Tolnai Népújság, 2014. január (25. évfolyam, 1-26. szám)

2014-01-30 / 25. szám

2014. JANUÁR 30., CSÜTÖRTÖK SPORT - SZOLGÁLTATÁS Tizenhat magyar utazik Szocsiba téli olimpia A szabadkártyás szánkás Pulai Imre valahogy újra lecsúszott a játékokról Sajtóhír: Németh, Vestergaard és Zovko is esélyes a női kispadra várjuk a kedvező elbírálást. A tényleges szocsi indulásról janu­ár elején születik határozat” - foglalta össze a helyzetet akkor Szabó István, edző-menedzser. Ha Pulainak megvan a rész­vétel, Gyulai Miklós mellett ő lehetett volna a másik sportoló, aki nyári és téli olimpiai rész­vétellel is büszkélkedhet. Gyu­lai atlétikában és bobversenyen állt korábban rajthoz. A szabadkártyára váró hódesz­kás, Gyarmati Anna sem lesz ott a jövő pénteken kezdődő téli olimpián. A legeredményesebb magyar slopestyle-os (trükkös akadályverseny) csak abban az esetben utazhatott volna, ha vi­lágranglistáján előtte állók közül valaki megsérül a játékok rajtjá­ig. A 20 éves, egri születésű spor­toló már a március elején záru­ló Világkupa-szezonra koncent­rál, amelyben jelenleg az előke­lő 14. helyen áll. Ezt követően két meghívásos versenyen vesz majd részt, az egyikre 10 női hódesz­kást hívtak meg, a másik viada­lon pedig Gyarmati lesz az oszt­rák-magyar csapat kapitánya. A MAGYAR INDULÓK SZOCSI­ban. Rövidpályás gyorskorcso­lya: Liu Shaolin Sándor, Knoch Viktor, Béres Bence, Heidum Bernadett, Lajtos Szandra, Kónya Zsófia, Keszler Andrea, Darázs Rózsa. Gyorskorcsolya: Nagy Konrád. Alpesi sí: Berecz Anna, Miklós Edit, Farkas Norbert. Sí­futás: Szabó MUán, Simon Ág­nes. Sílövészet: Gombos Károly, Szőcs Emőke. vetési iván, a Magyar Kézi­labda Szövetség elnöke a Di- gi Sport keddi Reggeli Start cí­mű műsorában elárulta, hogy a női kéziválogatottnál négy kapi­tányjelölt van a szűkített listán, amely vegyes, tehát magyar és külföldi szakember neve is sze­repel rajta. A sportvezető re­ményei szerint tíz nap múlva a nyilvánosság előtt is megnevez­hetik Kari Erik Böhn utódját. A Magyar Nemzet Online a négy­ből hármat nevesít is, eszerint Németh András, Jakob Vester- gaard és Zdravko Zovko esélyes a kispadra. Németh András számára nem lenne idegen a munka, hi­szen rövid ideig 1998-ban, majd 2005 és 2008 között is betöltöt­te a posztot, 2005-ben világbaj­noki bronzérmet nyert Görbi- czékkel Szentpéterváron. Jakob Vestergaard a dán él­csapat Viborggal 2009-ben és 2010-ben is elhódította a BL-serleget. Az elmúlt szezon­ban a Valceánál dolgozott, majd a román együttes bedőlése után visszatért Dániába, ám vezető­edzői feladatot nem vállalt. A korábban a Veszprém fér­fi együttesénél dolgozó Zdravko Zovkót sem kell különösképp bemutatni a magyar kézilab­dabarátoknak, a szakember az elmúlt években már női vona­lon mozgott, hiszen a Podravka Koprivnicát és a Zvezda Zvenyi- gorodot is edzette, a vasárnap befejeződött férfi Eb-n a hórVát sjéb tagja volt. ■ B. L. Véglegesen lezárult a neve­zés, így 16 magyar sportoló indul a jövő pénteken kez­dődő szocsi téli olimpián - mondta kedden az ml sport­műsorában Nagy Zsigmond csapatvezető, a Magyar Olimpiai Bizottság nemzet­közi igazgatója. Balázs László Knoch Viktor és Heidum Bernadett a gyorskorcsolyázó-válogatott két reménysége: akár