Tolnai Népújság, 2011. március (22. évfolyam, 50-75. szám)

2011-03-25 / 70. szám

2011. MÁRCIUS 25.. PÉNTEK - TOLNAI NÉPÚJSÁG SZOLGÁLTATÁS assiJi.Li.i,i.aiBii „ÍZLELŐ" CSALÁDBARÁT ÉTTE­REM Szekszárd, Bartína u. 12/a. Tel: 74/510-406. menü: Levesek: 1. Kelvirág- krémleves. 2. Májgombócle­ves. Főételek: A. Sertésborda hentes módra hasábburgo­nyával. B. Bolognai spagetti. C. Zöldbabfőzelék buggyan­tott tojással. A MENÜ ÁRA: 910 forint, bérlettel: 800 forint. KORONA HOTEL ÉTTEREM Szekszárd, Fáy A. u. 2. Tel.: 74/529-160; Fax: 74/529-166. menü: Marhagulyás zöldség­gel, csipetkével. A. Rétes. B. Káposztás tészta. A menü ÁRA: 740 forint. MANGO MEDITERRÁN ÉTTEREM & bár Szekszárd, Garay tér 18. Tel: 06/20/550-1954. menü: Marhahúsleves cérna­metélttel. NAPI AJÁNLAT: Rán­tott csirkemell rizibizivel, tar­tárral. business ajánlat: Gril­lezett tengerihal fiié fehérbor mártással, hasábburgonyá­val, tavaszi vitaminsalátával. húsvéti böjti ajánlat: Grille­zett zöldségek burgonya- chipsszel, fokhagymás tejföl­lel. A NAPI AJÁNLATÁRA: 740 fo­rint A BUSINESS AJÁNLAT ÁRA: 940 forint. A húsvéti böjti ajánlat ára levessel 740 fo­rint, főétel 520 forint SZEKSZÁRDI DIÁKÉTKEZTETÉSI kft. Illyés Gyula Főiskolai Ét­terem Szekszárd, Rákóczi u. 1. Tel: 74/311-671. menü: Daragaluska leves. A: Mexikói pulykatokány, párolt rizs. B: Csabai sertéskaraj, burgonya, párolt káposzta. C: Tojásos rántott leves. Erdélyi rakott káposzta, a menükára EGYSÉGESEN: 700 forint. SZÁSZ SÖRÖZŐ, ÉTTEREM Szekszárd, Garay tér 18. Tel/Fax: 74/312-463. menü: Számyasraguleves. Krumplis tészta savanyított uborkával, a menü ára: 740 forint. ZRÍNYI SÖRKERT ÉTTEREM Szekszárd, Zrínyi u. 1. Tel.: 74/511-606; Fax: 74/511- 605. menü: Legényfogóleves. A: Túrós batyu. B: Somlói ga­luska. ÁRA: 700 forint. (A Tolnai Népújság naponta közli a vendéglátóhelyek napi menüit Várjuk további étter­mek jelentkezését az 511-534- es telefonon 8-tól 16 ómig.) A közeljövő művészei is ott szerepelnek rajza­ikkal, festményeikkel a szekszárdi Dienes álta­lános iskola tegnap meg­nyílt kiállításán. A folyo­sógalérián a Garay általá­nos iskola képzőművé­szeti tagozatára járó, helybeli kisdiákok mutat­koztak be. Az alkotások Nemessányi Gyöngyi mű­vésztanár irányítása mel­lett készültek. Farkas Pálné igazgató köszöntő­je után Baky Péter festő­művész méltatta a tehet­séges tanulókat, kifejez­ve reményét, hogy a kor­osztályra jellemző eredeti látásmód az évek múltán nem tűnik el, hanem még jobban kiteljesedik. A képgalériát keresse a TEOLhll hírportálon HOROSZKÓP kos (lll.21-IV.20.). Ma nagyon nyugtalan, nincs önbizalma. Ez nem az ön formája, stílusa. Túl kell jutnia ezen a mélypon­ton. Figyeljen jobban emberi kapcsolataira. bika (IV.21-V.20.). Kellemes napja van ma, túltette magát minden bajságon. Bár az is lehet, hogy egyszerűen kialudta, kipihente magát. ikrek (V. 21—VI. 21.). Ne engedje magát nyugalmából kizökken­teni. Vegye észre, hogy többen féltéssel veszik önt körül. Alko­tó gondolkodásra nagyon alkal­mas a délután. rák (VI. 22-V11.22.). Egy szóbeszéd következményeképpen meg­rendül bizalma a barátjában. Testi-lelki jó barátja rögtön ész­leli a változást. Ő nagy tapasz­talad! ember, ezért nem ma­gyarázkodik. oroszlán (VII. 23—Vili. 23.). Csömöre van a közélettől. Véleményét nem rejti véka alá. Lehet, hogy ön éleslátású ember, de higgye