Tolnai Népújság, 2014. január (25. évfolyam, 1-26. szám)

2014-01-14 / 11. szám

11 2014. JANUÁR 14., KEDD SPORT - SZOLGÁLTATÁS Kijózanító pofon a vb-címvédőtől kézilabda A rossz támadójáték miatt sima vereséget szenvedett a válogatott a nyitányon A magyar férfi kézilabda-vá­logatott sima, 34-27-es vere­séget szenvedett az esélye­sebb, világbajnoki címvédő spanyol csapattól a dániai Európa-bajnokság vasárnapi nyitónapján, Aalborgban. Balázs László Az első félidőben a magyarok csak egy rövid periódusban tudtak egyenrangú partnerei lenni a spanyoloknak, akik így a szünetre tetemes, hétgólos (17-10) előnyre tettek szert. A fordulást követően sem tudott faragni hátrányából Mocsai La­jos együttese, majd a hajrában már mindkét oldalon elsősor­ban a cserék kaptak lehetősé­get. Cadenas kapitány alaku­lata nagyon nem erőltette meg magát, nekünk meg jutott egy tízpercnyi felvillanás, ami még a világbajnok ellen is kevés. Mocsai Lajos szövetségi ka­pitány: „Számunkra a mosta­ni felállásban kellett egy kis ta­pasztalat, hogy játékba lendül­jünk, tudtuk jól, hogy azok a fá­zisok, amik az első félidő első és utolsó tíz percében történtek, a világbajnok ellen nem megen­gedhető. Az a csapat, amely az elején nem tudja belőni a hely­zeteit, komoly hátrányba kerül. Amikor a csapat feloldódott, a második félidőben improvizatí- vabban, keményebben kézilab­dázott. A csapatunkból hiány­zik még az összhang, ráadásul PROGRAMOK Kedd MOZI szekszárd Isteni műszak (magyar fekete komédia), 17 óra. Pulykaland (amerikai animációs vígjáték), 17 óra. 47 Ronin (amerikai fantasz­tikus kalandfilm), 19 óra. KIÁLLÍTÁS BONYHÁD SOLYMÁR IMRE VÁ­ROSI könyvtár: Magyar ka­tonai felszerelések, ruhák - a Nagy László gyűjtemé­nyéből összeállított kiállí­tást Tóth Bence nyitja meg, 17.30. Majd A 2. Magyar Ki­rályi Hadsereg doni kataszt­rófája címmel tart előadást. PAKS CSENGEY DÉNES KULTU­RÁLIS KÖZPONT, NAGYKIÁLLÍ­TÓ: Rell Kata textilképeinek megnyitója, amelyen az al­kotó Csak a fényt keresem című képes-verses könyvét is bemutatja. Az alkotáso­kat Sas Erzsébet ajánlja az érdeklődők figyelmébe, közreműködik Gracza Vi­rág (vers) és Gyulai István (ének, gitár), 18 óra. A tárlat február 7-ig látható. ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ DOMBÓVÁR VÁROS KÖNYVTÁ­RA: Völgyi Lajos novellistá­val egykori tanára, dr. Le- hoczky Béla beszélget, 17 óra. Szerda MOZI szekszárd Isteni műszak (magyar fekete komédia), 17 óra. Pulykaland (amerikai animációs vígjáték), 17 óra. 47 Ronin (amerikai fantasz­tikus kalandfilm), 19 óra. tamási: Vágyak szerelmesei (amerikai vígjáték), 19 óra. Ez történt a meccsen B-CSOPORT, 1. FORDULÓ: SPA- NYOLORSZÁG-MAGYARORSZÁG 34-27(17.-10). Aalborg, Gigan- tium, 4000 néző. V: Krstic, Lju- bic (szlovének). Gólszerzők: Ro- cas 5/3, Tomas 5/1, Rivera 4/1, Andreu 4, Entrerrios 3, Guar- diola 3, Maqueda 2, Sarmiento 2, Ugalde 2, Garcia 2, Gurbindo 1, Canellas 1, illetve Iváncsik G. 6, Lékai 4, Vadkerti 3, Császár 2/2, Mocsai 2, Schuch 2, Gulyás 2, Szalafai 2, Nagy K. 1, Ancsin 1, Putics 1, llyés 1. A CSOPORT MÁSIK MECCSÉN: Iz- land-Norvégia 31-26 (16-10). A CSOPORTTOVÁBBI PROGRAM­JA, kedd: Magyarország-Izland 18.00 (tv: ml), Norvégia-Spa- nyolország 20.15. Csütörtök: Spanyolország-lzland 18.00, Magyarország-Norvégia 20.15 (tv: ml). A négyesből az első há­rom juta középdöntőbe. Victor Tomas: „Az első percek­ben mutatott teljesítményünk nagyon fontos volt, boldog va­gyok az egész mérkőzésen mu­tatott játékunk miatt, de tovább­ra is keményen kell dolgozunk.” Manuel Cadenas szövetségi kapitány: „Mindig nehéz az el­ső meccs egy Európa-bajnoksá- gon, de ma szerencsére nagyon magabiztosak voltunk. Végig uraltuk a mérkőzést, támadás­ban és védekezésben egyaránt. Nagyon elégedett vagyok a csa­patom teljesítményével.” Császár Gábor (a labdával) és a magyar válogatott nem tudta megnehezíteni a spanyol együttes dolgát sajnos az