Tolnai Népújság, 2014. február (25. évfolyam, 27-50. szám)

2014-02-26 / 48. szám

2014. FEBRUÁR 26., SZERDA SZOLGALTATAS 11 Biztos alapokon álló cégeké a jövő építőipar Már vannak reményt keltő jelek, de még árnyalt a kép e gazdasági területen PROMÓCIÓ Nagyon lassan és döcögő­sen megy a válságból való kilábalás. A vállalkozások komoly erőfeszítések árán tudnak talpon marad­ni, reménykednek, hogy előbb-utóbb javul a piaci helyzet. Vízin Balázs tolna megye - Úgy tűnik, hogy lassan kezd kilábalni a válság­ból a gazdaság, egyre több er­re utaló jel van - osztotta meg lapunkkal tapasztalatait Csigi Orsolya. A Csigi Beton Kft. ügy- » vezetője úgy véli, a recessziót 1 jobbára azok a vállalkozások g tudják kibekkelni, akik élet- £ képes, biztos alapokon nyug- * vó üzletpolitikával és megfelelő' 1 vevőkörrel rendelkeznek. - A talpon maradás sok befektetést igényel, a minősítésektől a kü­lönböző engedélyeken át az út­díjig számos költség merül fel a mindennapok során, ezeket pe­dig nem egyszerű kitermelni - részletezte a cégvezető. Csigi Orsolya örömmel szá­molt be arról, hogy a több mint egy évtizede működő vállal­kozásuk kiállta az idők próbá­ját, folyamatosan vannak meg­rendeléseik, és egyre széle­sebb partnerkörrel rendelkez­nek. Abban bízik, hogy a jövő­Minőségi betongyártás Több mint egy évtizede szolgálja ki az építkezőket minőségi szolgáltatásaival Dunaföldváron a Csigi Beton Kft. A jó minőségre garancia, hogy rendelkeznek a szükséges ISO, ÉMI és Üzemi Gyártásellenőrzési tanúsítványi minősítéssel. Elérhetőségük: Dunaföldvár, Füzes sor 3. (a 6-os út mellett); telefon: 75/441-002, fax: 75/514-049; rendelésfelvétel: 06-30/9469-599; e-mail: csigibeton@gmail.com ; honlap: www.csigibeton.atw.hu ben nagyobb beruházásokban is szerepet tudnak vállalni, pél­dául az atomerőmű bővítésé­ben. Mint fogalmazott, jelenleg az európai uniós forrásokból megvalósuló fejlesztések ad­ják a legtöbb munkát számuk­ra, több környező építkezésnél is jelen vannak beszállítóként. A Központi Statisztikai Hiva­tal (KSH) legfrissebb, 2012-es évet összegző jelentése szerint a Dél-Dunántúlon megvalósult összes építőipari termelés érté­ke 98,7 milliárd forintot tett ki, amely összehasonlító áron szá­molva 15,4 százalékkal maradt alatta az egy évvel korábbinak. Az összefoglalóban arról is lehet olvasni, hogy 2011-hez képest a baranyai építőipari összterme­lés 6,4, a tolnai 15,8 százalékkal csökkent, míg a somogyi telje­sítmény több mint egynegye­dével visszaesett. Mindezek el­lenére a Dél-Dunántúl a népes­ségarányos építőipari termelé­si értéke alapján 2012-ben az országos rangsorban viszony­lag jó helyen szerepelt. A KSH jelentése szerint az országos át­lagtól a dél-dunántúli mutató­érték az összes építőipari ter­melés vonatkozásában 9,6 szá­zalékkal maradt el. A régió me­gyéi közül az egy lakosra jutó termelés tolnai értéke (138 ezer forint) 17,4 százalékkal megha­ladta az országost, a baranyai (107,4 ezer forint) annak 8,7, a somogyi (82,1 ezer forint) pedig háromtizedével maradt alatta. Ezen mutatóérték alapján a me­gyei rangsorban - eltekintve a viszonylag magas budapesti ér­téktől - Tolna a második, Bara­nya a hatodik, míg Somogy me­gye az utolsó előtti helyen állt. Földhasználat