Tolnai Népújság, 2015. október (26. évfolyam, 230-255. szám)

2015-10-29 / 253. szám

g BELFÖLD-KÜLFÖLD 2015. OKTÓBER 29., CSÜTÖRTÖK Hét kihűléses halál - Tragédiákat okozhat, ha jön a fagy El még a szomszéd? HÍREK Szíria: Irán is meghívást kapott WASHINGTON Iránt meghív­ják a Szíria jövőjéről folyta­tott tárgyalásokra - közölték Washingtonban. A meghívás fordulatot jelent az Egyesült Államok és szövetségeseinek a több mint négy éve tartó Szíri­ái polgárháború lezárására és a szíriai elnök elmozdítására irányuló stratégiájában. Irán elfogadta a meghívást. MTI 555 ezerrel több foglalkoztatott BUDAPEST A 2010-es kormány- váltás óta 555 ezerrel nőtt a fog­lalkoztatottak száma, a növeke­dés döntően a versenyszférá­ban volt - mondta Cseresnyés Péter NGM-államtitkár. A KSH tegnap közölte: július-szeptem­berben 6,4 százalékra csökkent a munkanélküliség. MTI Magyarország több helyet javított WASHINGTON A Világbank Doing Business kiadványa évente 189 ország versenyképességét ha­sonlítja össze. A tagországok, köztük hazánk kritikája nyomán átdolgozott új módszertan alap­ján a 42. helyre kerültünk, több mint tíz helyet javítva, ami az NGM szerint teljesítményünket sokkal reálisabban fejezi ki. MW GMO-s növény forgalmazható? STRASBOURG/BRÜSSZEl Elsöp­rő többséggel elutasította szer­dán az Európai Parlament (EP) plenáris ülése azt a javaslatot, amely« génmódosított (GMO) növények köztermesztése után abban is vétójogot adott volna a tagállamoknak, engedélyezik-e uniós szinten már jóváhagyott GMO-s termékek forgalmazását és felhasználását a saját terü­letükön. A forgalmazási tilalom ugyanis aligha kikényszerithető, miután határok híján bármilyen áru bárhova akadálytalanul el­szállítható. MTI/MW Eddig hat férfi és egy nő lett a hideg áldozata ősszel, a legfi­atalabb 33, a legidősebb pedig 68 éves volt. Simó Endre, a Magyar Szociális Fórum alapító szervezője lapunknak elmondta, létkérdés, hogy figyeljünk a szomszédainkra. Csejk Miklós miklos.csejk@mediaworks.hu MAGYARORSZÁG Kegyetlen az idei ősz. Október 5-ig ketten, október 5. és 26. között pedig további öten szenvedtek fagyhalált. A férfiak a veszélyeztetettebbek, a halot­tak között hat férfi és egy nő volt. Hárman saját lakásukban hűltek ki végzetesen, hárman a szabad ég alatt, egy asszony pedig a kór­házba szállítása után halt meg, mert már nem tudtak rajta segí­teni. A legfiatalabb 33, a legidő­sebb pedig 68 éves volt.- Minél hidegebb lesz, annál fontosabb, hogy felhívjuk az em­berek figyelmét arra, hogy a se­gítség és az odafigyelés életet menthet - mondta lapunknak Simó Endre, a Magyar Szociális Fórum alapító szervezője. - Vi­déken elengedhetetlen, hogy a szomszédok odafigyeljenek egy­másra. Jön-e ki füst a szomszéd kéményen? Van-e nála mozgás? A Magyar Szociális Fórum ala­pítója hangoztatta, vigyünk át az öregeknek egy csésze forró levest MAGYARORSZÁG Egyre kevesebb illetéket kell fizetnünk, mos­tantól szinte minden ingyen lesz. A kormány ugyanis be­nyújtotta a bürokráciacsökken­tési program talán legnépsze­rűbb intézkedéseit tartalma­zó törvényjavaslatát, amely a parlament honlapján olvasha­vagy teát, segítsünk begyújtani a kályhát. Rengeteg a magára ma­radt idős ember, aki törődést igé­nyel: Nagyon sokan vannak, akik­nek nincsen pénzük fűtőanya­tó. Közel 10 milliárd forinttal csökkennek az illetékek és dí­jak 2016-ban. Ingyenes lesz az erkölcsi bi­zonyítvány, a cégkivonat, a be­számolók közzététele, a szemé­lyi és az ellopott igazolványok pótlása, a diákigazolvány, a pe­dagógusigazolvány, valamint gokra. Ilyenkor a helyi önkor­mányzat figyelmét érdemes fel­hívni a problémára. Városokban, ha a földön fekvő hajléktalant lá­tunk ősszel és télen, azonnal hív­az első jogosítvány is. Évente négy alkalommal ingyenes lesz a cég cégkivonatának, cégbizo­nyítványának és cégmásolatá­nak kiállítása, ha azt a vállalat tagja vagy képviselője kéri. Illetékmentessé válik a moz­gásban korlátozott személyek parkolási igazolványának pótiá­juk a mentőket vagy a rendőröket.