkö­dik Vighné Székely Rozália (vers) és a Bogár István Hagyományőr­ző Egyesület utánpótlás csoport­ja, 18 óra. A tárlat november 30- ig látható. ISMERETTERJESZTÉS Bonyhád Solymár Imre Városi Könyvtár: „Mozdulj minden-kor, mindenhol!” - Monspart Sarol­ta tájfutó világbajnok előadása az egészséges táplálkozás és a rendszeres testedzés egyensú­lyáról, 17 óra. ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ Bátaszék Keresztély Gyula Váro­si Könyvtár: „Indiától a hazáig” - Rostás-Farkas György író, költő, műfordító, újságíró eddigi mun­kásságát mutatja be, 17 óra. TÖKFARAGÁS Bonyhád Solymár Imre Váro­si Könyvtár gyermekkönyvtára: töklámpás készítés, 16 óra. VÍZÁLLÁS A Dunán tegnap reggel 7 órakor: Dunaföldvár-104 cm, Paks 34 cm, Dombori 71 cm, Árvízkapu 459 cm, Baja 195 cm. A Sió Palánknál 215 cm. VÉRADÁS SZERDA Fadd Művelődési Ház 12.00-14.00 CSÜTÖRTÖK Doirbovnr Véradó Állomás _ _ _ _ 8.0014.00 Szedres Áte»no» fekete ________________ 10 .3014.30 TRAFFIPAX OKTÓBER 28. SZERDA 08:40-09:40_________Szekszárd, Keselyűsi u. 20. 10 10-12:00 65ÖS főüt 04200 kmsz. 13:10-15:00 Hőgyész, Fő u. 35. 15:10-17:10 65« tout 24+350 kmsz. 18:00-19:00 &os főút 139+200 kmsz 09á0-ll;45 M&os jobb pályatest 164 kmsz. 13:30-15:30 M&os bal pályatest 153+560 kmsz. 17:30-18:30 M&OS jobb pályatest 153+360kmsz. 09:30-11:30 M6 bal pályatest 92+000 km szelvény 14:00-16:00 Szekszárd, Rákóczi utca 34-40. 16:30-18.00 Szekszárd. Tartsay utca 2 09:00-11:00 6232-es út 2+950 km szelvénye 1300-1500 60s főút 100+100 km szelvény 16:00-17:00 Paks, Kishegyi u. 14. 09:30-11:30 Bonyhád, Dózsa György utca 61 13:30-15:30 Bonyhád, Kossuth Lajos utca 64. i r k Nagy Júlia Helga Szabó | Fanniéknál vendégeskedett. i% Ez azonban nem egyszeri látogatás, a kapcsolat megmarad a két család között

Next

/
Oldalképek
Tartalom