Tolnai Népújság, 2012. március (23. évfolyam, 52-77. szám)

2012-03-19 / 66. szám

14 2012. MÁRCIUS 19., HÉTFŐ HIRDETÉS Mfjljiiii mit A hirdetések szövegét minden esetben a hirdető ügyfeleinktől készen kapjuk, ezért az abban foglaltakért a kiadó semmilyen anyagi, illetve jogi felelősséget nem vállal. INGATLAN NÉMET-OSZTRÁK ügyfeleink részére eladó ingatlanokat keresünk! 06-1-210-4673------------------- -'231431* JÁ RMŰ AUTÓBONTÓ autókat vásárol bontásra, igazolással. 30/997-0265-----------------------------------------------------------------------;---------'230662' AU TÓJÁT megvenném készpénzért. 06305579103 ________VEGYES________ HU LLÁMPALA faanyag vasszín olcsón el­adó. Érdeklődni: 06-30/941-3441--------------------------------------------------------'230837' ________ __ÁLLAT__________ FEHÉR csirke, pecsenye kacsa, tömött ka­csa élve-vágva kapható. 8000 Ft-tól in­gyenes kiszállítás. Tengelic 20/214-8570------------------------ *231437* VÖRÖS tojótyúkok és fehérek 900-1200 Ft/db. Szállítás ingyenes. 06-20/993- 9482. —----------------------------------------------------------------------------*231412* ÁLLÁST K ERES SZŐLŐMETSZÉST, kerti munkát vállalok! Tel.: 0620/589-3280-------------------------------------------------------- *231443* ÁLLÁST KÍNÁL GYORS elhelyezkedés! OKJ-s Biztonsági őr tanfolyam indul Szekszárdon március 24-én rejtett költségek nélkül. Fegyver­vizsga kedvező áron! 06-20-233-3030. Fnysz.: 00313-2008 www.testormester.hu---------------------------------------------------------------,-----------------'231175' HA MAROSAN nyíló szekszárdi irodánkba keresünk kitűnő beszédkészséggel ren­delkező dinamikus, határozott, optimista embereket telemarketinges munkára. Je­lentkezni a 30/694-5814-es számon le­het! OKTATÁS ELADÓ, boltvezető, vendéglős, pincér, szakács, kútkezelő képzések Szekszár­don. Nysz.: 00825-2009. Érdeklődni: 06- 70/628-1420 BÉREL-KIAD A Tolna Víz és Csatornamű Kft. tájékoztatja Tisztelt Fogyasztóit, HOGY 2012. MÁRCIUS 24-ÉN, SZOMBATON ÜGYFÉLFOGADÁSA SZÜNETEL HIBABEJELENTÉS: 24 órán keresztül a 06/74 440-011, vagy a 06/70 930- 9143 telefonszámokon. Megértésüket köszönjük! Tolna Vízmű Kft. TOLNA belvárosában halboltnak üzlethe­lyiséget bérelnék. Czikk László: 30/336- 3257---------------------------------------------------------------------------------*231340* MEZŐGAZDASÁG a ELADÓK 110-120 kg-os hízók. Vágás megoldható. Érd.: 06-20/8040-737------------------------ -*231450' _______ADÁSVÉTEL_______ FI GYELEM, tűzifa! Vastag tölgy és akác 10 000 Ft/m3-től, szállítva. 06-20/279- 1200 —Tt—n-----------------7--------------------------------:--------------*230150* HŰ TŐKAMRÁK, beépíthetők, 2 db, 2,5x5x5 m-es, eladók. 06-20/250-7861 KELTETŐGÉPEK 19 900 Ft-ért, hőmérsék­let-szabályzók „építsd magad" keltetőgé­pekhez 9400 Ft. www.heatcontroll.com 30/5011092---------------------------------------------------------------------------------*231476* 8 K ERÍTÉSDRÓT, vadháló, lugasdrót a drótfonó üzemből. 06-75/310-225, 06- 20/3509-652 Cím: Partner Kft. Paks, Vas­út utca 2. nyitva tartás: 6-15.30 óráig--------------------------------------------------------------------------------*230950* MÉTER tűzifa szállítással. 30/540-9310-----------------------------------------------7---------------------------------*231449* SZ ÉN 2300 Ft/q szállítva. 06-30/861- 8384--------------,----------------------------------------------------------------'231429' VA SVAZSZERKÖETEK, hullámpala, szendvicspanelek, radiátorok eladók. 06-20/250-9088 Tisztelt Adózó! Köszönettel vesszük, ha adójának 1%-ával segíti alapítványunkat, mely a település közművelődését, az oktatás színvonalának emelését, sport támogatását tűzte ki célul. Erdei Alapítvány 7164 Bátaapáti, Petőfi utca 4. Adószám: 18852754-l-l 7 ŐCSÉNY Község Önkormányzata pályáza­tot hirdet szakács munkakör betöltésére. A pályázat benyújtási határidő: 2012. március 30. Benyújtandó iratok: - szak­mai önéletrajz, - végzettséget igazoló do­kumentumok másolata Érd.: Fülöp János polgármester és Késik Lászlóné élelme­zésvezetőnél lehet.