érmet is szerezhetnek Kétezer külföldi önkéntes is segít az oroszoknak A három várólistás versenyző, a szánkós Pulai Imre, a hódesz­kás Gyarmati Anna és a gyors- korcsolyázó Lykovcán Ágota nem szerepelhet. Nagy Zsigmond a szocsi el­utazása előtt elmondta: lezárult a nevezés, ami azt jelenti, hogy 16 magyar versenyzőt neveztek be, ugyanakkor azok, akik sza­badkártyában bíztak, nem in­dulhatnak. Hozzátette: fájó, hogy a kenus­ként olimpiai bajnok Pulai nem lehet ott szánkósként Szocsiban, | és hódeszkában is közel járt Ma- £ gyarország ahhoz, hogy első al­kalommal indíthasson verseny­zőt téli olimpián. Pulai a 2006- os torinói és a 2010-es vancou- veri téli olimpiát is megcélozta, mindkétszer hiába. 2010-ben nem szerezte meg a minimá­lis pontszámot a Világkupa-via­dalokon, most azonban ezt meg tudta tenni... December közepén az egye­sült államokbeli Park Cityben rendezték a versenyszánkósok, Szocsi előtti utolsó kvalifikáci­ós viadalát. A téli olimpiára ké­szülő olimpiai bajnok kenusunk remek szerepléssel, újabb pontot szerezve került közelebb a feb­ruári ötkarikás játékokhoz. „Im­rének 5 pontot kellett ahhoz el­érnie, hogy a nemzetközi szövet­ség dönthessen a szocsi részvé­telről. Most Amerikában újabb pontot szerzett, így már hattal kétezer külföldi és 23 ezer orosz önkéntes dolgozik majd a téli játékokon. A játékok saj­tószolgálatának keddi jelenté­se szerint a külföldiek között az amerikaiak vannak a leg­nagyobb százalékban jelen, őket követi az ukrán, a kazah, a kanadai és a brit kontin­gens, de érkeztek önkéntesek Japánból, Új-Zélandról, sőt Kamerunból és Kongóból is. A 23 ezer hazai önkéntes negye­de Szocsiban vagy környékén él. Moszkva és Szentpétervár szintén nagy számban adott önkénteseket. A lebonyolítást segítők átlagéletkora 25 év. PROGRAMOK Csütörtök MOZI SZEKSZÁRD: Niko - KÍS- tesó nagy bajban (finn-né- met-dán-ír animációs), 17 óra. Herkules legendája (amerikai akciófilm), 19 óra. KIÁLLÍTÁS BONYHÁD SOLYMÁR IMRE VÁROSI KÖNYVTÁR: az 1941-42-es időszak erede­ti hadi felszerelései látha­tóak január 30-án a könyvtár nyitva tartási idejében. GRÁBÓC KÖZÖSSÉGI HÁZ: Blé- nesi János festő képeiből nyí­lik kiállítás, 17 óra. KAPOSVÁR RIPPL-RÓNAI MÚZE­UM: Dél-Dunántúli szakrális emlékek - Egyházművészeti kiállítás megnyitója, 17 óra. Az április 22-ig látogatható tárlathoz a Wosinsky Mór Megyei Múzeum is kölcsön­zött műtárgyakat. ISMERETTERJESZTÉS BONYHÁD SOLYMÁR IMRE VÁROSI KÖNYV­TÁR: Négy évszak a Zselicben - Müller Nándor vetítéssel egybekötött előadása, 18 óra. Péntek MOZI DUNAFÖLDVÁR: Joséphi- ne (francia vígjáték), 19 óra. PAKS: Bízz a szerelemben (amerikai vígjáték), 19 óra. szekszárd: Niko - Kiste- só nagy bajban (finn-né- met-dán-ír animációs), 15 és 17 óra. Herkules legendája (amerikai akciófilm), 19 óra. GERSE JÓZSEF EMLÉKHANGVER­SENY SZEKSZÁRD AGÓRA MŰ­VÉSZETEK háza: közreműkö­dik Lányi Péter (zongora), Lo- zsányi Soma (orgona), a Liszt Ferenc Pedagógus Kórus és a Garay János Gimnázium kó­rusa, vendégművész Fábián Éva népdalénekes, 18 óra. Péntektől ismét nyitva a műjégpálya kipróbálták Azt ígérik, sátor nélkül is kifogástalan minőségű lesz a felület szekszárd Péntektől már az eredeti nyitva tartás sze­rint üzemel ismét a