Tolnai Népújság, 2014. január (25. évfolyam, 1-26. szám)

2014-01-29 / 24. szám

2014. JANUÁR 29., SZERDA SPORT - SZOLGALTATAS 11 Nem így képzelték a szekszárdiak asztalitenisz Tóth Kata és Szvitacs Alexa a mérkőzés előtt nem sokkal ért haza Iránból Soproni rajt-cél győzelem a rosszul dobó FKSE elleni bajnoki meccsen Nem volt esélye a Szekszárd AC női csapatának a buda­örsiek ellen a Klubcsapatok Szuperligája hétfői elődöntő­jében. Lehet készülni az ötö­dik helyért kiírt meccsre. Rónai Gábor Utólag már kár siránkozni azon, hogy mi lett volna, ha az eredetileg kiírt időpontban, kedden játszották volna az ösz- szecsapást. Vagy azon, hogy nem lett volna-e érdemesebb inkább január 19-re előrehoz­ni a meccset, ahogy az előze­tesen felmerült a felek között. Mindkét eshetőséggel jobban járt volna a Szekszárd AC, any- nyi bizonyos. Az egész kis törté- % net azzal kezdődött, hogy Szvi- | tacs Alexa és Tóth Kata az elő- g ző hetet Irán fővárosában, Telte- 1 ránban töltötte, ahol egy nem- T zetközi pénzdíjas versenyen § vettek részt. Ezzel még nem is lett volna baj, azzal már annál inkább, hogy a vasárnapi indu­lás helyett csak a hétfői repülő­járatra kaptak jegyet - a meccs napjának reggelén tehát még azt sem tudta biztosan kijelen­teni Sáth Sándor, hogy milyen csapattal állnak asztalhoz. A két lány végül nem kis nehéz­ségek árán befutott Szekszárd- ra, de talán nem kell ecsetelni, hogy milyen állapotban voltak. Nem meglepő, hogy egyikük sem tudflt'Vsodát tenni. A na­gyobb bajaronban az volt, hogy SZERDA ____________ MO ZI szekszárd: Walter Mitty titkos élete (amerikai vígjáték), 17 óra. Jack Ryan: Árnyékügynök (ameri­kai akcióthriller), 19 óra. tamási: Joséphine (francia víg­játék), 19 óra. ISMERETTERJESZTÉS báta: Fekete Gólya Ház: Tóth Sándor nyugalmazott biológia szakos tanár és Hága Krisztián természetvédelmi szakmérnök, a Magyar Madártani Egyesület munkatársai tartanak előadást, filmvetítést és interaktív foglal­kozást a globalizációról, majd madárház és madáreledelek ké­szítését mutatják be, 15 óra. szekszárd: Babits kulturá­lis központ: Egészség, egység, egyensúly a jógával - Teszler Vendelné jógaoktató előadása a Mentálhigiénés Műhely szabad- egyetemén, 17 óra. KIÁLLÍTÁS szekszárd: Civil Információs Centrum (Béla király tér 6.): a Bár­ka Művészeti Szalon alkotóinak Tél című kiállítását Lönhárd Fe­renc, a Szalon elnöke nyitja meg, közreműködik Cs. Mayer Katalin és Hucker Ferenc, 17 óra. CSÜTÖRTÖK SZEKSZÁRD: NikO - KiSteSÓ nagy bajban (finn-német-dán-ír animációs), 17 óra. Herkules le­gendája (amerikai akciófilm), 19 óra. KIÁLLÍTÁS bonyháD: Solymár Imre Városi Könyvtár: az 1941-42-es időszak eredeti hadi felszerelései látható­ak január 30-án a könyvtár nyitva tartási idejében. Tóth Kata sem tudott segíteni a szekszárdiakon, pedig korábban Fazekas Máriát és Pergel Szandrát is legyőzte az Extra Liga-összecsapáson Erna Recko sem állt asztalhoz - csak találgatni tudjuk, hogy mi lehetett vele, mert a szakmai igazgatótól kimerítő választ nem kaptunk. Ilyen összeállításban, ilyen előzmények után pedig telje­sen sansztalan volt a Szekszárd AC, amelynek a legjobb össze­állításában is bravúrra lett vol­na szüksége ahhoz, hogy szo­ros eredményt érhessen el. A Pergel Szandra, Madarász Dó­ra, Fazekas Mária hármassal érkező budaörsiek persze