Tolnai Népújság, 2015. október (26. évfolyam, 230-255. szám)

2015-10-09 / 237. szám

2015. OKTOBER 9., PENTEK KITEKINTŐ g Tizenöt éve családi muzsikálással kezdődött a szekszárdi együttes története Eggye válik dallam es szöveg Aki először hallja őket, felkapja a fejét, és azonnal tudja, hogy valami igazán szép, igazán ér­tékes került az útjába. A Kom- játh(y)iak együttes különleges. Venter Marianna marianna.venter@mediaworks.hu SZEKSZÁRD A nagyon jó és a kivá­ló között hajszálnyi a különbség, mégis, talán ezt a legnehezebb el­érni. A Komjáth(y)i-fivéreknek si­került, ezt mindenki megtapasz­talhatta, aki már hallotta őket játszani. Mert nem csak a zene és az ének kiváló, megvan az a plusz, az az összeolvadás, amely élménnyé teszi a produkciót. A Komjáth(y)iak 15 éve zenélnek együtt. A kezdetekről a „korelnö­köt”, Komjáthi Tamást kérdeztük.- Mindhárman jártunk zene­iskolába, ám ez csak minimális alapképzést jelentett, mert mind­össze néhány évig tartott. Csel­lóztam, aztán átnyergeltem a gi­tárra. A hetvenes években kezd­tem énekelni gitárkísérettel, és ez a dolog olyannak bizonyult, mint a járvány, tovább terjedt a család­ban. Attila egy rockzenekarban játszott, Péter a gitárkvartettben, én meg Cseh Tamást és énekelt verseket adtam elő. Először affé­le házi muzsikálásnak indult, az­tán egyre jobban egymásra han­golódtunk, és megtaláltuk azt a stílust, amely mindhármunk­nak tetszik. Apukámnak nagyon jó hallása volt, hegedült is, való­A Komjáth(y)iak névjegye Komjáthi Tamás 1956-ban szüle ­tett Budapesten, Péter 1960-ban Barcson, Attila 1977-ben Szék- szárdon. A csalód 1960-ban köl­tözött a megyeszékhelyre, a fiúk itt nőttek fel. Szekszárd az ő vá­rosuk. Péter épitész, Attila geo­déta, Tamás kazángépész. A leg­idősebb Komjáthi fivér borász b_______________________________ ként is egyre ismertebb. A testvé­ri kapcsolaton túl a zene szerete- te és a közös muzsikálás köti ösz- sze őket örökre. Bár külön uta­kon indult el zenei pályafutá­suk, tizenöt éve egy irányba fut nak a vonalak, együttest alkot­nak, amely most már országo­san is ismert. A legközelebbi fellépések A közönség legközelebb Tolnán találkozhat a Komjáth(y)iakkal. A magyar nyelv napja alkalmá­ból tartott rendezvényen lépnek fel november 13-án. A követke­ző állomás Budapest lesz, a Stró­fa klub, borbemutatóval egybe­kötve. Ha akad olyan, aki még nem hallotta a zenekart, az most már a YouTube-on is megtehe­ti, a keresőbe elég beírni ennyit: Komjáth(y)iak. A felvételeken az együttes saját szerzeményei mel­lett ismert megzenésített művek szólalnak meg. A dalok mellett egy színdarab - Kis Pál István misztériumjátéka, A csoda - ze­néjét is az együttes jegyzi. színűleg tőle örököltük a tehetsé­get. Életem szép emlékei közé tar­tozik, amikor beült a próbáinkra, hallgatott minket, és láttuk, hogy tetszik neki, amit csinálunk, és büszke ránk. A három fivér - és akkor még Tamás nagyobbik fia, Máté is - 2000-ben döntött úgy, hogy a há­zi muzsikálásból legyen zene­kar, így Négy Komjáth(y)i néven megalakult az együttes. Énekelt versekkel kezdtek, aztán maguk kezdtek el verseket megzenésíte­ni. Olyanokat választottak, ame­lyek mindhármuknak tetszenek. Az együttes sorra kapja a felkéré­seket. Terjed a hírük, előbb a me­gyeszékhely rendezvényeire kap­tak meghívást, aztán a környékre, a megyébe, majd az ország külön­böző részeire, fesztiválokra, ren­dezvényekre. A klasszikus poé­ták után pedig a szekszárdi köl­tők versei következtek: Gacsályi József, Kis Pál István, Dicső Zsolt. Mint mondják, a vers, a felkérés sokkal több, mint az idő, amit a ze­nélésre szánhatnak, hiszen mind­annyian dolgozó emberek. S hogy mi a Komjáth(y)i-titok?