---------------------------------------------------------------------------------*231390* RÉ SZMUNKA napi 2-3 órában egészség­ügy területén! Fogyni vágyók előnyben! 30/976-6144--------1-----------------------------------------------------------------------'231451' SE RTÉS inszeminálásban gyakorlott szak­embert keresek. 30/3454-009---------------------------------------------------------------------------------*231373* SI MONTORNYAI valamint nagydorogi lako­sú, D kategóriás jogosítvánnyal, PÁV II vizsgával, gépjárművezetői kártyával, va­lamint személyszállítói engedéllyel ren­delkező (akár nyugdíjas) személyt alkal­maznánk, állandó munkavégzésre. Érdek­lődni: 06-30-6888500 telefonszámon le­het.---------------------------------------------;--------------------------7------*231487* SZOL GÁLTATÁS PAIATETÖ4AP0STETŐ szigetelése. 20/495-1030 látogató, 70 000.oldrn “ csak Tolna megye hírportál, mely kcnrej " amiért érdemes eseményed csak nertany kattintani és tolten Tolnai Népújság Kiadja az Axel Springer-Magyarország Kft Tolna Megyei Irodája Főszerkesztő: Lengyel János Felelős szerkesztő: Finta Viktor Szerkesztők: Árki Attila, Mácz Katalin Művészeti szerkesztő: Fazekas András A szerkesztőség és a kiadó címe: 7100 ^ekszárd Liszt Ferenc tér 3. Telefon: 74/511-510, Szerkesztőségi telefax: 74/511-500 Kiadói telefax: 74/511-500 E-mail cím: tolnai.nepujsag@axels.hu A kiadásért felel: Lengyel János Készült: AS-NYOMDA Kft. Déli Üzem, 7630 Pécs, Engel J. u. 8. Telefon: 72/243-700. Telefax: 72/243-704. Felelős vezető: Futó Imre ISSN szám: 0865-9028. Az újság PANDA szerkesztőségi rendszerrel készült. Kéziratokat és fotókat nem őrzünk meg és nem küldünk vissza. Az előfizetői példányok kézbesíté­sét az Axel Springer-Magyaror­szág Kft. Tolna Megyei Irodájának terjesztőhálózata végzi, az árusítás a LAPKER Rt. regionális árushelye­in keresztül történik. Terjesztési vezető: Szabó Ferenc Telefon: 74/511-539 Előfizetés a kiadónál: telefon: 74/511-503, valamint a te­rületi ügynökségeknél és a kiadó kézbesítőinél közvetlenül, posta- utalványon és átutalással a KHB 10404601-46017376 pénz- forgalmi jelzőszámra. Előfizetés díja: egy hónapra: 2445 Ft, negyed évre 7335 Ft, fél évre 14 670 Ft, egy évre 29 340 Ft. Hirdetésvezető: Miklós Anikó, telefon: 74/511-523. Hirdetésfelvétel: Telefon: 74/511-534 Fax: 74/511-501 E-mail: hírd.tó lna@axels.hu A MATESZ által auditált. Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a kü­lönböző versenyeken, játékokon, akci­ókon, szavazásokon és rejtvénypályá­zatokon stb. résztvevők által szemé­lyesen, írásban, telefonon, SMSüen, interneten, e-mailben megadott sze­mélyes adatok nyilvántartásunkba ke­rülnek. Az adatokat megadva hozzájá­rulnak ahhoz, hogy azok felhasználá­sával a társaságunk érdekeltségébe tartozó cégek, amelyek az adatok fel­dolgozását is végzik, (Axel Springer- Budapest Kiadói Kft, Axel Springer- Magyarország Kft., Harlequin Magyar- ország Kft, Zöld Újság Rt, Petőfi Lap- és Könyvkiadó Kft., Népújság Kft, Hungaropress Sajtóterjesztő Kft) előfi­zetéses megrendelését teljesítsük, ak­cióira kiadványaira és egyéb szolgál­tatásaira felhívjuk a figyelmet. Az érin­tettek felvilágosítást kérhetnek az álta­lunk kezelt személyes adataik köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról és bármikor kérhetik azok helyesbíté­sét, felhasználásuk korlátozását, illet­ve törlését Lapunkban a cikkek, fotók tetején megjelenő promóció felirat fizetett hirdetést jelent. A Tolnai Népújság bármely részének másolásával, terjesztésével, az adatok elektronikus tárolásával és feldolgozásával kapcsolatos minden jog fenntartva. Értesüléseket átvenni csak a Tolnai Népújságra hivatkozva lehet. A lapban közölt, másoktól átvett adatok tájékoztató