Tolnai Népújság, 2004. június (15. évfolyam, 126-151. szám)

2004-06-18 / 141. szám

Ingyenes hirdetési lehetőség a lapban található szélűén yen. 2004. június 18., péntek Ara 79 Ft. Előfizetve 55 Ft. XV. évfolyam, 141. szám Mai számunkból Az év színésze Berzsenyi Zoltánt díjazták Kezdődik a vakáció! Haverok, buli, napsütés Q w ,1 Történetek a Szentírásból Kiállítás Nagymányokon Mától: Völgységi Könyvfesztivál Bonyhád Ma délután nyitja kapuit a Völgy­ségi Könyvfesztivál, amely há­rom napig tart. A Bonyhádi Soly­már Imre Városi Könyvtár 2000 óta minden esztendőben meg­rendezi a könyvek ünnepét, amely mára a Dél-Dunántúlon az olvasók és kiadók egyik legjelen­tősebb találkozásává, a könyvtá­rosok szakmai programjává vált. Emellett tartalmas szórakozásról is gondoskodnak a szervezők. Az idén huszonhárom kiadó jelezte érkezését, köztük az Axel Sprin- ger-Magyarország Kft., amely be­mutatja lapjait, s ahol főszerkesz­tők, szerkesztők, újságírók, ter­jesztési és hirdetési munkatársak várják az érdeklődőket. A ren­dezvények sorában kiállítások, könyvbemutatók, író-olvasó ta­lálkozók, könyvtáros fórum, klubalakuló, gyermekprogra­mok, szórakoztató műsorok sze­repelnek. A könyvfesztiválon a Tolnai Népújság is jelen lesz. Munkatársai minden érdeklődőt szeretettel várnak a Perczel kert­be. A részletes programot lapunk 11. oldalán és honlapunkon - www.tolnainepujsag.hu - olvas­hatják ___________________-PÁ­Ad óztunk és visszaigényeltünk Ellenőrzések, végrehajtások, szankciók, büntető feljelentések Magyar áldozat Irakban Az adónyilvántartás szerint ez év júniusában a működő adó­zók száma megyénkben 25.712, ebből 17.030 az egyéni vállal­kozó, 8.682 a társaság és egyéb szervezet. Az ÉVA az idén népszerűbb volt, mint a tavalyi évben, jelenleg 1.676-an adóznak ebben a formában. Tolna megye Sajtótájékoztatón ismertette teg­nap a megyei adóhivatal igazga­tója, dr. Bíró Zoltán az újságíró­kat az igazgatóság ez évi tevé­kenységéről. Az év első öt hónap­jában az adózók 9 milliárd forin­tot fizettek be általános forgalmi adó címen, és ez 2,7 milliárd fo­513 millió forintot fizettek be. A megyei igazgatósághoz a kiemelt adónemekből és járulékokból származó együttes bevétel 2004 első öt hónapjában 32 milliárd fo­rint volt, mely 7,9 százalékkal ha­ladta meg a tavalyi évit. A kiuta­lás előtti ellenőrzések nyomán jogerősen visszatartott összeg 138,7 millió forintot tett ki, a vég­MEGYEI ELLENŐRZÉSEK, VÉGREHAJTÁSOK: Nyugta- és számlaadási kötelezettség: 326 esetből 79 zárult birsággal 2004. május végén az adózók hátraléka: 2,8 milliárd Ft Kiadott inkasszó 3772 ebből 361 millió Ft folyt be Követelés lefoglalással 109 ebből 61 millió Ft folyt be Ingó- és ingatlan árverés 50 ebből 27 millió Ft folyt be Befejezett végrehajtási ügy 1157 rinttal több, mint a múlt év ha­sonló időszakában. A kiutalások összege 1 milliárd forintról 1,4 milliárd forintra emelkedett. Az EVA-t (egyszerűsített vállalkozói adót) választó adózók összesen rehajtási tevékenységből pedig 1,1 milliárd bevétel származott. Dr. Bíró Zoltán elmondta: az idei év első öt hónapjában 4.168 ellenőrzést folytattak és a megál­lapított nettó adóhiány 999,8 mil­lió forint volt. A legnagyobb adó­teljesítménnyel rendelkező 3.000 adózót az állami hatóság köteles rendszeresen ellenőrizni. Tolna megyében a 27 kiemelt adózó kö­zül 6 adózó vizsgálata befejező­dött és négy ellenőrzése van fo­lyamatban. Idén is, mint minden évben, vizsgálták a revizorok a nyugta- és számlaadási kötele­zettség teljesítését, illetve a be nem jelentett alkalmazottakat. Ez év első öt hónapjában 10 esetben került sor üzletbezárásra, nyugta­adás elmulasztása, illetve igazo­latlan eredetű áru forgalmazása miatt. Ez év márciusá­tól folyamatosan ellen­őrzi az igazgatóság a minimálbér alatt valló magánszemélyek nyi­latkozatát. A korábbi évekhez hasonlóan 2003-ban is csökkent az egyéni vállalkozók által foglalkoztatott alkalma­zottak és a segítő csa­ládtagok száma, a csökkenés mértéke 7 százalékot tett ki. De a múlt évihez képest csökkent a foglalkoztatónak minősülő vállal­kozók száma is, 6,6 