Tolnai Népújság, 2010. október (21. évfolyam, 229-253. szám)

2010-10-04 / 231. szám

Tolnai Népújság 2010. OKTÓBER 4., HÉTFŐ XXI. ÉVFOLYAM, 231. SZÁM ÁRA: 130 FT, ELŐFIZETVE: 90 FT www.teol.hu keresseaTEOLIiuoimon: KIÚTKERESÉS: NEHÉZ ÜGY AZ EZTNEZZEMEG! KIFOGTA ÁLLAMADÓSSÁG CSÖKKENTÉSE / / / A TO REMET-FOTO! ►WWW,TEOL.HU DREW BARRYMORE TEHETSÉGES CSITRIBŐL DÍVA ► 6. OLDAL VEGYEN RESZT 5* JELENTKEZZEN 2010. október 12-ig, hogy az Ön cége is profitáljon! Húsz éve száll a Pillangó Az országban az elsők között, Tolna megyében pedig abszolút elsőként kezdte működését a faddi Pillangó Lakásotthon húsz évvel ezelőtt. A kerek évfordulót szerényen, szeretet­teljesen ünnepelték együtt pénteken gondozottak és nevelőik. ► 5. OLDAL IDŐJÁRÁS Ma eső még nem esik. Hideg idő lesz, felhő­takaróval. A hőmérséklet kora délután +15 fok körül alakul. ► 13. OLDAL ■■■■■■■■■■■Hi TARTALOMÉ GAZDASÁG 6-7 KÖZÉLET 8 SPORT 9-H BULVÁR 12 TV-MŰSOR 12 REJTVÉNY 13 SMS 13 HIRDETÉSEK 14 HOROSZKÓP 16 Urnabontás Szekszárdon a 13. számú szavazókörben, az Ady Endre középiskolában. Minden eredmény gyorsan jött, amíg meg nem „támadták'' a választási központ szerveret EGY PERCBEN Információ: 06/74-311-523 Fidesz-KDNP: elsöprő győzelem választás Szabó Loránd Dombóváron visszavette a polgármesteri széket ATEOLhu olvasóitól Ön részt vesz az önkormányzati választásokon? Nem, eddig egyszer sem Mindig így tettem, most mentem el szavazni is elmegyek szavazni Igen, mert szeretnék dönteni a saját jövőmről 42,85% Érvényes és eredményes volt Tolna megyében az önkormányzati választás, amely a Fidesz-KDNP el­söprő fölényét hozta. Munkatársainktól Rendkívüli esemény sehol sem zavarta meg a voksolás menetét. Tizenhat település ve­zetője számára csak az volt a tét, hogy legalább egy érvé­nyes szavazat kerüljön az ur­nába, mert abban az esetben már biztos a győzelem. Akadt olyan falu is, ahol nem sikerült polgármestert választani teg­nap. Grábócon az ötből két je­lölt is volt, aki 55-55 szavaza­tot kapott. így holtverseny ala­kult ki. Tolnanémedi már ak­kor feliratkozott a legek sorá­ba, amikor kiderült, kilenc pol­gármesterjelölt méreti meg magát. A helyeik aktívak vol­tak a részvételt tekintve. Egy­mást is segítették az eredmé­nyes voksolásban azzal, hogy szemüveget kölcsönöztek tár­saiknak a hosszú névlista vé- gigböngészéséhez. Számos meglepetés is szüle­tett tegnap. Ezek legnagyobbi­ka, hogy Dombóváron vissza­szerezte a polgármesteri szé­ket Szabó Loránd. Mőcsényben is a korábban eltávolított tele­pülésvezető nyert, mindössze nyolc szavazattal. Bonyhádon Potápi Árpád János (Fidesz-KD­NP) 71,97 százalékkal utasítot­ta maga mögé vetélytársait. A megyeszékhelyen az időnként eldurvuló kampány ellenére meggyőző fölénnyel nyert Hor­váth István, aki az elmúlt négy évben is vezette a szekszárdi képviselő-testületet. Most sem lesz nehéz dolga, hiszen mind a tíz egyéni választókerületben a Fidesz-KDNP jelöltjei nyer­tek. Az MSZP-nek kettő, a