jellegűek, amelyekért felelősséget nem vállalunk. fr ■■ SZERDATOL ERŐSÖDIK A MELEG *'hőmérséklet + déli felhőzet resge" Tamási 17 X* 10 °C 517 X 10X Dombóvár U IEMS 'Bonyhádi., i , L • Szekszard 4? L íz X V 10X v~w' EWS^ Tolna megyében ma délelőtt folytatódik száraz, napos idő. Késő délután viszont kissé megnövekszik a felhőzet, de záporesőnek kicsi az esélye. Délben és délután élénk nyugat, északnyugati szél fúj. A jellemző hőmérséklet megyei átlaga reggel 9, kora délután 18, kedd reggel 6 tok körül alakul A legvalószínűbb folytatás: a hét további részében Is száraz idő várható, meleg nappalokkal kissé hűvösebb hajnalokkal Orvosmeteorológia: fronthatás nem várható. Közlekedés-meteorológia: a hét első napján az átlagosnál fáradtab­bak, figyelmetlenek vagyunk. A gyenge melegfronti légkör is hason­lóan hat. Célszerű tudatosan jobban odafigyelni a közlekedésben. Az előrejelzés bizonytalansága: „KICSI". Az előrejelzésért felelős: Aigner Szilárd További folyamatos, helyfüggő előrejelzés: www.eumet.hu Vízhőmérséklet Duna 5-6 °C Tisza 2 °C Balaton 5 °C Vetencel-tó 6"G Fertő 6 °C Tisza-té 2 °C Hójelentés Chopok 30-65 cm Semmering 70-90 cm Livigno 40-170 cm KÉSZENLÉT: 0-24-lg: 06-20/9413-376 PANTEON TEMETKEZÉS 7100 SZEKSZARD, Alkony u. 1. (Alsóvárosi temetőnél) Telefon: 74/511-755 • Fax: 74/511-756 GYÁSZ „Pihenj Te drága szív, megszűntél dobogni, szerető jóságod nem fogjuk feledni.” Szomorú szívvel tudatjuk, hogy szeretett Édes­anyánk, drága Nagymamánk, Dédink DR. HETÉNYIISTVÁNNÉ szül. Farkas Rozália szekszárdi, volt dombóvári lakos 93 éves korában elhunyt. Hamvasztás utáni temetése 2012. március 21-én, szerdán 11 órakor lesz a dombóvári katolikus temetőben. Gyászmisét tartunk 2012. március 26-án 17.30 órakor a szekszárdi belvárosi katolikus templomban. Kérjük a részvétnyilvánítás mellőzé­sét. Ezúton mondunk köszönetét mindazoknak, akik utolsó útjára elkí­sérik. A gyászoló család Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy NAGY JULIANNA (szekszárdi, volt bátaszéki lakos) 56 éves korában elhunyt. Gyászszertartása 2012. március 21-én, szerdán 15 órakor lesz a decsi reformá­tus templomban. Kérjük, részvétüket egy szál virág­gal fejezzék ki. Gyászoló szerettei KÖSZÖNET Köszönetét mondunk dr. Bősze Tibor főorvos úrnak és a bonyhádi városi kórház ápolási osztály minden dol­gozójának édesanyánk, DR. HETÉNYI ISTVÁNNÉ lelkiismeretes és odaadó ápolásáért. A gyászoló család ÉPÜLETGÉPÉSZ OKTATÁSI KÖZPONT www.oktatasi-kozpont.hu 2012. március 21-én, Pécsett induló, heti 1 délután, OKJ-s képzések: • Épületgépész technikus, • Gázipari technikus, • Központifűtés- és gázhálózat- rendszerszerelő, • Víz-, csatorna- és közmű­rendszerszerelő, • Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló, • Gázszerelő igazolvány meghosszabbítás. További információ és elérhetőség: www.oktatasi-kozpont.hu honlapon F.ny.sz.: 00226/2009 AL: 2105 DIGIMINI 18 csatorna 1400 Ft/hótól dTgT .................. 56 csatorna 2700 Ft/hótól DIGI+ 61 csatorna 3000 Ft/hótól Mobil NET 1500 Ft/hótól. WWW. antennacenter.liu 30/9477-552 TEOL.hu „Annyira akartam élni, a betegséget legyőzni, bú­csúztam volna tőletek, de erőm nem engedett. így búcsú nélkül szívetekben élhetek." Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy BÁTOR MÁRTON életének 81. évében el­hunyt. Temetése 2012. március 20-án, kedden 13 órakor lesz a nagyvejkei te­metőben. Ezúton mondunk köszönetét mindazoknak, akik utolsó útjára elkísérik, fájdalmunkban osztoznak. A gyászoló család MEGEMLEKEZES MEGEMLEKEZES CZVEKJÓZSEF halálának 8. évfordulójára Szívedben nem volt más, csak jóság és szeretet. Munka és küzdelem volt egész életed. Szeretteid Internetezzen a Tolnai Népújság épületében Szekszárd, Liszt F. tér 3. A lap előfizetői naponta egy órán keresztül vehetik igénybe ingyenes szolgáltatásunkat munkanapokon 8.00 és 19.00 óra között.-!**!****& %

Next

/
Oldalképek
Tartalom