nem foglalkoztak azzal, hogy fárad­tak a szekszárdiak, vagy, hogy legjobbjuk nélkül álltak fel, ők annak rendje és módja szerint simán leütötték a hazaiakat az asztalokról. A 7:0-s eredmény hűen tükrözte a látottakat, ez a meccs a SZAC jelen állapotában másképp nem is alakulhatott volna. Persze így is akadhattak volna fordulópontok, de ezek­ből nem jöttek ki jól a Sáth-ta- nítványok. A budaörsiek már az odavágón eldöntötték a leg­jobb négy közé jutás kérdését, a jövő heti visszavágóra elég lesz fiatalokkal felállni - ők leg­alább gyakorolhatnak egy ki­csit, és saját bőrükön megérez- hetik, milyen is egy klasszis­csapat (mert a Budarös annak számít) ellen játszani. Az elő­ző két kiírásban egyaránt hete­dik helyen végző Szekszárd az­zal, hogy bejutott a legjobb hat közé a Klubcsapatok Szuperli­gájában, már eleve teljesítette a célkitűzést, de szép is lett vol­na, ha a Budaörsöt is megszo­rongatták (megtréfálták) volna. KLUBCSAPATOK SZUPERLIGÁ­JA, NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉS. SZEKSZÁRD AC-BUDAÖRS 0:7. Eredmények, páros: Szvitacs Alexa, Tóth Kata-Madarász Dó­ra, Pergel Szandra 0:3. Egyéni: Szvitacs-Madarász 1:3, Tóth K.-Fazekas Mária 0:3, Madacki Mirella-Pergel 1:3, Tóth K.-Ma- darász 0:3, Szvitacs-Pergel 0:3, Madacki-Fazekas M. 0:3. Huszárik Márton különdíjas lett néptánc Hosszú évek nagyon kemény munkájának eredménye a sikeres szereplés szekszárd-eger Ismét szép eredményt hozott a tehetséggon­dozó tevékenység, amely a szek­szárdi Bartina Néptánc Egyesü­letben folyik. Matókné Kapási Júlia művészeti vezető elmond­ta, kisgyerekkortól figyelik, ki az, aki szólótáncosként vagy pár­ban eljuthat a két évente meg­rendezett országos szólótáncver­seny döntőjébe, ahol a fiúk az Ezüstpitykés Táncos, a lányok a Gyöngygalléros Táncos címet szerezhetik meg. A bartinások most is képviseltették magukat Egerben, a kulturális központ­ban rendezett VIII. Országos Ifjú­Huszárik Márton ismét jól szerepelt sági Szólótáncversenyen. Három produkcióval voltak ott a döntő­ben, két táncos pár és Huszárik Márton, utóbbi korcsoportjában különdíjat kapott. Matókné Ka­pási Júlia elmondta, a felkészítés kollektív tevékenység. A peda­gógusok és az együttes sok tag­ja megnézte a produkciókat, s ta­nácsaikkal, javaslataikkal segí­tettek a versenyzőknek. Hozzá­tette, Huszárik Márton nem csak tehetséges, hanem megbízható és szorgalmas is, a tapasztalatok szerint ilyen táncosoknál érik be a felkészülésbe fektetett renge­teg munka gyümölcse. Huszárik Márton a Garay gimnázium 9.-es diákja, az át­lagosnál könnyebb helyzetben van, hiszen egyik felkészítője az édesanyja, Böröcz Zsófia. A má­sik kettő Tóth Zoltán és Sipos Gergő. így sem könnyű azon­ban szép eredményt elérni, bár ez Marcinak már többször is si­került. Tavaly például ott volt a Gyermek és Ifjúsági Néptáncan­tológián Budapesten, a Hagyo­mányok Házában, ahova csak a legkiválóbbakat hívják meg. Ugyancsak sikeresen szerepelt a Fergeteges Országos Szólótánc­fesztiválon. ■ Gyuricza M. Szakrális küldetése van a magyarságnak léleképítő Akinek eltitkolják a múltját, nem tud emelt fővel járni szekszárd - Kétszeresen ünne­pelünk - mondta a hétfői Lélek- építőn elhangzott köszöntőjében dr. Tóth Csaba Attila szervező. Hogy pontosan mit is, arra nem tért ki, ám mindamellett, hogy felsorolta a