szekszár­di műjégpálya, jelentette be a helyszínen Kővári Ildikó, az üzemeltető Szekszárdi Víz- és Csatornamű Kft. kommuni­kációs munkatársa. Hozzátet­te, befejezték a beszakadt sá­tor elbontását, és már a szer­dára virradóra leesett havat is letakarították a kifogásta­lan minőségű jégről. Az es­ti órákban neonfény kivilágí­tással működik a korcsolyapá­A Gemenci Sólymok hokijátékosai tartottak bemutatót a sajtótájékoztatón lya. Szerdán délután a Gemen­ci Sólymok Jégkorong Egyesü­let tagjai tartottak bemutatót, meggyőződve a jég jó minősé­géről. Mint ismeretes, beszakadt szombaton hajnali 4 óra 20 perckor a 20x40 méteres mű­jégpálya fölé épített sátor te­teje. Éppen szombaton reggel 6 órakor kezdték volna meg a hó letakarítását a létesítmény tetejéről a munkát évek óta végző ipari alpinisták, miután megszűnt az erős szél. ■ 1.1. A tél adta a szekszárdi kiállítás címét csoportosan Bemutatják a Bárka Művészeti Szalon tagjainak új alkotásait szekszárd A tél adta az ak­tualitását és a címét is a Bár­ka Művészeti Szalon csoportos festménykiállításának, amely tegnap délután nyílt meg Szek- szárdon, a Civil Információs Centrumban. A közel negyven tagot számláló szalon tagjai­nak mintegy fele szokott részt venni egy-egy csoportos kiállí­táson, most az útviszonyok mi­att többen lemondták a részvé­telt. Mintegy húsz kiállító há­rom tucat festményét és gra­fikáját láthatja, aki ezekben a napokban ellátogat a megye- székhely Civil Információs Központjába. A negyedévente szokásos kiállítások általában az adott évszakhoz kötődnek. A bárkások alkotásai március 11-igtekinthetők mega CIC-ben A március 11-ig Szekszárdon látható alkotásokat a korábbi gyakorlat szerint később más helységekbe is továbbviszik, kiállítják. Lönhardt Ferenc, a Szalon elnöke megnyitó beszédében hangsúlyozta, a tél vissza­hozza a régi emlékeket, ez a csend, a befelé fordulás ideje, amikor mérlegre tehetjük ön­magunkat. A hó tisztaságával állította párhuzamba gondola­taink tisztaságát. Vighné Szé­kely Rózsa az alkalomhoz il­lő verset mondott, Hucker Fe­renc pedig harmonikajátéká­val szórakoztatta a megnyitó közönségét. ■ Gyuricza M. OLVASTAM HANOL ERZSÉBET A hülyeség határtalan több, kevesebb izgalommal várhatjuk, hogy nyilvános­ságra hozzák a Darwin-díj idei elismertjeit, de addig is érdemes szemezgetni az el­múlt évek terméséből. A dí­jat azok kapják meg, kizáró­lag posztumusz, akik rend­kívül bugyuta módon, saját hibájukból lelik halálukat. az egyik ilyen egy önjelölt repülőgép-eltérítő volt. A fér­fit azonban a kapitány meg­győzte arról, hogy mégis­csak tartani kéne az út­irányt, mert csak any- nyi üzemanyag van a gép­ben, amennyi a célba érés­hez elég. A bűnöző ezért úgy döntött, inkább kirabolja az utastársakat, majd még a le­vegőben távozik a repülő­ből. Ebben egy légi utaskísé­rő volt a segítségére, kilökte a férfit, akinek nem műkö­dött a házilag barkácsolt ej­tőernyője. sherry-beöntés okozta egy texasi alkoholista vesztét, aki súlyos torokbetegsége miatt volt kénytelen más be- « járatot találni az alkoholnak. Egy másik amerikai pedig egy csirkével kelt versenyre. Arra volt kíváncsi, melyikő- jük ugrik el később a közele­dő vonat elől. A vonat nyert. I

Next

/
Oldalképek
Tartalom