Tolnai Népújság, 2009. március (20. évfolyam, 51-76. szám)

Vasárnapi Tolnai Népújság 2009-03-01 / 09 . szám

IX. ÉVFOLYAM 9. SZÁM, 2009. MÁRCIUS 1. sag KOSÁRLABDA: A NŐI ES A FÉRFI ATOMOSOK IS MÁSODIK FÉUDEI JÓ JÁTÉKUKKAL NYERTEK OVERDOSE HAZAI PÁLYÁN KÉSZÜL MEGŐRIZNI VERETLENSÉGÉT ►11. OLDAL ► 5. OLDAL GORBICZ VIIÁGKI PÉLDAKÉP IS? ►9. OLDAL EGY PERCBEN Az ötös lottó 9. heti nyerőszámai , , Jokerszam: 7 22 79 86 88 717092 Hárman sérültek egy árokba borult kisbuszban Árokba csúszott egy kisbusz tegnap a 65-ös főúton a murgai elágazónál. A Toyota Hőgyész felől Szekszárd irányá­ba tartott, ám a sofőr a kanyarban nem megfelelően választotta meg a se­bességet, letért az útról, majd az árok­ba borult. A balesetnek egy súlyos és két könnyű sérültje volt. Az anyagi kár körülbelül 300 ezer forint (hé) Kötelekkel húzták fel a sérült férfit Súlyosan megsérült egy férfi tegnap este Szekszárdon, miután beleesett a Séd-patakba a Flórián utcában. A szemtanúk elmondása szerint epüep- sziás rohamot kapott, megcsúszott a lépcsőn, majd az 5-ó méter mély > árokba zuhant. A tűzoltók vákumág'y és kötelek segítségével húzták fel. (sv) Tatárszentgyörgy után: romokban a rendőrség tekintélye A rendőrség 12 milliárd forinttal több pénzt kap, és ezernyolcszázzal több rendőrt foglalkoztathat idén. Kérdés, hogy változtat-e ez a testület megítélé­sén a tatárszentgyörgyi nyomozásban elkövetett sok baki után. M. oldal Folytatódott a veszprémi csoda: továbbjutott a BL-ben az MKB A gyász szinte legyőzhetetlenné ková­csolta a veszprémi férfi kézüabdacsa- patot. Mocsai Lajos csapata verejtékes győzelmet aratott a spanyol Reale Ademar Leon ellen. A 32-30-as, ide­genbeli diadal eredményeként az MKB Veszprém szinte biztosan megnyerte a csoportját, s bejutott a Bajnokok Ligája negyeddöntőjébe. ►9. oldal PILLANATFELVÉTEL Olvasóink véleménye Ön tart attól, hogy más helyszínen, más szereplőkkel, de megismétlődik a tatárszentgyörgyi tragédia? Igen. Félek tőle, hogy nem ez volt az utolsó eset. Nem. Ezek után már biztosan kőkeményen fog fellépni a rendőrség az erőszak ellen. Remélem, hogy ez a tragédia elrettenti a társadalmat az erőszaktól. SZAVAZÁSOK MINDENNAP A REGGELHU-N 09009 7' 7 1 4 1 9 0 4 6 3 7 1 Tesznek, míg erejük bírja pofosz A kommunizmus áldozataira emlékeztek Szekszárdon Dr. Deák Gábor (középen) az alapítástól napjainkig mutatta be a POFOSZ történetét. Képünkön mellete Ács Rezső (balról) és Tőttös Pál. Megalakulásának 20. évfordulóját ünnepelte és a kommunizmus ül­dözöttjeire emlékezett a Politikai Foglyok Orszá­gos Szövetségének me­gyei szervezete tegnap Szekszárdon. Hargitai Éva szekszárd Bár a Politikai Fog­lyok Országos Szövetségének (POFOSZ) tagjai fogyatkoz­nak, amíg erejükből telik min­dent megtesznek, hogy Ma­gyarország békés, művelt, ke­resztény és szabad ország le­gyen. Ezekkel a szavakkal zár­ta a szövetség húszéves tevé­kenységét összegző beszédét tegnap dr. Deák Gábor elnök­ségi tag Szekszárdon. A PO- FOSZ-t 1989 februárjában ala­pították meg a kommunista rendszer politikai elítéltjei, akiket a börtönévek forrasztot­tak össze. Céljuk az volt, hogy az igazi demokrácia, a nemze­A MEGEMLÉKEZÉSEN heten vehettek át a POFOSZ kerete­in belül végzett munka elis­meréseként emlékérmeket és bronzplaketteket Emlékérmet kapott Bencze Sándor Szek­szárdi Túrós István Nagykónyibój Varga János ti függetlenség kialakításában vegyenek tevékenyen részt. Mint mondták, időközben azonban sokat csalódtak, hi­szen a széthúzás, a jót, de min­dig másként akarás keresztez­te szándékukat, miközben