átlövőink játékhiány- nyal küszködnek.” Ilyés Ferenc: „Tizenöt perc után érkeztünk meg erre az Európa-bajnokságra, feljöttünk két gólra, aztán pár hibát elkö­vettünk támadásban, és kap­tunk öt leindítás-gólt, amivel hét lett a különbség a szünetre. Úgy jöttünk ki a második fél­időre, hogy megpróbáljuk meg­fordítani, de öt gólnál jöttek olyan ítéletek, amelyekkel egy­szerűen nem tudtunk tovább­lépni. Azt hiszem, ennek a spa nyol válogatottnak talán túlsá­gosan is nagy respektje van a bíróknál.” Lékai Máté: „Kétszer ilyen tíz percet nem szabad csinálnunk, mint az első félidőben, ekko­ra hátrányt a világbajnok ellen nem lehet behozni. A második félidőre kicsit jobban összeállt a támadójátékunk, de a védeke­zésben sajnos 17-17 kapott gól­lal nem lehet mérkőzést nyerni. Ki kell elemezni a látottakat, és az izlandiak ellen jobban kell teljesíteni.” Érdeklődnek az orosz iránt PAKS Meglepően sokan - leg­alább harmincán - vettek részt a Csengey Dénes Kulturális Központ új programján tegnap este. Az orosz nyelvi klub első találkozóját tartották. A klub hétfői napokra tervezett foglal­kozásait Kernné Rujder Erzsé­bet tartja, aki pályáját orosz­tanárként kezdte. Mint mond­ta, a rendszerváltás után majd’ húsz évig nem volt igény az orosztanulásra, az utóbbi évek­ben azonban a diákok körében is megnőtt az érdeklődés. A dunaföldvári gimnáziumban, ahol tanít, minden évben van 10-12 diák, aki ezt a nyelvet vá­lasztja az angol mellé. Pakson, tudomása szerint egyik közép­iskolában sincs orosznyelvok­tatás. Gyulai István, a kulturális központ munkatársa hozzátet­te, az viszont ismert, hogy a vá­rosban az atomerőműben lévő orosz technológia és kapcsola­tok miatt sokan beszélnek vala­milyen szinten oroszul, de leg­alábbis érdeklődnek a nyelv iránt. A klub arra hivatott, hogy ők felfrissíthessék tudásukat, de arra is alkalmas, hogy azok is szert tegyenek alapvető isme­retekre, akik még nem tanulták a nyelvet. ■ Vida T. PROMÓCIÓ Minden természetkedvelőt vár a Bartina Teljesítménytúra SZEKSZÁRD „VOLT mar nagyon saras, nagyon jeges, reméljük ez is emlékezetes lesz!” Ezzel a felhívással csalogatja a részt­vevőket a január 18-i Bartina Teljesítménytúrára az Ifjúsági Unió Szekszárd. Az immár 15. alkalommal megszervezett ki­hívás során háromféle távot le­het teljesíteni: egy 15, egy 30 és egy maratoni, 42 kilométe­rest. Nevezni a túra reggelén a szekszárdi Baka István Álta­lános Iskola aulájában lehet, a maratoni távra reggel hat órá­tól, a másik kettőre 6.30-tól. A túrán való részvétel díja egysé­gesen 1400 forint, MTSZ-, TTT- vagy TFSZ-tagoknak 1300. A szervezők arra kérnek min­denkit, hogy a teához és for­ralt borhoz mindenki hozzon magával bögrét! Az útvonalról és egyéb tud­nivalókról további információ az Ifjúsági Unió Szekszárd iro­dájában személyesen, vagy te­lefonon (74/512-073), illetve a www.ifu.hu honlapon érhető el. A rendezvény a Magyar Olimpiai Bizottság támogatá­sával valósul meg. További tá­mogatók: Tolna Megyei Ka­tasztrófavédelmi Igazgatóság, Szekszárdi Vízmű Kft., Szek­szárdi Diákétkeztetési Kft. ■ M. K. A Ifjúsági I^Unió PROMÓCIÓ Az egész ember gyógyítása „nagyon sok problémával jöt­tem Alexander doktorhoz: stressz, frontérzékenység, fe­szültség, erős fejfájás, magas vérnyomás, allergia. Annyi gyógyszert szedtem, hogy már kihánytam őket. Jól döntöttem, hogy időpontot kértem hozzá. A kúra után mintha kicseréltek volna! A panaszaim megszűn­tek. Most újra teljesen egészsé­ges vagyok!" (K. Ilona) „3 hónapig ágyban feküdtem gyomorfekély miatt. Olyan fáj­dalmaim voltak, hogy nem tud­tam aludni. Hiába minden pécsi klinikát megjártam. Ekkor olvas­tam az újságban, hogy doktor Alexander Sztrasnij természet- gyógyász Magyarországon van, és úgy gondoltam, hogy őhozzá fordulok segítségért. Az első ke­zelés után a gyomorégésem - ami egy pokol volt - sokat csök­kent. A második kezelés utáni első éjszakát már