százalékkal. MERÉNYLETHULLAM. Csütörtökön Irakban több robbantásos merényletet hajtottak végre, Bagdadban autóba rejtett pokolgép okozta 35 ember halálát, az öngyilkos merényletben több mint 150-en megsebesültek. fotó: europress/epa MAUTHNER Életét vesztette egy szerződéses katona Irakban, amikor egy vi­zet szállító konvoj mellett robbantás történt. A 27 éves sza­kaszvezetőt még újjá tudták éleszteni, de a gyors orvosi be­avatkozás ellenére sem tudták megmenteni. A Honvédelmi Mi­nisztérium egyelőre nem hívja vissza az Irakban szolgálókat. Szenes Zoltán, vezérkari főnök az Europressnek elmondta: irányított robbantás érte azt a magyar kon­vojt, amely ivóvizet szállított Bag­dadtól 70, Hillától 100 kilométerre. A 14 járműből álló kocsioszlop második autóját érte a támadás: a szakaszvezetőt a repeszek sebesí- tették meg annak ellenére, hogy vi­selt golyóálló mellényt. A 27 éves fiatalembert amerikai helikopterek segítségével azonnal kórházba szállították, de már nem tudták megmenteni az életét. A támadás során a kocsioszlop harmadik au­tóját vezető szakaszvezető is meg­sérült, az üvegszilánkok a szemén sebesítették meg. Juhász Ferenc honvédelmi miniszter kijelentette: hősi halottnak tekintik a támadás során elhunyt szakaszvezetőt. Hozzátette: a történtek kivizsgálá­sára bizottság indul ma Irakba, jö­vő héten pedig ő és a vezérkari fő­nök is a hillai táborba látogat. Ju­hász szerint amíg az Országgyűlés másképp nem dönt, addig a misz- szió tovább teljesíti feladatát. A szolgálatot teljesítők védelme ér­dekében újabb biztonsági intézke­déseket vezettek be Irakban. (További részletek lapunk 2. oldalán.) m A Tolnai Népújság olvasóinak 4,8%-a tervez építkezést az idei évben, és 24,4%-a lakásfelújítást. Forrás: Szonda Ipsos Ez 17.230 potenciális ügyfél Önnek. JUNIUS 22-EN megjelenő Építészet-Ingatlan” összeállításunkban JELENTŐS kedvezménnyel adhatja fel keretes hirdetését. Tel.:74/511-534, 511-540 Tolnai Népújság Az Axel Springer-Budapest Kft., a Világgazdaság, a Tolnai Népújság szerkesztősége és kiadója tisztelettel meghívja 2004. június 18-án, 14 órára a bonyhádi Perczel kertbe, a Völgység Könyvfesztivál keretében rendezett SAJTÓPLAKÁT, SAJTÓFOTÓ kiállításra és KIADÓI BEMUTATKOZÁSRA. A kiállítást megnyitja: dr. Bayer József, az Axel Springer ügyvezető igazgatója. A mienk BEMUTATKOZIK A KIADÓ: A Perczel kertben megismertetjük Önnel a kiadó lapjait, beszélgetésre hívjuk főszerkesztőkkel, szerkesztőkkel, újságírókkal, terjesztési, hirdetési munkatársakkal: 2004. június 18-án 15-től 18 óráig- Bokor Klára, a Kiskegyed és a Gyöngy .főszerkesztője- Kloss Andor, a TVR-Hét főszerkesztője- Balasi Tamás, a Világgazdaság értékesítési igazgatója. 2004. június 19-én 11-től 16 óráig- Herczeg Kata, az Asztrolap főszerkesztője sorselemzéseket készít.- Szűcs Eszter, a Lakáskultúra főszerkesztője lakberendezési tanácsokat ad.- Szilágyi Gábor, a TVR-Hét felelős szerkesztője beszélget a műsorújságokról. A Tolnai Népújság munkatársai pénteken 14 órától, vasárnap 15 óráig várják Önöket. Ismerkedjen termékeinkkel! Molnár György kiadóvezető Kamarás Katalin főszerkesztő • rejtvényfejtőversenyek • érdekesebbnél érdekesebb tesztek • lapbemutatók • gyermekrajzver­seny • kedvezményes lapelőfizetési lehetőség • A TN sátornál megajándékozzuk a Völgységben élő több mint 10 éve TN előfizetőket • tempós játékok • kedvezményes hirdetési lehetőség • sze­rencsekerék - sok-sok ajándékkal Sugárterápiás központ: nem működik Pécs-Szekszárd Hétfő óta szünetel a gyógyítás a pécsi sugárterápiás centrumban, miután az összes gép leállt. Há­rom berendezés közül kettő már több hete üzemképtelen, a har­madik pedig két napja romlott el. Az orvosok másik központokba, információnk szerint Kaposvárra küldik a pácienseket. ________■ Ma i számunkban: Kistormás Mai számunkban Kistormásról ol­vashatnak összeállítást, amelyben a falugondnoki szolgálatról, a tó partján tartott szürkemarhákról, és a település megújult rendezvé­nyeiről írunk. A Tolnai Népújság a Kistormási Önkormányzat jóvol­tából ma minden kistormási ház- tartásba eljut. _______________■

Next

/
Oldalképek
Tartalom