Tolnai Népújság, 2015. szeptember (26. évfolyam, 204-229. szám)

2015-09-30 / 229. szám

2015. SZEPTEMBER 30., SZERDA KITEKINTŐ g Freund Antal - az autodidakta, akiről majd az utókor mond véleményt Véső után tollat ragadott Alkotói pályája kezdetén kerá­miatárgyakat készített, majd bronzszobrokat, aztán a kő mellett kötelezte el magát. Most pedig kiderül, nemcsak vésőt, de tollat is rendszeresen forgat a kezében Freund Antal. Budavári Kata kata.budavari@mediaworks.hu Az Odüsszeia talán kevéssé is­mert alakja, Phaemiosz az eposz egyetlen olyan szereplője a ké­rők közt, akinek Odüsszeusz meghagyta az életét. Az óko­ri görögök ugyanis tisztelték az autodidaktákat, mert úgy vél­ték, isteni tehetséget kaptak. Phaemiosz Autodidaktosz szob­ra egy kicsit Freund Antalt, az alkotót is jelképezi. Szobrász­ként tavaly óta a MAOE, azaz a Magyar Alkotóművészek Orszá­gos Egyesületének tagja. Eredeti szakmája fogtechnikus. - Amíg kötött a gipsz, kisebb fejeket for­máztam, csak úgy - meséli Fre­und Antal. Már ekkor mondták neki: pályát tévesztett. Az első követ, amelyből aztán édesap­ja fejét formázta meg, Pécsvá- radról nagybátyjától kapta, aki fafaragó népművészként tevé­kenykedett, és aki virágállvány­nak szánta az üledékes mész­követ. Freund Antal sokáig ki­zárólag magának alkotott, egy­szer azonban akkor alsó tagoza­tos Anita lánya Szatmári juhos László műtermében járt, és kö­Freund Antal és munkája IflHei az egyik szekszárdi gyógyszertár bejárata előtt. A szoborj:fflH| sokaknak felkelt az érdeklődését ff zölte a művésszel, hogy az apu­kája is „ilyeneket” csinál. A do­logból ha hosszú távú együttmű­ködés nem is lett, megadta a kez­dő lökést a szárnyait még csak erősen bontogató autodidaktá­nak. Közönség elé lépett, ráadá­sul a szobrászművész műtermé­ben bemutatóként készített, Jel­ky András visszatérése című plasztikájáért díjat is kapott. Azóta több mint hatvan kiállí­táson láthatták az érdeklődők a munkáit. Első önálló tárlata 1995-ben Szekszárdon, a főisko­lán volt. Budapesten a Nemzeti Táncszínházban kéthetesre ter­vezett kiállítását többször meg­hosszabbították. A vendégkönyv arról tanúskodik, hogy nemcsak a magyar látogatóknak, de görö­göknek, lengyeleknek, németek­nek, spanyoloknak, franciák­nak, kanadaiaknak és távol-ke­letieknek egyaránt tetszettek a látottak. 2006-ban nemlátható kiállításán Szekszárdon vakok, Zsúfolt buszon, kislámpa fényénél „A világot a Jóisten teremtette. fog el". A könyvecskét Freund de az ördög az ügyvezető igaz- Antal szerint egy kislámpa fénye gató." Ez az első aforizma Fre- mellett, esetleg egy zsúfolt bu- und Antal 120 csepp gyomorke- szón ülve érdemes lapozgatni, serű című zsebkönyvében. És ez Az illusztrációkat Koppány Péter a szerzó egyik kedvence is. Ilyen készítette, alapanyagul viszont egyébként több is akad. példa- a szerző szobrai szolgáltak, me- ul: .Egy okos asszony butább az lyek így groteszk kaieidoszkóp- uránál". vagy:Doktor úr! Néha képekként vetülnek az olvasó olyan indokolatlan optimizmus szeme elé. Szeressük azt. ami a miénk Freund Antal gyakran leegyszerű­sített szobrokat készít, melyek ér­telmezése a képzeletet is igény­be veszi. Az alkotó nagyon sze­ret