végigaludtam, a 7-ik kezelés után teljesen jó ér­zem magam. Nyugodt és boldog vagyok”. (N. Jánosáé) Fentiek egy vaskos levéldosz- sziéban gyógyult emberek hálál­kodó sorait tartalmazzák, akik sokszor utolsó mentsvárként ke­resték meg a Pécsett praktizáló elismert természetgyógyászt, dr. Alexander Sztrasnijt. Hogy mi a titka? Gyógymódja nagyszerűsége egyszerűségé­ben rejlik: nem egy-egy beteg­ségre, hanem egyben, az em­berre összpontosít. Munkájában ugyanakkor a modern tudomá­nyos vívmányokat az évezredek óta hatásos természetgyógyá­szattal kombinálja. Gyógyult pá­ciensei beszámolóit aztán sorra megerősítik a klinikai műsze­res és laborvizsgálatok is. „74 éves asszony vagyok. Na­gyon fájt a váltam, a karom, és a lábizületeim, bot nélkül mozdul­ni is alig tudtam. A flam elkez­dett járni dr. Alexander Sztrasnij kezelésére, és ő beszélt rá, hogy próbáljam meg én is. Nem na­gyon hittem a természetgyógyá­szatban, mégis belevágtam. Sze­rencsére! Öt kezelés után félre­raktam a botot, most nélküle tu­dok menni. Nem fáj semmim, már nagyon sokat tudok mozog­ni. Javaslom mindenkinek, aki­nek valami problémája van, hogy nyugodtan forduljon a dok­tor úrhoz, segíteni fog rajta.” (özv. S. Petemé) „több éve próbálkoztunk, hogy teherbe essek. Most kaptam egy gyógykúrát. És azután született egy aranyos kisfiam! Nagyon szépen köszönjük dr. Alexander­nak. Férjem meg én!” (G.M.) Dr. Alexander Sztrasnij természetgyógzász újra praktizál Pécsett, az Őz ut­ca 3/b szám alatt. Az első vizsgálat ingyenes. Bejelentkezés: 72/214-084 vagy 30/314-3-314 telefonon. További információ: www.astra-lit.com Júniusban judo Grand Prix-t bonyolítanak le a fővárosban három éven át az olimpiai kva­lifikációs sorozatba tartozó Grand Prix-nek adhat otthont Budapest. A Budapest Judo Grand Prix megrendezéséről szóló háromoldalú megállapo­dást szombaton írta alá Mari­us Vizer, az IJF elnöke, dr. Tóth László, a magyar szövetség el­nöke, valamint dr. Simicskó István sportért és ifjúságért fe­lelős államtitkár. Dr. Simicskó István em­lékeztetett arra, hogy a ma­gyar cselgáncs 2020-ig ösz- szesen 11 forint kormányza­ti támogatásra számíthat hosz- szú távú sportági koncepció­jának megvalósításához. Meg­jegyezte: az állam a budapes­ti GP megrendezéséhez ezen felül évi mintegy százmillió forinttal járul hozzá. Mindezt a sportág közelmúltban elért eredményeivel és azzal indo­kolta, hogy a dzsúdó a legnép­szerűbb küzdősport Magyar- országon. Dr. Tóth László bejelentette, hogy a százezer dollár összdí­jazású viadalon minden súly­csoportban négy magyar ver­senyző indulhat, s mivel a ko­rábbi budapesti Hungária-ku- pákhoz képest háromszor any- nyi világranglista pontot lehet szerezni, ezért jól segítheti a magyarok riói kvalifikációját. Az idei Budapest Judo Grand Prix-re a tervek szerint június 21-én és 22-én a Papp László Budapest Sportarénában ren­dezik. ■ B..L. Rekorder furcsaságok sok ember szeret kitűnni a tömegből valamivel, még akkor is, ha az fura, vagy éppen nevetséges. Közülük a „legjobbak” a Guiness Re­kordok könyvébe kerülnek. A könyvben például ponto­san vezetik a legjelentősebb szőrzet tulajdonosait, van itt leghosszabb bajusz, illet­ve szakáll, és természetesen haj is, mindegyik több mé­ter. Az amerikai Anthony Victor ezekhez képest rö­vidke szőrzettel, 18,1 centi­méterrel rekorder. S a méret mindjárt nem is tűnik sze­rénynek, ha eláruljuk, hogy a fülét ékesíti. A leghosz- szabb köröm, pontosan 69 cm, az amerikai Lee Red­mond bal hüvelykujján nőtt. A hölgy tíz ujjának együttes körömhossza meghaladja a kilenc métert. Hogy miként végzi a házimunkát, és ho­gyan boldogul a mosdóban, azt jótékony homály fedi. A végére maradt a szintén amerikai Chanel Tapper, akit akár az ideális talp­nyaló beosztottnak is te­kinthetnénk. A hölgy nyel­ve ugyanis 9,75 centimé­ter hosszú, mégpedig kiol­tott állapotban, az ajkától mérve. t

Next

/
Oldalképek
Tartalom