Job­biknak és az LMP-nek egy-egy hely jutott a kompenzációs lis­táról. ► 2., 3., 4. OLDAL Tolna megye közgyűlésének összetétele Jobbik: 2 mandátum MSZP: 3 mandátum / SZÓVÁ TESSZÜK Szombat délután nem tudott kenyeret venni Szekszárdon - panaszolta egy ol­vasónk. A legnagyobb meglepetés az volt számára, amikor a pékségben kö­zölték vele, hogy nincs, és ma már nem is sütnek Olvasónk felvetette a lehetősé­get, miszerint a kis üzletek szolidárisak a multikkal, és a pizzafutár-szolgálatok- kal Vagy ki sem nyitnak, vagy ha még is, akkor nem árulnak mindent, amire szükség lehet Ha ugyanis mindent be lehetne szerezni a környező boltokban, akkor ugyan minek ülne valaki autóba, hogy a nagy bevásárlóközpontban vegye meg a túléléshez szükséges dolgokat Egy idő után éppen a „kicsik” szoktat­nak le arról minket, hogy először náluk próbálkozzunk - véli olvasónk (mk) 10231 7' 7 0 36 5 6 3 3 3 1 2 Információ: 74/511-504 vagy 511-534 . möÁtWTŐ*. KSRt-SWOf* ÁÖAúM»«fltMNVlIMOmif * . HOlHASAÓ W>Ö*MACiÖ*s • tttSKQWV'i WO«««’* Tolnai Népújság A hír velünk jár! Nem javult a hatékonyság mentők Nem mindig érnek ki tizenöt percen belül Hasonlóan más országrészek­hez, Tolna megyében évek óta 78 százalékos a 15 percen belü­li kiérkezési arány - tájékoztat­ta lapunkat Győrfi Pál, az Or­szágos Mentőszolgálat sajtószó­vivője. Ez annyit jelent, hogy minden negyedik esetben nem érnek ki a helyszínre a mentő- szolgálat munkatársai negyed­órán belül. A mentőellátás or­szágos hatékonysága az elmúlt években semmit sem javult. Az sem változtatott a helyze­ten, hogy 2008. január elseje óta az Országos Mentőszolgá­lat a sürgős, illetve súlyos álla­potú betegek ellátását végzi, míg az „egyszerű betegszállí­tás” az OEP-pel szerződést kö­tött szolgáltatók feladata. A mentés és a betegszállítás szét­választása után az összesített feladatszám ugyan csökkent, a sürgős feladatok száma azon­ban jelentősen emelkedett. A mentőkocsik foglaltsági ideje nem apadt szinkronban az egyszerű betegszállítások kiik­tatásával, hiszen ezt a munkát korábban is rendszerint „kap­csolt” módon látták el. Ez any- nyit jelent, hogy a súlyos beteg mellett másodikként, harma­dikként utaztak a betegek. Ugyanakkor a súlyponti kór­házak kijelölésével a szállítási távolság és az idő is megnőtt. Tolna megyében egyébként nyolc mentőállomás működik, ebből 4 helyről főiskolai vég­zettségű mentőtiszttel esetko­csi, vagy orvosi szolgálattal ro­hamkocsi is riasztható. Az állo­másokon összesen 165-en dol­goznak. Az ellátás jelentősebb túlóra-elrendelés nélkül meg­oldható. Ez az elmúlt 8 hónap­ban havonta átlagosan dolgo­zónként körülbelül 1-2 óra rendkívüli munkavégzést je­lentett. A megyében 25 mentőautó teljesít szolgálatot, melyek át­lagéletkora 7 év. Az elmúlt években nagyobb fejlesztések a megyében nem voltak, a mű­ködéshez szükséges eszközök pótlásáról és az állagmegóvás­ról gondoskodtak. ■ H. É. I 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom