Tolnai Népújság, 2010. november (21. évfolyam, 254-278. szám)

2010-11-16 / 266. szám

MOZAIK kilépett az Alkonyat szende szerelmesének, Bellának a szerepéből A Little Amerfcában fiatal prostituáltat játszik, aki menekülni kényszerül, miután véletlenül megölt egy bandatagot. Nyilatkozata szerint a szabad szájú ftgura megformálása olyan kihívás, amilyenre már nagy szüksége volt mmm WESSELY GABOR Elképesztő világcsúcs világrekordok. Ámulatba ejtő emberi teljesítőképes­ség. A százméteres távot a legjobb sprinterek már rég­óta tíz másodpercen belül futják. De a legjobb gyors­úszók is ötven másodpercen belül teszik meg. Magasug­rásban, a hatvanas évek ele­jén Brumel volt a sztár. Már a 2 méter 30 centit ostro­molta, ám ezen csak a ké­sőbbi bajnokok jutottak túl, akik nem hasmánt, hanem Fusory-stílusban ugrottak. A technikai sportoknál a kon­centrációé és a reflexeké a főszerep. Hihetetlen tempó­ban, 300 kilométeres órán­kénti sebességgel száguldoz­nak a Forma-1-es pilóták. de mindez semmi ahhoz a csúcsteljesítményhez képest, amiről a hétvégén adott hírt a sajtó. Egy zágrábi férfi haris­nya vékonyságú, sötétkék térdzoknik társaságában ült a kamerák elé. És a jobb lábára 150 zoknit húzott. Ezzel új vi­lágrekordot állított fel, meg­döntve a korábbi 102 zoknis csúcsot Jól feladta a leckét a zoknihúzó trónkövetelőknek. Embert próbáló edzéstervet kell végrehajtaniuk, ha túl akarják szárnyalni ezt az el­képesztő zoknirekordot vajon mennyi lehet a világ­csúcs az egy nyakra kötött nyakkendőből? És bugyiból, nászéjszakán? Állatmenhelyen élő ebeknek szeretnénk lapunk hasábjain, il­letve a TE0L.hu hírportálon ke­resztül új otthont találni. Közöl­jük a szerető gazdára váró ebek fényképeit. Ha úgy érzi, felelős­séget tud vállalni egy gondosko­dásra szoruló jószágért, segí­tünk, hogy egymásra találjanak. BONYHÁDI GYEPMESTERI TELEP BONYHÁD, MIKES UTCA 3. TEL: 06/30/609-8719, 20/974/55/58 WWW.ALUTOK.INFO/KIRA WWW.BONYHADIKUTYUSOK.BLOGS POT.COM. TELT HÁZ VAN A BONYHÁ­DI SINTÉRTELEPEN. ALTATÁSVESZÉLY!!! Ha nem visznek el a héten kutyákat, akkor altatás lesz. Ha gon­dos gazdi, és kedvencet sze­retne, válasszon kutyát a bonyhádi sintértelepről. Mentsen meg egy kutyát! MÁSZÁT: 4 hónap körüli fiú kiskutya. Nagyon barátságos, érdeklődő, játékos. Jól mozgatták a csípőjüket táncverseny A házigazdák a dobogóra is feltáncolták magukat szekszárd Táncos lábú fiatalok mérték össze tudásukat a hétvé­gén a Garay János általános és alapfokú művészetoktatási isko­lában. Remek hangulatban telt a nap, a részt vevő 110 páros Tol­na, Somogy és Baranya megye művészeti iskoláiból, táncegye­sületeiből érkezett, 17 kategóri­ában igyekeztek lenyűgözni a szakmai zsűrit. A bíráknak nem volt könnyű dolguk megállapítani a főváros­ból, Récéiről, Kiskunfélegyházá­ról, Sellyéről, Balatonfóldvárról, Bácsbokodról, Villányból, Kom­lóról, Pécsről és a vendéglátó Szekszárdról érkezett párosok közül, hogy melyek részesülje­nek jutalomban. Utóbbiak a gye­rekkorcsoport, latin kategóriá­ban Ferencz Attila, Bánya Gréta párosával harmadikak lettek. Míg az Apari Gréta, Patai Petra duó junior korcsoportban, a lány-lány kategóriában ötödik­ként végzett. A junior kezdő la­tin kategóriában Vida Tamás, Dránovics Anna 7., Kiss Gergő és Apari Gréta pedig 11. lett. Az ifjúsági korcsoport latin kezdők­nél Vida Tamás és Dránovics An­na szintén 7., míg Kiss Gergő és Apari Gréta 8. helyen zárta a ver­senyt. Józsa János, a Garay isko­la táncpedagógusa elmondta: a második alkalommal szervezett Szekszárd-kupán kizárólag tánciskolás fiatalok indulhattak, profik nem, akik standard és la­tin amerikai táncokban méret­tek meg. ■ V. B. Az ifjú táncosok produkcióit a szülők aggódó tekintete is követte. A képgalériát keresse a TEOLhu hírportálon skorpió (X. 24—XI. 22.). A napfényes oldalon halad. Derűje a környe­zetére is kiárad. Ne hagyja, hogy bárki vagy bármi megmé­telyezze boldogságát. NYius (XI.23-XII.21.). Nem a nor­mák, előírások szerint él, ha­nem ahogy jónak látja. Szent András havában hajlamos az elmélyülésre, a meditációra. bak (XII. 22-1.20.). Kockázatos vál­toztatásokba kezd, amit nem mindenki néz jó szemmel. Vi­gyázzon, nehogy kínos helyzet­be sodródjon. Hangulata vibráló, nem tudnak Önnek ellenállni. vízöntő (1.21-11.20.). Pénzügyi