Tolnai Népújság, 2009. június (20. évfolyam, 127-151. szám)

2009-06-02 / 127. szám

2009. JÚNIUS 2., KEDD - TOLNAI NÉPÚJSÁG MEGYEI TŰKOR 3 Mindennapi pazarlásaink SZAKEMBEREKTŐL származó jóslatok szerint a nem is olyan távoli jövő egyik leg­fontosabb stratégiai nyers­anyaga a víz lesz. Pontosab­ban az emberi fogyasztásra is alkalmas ivóvíz. Ehhez képest igen pazarlóan bá­nunk vele: nemcsak nagyi­pari szinten, hanem egyé­nenként is. Legalábbis mife­lénk, mert már régóta létez­nek olyan, óriási kiterjedé­sű vidékek, ahol a víz min­den cseppje kincs. Egy tar­tósan száraz övezetben élő ember igen elcsodálkozna azon, sőt talán nem is hinné el, hogy Európában - benne Magyarországon - nagy vö- dörnyi víz, ráadásul ivóvíz öblíti le a toalettet. Holott tö­kéletesen megtenné az eső­víz, sőt az automata mosó­gépekből kiáramló, tetemes mennyiségű vegyszeres víz is. Nem is kellene más, mint egy olyan ötletes rend­szer, mely felfogja és tárolja az elhasznált vizet. A villamos energia megta­karítására már létezik ilyen ötletes és kétségkívül haté­kony rendszer. A legutóbbi szekszárdi vásáron is talál­kozhattak az érdeklődők az­zal a berendezéssel, mely a napot fogja munkába, és nyáron felmelegíti a fürdő­szobai bojler vízét. Ma még több százezer forintba kerül az eszköz telepítése. Amiből az is következik, hogy a ta­karékoskodáshoz a tudatos­ság mellett némi pénzre is szükség van... Horgászverseny és családi nap Sötétvölgyben Családi napot és egyesületi hor­gászversenyt rendez június 6- án, szombaton a Szekszárdi Köz­alkalmazotti Horgász Egyesület a Sötétévölgyi-tónál. Reggel 7-től a 10 órakor kezdődő mérlegelé­sig tart a horgászok versenye. Természetesen nemcsak a hor­gásztudományban mérhetik ösz- sze erőiket a résztvevők, mert lesz halfőző verseny, a gyerekek­nek légpuskás lövészet, horgá­szoknak célbadobó verseny a vízbe, 35 és 100 méter között, és kapuralövés is. Jelentkezni, a részletekről érdeklődni Balogh István boltjában (411-494), Nagy Tamásnál, a tóparti büfében (30/937-2687) és Tóth Imrénél (70/311-2765) lehet. ■ Gy. M. Tömegeket vonzottak a koncertek karaoke verseny Egy hétéves kislány nyerte az éneklésben kisgyermek kategóriát Nem volt hiány a jó kedvben a fesztiválon. Fiatalok és idősebbek együtt szórakoztak az esti koncerteken, a rendezvényhelyszíneken. Gyakran szűknek bizonyult a nagy fesztiválsátor. Négy napon át zajlottak a pünkösdi fesztivál ren­dezvényei a megyeszék­helyen. Az esti svábbálok és a koncertek vonzották a legtöbb látogatót. Wessely Gábor Minden korosztály, minden ér­deklődési körű polgár megtalál­hatta a maga szórakozását a XIX. Szekszárdi Pünkösdi Fesztivá­lon. A szervezés a dr. Józan- Jilling Mihály elnökletével mű­ködő német kisebbségi önkor­mányzatot dicsérte. A fiatalok a karaoke verseny­ben mutathatták meg előadói képességeiket. Több igazi tehet­ség is feltűnt. A Béresné Kollár Éva által vezetett zsűri a selejte­zők után, a zárónapon a követke­ző eredményt hirdette ki. A kis­gyermekek kategóriájában a hét­éves Gulyás Panka Sára nyert. A gyermek kategóriában a 14 éves Juhász Bence, az ifjúságiak kö­zött pedig a 15 éves Málinger Anita bizonyult a legjobbnak. Felnőttek is dobogóra léptek a Garay téren. Közülük Karácso­nyiné Tusa Anikó kápráztatta el leginkább a közönséget és a zsűrit. A belvárosi templom mellett felállított fesztiválsátorban egy­mást érték a rendezvények: né­met nemzetiségi kórusok, jazz együttesek léptek fel. S itt mutat­ta be ünnepi gálaműsorát a 25 éves szekszárdi Német Színház.. A korábbi évek gyakorlatát kö­vetve, lapunk sajtófotó-kiállítás­sal színesítette a fesztivál kíná­latát. Gottvald Károly, Kiss Al­bert és Mártonfai Dénes fényké­pei a városházán láthatók. A vidám pünkösdi hangulat­ról nemzetiségi tánccsoportok, énekkarok és fúvós- zenekarok gondos­kodtak. Jött rezes­banda a szekszárdi­akon kívül Bony- hádról, Nagymányokról, Tolná­ról és Dombóvárról is. A történelmi városközpont­ban a klasszikus kézműves mesterségek művelőinek kira­kodóvásárát tartották, a Promé­theusz Park melletti sétányon, a múzeum épületéig az egyéb vá­sári termékeket kínálók sátrai álltak. A Garay gimnázium előtti utat lezárták, és légvárakat, kör­hintákat, vidámparki alkalma­Mözsi-Szabó Ist­ván kiállítását is megnézhették. tosságokat állítottak fel. Gépko­csi-bemutató is volt ezen a terü­leten, s más technikai érdekes­ségekkel, újdonságokkal is meg­ismerkedhetett a napi több ezer látogató, a jachtok­tól a napkollekto­rokig. Tömegeket von­zottak a koncertek és a svábbálok. Fellépett, közre­működött többek között a Wery- Take zenekar, a Tücsök Zenés Színpad, a Riff Raff együttes, Haffnerné Hauszer Beáta, az Apostol együttes, a Karthago együttes, a Music Express zene­kar, a Szekszárdi Kamarazene- kar, a Szekszárd Big Band, az Alisca Brass Band, a Bravo ze­nekar és a Jazz Quartet. A képzőművészet kedvelőire is gondoltak a szervezők. Mözsi­Szabó István festőművész Testa­mentum című kiállítása a Wosinsky Közösségi Házban, Ba­kó László és Ruppert János szob­rai pedig szabadtéren, a belváro­si templom melletti ligetben vol­tak láthatók. Utóbbiak között egy külön erre az alkalomra készült is volt: Bakó Lászlónak a Pünkös­di felvonulás című munkája. Nyílt egy tárlat a Szent József Katolikus Általános iskolában is. Ezen a megye amatőr képzőmű­vészeit összefogó Bárka Művé­szeti Szalon 32 alkotójának pün­kösdi témájú képeit tekinthették meg a látogatók. A pünkösd szel­lemiségét legjobban megjelenítő kiállító prágai utazást nyert. A zsűri döntése értelmében ezt a jutalmat Kollerné M. Vera érde­melte ki, Jézus mennybemenete­le című képével. Dr. Józan-Jllling Mihály (balról) és Horváth István a fesztiválon Több napon át értékelte a fellépőket a karaoke verseny zsűrije Kategóriagyőztes: Gulyás Panka HIRDETÉS M’|ért s fstffkentésV FIZETETT POLITIKAI HIRDETÉS .mszp.hu/ujulteroveI m Újult erővel ■ MSZP

Next

/
Oldalképek
Tartalom