- Magyarországon ma a létmini­mum alatt körülbelül négymilli- óan élnek, ezek közül több mint egymillióan mélyszegénységben- fejtegette Simó Endre. - Ezek azok az emberek, különösen a mélyszegénységben élők, akik a leginkább ki vannak téve a hi­degnek, és annak, hogy a téli idő­szak áldozatául esnek. Az elmúlt tíz évben 2500-an vesztették életüket fagyhalál mi­att. Valamelyest csökkenő a ten­dencia, de például 2010 és 2011 telén több mint 400-an fagytak meg télen, ami majdnem duplá­ja a 250-es éves átlagnak. sa, a mezőgazdasági és erdészeti gépkezelői jogosítvány, valamint az adóazonosító jel pótlása is. Öröklés esetén a tulajdonjog változás ingatlan-nyilvántartá­si bejegyzése és a haszonélveze­ti jog bejegyzése is illetékmen­tes lehet a törvény hatályba lé­pése után. MW Ausztria kaput épít, nem kerítést - Dublin vége BECS Határozottabb szabályozás­ra, nem határzárra van szükség a menekültáradat ellenőrzésére - jelentette ki az osztrák kancellár tegnap. Werner Faymann szerint különbséget kell tenni aközött, hogy valaki határkerítést vagy - mint fogalmazott - kaput épít ol­dalsó szárnyakkal. (Belügymi­nisztere előzőleg még azt mondta, kerítésről is szó lehet.) De Maizie- re német belügyminiszter megint kritizálta Bécset, amiért számo- latlanul küldi tovább a migrán- sokat a német határhoz. Üzent az afgánoknak is, ne jöjjenek, mert nem tudják fogadni őket. Ausztria nemzeti ünnepén a hadsereg egyik muszlim tábori lelkésze először mondhatott be­szédet Bécsben. Heinz Fischer ál­lamfő meg arra kérte a lakossá­got, legyen megértő a menekül­tek iránt, akinek „tiszteletben kell tartaniuk a szabályokat’’. BERUN/MÜNCHEN Horst Seehofer bajor miniszterelnök, a CSU elnö­ke akár boríthatja is a nagykoalí­ciót, ha nem sikerül rávenni Mer­kel kancellárt a „nyitott határok politika” feladására - írta a Bild. UUBJANA Szlovénia a horvát ha­tár megerősítésére készül: több katonával vagy fizikai akadállyal erősítené az ország határát. PÁRIZS „Változtatni kell a dubli­ni rendszeren. Nem működik” - jelentette ki Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke. (Ott kell menedékkérelmet benyújta­ni, ahol migránsok az EU terüle­tére léptek). Előremutató javasla­tok 2016 tavaszára ígért. Kitartott amellett, hogy Törökországgal kellene mielőbb megállapodásra jutni. „Ha Törökország megnyit­ja a csapokat, 2-3 millió menekült fog érkezni azon menekülteken kívül, akiket már el kell látnunk.” Bírálta a hétvégi EU minicsúcsot: „Sértegetésekből és támadások­ból álló előadást láthattunk, ami­ről nem gondoltam, hogy előfor­dulhat Európában. MW Ez mutatja a vészhelyzetet 1. A gyermekek, az idősek, a be­tegek és a sérültek fokozottan ve­szélyeztetettek. 2. A kihűlésre hajlamosít: gyenge tápálálkozás, alkohol, nyugtató, altató fogyasztása. 3.1-2 fokos hőveszteség tünetei: re­megés, reszketés, szapora pulzus, gyors légzés, magas vérnyomás. 4. Gyermekeknél túlzott nyugodt­ság és étvágytalanság. 5. Nagyobb hőveszteség tünetei: erőtlenség, álmosság, zavart vi­selkedés, ingerlékenység, elmo­sódott beszéd, sápadtság, hi­deg bőr, lassú, akadozó légzés, alacsony vérnyomás, eszmélet- vesztés. Illetékek: szinte minden ingyen HIRDETÉS Kompressziós cipzáras zokni Olvasóinknak az alabb feltüntetett kedvezményes árakat 5 napig biztosítjuk! Rendeljen telefonon vagy a mindenaneten.hu oldalon! +szallitasi költség Sarkányvár társasjáték CLUB 2% Puzzle 1000 db-os - Velence logikai játék napig! Karaoke szett °±) mzmiaiuhm Bomba ár: 6390 Ft* Bomba ár: 2998 Ft* Eredeti ar: 2500 Ft Bomba ar: 5530 Ft* Bomba ar: 1940 Ft* vezeték nélküli seprű Babakocsi K609B Haspad Masszaázs % J memoria parna ISHHi I Mii illlll !■ I — li 11 III lilil 11 !■ Bomba ár: 3929 Ft* J Bomba ár: 14 165 Ft* JLJp Bomba ár: 5504 Ft* Eredeti ar: 7190 Ft Eredeti ar: 3530 Ft Bomba ar: 2354 Eredeti ár: 6798 Ft Bomba ár: 3999 Rendeljen most www.mindenaneten.hu Az akció 5 napig érvényes. Áraink forintban értendők, az áfát tartalmazzák. Nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk. A feltüntetett telefonszámok alapdíjasok. HÄ településeknek is ff | készülniük kell a fagyos J il napokra, és nemcsak IS H a hajléktalanokra kell g S figyelniük, hanem fl a magányosan élő g idősekre is j|

Next

/
Oldalképek
Tartalom