- Egy vers megzenésítése nem egyszerű dolog. Dallá pedig akkor válik, ha dallam és szöveg egysé­ges lesz, összeolvad. Ehhez ren­geteg munka, próba kell, amit mi nagyon fontosnak tartunk. Mivel nem vagy alig használunk erősí­tőt, a produkciónak tökéletesnek kell lennie, tehát ehhez tartjuk magunkat most is, és a jövőben is. ORVOSI ÜGYELJETEK Ügyeletek 2015. október 9-én 16 órától 12-én reggel 8 óráig. Szekszárd: Felnőtt háziorvo­si ügyelet: Vörösmarty u. 5. Tele­fon: 74/318-104. Gyermekorvosi ügyelet: Szent István tér 18. Tele­fon: 74/318-104. Fogászati ügye­let (szombaton és vasárnap 8-tól 14 óráig): Szent István tér 18. Te­lefon: 74/315-454. Bátaszék: Kossuth u. 54. Telefon: 74/318-104. Bonyhád: Rendelőintézet, Baj- csy-Zs. u. 25. Telefon: 74/318- 104. Dombóvár: A felnőtt ügyelet a kórház bőrgyógyászati osztályán, a gyermekkörzeti ügyelet a kór­ház gyermek-szakrendelési helyi­ségében. Telefon: 74/462-385. Hőgyész: Kossuth tér 6. (a men­tőállomás mellett). Telefon: 74/488-008. Iregszemcse: Rákóczi u. 1. Tele­fon: 74/570-028. Paks: Rákóczi u. 1. (Rendelőinté­zet). Telefon: 75/410-222. Simontornya: Bem u. 39. Telefon: 74/318-104. Tamási: Dózsa Gy. u. 18-22. Tele­fon: 74/570-028. Tolna: Garay u. 6. Tel.: 74/440-340. Ügyeletes gyógyszertárak: Szekszárd: Szent László, Tes- co áruház, Tartsay utca 40. Tel.: 74/313-476. Bonyhád: Szent Imre utca 5. Tel.: 74/4450-798. Dombóvár: Benu Pelikán, Hunya­di tér 27. Tel.: 74/565-488. Dunaföldvár: Amarilisz, Rákóczi utca 1. Tel.: 75/541-069. Hőgyész: Szent Teréz, Fő utca 16. Tel.: 74/488-218. Paks: Benu, Tolnai utca 2/1. Tel.: 75/417-039. Simontornya: Sándor, Templom utca 5. Tel.: 74/486-032. Tamási: Fagyöngy, Móricz Zs. Itp. 8. Tel.: 74/471-308. Tolna: Salvia, Bajcsy-Zs. utca 27. Tel.: 74/440-516. Lelkisegély internetes szolgálat: sos.lelkiposta@gmail.com DÖBRÖKÖZ A hétvégi szüreti felvonuláson 3 lovas és 8 gazdagon díszített fogat vett részt menetben, amelyek utasai az általános iskolások voltak, akik szüreti dalokkal és körjátékkal kedveskedtek a népes közönségnek mind az öt állomáson. A kellemes időnek köszönhetően is jó volt a han­gulat, ám ezt még fokozni tudta a kisbíró, Ács Zoltán humoros hírverse, a döbröközi Plastyc zenekar és a hagyományőrzők által kínált bor és ka­lács is. A bíró idén Krebs Pál, a bíróné Boczor Brigitta volt. H. E. Érdekeset látott, hallott? 06-30/449-2954 FOTÓJÁT, OLVASÓI LEVELÉT, INFORMÁCIÓJÁT VÁRJA BUDAVÁRI KATA! Olvasószolgálatunk elérhetőségei Cím: Tolnai Népújság, 7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. SMS: 06/30/411-4816 E-mail: kata.budavari@mediaworks.hu Telefon: 06-30/449-2954, hétköznap munkaidőben hívható. Napi ügyeletes újságíró: Ihárosi Ibolya Telefon: 74/511-510, fax: 74/511-500. Ügyeletes szerkesztő: Finta Viktor ÁLLATORVOSOK íí PROGRAMSOROM} Hatósági állatorvosi szolgálat 2015. október 9-én 14 órától 12-én 8 óráig: Dr. Borús István Szekszárd, Jedlik Ányos u. 12. Tel.: 20/9492-508; Dr. Székely Attila Dombóvár, Koszto­lányi D. u. 61. Tel.: 30/5050-848. Magán állatorvosi ügyelet 2015. október 9-én 16 órától 12-én 8 óráig: Dr. Enyedi Pál, Tolna, Festetich u. 54. Tel.: 30/9931-902; Dr. Tóth Károly Tengelic, Bezerédj u. 10. Tel.: 74/432-170,30/3967-139; Dr. Gergely János Zomba, Nagy­tormás pta. Tel.: 74/433-200, 30/3147-516; Dr. Firtos Barna Tamási, Szabadság u. 42/b. Tel.: 30/588-3379; Dr. Karsai Gábor Paks, Geszte­nyés u.19.06/30/9473-814, 06/20/483-6549 Ügyeleti időben is kereshető még a Szekszárdi Állatkórház, a Mikes utca 14. alatt, telefon: 30/551-4653. Dombóváron a központi ügyelet tele­fonszáma: 30/444-7957. Dunaföldváron pedig a Túri Állatkór­ház nyújt 0-24 órás állategészség­ügyi készenléti ügyeletet, állandóan hívható mobilszáma: 30/2096-096. VÍZÁLLÁS A Dunán tegnap délelőtt 10 órakor: Dunaföldvár Paks Dombori Árvízkapu Baja A Sió Palánknál-163 cm, -48 cm, -41 cm, 365 cm, 71 cm. 173 cm. PÉNTEK Bölcske: Divat a szerelem (fran­cia filmvígjáték), 16 óra. Én, Earl és a csaj, aki meg fog halni (ame­rikai filmdráma), 18 óra. Az ajándék (amerikai horror-thriller), 20.30. Szekszárd: Hotel Transylvania 2. 