Tolnai Népújság, 2015. január (26. évfolyam, 1-26. szám)

2015-01-27 / 22. szám

Tolnai Népújság 2015. január 27., kedd • XXVI. évfolyam, 22. szám. Ára: 170 Ft. Előfizetve: 118 Ft ***** ▼ WWW.TEOL.MJ •• + \ keresseaTEOL.hu oldalon! ^ET EVRE ELTILTOTTAK A KÖZÚT hotszoltan Í KÖZMUNKA: DÉLELŐTT KIÁSSÁK, „ J“’«' nnU<‘J" LÁSZLÓ MIHÁLY ELETERÖC í DÉLUTÁN BETEMETIK ►ww,™ JARMUVEZETESTOL ÍRT KÖNYVET IDŐJÁRÁS Reggel ködfoltok, majd átmeneti derengő idő lesz. Aztán erős felhő- södés, majd gyen­ge havazás, hó- szállingózás kez­dődik. Este kissé megélénkül a szél is. ► 10. OLDAL Ha akciós, a hibásat is veszik Brutális leára­zás ugyan nincs, de akciók órán­ként vannak a na­pokon bezáró tol­nai TESCO áru­házban. ► 4. OLDAL Bírták a spanyol tempót Valencia városa fo­gadta nemrég a szekszárdi Szent László Szakképző Iskola és Kollégi­um tizenhat diák­ját és két kísérő ta­nárát. ► 2. OLDAL OLVASÓSZOLGÁLAT 8 74/511-MO TERJESZTÉS B OS-40/510-S10 HIRDETÉS 8 74/511-534 E-MAIL: tolnai.népújság© mediaworks.hu ______ PI LLANATFELVÉTEL Ön használja télen az autóját? Használom, de ritkábban Nem, télre leteszem Használnám, ha lenne Ugyanúgy hasz­nálom, mint máskor FORRÁS: TEOL.HU SZÓVÁ TESSZÜK Egy, az édesanyjával történt esetet osztotta meg lapunkkal bonyhádi ol­vasónk. A napokban a postás bedo­bott hozzá egy levelet, amelyen az szerepelt: Konyhás Istvánná, 1204 Budapest, Alkotmány u. 39. Ebből csak az utcanév stimmelt, a név, a város és az irányítószám nem - pe­dig elvileg utóbbi alapján szortíroz­zák a leveleket. A hölgy felbontotta a borítékot, amelyben egy banki hi­telkártya lapult. Elvitték a postára, ahol ráírták a „téves bontás” felira­tot. Olvasónk szerint elgondolkodta­tó, hova kerülhetnek egyes leveleink. Különös tekintettel azokra, amelyek fontos, értékes dolgokat tartalmaz­nak. (vb) 1 5 0 2 2 TOLNA ív-esve A gázolaj ára csökkent, a kenyéré viszont nem. A Totna megyei pékek erre úgy reagáltak, amikor drasztikusan nőtt az üzemanyag ára, és új adó­kat vezettek be, akkor sem emeltek árat. Részben ez az oka, hogy a megyében az elmúlt két év alatt közel ötven sütöde zárt be. Jelenleg 175 forintért is meg lehet venni egy kiló kenyeret Szekszárdon. Az átlagár utoljára 2005-ben volt ilyen alacsony. 3, ÖLDAt Egy órán belül két embert gázoltak el Királyok és királynők középpontban az olvasás Példát mutatnak társaiknak Sziebert Ádám, Ungi Bettina, Sziebert Réka, Lőrincz Barnabás és Forrai Zsófia szekszárd Egy órán belül két gyalogost ütöttek el a megye- székhelyen szombaton késő délután, tájékoztatta lapun­kat Huszti Gábor, a megyei fő- kapitányság sajtószóvivője. A városi sportcsarnok parkoló­jában 17 óra 20 perckor ütöt­te el autójával a 60 éves férfi az úttestre lépő gyalogost. Az 51 éves szekszárdi férfi súlyo­san megsérült. A Szekszárdi Rendőrkapitányság az ügy­ben szabálysértési eljárást rendelt el. Háromnegyed hatkor a vá­ros központjában a zebrán ütötték el a 73 éves szekszár­di nőt. A asszony a baleset kö­vetkeztében súlyosan meg­sérült. Az autót egy 18 éves szekszárdi fiatalember ve­zette. Az ügyben a Szekszár­di Rendőrkapitányság nyomo­zást rendelt el közúti baleset okozása vétség elkövetésének megalapozott gyanúja miatt. A télies út- és látási viszo­nyok, valamint a korai söté­tedés miatt az autósokat és a gyalogosokat is arra kéri a rendőrség, hogy fokozott fi­gyelemmel közlekedjenek. A gyalogosok a kijelölt gyalog- átkelőn is csak akkor lépje­nek az úttestre, ha meggyő­ződtek róla, hogy biztonsá­gosan át is tudnak haladni. Az autósok pedig legyenek előzékenyek, és figyeljenek a gyalogosokra, hiszen ők a közúti közlekedés legvédtele­nebb szereplői. A KRESZ szerint a jármű vezetőjének a kijelölt gyalo­gos-átkelőhelyet fokozott óva­tossággal és olyan sebesség­gel kell megközelítenie, hogy adott esetben a gyalogos ré­szére elsőbbségadási kötele­zettségének maradéktalanul eleget tudjon tenni, hangsú­lyozta a szóvivő. ■ Ihárosi I. bonyhád Királyi fogadtatás­ban volt része azoknak a fia­taloknak, akik remekeltek a Solymár Imre Városi Könyvtár által szervezett, fontos célt szol­gáló programon. Nem volt túlzó a megbecsülés, hiszen példát mutatnak társaiknak. Név sze­rint az 5. osztályos Forrai Zsófia és Lőrincz Barnabás (BÁI Szé­chenyi István Általános Iskola), a 4.-es Sziebert Réka (II. Rákó­czi Ferenc Általános Iskola), a 3. évfolyamra járó Ungi Bettina (BÁI Vörösmarty Mihály Álta­lános Iskola), és a 2.-os Sziebert Ádám (II. Rákóczi Ferenc Álta­lános Iskola). Ők azok, akik a legjobban szerepeltek a biblio­téka 2014-es „Olvasókirály” el­nevezésű versenyén. Zsófia 65, Barnabás 61, Réka 59, Bettina 35, míg Ádám 26 kötetet olva­sott el szabadidejében. Az elis­merő szavak mellett - stíluso­san - könyvutalványban része­sültek és a szervezők vendégül is látták őket. Matisz Nórától, a bibliotéka munkatársától meg­tudtuk: idén is folytatják az ol­vasás népszerűsítésére irányu­ló, nagy sikerű kezdeményezé­süket. ■ Vizin B. Ingyenes balesetbiztosítás minden SEBSI31MB3 előfizetőnek! A részleteket keresse pénteki számunkban! Az ingyenes balesetbiztosítást valamennyi 58-73 éves magánszemély előfizetőnk igényelheti.

Next

/
Oldalképek
Tartalom