Tolnai Népújság, 2014. október (25. évfolyam, 229-254. szám)

2014-10-13 / 239. szám

2014. október 13., hétfő • XXV. évfolyam, 239. szám. Ára: 170 Ft. Előfizetve: 118 Ft i KERES?E A TE OL.HU OLDALON! ILLATSZEREKET, MOB LT ES SOK PAPIRGYUJTES: a ISK0LA * REPÜLŐGÉP LEGCSAVARJANAK '» ',VUILI w KEVESET TUDNAK CSAPÓDOÜ EGY EJTŐERNYŐS MAST LOPOTT A FIÚ ► 5. OLDAL AZ UJ HELYZETRŐL ► EGY PERCBEN Mi várható a választások után? Az elmúlt négy év törvénykezése nyo­mán nagy mértékben csökkent az ön- kormányzatok súlya. Mi változott, és mi változhat még a következő idő­szakban. ► 8. OLDAL Gond nélkül zajlott le választás Nagy különbségek a települések között a részvételben IDŐJÁRÁS Ma sem várható jelentősebb eső, nagyrészt napos idő lesz. A hőmérséklet csúcsértéke kora délután 25 fok körül alakul. ► 12. OLDAL Nem kell már az állampapír A befektetési ala­pok továbbra is kapósak, különö­sen a hazai köt­vényalapok von­zanak sok pénzt. ► 7. OLDAL A csőd szélére került Venezuela Veszélyes közelségbe került az állam­csőd Venezuelában annak ellenére, hogy az országé a világ legnagyobb kőolajkészlete. Az államosított olajcég képtelen kitermelni. ► 6. OLDAL Éles mezőnyben a Fehér Isten ÜGYELETI OLVASÓSZOLGÁLAT Mundruczó film­jének 82 vetélytár- sa lesz a legjobb idegen nyelvű fil­mek között az Os- car-díj mezőnyé­ben. ► lO. OLDAL ______8 74/511-610 TE RJESZTÉS 8 06-40/51(VSI0 HIRDETÉS 8 74/511-534 E-MAIL: tolnai.népújság® mediawork8.hu PILLANATFELVÉTEL Ön szokta ellenőriztetni fűtőkészülékét? Igen, minden évben Igen, néhány évente Csak akkor hívok szerelőt, ha elromlik Távfűtésem van A voksok számolására készülnek a szekszárdi 11. számú szavazókörben, a PTE Illyés Gyula Kar Gyakorló Általános Iskolájában Helyi önkormányzati képvi­selőket és polgármestereket, valamint nemzetiségi önkor­mányzati képviselőket válasz­tott az ország vasárnap. Tol­na megyében a 290 szavazó­körben 192 738-an járulhat­tak az urnákhoz. Az este fél ha­tos részvételi adatok alapján a magyar választópolgárok 39,82 százaléka, a Tolna megyeiek 43,52 százaléka adta le voksát. Lapzártánkig rendkívüli ese­ményről nem érkezett bejelen­tés, és eredmények sem szület­tek. A legaktívabbak, 82,8 szá­zalékos részvételi aránnyal az újiregiek voltak, a sorban kö­vetkező Grábóc 78,4 százalék­kal. Nagyvejkén a választópol­gárok 76,55 százaléka voksolt, de ebben a tekintetben 70 szá­zalék fölött teljesített Pári és Nagyszékely is. Bogyiszlón és Szedresben nem sokkal több, mint 26 százalék szavazott, de Kétyen is alacsony volt a rész­vétel. Az első két település ese­tében a számokat magyaráz­hatja, hogy a jelenlegi polgár- mestereknek nem akadt kihí­vójuk. Ugyanez a helyzet Ten­a szekszárdi szavazásra jo­gosultak 36,89 százaléka vok­solt a fél hatos adatok szerint, a legtöbben a 21. szavazókör­ben a Garay gimnáziumban, a legkevesebben, 16,8 száza­léknyian az ötödikben, a Zrí­nyi utcai Garay általános is­gelicen is, itt közel 28 százalé­kos volt a részvétel. Aparhan- ton, ahol egyetlen jelölt sem lát­ta érdemesnek, hogy harcba szálljon a faluvezetői posztért, a település választóinak 33,98 százaléka járult urnához. Ud­variban, ahol az egyetlen pol­gármesterjelölt visszalépett, a választásra jogosultak több, kólában. Pakson 51, Bátaszé- ken 45, Bonyhádon 36, Dom­bóváron 42, Dunaföldváron 41, Gyönkön 52, Nagymányo- kon közel 47, Simontornyán majd’ 44, Tamásiban 39, Tol­nán több, mint 30 százalék szavazott. mint fele voksolt önkormány­zati képviselőjelöltekre. Nagydorogon a polgármes­teri székért nem kevesebben, mbit heten szálltak harcba, a képviselői helyekre pedig 34- en pályáztak. Az eddigi polgár- mester, Veres Imre nincs kö­zöttük, így mindenképpen új vezető irányítja majd a 2600 la­kosú nagyközséget. Kurdon 25- en indulnak a képviselői helye­kért. Hasonlóan nagy volt a to­longás a település vezetői poszt­ért Pincehelyen, ahol szintén 7 jelölt volt, az eddigi polgármes­ter, Herdics Béla nem indult. Hatan küzdöttek a polgármes­teri székért Bátán, öt jelölt volt Dunaföldváron, Pusztahen- csén, Felsőnyéken, valamint Őcsényben. ► 2. oldal Számok a Tolna megyei városokból •••'• Í-.