nap korábbi jeles ese­ményeit, évfordulóit, megjegyez­te, hogy figyelmen kívül hagy­ja Áder János köztársasági el­nök kérését, miszerint a holoka­uszt nemzetközi emléknapjánl9 órakor 70 másodpercre némul- jon el minden médium, így em­lékezve az áldozatokra. - Minket nem lehet elnémítani - fogalma­zott, majd a pódiumra hívta dr. Bunyevácz Zsuzsannát. Dr. Bunyevácz Zsuzsanna volt a Léleképítő legutóbbi előadója Az est meghívottja, a gyógy­szerész végzettségű nő A ma­gyarság múltja és jövője címmel tartott előadást. Mint mondta, év­ezredekre kell visszanyúlni ah­hoz, hogy megértsük a jelent. Úgy véli, az á nép, amelynek el­titkolják a múltját, nem tud emelt fővel járni. A magyarság szakrá­lis küldetését bizonyítja ugyan­akkor, hogy már egyik hatalom sem létezik azok közül, amelyik szembe mert szállni a magyarok­kal. Példaként említette a Habs­burgokat, a Szovjetuniót, illetve hozzátette, hogy hazánk belépé­se óta az Európai Unió is repedez­ni kezdett. ■ H. E. A férfi kosárlabda NB II, Nyu­gati-csoportjában a Szekszárd- nak nem volt esélye a sikerre. SOPRONI TIGRISEK-ALISCA TERRA FKSE SZEKSZÁRD 95-55 (14-4,28-15,34-15,19-21). Sopron. V.: Dokob, Hernitz. Szekszárd: Csűrös 10, PIFKÓ 3, LŐRINCZ 16/6, Korossy 2, Ster- czer 13/6. Csere: Lacza 7, Sánt- ha 2, Szentes 8, Heimann B. Edző: Murvai Árpád. Lassan melegedtek be az együttesek, négy perc alatt mindössze két-két pontot je­gyeztek a csapatok. Később be­indult a hazai henger, a vendé­gek reményeit egy 16-0-s so­rozat porrá zúzta. A folytatás­ban kicsit javult a terrások do­bószázaléka is, de a különbség duplájára nőtt a nagyszünetig. Egyedül Pifkó lelkes és hasz­nos palánk alatti játékát lehet kiemelni az első húsz percből. A folytatásban teljesen szét­esett a vendégek védekezése, a Tigrisek pedig nem kegyel­meztek. A könnyű hazai pon­tokat Lőrincz triplái sem tud­ták ellensúlyozni. A nagy kü­lönbség miatt a hazaiak már nem erőltették a támadásokat, a szekszárdiak pedig ekkor kezdtek el játszani: Sterczer szép triplákat dobott, Lőrincz közelről volt eredményes. A szekszárdi gárda minden tagja nagy elánnal küzdött, de ilyen alacsony dobószázalékkal - a 63 közeli dobásból 19 volt pon­tos - egyik csapat ellen sem lehet pariban lenni. ■ B^fy, ^ BUDAVÁRI '! KATA Jó állapotban levő férj... „FÁRASZTÓ MUNKÁJA Van, és csak 500 forintot keres órán­ként? Mi rugalmas munka­időt és nyereségrészesedést kínálunk. Induló órabér: 400-450 forint.” Az ehhez hasonló hirdetésektől hem­zseg az internet, jobb eset­ben vicc oldalakon találkoz­hatunk velük, de előfordul, hogy kiagyalójuk komolyan gondolja ajánlatát. Az egyik kedvencem egyébként a kö­vetkező hirdetmény: „2004- es kiadású talált rendőrau­tó sürgősen eladó!”, de a „40 kilós németjuhász eladó. He­réit, beszél németül.” reklám is árnyalt képet fest az eddi­gi érdeklődőkről. nem vicc viszont, hogy Ausztriában egy 28 éves asz- szony bérbe adja a férjét. Az ajánlat elsősorban egyedül­álló nőknek szól, de azok­nak az asszonytársaknak is, akiknek a férje nem boldo­gul a ház körüli munkákkal. Andreas, óránként 7 ezer fo­rintnak megfelelő euróért kapál, füvet nyír, nehéz tár­gyakat emel, szerel, úgy tű­nik, nagy sikerrel. Boldoggá téve a környékbeli lányokat, asszonyokat és saját, egyre jobban dagadó pénztárcájú feleségét.

Next

/
Oldalképek
Tartalom