el, nem ajánlatos fejjel a falnak rohanni. szűz (VIII.24-IX.23.). Az elkövetke­ző időszakban központi szere­pet kap életében a pénz. Pénz­ügyeire kedvezően hat a Ha­lakban járó Jupiter. Szeretné megszilárdítani anyagi bizton­ságát. mérleg (IX24—X. 23.). A különféle számlákon, fizetnivalókon jár az esze. Szüksége is van az összpontosításra, mert úgy ér­zi, hogy mohóbbak a kelleté­nél. skorpió (X 24—XI. 22.). A Szatur­nusz és a Jupiter fényszöge erősíti Önben a felelősségtuda­tot. Napközben is a szeretteire gondol, alig várja, hogy karjai­ba zárhassa őket. nyilas pd.23-XII.21.). A munkahe­lyén egy incidens felbőszíti. Görcsbe szorul a gyomra, ha belép az ajtón. Jó esélye nyílik arra, hogy munkahelyi vezető­jével a jogos követeléseiről tár­gyaljon. bak (XII. 22-1.20.). Csak annyi fel­adatot vállaljon, amennyiről tudja, hogy pontosan, jól el tudja végezni. Önhöz méltatlan lenne az összecsapott munka, a kapkodás. vízöntő (1.21-11.20.). Szerelmi ügyekben nem éri csalódás, de azért ne akarjon túl magabiz­tosnak látszani. Legyen ked­ves, vidám, akkor biztos lehet a sikerben. halak (II. 21-111.20.). Nyugalmát va­lami megzavarja. Próbálja meg­fejteni ennek az okát. Tegyen fel magának kérdéseket, és ad­jon rá válaszokat. így megfejt­heti a titkot. PROGRAMOK VÍZÁLLÁSOK A dunán tegnap reggel 7 órakor: Dunaföldvár 66 cm, Paks 243 cm, Dombori 301 cm, Baja 409 cm, Árvízkapu 676 cm. A sió Palánknál 203 cm. ÜGYELETESEK lapszerkesztő: Finta Viktor újságírók: Szekszárdon Rácz Tibor 74/511-502; Fax: 74/511- 500, Pakson Vida Tünde 06/20/398-4504, Simontornyán Varga László 74/486-440; 06/30/418-6616, Tolnán Steinbach Zsolt 74/440-660; 06/30/650-3023. TERJESZTÉSSEL KAPCSOLATOS IN­FORMÁCIÓ: Szabó Ferenc 06/30/650-3004. Péntek MOZI PAKS: Gnómeó és Júlia (ame­rikai animációs film) 17. DUNAFÖLDVÁR: Párizsból szeretet­tel (francia akciófilm) 19. HANGVERSENY SZEKSZÁRD Bel­városi templom: Király Csaba Liszt-díjas orgonaművész nagyböjti hangversenye a Liszt Ferenc Tár­saság szekszárdi csoportjának szervezésében 18.30. A belépés díjtalan. SZÉK5ZÁRD A Garay gimnázium díszterme: jótékony célú rendezvény az iskola orgonájáért 19. Fellép a Szekszárdi Gárdonyi Zoltán Refor­mátus Együttes, szólót énekei: Szalai Ágnes, Tillai Tímea, Turbuk- Hegedűs Gyöngyi, Varga Tiborné, Lemle Zoltán, Papp Barnabás, Hal­mi Gábor, vonósnégyes: Ágotha­Vajer Andrea, Pólya Jusztina, Ágotha Zoltán, Hunyadi Rita, zongo­ra: Lozsányi Tamás, vers: Helfenbein Dávid. ROCK-BULI BONYHÁD Művelődési központ: fellép az ABS, a Bunker és az Arkisz 21. ISMERETTERJESZTÉS SZEKSZÁRD A kórház kultúrterme: A legújabb mangrove - Ausztrália és Új-Zéland mangrovemocsarai - Farkas Sándor botanikus terrpé- szetfotós előadása 17. Szombat FITNESS ÉS EGÉSZSÉG NYÍLT NAP SZEKSZÁRD Baka István Általános Iskola tornacsarnoka: ingyenes edzések különböző mozgásformák­ban 10-19. Ami szükséges: váltóci­pő, polifoam, üdítő, törölköző. NYERTESEINK A múlt heti számunkban meg­jelent rejtvények megfejtései­nek beküldői közül könyvet nyertek: Horváth Sándorné Simontornya, Könyök u. 2., Szántó Zsófia Szekszárd, Alisca u. 30. 