-""-'''-WÍSi-xí íí í-’ • • >?: ! . .VL“’-..; .• í - Jv • .. .?• r - •• • ‘ ■■ ::íS:í::i: ■■■ i-.;'' ív': 5 r - :.L í: ' '..■L'-ív’rV ’ Romániában 33 év után szerzett pontot a magyar nitballválogatott bravúros bukaresti döntet­lennel mutatkozott be a ma­gyar labdarúgó-válogatott élén ifjabb Dárdai Pál. A 38 éves szakember által dirigált nem­zeti együttes több mint 33 éves átkot tört meg, 1981 után szer­zett pontot idegenben, a romá­noktól. A hazaiak Rusescu gól­jával az első félidő utolsó per­cében szereztek előnyt, amit Dzsudzsák egy remek szabad­rúgásgóllal egyenlített ki a 82. percben. A skót játékvezető a mérkőzés elején les miatt ér­vénytelenítette Szalai Ádám - amúgy szabályos - fejesgólját. Kedden Feröeren lép pályára a nemzeti csapat. ► 16. oldal Kulisszatitkok a múzeumi látogatáson PAKS Az érdeklődést kevés felkelteni, fenn is kell tartani. Ennek szellemében csatlako­zott az Atomenergetikai Mú­zeum a Múzeumok őszi fesz­tiváljához. A programsorozat első része hangulatos múlt­idézés volt, Szabó Péter, a Vak Bottyán Gimnázium történe­lem tanára kalauzolta a részt­vevőket Pónya József, az atom­erőmű első vezérigazgatója, illetve Kováts Balázs az egyes és kettes blokk tudományos indításvezető-helyettese, az ESZI alapító igazgatójának se­gédletével. A látogatók így egy sor kulisszatitokkal, jó néhány legendával ismerked­hettek meg. ► 3. oldal SZÓVÁ TESSZÜK Két hete nem működik a lift. Mondhat­nánk, kényelmi szempontokat szojgál, tessék inkább gyalogolni. Csakhogy ez a felvonó egy közintézményben találha­tó, mozgásukban korlátozottakat segíte­ne, elméletileg. Olvasónk, mint mondja, nemrégóta szorul efféle eszközökre. Ez már önmagában sem öröm. De az külö­nösen bosszantja, hogy az a hely, ahova naponta jár ügyet intézni, az emeleten található, és lift híján minden áldott nap kínszenvedések közepette tudja csak elérni. Szóvá tette, elfogadható ma­gyarázatot nem kapott, sem ígérvényt, amit megnyugtatta volna. Azt is hozzá­tette, nemcsak a mozgáskorlátozottakat, de a babakocsival közlekedőket is figye­li mostanában. Nekik sem könnyű, (bk) Ünnepelt a szekszárdi kórház dolgozók Jó alkalom a Balassa-nap a díjak átadására szekszárd A már befejezett és az elkövetkező fejlesztések, a financiális gondok is szóba ke­rültek a megyei kórház Balas- sa-napi ünnepségén. A részt­vevők megemlékeztek ugyan­akkor a névadóról, a sárszent- lőrinci születésű, Európa-szer- te elismert sebész professzor­ról, Balassa Jánosról is. Az ün­nep, melyet szombaton a szek­szárdi Vármegyeházán tartot­tak, szokás szerint jó alkalom volt arra, hogy a legjobbak dol­gozókat elismerjék, a kerek év­fordulósokat, a frissen kineve­zett adjunktusokat és főorvo­sokat köszöntsék, és hogy be­mutatkozzanak az új orvosok és rezidensek. ► 5. OLDAL Díjazottak, jubilálok hallgatják dr. Mészáros János köszöntőjét Kerékpárokat lopott a 20 eves mágocsi férfi dombóvár Egy dombóvári fér­fi feljelentése alapján indított nyomozást a rendőrség, mert 2014. július 2-án 19 óra kö­rüli időben ismeretlen tettes egy lakás lépcsőházából eltu­lajdonított egy lezáratlanul le­támasztott kerékpárt. A dom­bóvári rendőrök egy 20 éves mágocsi férfit gyanúsítanak a bűncselekmény elkövetésé­vel. A nyomozás során kide­rült, hogy a fiatalember 2014. nyarán összesen 8 kerékpárt lopott el, valamint egy alka­lommal egy szupermarket­ben egy férfi tárcáját is ellopta a benne lévő iratokkal, pénz­zel és bankkártyával. A sér­tett a bankkártya PIN kódját a tárcájában tartotta, így en­nek segítségével az elkövető megkísérelt pénzt levenni a bankszámláról. A nyomozók K. G.-t gyanúsítottként hall­gatták ki lopás vétség, vala­mint információs rendszer fel- használásával elkövetett csa­lás bűntett kísérlet elköveté­sének megalapozott gyanúja miatt. A gyanúsított a lopások elkövetését beismerte, szabad­lábon védekezhet. A rendőrök két biciklit adhattak vissza tu­lajdonosuknak. A Dombóvári Rendőrkapitányság a nyomo­zást október 6-án befejezte, az iratokat vádemelési javaslattal a Dombóvári Járási Ügyész­ségnek átadták. ■ B. K. t

Next

/
Oldalképek
Tartalom