el­képzeléseit illetően új lehe­tőségek kínálkoznak. Annyi HOROSZKÓP baráti meghívást kap, hogy nem is tud mindennek eleget tenni. halak (II. 21-111.20.). A bolygók kedvező lehetőségeket kínál­nak. Ha munkahelyet szeretne változtatni, most itt a nagy lehetőség. Kedvesének fontos, hogy vele legyen, mert rossz passzban van. kos (lll.21-IV.20.). A Hold a Kos­ban jár, és az Ön teljesítő- képessége a csúcson van. Ren­geteg új ötlete megvalósításá­ban barátai is segítségére van­nak. bika (IV. 21-V. 20.). Váratlan helyze­tek adódnak a mai napon. Ne dőljön be a nagy szavaknak, nézzen a dolgok mögé! Dönté­seit jól gondolja át! ikrek (V.21-VI.21.).Többet vár a sorstól, mint amennyit kap, és emiatt kissé türelmetlen. Új lehetőségek után vágyakozik. A Vénusz titkos kapcsolatok­nak kedvez. rák (VI. 22-VII. 22.). Egy korábbi vi­haros ügye újabb hullámokat vet. Beavatott bizalmasa besúg­ja. Ettől ingerültebb, mert kel­lemetlen helyzetbe kerülhet. Eljátszották az ifjak A négy évszakot bemutatkozás A közönséget is felkészítették Vivaldi művének megértésére A Szekszárdi Kamarazenekar és négy fiatal, tehetséges hegedűs mutatta be nemrégiben a paksi művelődési házban Vivaldi: A négy évszak című művét, mely négy háromtételes hegedűver­senyből áll. Földesi Lajos, a zene­kar művészeti vezetője, a gyere­kek tanára részletesen ismertette a zeneművet Vivaldi négy szonet­tet írt, s ezeket be is írta a kottába, egyfajta tájékoztatásként a zené­szek és a közönség számára, lét­rehozva ezzel a zeneirodalom el­ső programzenéjét. A Tavasz tételeit Kuti Róbert (10 éves) mutatta be, aki sokszor ki­pillantott a zenekarban helyet fog­laló tanárára egy kis megerősíté­sért, ezzel együtt bátran játszott. Korb Vanessza (12 éves) a Nyár mozdulatlan, rekkenő hőségét idézte fel hiteles játékával. Kö­kény Eszter (14 éves) az Ősz dal­lamain bizonyította, hogy fiatal kora ellenére magabiztos irányító, ereje magával ragadta a zenekart is. Szilágyi Anna (17 éves) a Téli korcsolyázást, a tűz melegségét fejezte ki játékával. ■ L. 0. oroszlán (V1I.23-VIII.23.). A várat­lan fejleményeken gondolkodik, és rendezi magában a partnere­ihez fűződő viszonyát. A közel­múlt ballépéseiből okulva, már könnyebben sikerül, szűz (VIII.24-IX.23.). Találkozhat egy különös személlyel, aki szokatlan hatást gyakorol Ön­re. Ne változtasson elhamarko­dottan vagy meggondolatlanul állást, bármilyen jó ajánlatot kap. mérleg (IX.24-X. 23.). Párkapcsola­ta úgy alakul, ahogy annak idején elképzelte. A házastár­sával élő Mérleg-jegyű hálás le­het a sorsnak a szép őszi napo­kért. HUMOR Bizonyítvány- Miért veri úgy azt a szeren­csétlen gyereket, szomszéd?- Tudja, holnap kapja meg a gyerek a bizonyítványt, de nekem még ma el kell utaz­nom... Anyanyelv- Gyerekek, ki tudná meg­mondani, hogy miért nevez­zük anyanyelvűnknek a ma­gyart? - kérdi a tanár.- Azért, mert apa soha nem jut szóhoz - válaszol Sanyika. In flagranti Kocsmában egyik részeg a másiknak:- Képzeld, tegnap hazamen­tem, és a feleségemet az ágy­ban találtam egy idegennel!- És, jól behúztál a fickónak?- Á, dehogy. Gondoltam, megvárom, amíg az asszony egy véznább fickóval szűri össze a levet... Temetési menet Az úton megy egy temetési menet, amely majdnem egy kilométer hosszú. Egy ér­deklődő megkérdezi a sor elején haladó családtagot:- Ki van a koporsóban, hogy ilyen sokan gyászolják?- A kutyám megharapta az anyósomat, aki belehalt a harapásba.- Kölcsönkérhetném a ku- tyust?- Persze, de álljon a sor végére. Fülbevaló Egyik nap az addig szolid ember hírében álló férfi fül­bevalóval a fülében jelenik meg a munkahelyén. Kérdi is a főnöke:- Maga mióta hord fülbevalót?- Mióta a feleségem megta­lálta az ágyban - hangzik a válasz. VÍZÁLLÁSOK a Dunán tegnap reg­gel 7 órakor: Dunaföldvár -25 cm, Paks 123 cm, Dombori 161 cm, Baja 273 cm, Árvízkapu 559 cm. A Sió Palánknál 323 cm. Korb Vanessza, Szilágyi Anna, Kuti Róbert, Kökény Eszter és Földesi Lajos TOP 5 CIKK A teol.hu öt legolvasottabb cikke november 15-én: O Összeégett egy ember a robbanásban & Valóban ezen a papíron múlik a felhőtlen boldogság? 0 A Monarchiában született, köszöni szépen megvan - fotók! 0 Nálunk bezzeg rögtön büntetnek 0 El ne felejtse! November 30. a végső határidő TE0L.hu

Next

/
Oldalképek
Tartalom