3D - Ahol még mindig szörnyen jó (amerikai animációs családi film), 15 és 17 óra. Mentőexpedíció 3D (amerikai sci-fi), 19 óra. ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK Bátaszék Keresztély Gyula Városi Könyvtár: Dolgozz kezem - kézmű­veskedés, 10 óra. Bonyhád Solymár Imre Városi Könyvtár: „A pincétől a padlásig” - könyvtárbemutatások óránkénti turnusokban. Mini Mozi - projekto- ros filmvetítés iskolásoknak, 16 óra. Szekszárd Tolna Megyei Illyés Gyu­la Könyvtár: A család napjaink kihí­vásai közepette - Bíró László püs­pök előadása, 10 óra. Teleki Júlia Göröngyös utakon című könyvének bemutatója, 17 óra. Gyermekkönyv­tár: Piroska és a farkas - Bogiári Ta­más bábszínész előadása, 14 óra. SZOMBAT MOZI Bölcske: Divat a szerelem (fran­cia filmvígjáték), 16 óra. Én, Earl és a csaj, aki meg fog halni (ame­rikai filmdráma), 18 óra. Az ajándék (amerikai horror-thriller), 20.30. Szekszárd: Hotel Transylvania 2. 3D - Ahol még mindig szörnyen jó (amerikai animációs családi film), 15 és 17 óra. Mentőexpedíció 3D (amerikai sci-fi), 19 óra. ORSZÁGOS KÖNYVTÁRI NAPOK Bátaszék Keresztély Gyula Váro­si Könyvtár: Széktársaság Kárpát- hy Magdával - egészségnap, 10 óra. A mazsorettek bemutatkozá­sa, 16 óra. Bonyhád Solymár Imre Városi Könyvtár: Őszi kézműves foglalko­zás Ványi-Tegzes Szilviával, 14 óra. Családi társasjáték parti, 15 óra. Szekszárd Tolna Megyei Illyés Gyu­la Könyvtár: Gyermekkönyvtár: 10 éve együtt - jubileumi családi dél­után, 15 órától. Csókalányok - a Fecske bábcsoport előadása, arc­festés a Pogrányi Györgyivel, kézmű­ves műhely - hangszerkészítés. Ani­ta Meseországa - a vendég Rubá- nyi Anita mesemondó, 17.30. „Vége van a nyárnak...” - verszengők, 18 óra, majd Kántor István és Erdős Or­solya zenés műsora. IDŐSEK VILÁGNAPJA Szekszárd Garay Gimnázium, dísz­terem: ünnepi beszédet mond Csil- lagné Szánthó Polixéna, a város hu­mán bizottságának elnöke, 9 óra, Majd elismerő okleveleket adnak át, amelyet kulturális műsor követ. HANGVERSENY Bátaszék Petőfi Sándor Művelődé­si Ház: 45 éves a Bátaszéki Székely Kórus, 17 óra. SKANDINÁV LOTTÓ Gépi számsorsolás: 4,8,9,17,21,23,32 Kézi számsorsolás: 1,7,16,28,31,34,35 Nyeremények: Héttalálatos Odb 0 Ft Hattalálatos 87 db 221815 Ft Öttalálatos 3784 db 5100 Ft Négytalálatos 53912 db 1050 Ft Jövő heti válható nyeremény: 122 000 000 Ft í TRAFFIPAX 05:00-0700 M6 bal 120. km 05:40-07:00 ______ 6­os főút 139. km 07:15-08:45 8*1*5*134. km 09:00-11:45 65-ös főét 62. km 09:00-11:00 6-08 fóút 117. km 091X1-11:00 M6 bal 108. km 09:15-11:15 M6 jobb 153. km 1200-14:00 Paks. Kishegyi u. 14. l«0-ie30 M6 bal 153. km 14:15-16:00 Iregszemcse Rákóczi u. 109. 14:20-1530 6-os tőét 90, Ion 15:30-17:30 Szekszárd, Béri Balogh Á. u. 106. 16:45-1&3Q 65-os főét 60. km 16:45-18:30 M9 autóút 7. km 1700-lftOQ 6-os főút 107. km 18:00-20:00 Szekszárd, Tartsay u. 2. 21'00-23D0 6-os főút 100. km II TOLNAI NÉPÚJSÁGRA! Tolna megyei és országos hírek Közélet o Sport o Időjárás o Bűnügyek o Tv-műsor o Gazdaság ° Életmód Telefon: 40/510-510 II j;X:}^71 |fi if-jitT»]^r^ inj[2nir» "V ...... ” B ~JB> F^íí HB»

Next

/
Oldalképek
Tartalom