igazolni kell területalapú támogatás Több ezer gazda vár még rá SZEKSZÁRD-GEMENC Bár a nap­tári tavasz még messze van, az időjárás rácáfol erre, bizo­nyítja ezt, hogy már megérke­zett az első fekete gólya a ge- menci erdőbe. Aki télen is szí­vesen látogat ki az erdőbe, az jelenleg a téli menetrend sze­rint közlekedő kisvasúton te­heti ezt meg. Májustól mind Keselyűsben, mind Pörbölyön fel lehet majd szállni a vonat­ra, amely egészen a Duna-par- tig visz. A látogatókat megújult helyszínek és programok vár­ják. Mint azt Csontos Péter er­dészetvezető elmondta, már ja­vában folynak a malomtelelői tanösvény felújítási munkála­tai. Nem csak érdekesebb, in­teraktívabb lesz a létesítmény, hanem meg is hosszabbodik, egészen Lassiig tart majd. Ez utóbbi helyszínen felújítják a halászati kiállítást, nem csak az anyaga bővül, hanem a te­rülete is, mégpedig a volt gaz­dasági épület átalakításának köszönhetően. A pörbölyi láto­gatóközpont kiállításai - ame­lyek az erdészetet, az erdő- gazdálkodást és a vadgazdál­kodást mutatják be - szintén gazdagodnak és megújulnak. A május 1-i tavaszi szezonnyi­tóra mindennel elkészülnek, addigra befejeződik a kisvasút vonalán a tavalyi árvíz során károsodott részek felújítása is. ■ Venter M. Még mindig vannak olyan me­zőgazdasági termelők - köztük Tolna megyeiek is akik nem kapták meg a múlt évet érintő területalapú (SAPS) támogatá­sukat. Az agrártárca tájékoz­tatása szerint február 18-ig a SAPS előleg és részfizetést is figyelembe véve 177 ezer ügy­félből 170.070-nek fizették ki a támogatását (ebből 153 071 volt teljesen problémamentes). Ez a teljes kifizetés több mint 90 százaléka, összegszerűen: 312,7 milliárd forint. A Vidék- fejlesztési Minisztérium közle­ménye szerint jelenleg 16.999 olyan ügyfél van, aki bár ka­pott támogatást, de bizonyos területeire a földhasználatot alátámasztó vizsgálat lefolyta- tás^ még szükséges. Van 3810 olyan, aki nem kapott részfi­zetést, illetve 3575 azoknak a száma, akik jogosulatlan igénylőknek minősülnek. Az MVH (Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal) min­■ A földhasználatot kétség esetén ellenőrzik, ez az uniótól kapott támogatás feltétele den érintett gazdához eljuttat­ja azt a segédanyagot, amely­ben részletes tájékoztatást kapnak az új szabályról. Az uniós közvetlen támogatások feltétele mindig az volt, hogy egy adott terület egy adott gaz­dálkodó tényleges használa­tában volt-e. A földhasználat meglétét kétség esetén ellen­őrizni kell, mivel az az unió­tól kapott támogatás egyik fel­tétele. Az ellenőrzés csak do­kumentumok (haszonbérleti szerződés, tulajdoni lap, stb.) vizsgálatán keresztül lehetsé­ges, ha az MVH nem rendelke­zik e dokumentumokkal, ak­kor bekéri azokat. Minden olyan gazdálkodó, aki teljesíti a földhasználatá­nak igazolását, az márciusban hozzájut a SAPS támogatásá­hoz, áll a Vidékfejlesztési Mi­nisztérium közleményében. ■ Mauthner I. HIRDETÉS Ne hagyja elveszni májusban a szftmÁs nyaralási lehetőségét... Fizessen most és válasszon egy Önnek megfelelő időpontot! Akciós ajánlatunk a: amm (közvetlenül a vízparton, már 8.600,- Ft/éjtől félpanzióval...) BÁtőKIHÍmS - Mjar kfjoUmmif! Elérhetőség: www.koronazrt.hu Tel.: 22/511-929 HIRDETÉS ; r® íV ’ t mtt média Az MTT MEDIA Kft. médiatanácsadó/üzletkötő munkatársakat keres! Feladatok: széleskörű termékpalettánk (Google optimalizált online cégkeresők és honlapok, Google AdWords kampányok, mobil applikációk, nyomtatott Arany Oldalak) bemutatása és értékesítése! Elvárások: Tárgyalóképes kommunikáció, üzleties megjelenés, számlaképesség, saját gépjármű! Amit kínálunk: Meglévő törzsügyfelek - védett területi felosztás, start támogatás, előkészített értékesítési anyagok, átlagon felüli teljesítmény = átlagon felüli kereset Küldje el önéletrajzát most: karríerl<®mtt.hu! Hamarosan jelentkezünk! Minden évszakban izgalmas lehet az erdő HIRDETÉS Engedje, hogy Nagyatád Önt is elvarázsolja!**^ Tavaszi felüdülés 2014.03.22-05.07-ig (minimum 2 éj esetén): 6800 Ft/fő/éj ♦IFA Minimum s éjszaka esetén, igény szerint gyogyfcúrát is adunk ajándékba! (A gyógykúra napi fürdőbelépőt és 18 gyógykezelést tartalmaz.) IFA: 400 Ft ló/éjszaka Egyágyas leiár: 2000 Ft/é/szaka 7500 Nagyatád, Széchenyi tér 28. Tel.: 06-82/504-135 Mobil: 06-30/697-2668 infosolar@t-online.hu www.hotelsolar.eu GYURICZA MIHÁLY Kis kutya, nagy kutya... KUTYAUGATÁS NEM hallatszik az égig. Sokszor viszont az is gond, ha elér a szomszéd há­lószobájának ablakáig. Örök harag, sőt pereskedés is le­het a dolog vége, ha valaki a szüntelen kutyaugatás mi­att nem tud pihenni. Ismerő­sömnek is sok álmatlan éjsza­kát okozott a szomszédban la­kó eb, amelyik egész éjsza­ka ugatott. Eleinte rá-rászólt, hasztalan. Aztán altatót vett be, de az sem használt. Végül egy megzsírozott kenyérre rá­szórt valamennyit a saját al­tatójából, s a kutya elé dobta. Egy óra múltán kiment meg­nézni a hatást. A kutyuli bent volt a házikójában, de amikor észrevette, hogy van valaki a közelben, kitámolygott, és el­kezdett ugatni. Az ügy végére aztán egy autó tett pontot: el­gázolta a buksit. azt olvastam a minap, hogy létezik ultrahangos ugatás­gátló nyakörv, s ha ezt felcsa­tolják a hangoskodó kutyára, az leszokik a fölösleges uga­tásról. Már csak arra lennék kíváncsi, honnan tudja az eb, hogy mikor szükséges és mi­kor felesleges csaholnia. Szerda MOZI SZEKSZÁRD: Pompeji (amerikai-német akciófilm), 17 óra. Robotzsaru (amerikai sci-fi akciófilm), 19 óra. TAMÁSI: Behálózva (an­gol-amerikai thriller), 19 óra. KIÁLLÍTÁS SZEKSZÁRD TOLNA MEGYEI ILY- LYÉS GYULA KÖNYVTÁR: Arcok és aktok - grafikák és kis­plasztikák Takács Béla alko­tásaiból. Bevezetőt mond De- csi Kiss lános, közreműkö­dik a Liszt Ferenc Zeneiskola Klarinét kvartettje, 16 óra. ISMERETTERJESZTÉS szálka közösségi HÁZ: Baran­golások Indonéziában - Szent- györgyi György vetítéssel egy­bekötött előadása, 17.30. Csütörtök mozi szekszárd: Téli me­se (amerikai romantikus vígjáték), 17 óra. Műkincs- vadászok (amerikai-német kalandfilm), 19 óra. KOMOLYZENE KÖNNYEDÉN SZEKSZÁRD BABITS KULTURÁ­LIS központ: a Liszt Ferenc zeneiskola tanárainak far­sangi koncertje, 18 óra. ISMERETTERJESZTÉS BONYHÁD SOLYMÁR IMRE VÁ­ROSI könyvtár: Szingapúri életképek - Pogonyi Pál vetí­téssel egybekötött élménybe­számolója, 18 óra. A Dunán tegnap délelőtt 11 órakor: Dunaföldvár -64 cm, Paks 80 cm, Dombori 118 cm, Árvízkapu 508 cm, Baja 249 cm. A Sió Palánknál 213 cm.

Next

/
Oldalképek
Tartalom