2/20., Tasi Vivien Keszőhidegkút, Fő u. 41. Az előző heti rejtvények he­lyes megfejtései a következők: A hajótörött; A séf macskája beleesett a levesbe, szerinted tegyem vissza? Ablaknégy­szög; A Danaidák; Ádáz ku­tyám. A héten megjelenő rejtvények megfejtéseit legkésőbb jövő hét keddig adják postára! A könyveket postán küldjük el. A személyes adatok kezelésé­ről az impresszum ad tájékoz­tatást. NAPKELTE 5.37 - NYUGTA 18.03 HOLDKELTE 0.26 - NYUGTA 8.56 IRÉN, ÍRISZ napja IRÉN. Görög eredetű név, jelenté­se: béke. Védőszentje: Szent Iré­né, aki 300 körül szenvedett máglyahalált hitéért. Virága: a nő­szirom. Irene Joliot-Curie férjével együtt 1935-ben Nobel-díjat ka­pott az általuk felfedezett új mes­terséges radioaktív izotópok kém­iája területén végzett munkájáért Édesanyja, a szintén Nobel-díjas Marie Sklodowska Curie emléké­nek szentelik Lengyelországban az idei esztendőt, mert 100 éve kapta meg a kitüntetést. ÍRISZ a szivárvány istennője. Ezt a nevet viseli a nőszirom virág, valamint a szem szivárványhártyája is. Egyházi ünnepek A katolikus naptárban Gyümölcs- oltó Boldogasszony, Jézus fogan­tatásának ünnepe, kilenc hónap­pal karácsony előtt. A Boldogasz- szony feltehetően ősi magyar asszonyistenség neve, amelyet Gellért püspök tanácsára Szűz Máriára alkalmaztak. Archaikus népi imádságainkban ünnepé­lyes megszólításként ez szerepel. A gyümölcsoltó elnevezés onnan ered, hogy nálunk a fák oltását ebben az időszakban szokás vé­gezni. Szent Lúcia, Szent Irén emlékezete, Annunciáta napja. A református és az evangélikus naptárban Irén, írisz, Irina napja. A zsidó naptárban II. Ádár hónap 19. napja. NAPI IGÉK. Katolikus: Iz 7,10-14; Zs 39; Zsid 10,4-10; Lk 1,26-38. Református: lKor 6,1-8; Péld 21. Evangélikus: Lk 9,43b-48; lSám 17,1-30. HAJDAN Március 25-én 130 éve, 1881-ben született Bartók Béla zeneszerző, aki Felsőireg-Csehi-pusztán 305 népdalt gyűjtött. 125 éve, 1886- ban elhunyt Hidja-pusztán Beze- rédj Pál kormánybiztosunk anyja, Murray Melgum francia grófnő. 120 éve, 1891-ben a helyi sajtó­ban Simontornya szakértő fia, László Ede a műborgyártásról írt 115 éve, 1896-ban Makfalvy Géza jegyző elegáns füzete jelent meg A Kapós-vizet levezető társulat em­lékirata címmel. 105 éve, 1906- ban a szekszárdi ipartestület köz­gyűlésén Debulay Imre iparcsamo- kot kért a városnak. 75 éve, 1936- ban fény derült rá, hogy egy nagy- szokolyi gazda anyját fél évig istál­lóketrecben, lakat alatt tartotta. Tolnai Népújság Kiadja az Axel Sprlnger-Magyarország Kft Tolna Megyei Irodája Főszerkesztő: Lengyel János Felelős szerkesztő: Finta Viktor Szerkesztők: Árki Attila, Mácz Katalin Művészeti szerkesztő: Fazekas András A szerkesztőség és a kiadó címe: 7100 Szekszárd Liszt Ferenc tér 3. Telefon: 74/511-510, Szerkesztőségi telefax: 74/511-500 Kiadói telefax: 74/511-500 E-mail cím: tolnai.nepujsag@axels.hu A kiadásért felel: Lengyel János Készült AS4W0MDA Kft. Déli Üzem, 7630 Pécs, Engel J. u. 8. Telefon: 72/243-700. Telefax: 72/243-704. Felelős vezető: Futó Imre ISSN szám: 0865-9028. Az újság PANDA szerkesztőségi rendszerrel készült. Kéziratokat és fotókat nem őrzőnk meg és nem küldünk vissza. Az előfizetői példányok kézbesíté­sét az Axel Springer-Magyaror- szág Kft. Tolna Megyei Irodájának terjesztőhálózata végzi, az árusítás a LAPKER Rt. regionális árushelye­in keresztül történik. Terjesztési vezető: Szabó Ferenc Telefon: 74/511-539 Előfizetés a kiadónál: telefon: 74/511-503, valamint a te­rületi ügynökségeknél és a kiadó kézbesítőinél közvetlenül, posta- utalványon és átutalással a KHB 10404601-46017376 pénz- forgalmi jelzőszámra. Előfizetés díja: egy hónapra: 2295 Ft, negyed évre 6885 Ft, fél évre 13 770 Ft, egy évre 27 540 Ft. Hirdetésvezető: Miklós Anikó, telefon: 74/511-523. Hirdetésfelvétel: Telefon: 74/511-534 Fax: 74/511-501 E-mail: hird.tolna@axels.hu A MATESZ által auditált. Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a kü­lönböző versenyeken, játékokon, akci­ókon, szavazásokon és rejtvénypályá­zatokon stb. résztvevők által szemé­lyesen, írásban, telefonon, SMS-ben, interneten, e-mailben megadott sze­mélyes adatok nyilvántartásunkba ke­rülnek. Az adatokat megadva hozzájá­rulnak ahhoz, hogy azok felhasználá­sával a társaságunk érdekeltségébe tartozó cégek, amelyek az adatok fel­dolgozását is végzik, (Axel Springer- Budapest Kiadói Kft, Axel Springer- Magyarország Kft, Harlequin Magyar- ország Kft, Zöld Újság Rt, Petőfi Lap- és Könyvkiadó Kft, Népújság Kft, Hungaropress Sajtóterjesztő Kft.) előfi­zetéses megrendelését teljesítsük, ak­cióira, kiadványaira és egyéb szolgál­tatásaira felhívjuk a figyelmet. Az érin­tettek felvilágosítást kérhetnek az álta­lunk kezelt személyes adataik köréről, felhasználásuk módjáról és céljáról, és bármikor kérhetik azok helyesbíté­sét felhasználásuk korlátozását illet­ve törlését Lapunkban a cikkek végén megjelenő fekete háromszög fizetett hirdetést jelent. A Tolnai Népújság bármely részének másolásával, terjesztésével, az adatok elektronikus tárolásával és feldolgozásával kapcsolatos minden jog fenntartva. Értesüléseket átvenni csak a Tolnai Népújságra hivatkozva lehet. A lapban közölt, másoktól átvett adatok tájékoztató jellegűek, amelyekért felelősséget nem vállalunk. NÉVELÖS NÉVELŐ TAKARÓ GÁRDONYI MŰVE SZÓFAJ: VERBUM TIZENKÉT HÓNAP FEJLŐ­DÉS EGYSEJTŰ ÁLLAT KIPLING FARKASA L ▼ T RAG: -VÁ PÁRJA ► ▼ CSOKONAI VITÉZ MIHÁLY VERSE ► k| MIND­UNTALAN PÁHOL, TÁNGÁL ÓDA. NÉMETÜL ► AZ Ő TU­LAJDONA ► V IDEGEN ERZSÉBET OPERAI BETÉTDAL L ▼ A SZEM DOLGA KATUSKA ► T KECSKE KISFIA KARJA­LAI HÁRMAS BETŰNK GÖRÖG ISTENNŐ l ▼ ISTVÁN, BECÉZVE INNEN MÁSHOVA ► ▼ GYERTYA ANYAGA LANTOL ► V L ÉN, LATINUL ► A héten megjelenő rejtvények megfejtéseit legkésőbb jövő hét keddjén adják postára. Címünk: 7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. TOVÁBBI, ERŐS FELMELEGEDÉS reggeil hőmérséklet + déli felhőzet J ,?•{ \ „■"> \ C ' 1 ' 16 °C Tamási 4°C 16 °c* Paks* 4 °C ií EMS EWS^ Dombóvár Bonyhádi.- Szekszárd 16 'C V 4 °C xy Tolna megyében ma csapadék nem hullik. Alapvetően napos, de időnként erősen fátyolfelhős idő lesz. Mérsékelt nyugatias szél fúj. A jellemző hőmérséklet reggel 4, kora délután 16. szombat reggel 6 fok köré várható. A legvalószínűbb folytatás: szombaton erős szél várható, fokozatos felhősödésset az ország déli felén délután zápnrokkal zivatarokkal. Vasárnap egy napos kb. 7 fokos lehűlés borongás idő, délen zápo­rok, hétfőtől újabb kezdődő felmelegedés valószínű. Orvosmeteorológia: melegfronti hatás várható. Közlekedés-meteorológia: az időjárás most számottevő mértékben nem veszélyezteti a közlekedést. Az előrejelzés bizonytalansága: „KICSI". Az előrejelzésért felelős: Aigner Szilárd. További folyamatos, helyfüggő előrejelzés: www.eumet.hu Vízhőmérséklet Duna 7-8 °C Tisza 6-7 »C Balaton 7 °C Velencei-tő 9 °C Fertő 9 C Tisza-tó 3 °C Pollen Cipms-/Tisz3(afélék magas Éger magas Kőris magas

Next

/
Oldalképek
Tartalom