a régi rend képviselői sem vol­tak restek. Ennek ellenére tet­Sárszentlőrincről, dr. Deák Gábor Tamásiból és Bornem­issza Ferenc GyulajbóL Bronz­plakettel ismerték el Szek- szárdról Rendás Tamás tevé­kenységét Tőttös Pál megyei elnök pedig még Budapesten vehette át aranyplakettjét ték a dolgukat. Tolna megyei csoportjuk több emlékhely lé­tesítését kezdeményezte, iro­dájuk többek között a kárpót­lások és a méltányossági nyugdíjak igénylésében is se­gítette a hozzájuk fordulókat. Szekszárdon elsőként avattak 1956-os emlékhelyet, akkor még az I. Béla király téren. Ahogy most a megalakulás 20. évfordulóján is, rendszere­sen megemlékeztek a kom­munizmus áldozatairól. Ács Rezső, Szekszárd alpolgár­mestere is méltatta az egyko­ri foglyok mai fiatalok számá­ra is példaértékű kitartását, elvhűségét. Ezért is hangsú­lyozta emlékük őrzésének fontosságát. Elismerték a kiemelkedő tevékenységet végző tagokat csak 8990 Ft! hálózaton beiül Még több KOMBI csőmig ügyfélszolgálatainkon! htm*i te**» « kajtjéeék '»»wfewig JSÄ hite«.. Tel.: 1223 www.tarr.hu info^tarr. HIRDETÉS Megúszták. Kényszerleszállást hajtott végre tegnap - emberi sérülés nélkül - a Carpatair légitársaság egyik gépe, miután műszaki hiba mi­att másfél órán keresztül hiába próbált többször is leszállni a temesvá­ri repülőtéren. Korántsem volt biztos, hogy sikerül a művelet, a pilóták rendkívüli ügyességén és rutinján múlt, hogy mindenki épségben meg­úszta a műszaki hibából eredő esetet. A gépen negyvenhét utas volt. Londonban hordárkodik a magyar milliomos Némedi Józsefet nem sokan ismerik, pedig az ő története legalább olyan érdekes, mint a napokban nyolc Oscar-díjat besöprő Gettómilliomos című film főszereplőjéé. Az egyko­ri békéscsabai postás hét év­vel ezelőtt 20 millió forintot nyert a Legyen ön is mil­liomos! vetélkedőben, ma pe­dig egy londoni szállodában dolgozik. Mint mondta, ő egyáltalán nem okos ember, sőt inkább kifejezetten lustának tartja magát. Ám szinte minden ér­dekli, most például épp spa­nyolul és latinul tanul, újra for­gatja a kémia tankönyvét, és nagyon hiányzik neki a zon­gorázás. oldal Gyurcsány: Orbán a legveszélyesebb szélhámos Aki a többségi társadalom tag­jaként a cigányságra gondol, próbálja meg felidézni, mit érez a határon túli, kisebbség­ben élő magyarok iránt, s így próbálja meg átérezni e ki­sebbségi népcsoport helyzetét - javasolta Sólyom László köz- társasági elnök abban az in­terjúban, amely tegnap jelent meg a Népszabadságban. Az államfő a tatárszentgyörgyi kettős gyilkosság kapcsán úgy fogalmazott: borzasztó és megrendítő lenne, ha beiga­zolódna, hogy a rasszizmus volt a kiváltó ok. Sólyom sze­rint a cigányság önálló állam­alkotó tényező, az államtest része. Rámutatott: a cigány­ság beilleszkedése az ország jövőjének egyik legfontosabb kérdése. Ugyancsak a Népszabad­ság tegnapi száma közölt in­terjút Gyurcsány Ferenccel is. A kormányfő a Reformszö­vetség javaslatait kommentál­va azt mondta: úgy vetik fel a tandíj és a vizitdíj szükséges­ségét, mintha nem ismernék az ezek bevezetéséért folyta­tott és kudarcba fulladt erőfe­szítéseket. Gyurcsány szerint ma csendes, társadalmi-gaz­daságpolitikai forradalom zaj­lik Magyarországon. A mi­niszterelnök úgy véli, az MSZP, az SZDSZ és az MDF a jelentős átalakítások pártján áll, míg a Fidesznek csak jel­szavai vannak. „A rendszer- változás óta eltelt időszak leg­veszélyesebb poütikai szélhá­mosa Orbán Viktor, mert va­lóságos, reális alternatívának mutatja be a semmit” - mondta a miniszterelnök. ■ f

Next

/
Oldalképek
Tartalom