olvasni, és különösen szere­ti a mitológiát, munkáit így gyak­ran ihleti görög rege. A művészet és a szépség iránti elkötelezett­ségét a tolnai szülői házból hozta. Szívesen utazik, elsősorban Né­gyengénlátók és vállalkozó szel­lemű látók tapinthatták szobrait, ez a tárlat a város aranykönyvé­be is bekerült. Freund Antal be­ismerte: jólesik neki az elisme­rés, mint mindenkinek. De nem ezért vesz a kezébe vésőt, hanem mert úgy érzi, muszáj ezt tennie. Azt meg, hogy jók vagy nem jók alkotásai, az idő dönti el. Művé­szeti tevékenységét családja, fe­lesége mindig is támogatta. A közelmúltban megjelent, 120 csepp gyomorkeserű című metországba, ahol nem tud be­telni a régi épületekkel, a hegyek­kel. Elmesélte, hogy egyszer Lich- tensteinben járva látták a fele­ségével: úgy hajtják haza a csor­dát, hogy az állatok fején virágko­szorú van. Freund Antal szerint ez a gesztus példaértékű: érdemes lenne nekünk is megtanulni, mi­ként tiszteljük azt, amink van. zsebkönyvéről eddig azt mondta az olvasók többsége, hogy nem tudta letenni. A füzetben szerep­lő cseppek egy-két mondatosak, azaz jóval rövidebbek, mint Ör­kény ma már „terjengősnek” tű­nő egypercesei, és mint írójuk el­mondta, legalább tíz éve annak, hogy nemcsak kipattannak a fe­jéből, de le is jegyzi őket. Aki kí­váncsi a kiadványra és szerzőjé­re, a könyvbemutatón szeptem­ber 30-án a szekszárdi Művésze­tek Házában találkozhat velük. VÍZÁLLÁS A Dunán tegnap reggel 7 órakor: 1 Dunaföldvár-116 cm, Paks 15 cm, Dombori 32 cm, Árvízkapu 413 cm, Baja 135 cm. A Sió Palánknál 174 cm. TRAFFIPAX SZEPTEMBER 30. SZERDA 09:00-10:30 Szekszárd, Rákóczi utca 126. 11-00-1150 Szekszárd. Keselyűsl út 20. 12:40-15:10 60s főút 141 km szelvény 15:40-17:30 6os főút 134+850 km szelvény 09:15-11:30 M6 bal 153*560 km 14:00-16:30 M6 bal 153+560 km 1650-18:15 M9 7 km + 526 m sz. /Bogyiszlói csp./ 05:00-07:00 M6 autópálya bal 108+470 km 0930-1130 IVI6 autópálya, bal 134+400 km 10:00-12:30 Szekszárd, Tartsay utca 2 1300-15:00 Szekszárd, Rákóczi utca 34-40. 09:00-10:00 Németkér, Széchenyi u. 45 13:00-14:00 Paks. Elkerülő út DunaceMer 14:15-15:15 60s főút 120+300 km szelvény 1600-17:00 Paks, Kisbegyiu, 14. 0900-11:45 Nagykónyi, Nagy u. 4. 14:15-1600 Dúzs.Békeu.18. 16:45-18:30 65ős főút 24+350 km-szelvény VÉRADÁS SZERDA Tamási Vöröskereszt 12.00-17.00 CSÜTÖRTÖK Dombóvár Véradó Állomás 8.00-14.00 Tamási Vöröskereszt 9.30-15.00 TE OLDALAD. TE OLVASOD. TEOL! Percenként frissülő Tolna megyei és országos hírek PROGRAMOK SZERDA Szekszárd: Az útvesztő: Tűzpró- ba (amerikai sci-fi-akció), 16.30. Everest 3D (angol-amerikai drá­ma), 19 óra. KÖNYVBEMUTATÓ Szekszárd Babits Mihály Kul­turális Központ: Freund An­tal: 120 csepp gyomorkeserű. A szerzőt és a könyvet Wessely Gábor újságíró mutatja be, köz­reműködik Rubold Ödön színész és Sili Károly zenész, 18 óra. NÉPMESE NAPJA Bonyhád Solymár Imre Városi Könyvtár: Székely mesebeszéd felnőtteknek, 17.30. Tolna Bezerédj Pál Szabadidő- központ: Gólyalábas parasztko­média - színdarab gyerekeknek, 9 óra. Népi fakörhinta, népi kéz­műves foglalkozás, népi játék­park, arcfestő, táncház, mese­mondó 10-13 óráig. EGÉSZ-SÉG SZABADEGYETEM Szekszárd Babits Mihály Kultu­rális Központ: Amiről az onkoló­gus nem beszél - dr. Dóda Ildikó orvos-természetgyógyász, fitote- rapeuta előadása, 18 óra. CSÜTÖRTÖK MOZI Bölcske: Vakáció (amerikai kaland-vígjáték), 18 óra. Az U.N.C.L.E. embere (amerikai ak­ció-vígjáték), 20.30. Érdekeset látott, hallott? 06-30/449-2954 Kipróbálták a bilincset, ujjlenyomatot rögzítettek Vámosok az iskolában FOTÓJÁT, OLVASÓI LEVELET, INFORMÁCIÓJÁT VARJA BUDAVÁRI KATA! Olvasószolgálatunk elérhetőségei Cím: Tolnai Népújság, 7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. SMS: 06/30/411-4816 E-mail: kata.budavari@mediaworks.hu Telefon: 06-30/449-2954, hétköznap munkaidőben hívható. Napi ügyeletes újságíró: Ihárosi Ibolya Telefon: 74/511-510, fax: 74/511-500. Ügyeletes szerkesztő: Mácz Katalin BOSYISZLÓ A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tavasszal indította Tolna megyében diákprogram­ját. A rendezvényeik célja az volt, hogy az általános iskolások, középiskolások megismerjék az adóhivatal szervezeti felépítését, az adózással kapcsolatos legfon­tosabb információkat, az elekt­ronikus ügyintézést, az ügyfél­kapu használatát, vagy akár a diákmunkával kapcsolatos tud­nivalókat, tájékoztatta lapunkat Mózsik Szilvia, a NAV megyei igazgatóságának sajtóreferense. Az első őszi állomás a Bogyiszlói Általános Iskola volt. Itt a nyolca­dik osztályos tanulókkal beszél­gettek az adózás történetéről és adózási ismeretekről, az adóazo­nosító jelről, a vám- és jövedéki és a bűnügyi munkáról. A prog­ramot eszközbemutató is színe­sítette, a gyerekeknek bemutat­ták a bilincs, mint kényszerítő eszköz használatát, az ujjlenyo­mat rögzítést, melyet maguk is kipróbálhattak. Megnézhették továbbá a vámos irodabuszt is, és a kereső kutyával tartott rö­vid bemutatóra is sor került. A délelőtt nagyon jó hangulatban telt. M. I. A bogyiszlói programot gyakorlati bemutató is színesítette Szekszárd: A kezdő (amerikai komédia), 16.30. Miénk a világ (amerikai zenés film), 19 óra. A ZENE VILÁGNAPJA Bonyhád Örömzene a város több pontján. A Vörösmarty Mi­hály Művelődési Központ bejá­ratánál Lovász Krisztián ad elő örökzöld slágereket szintetizá­toron, 14 óra. A Sétáló utcában Kajsza Pál és tanítványai mu­zsikálnak, 14.45. A városháza előtt a Bonyhádi Ifjúsági Fúvós- zenekar játszik, 16 óra. A Sza­bó Cukrászda előtt 16 órakor a Bartók Béla Zeneiskola népze­ne tagozatának növendékei ze­nélnek, majd 16.30-kor Kovács Gábor muzsikál. Szekszárd Művészetek Háza: fellépnek a Liszt Ferenc Zene­iskola volt növendékei: Farkas Judit, Környei Attila, Lozsányi Soma, Oszter Miklós, Pecze Ba­lázs és a Szekszárdi Kamaraze­nekar, 19 óra. Szekszárd Garay Gimnázium, díszterem: „Egy óra belőlünk” - az iskola diákjainak koncert­je, 17 óra. IDŐSEK NAPJA Bonyhád Vörösmarty Mihály Művelődési Központ: egész­ségügyi szűrések 13 órától. „Együtt vagy egymás mellett?" Generációs gondolatok - dr. Il­lés Ildikó neurológus főorvos előadása, 15 óra. Az időseket köszönti Filóné Ferencz Ibolya polgármester, az ünnepi mű­sorban közreműködik a Váro­si Nyugdíjas Klub kórusa, a BÁI társastánc tagozata, valamint Lőcsi Ákos, aki székely népme­sét ad elő, 16 óra.

Next

/
Oldalképek
Tartalom