Tolnai Népújság, 2004. április (15. évfolyam, 77-101. szám)

2004-04-13 / 86. szám

4. OLDAL MEGYEI TÜKÖR 2004. Április 13., Kedd Idén sem maradt el az émausz Tolna-Mözs Az idei húsvét szabadtéri rendezvé­nyek számára kedvezőtlen időjárása el­lenére is megrendezték a - bibliai Emmaus nevű településről - émausz- nak nevezett mözsi „búcsút”. A hús­véthétfőn tetőző rendezvényt a korábbi esőnek köszönhetően ezúttal porosnak semmiképpen nem lehetett nevezni, sárosnak viszont igen. Az idei tapaszta­latok alapján az árusok és a mutatvá­nyosok garmadája által kínált portékák és szolgáltatások továbbra is kelendőek voltak, még úgy is, hogy a körhinta, il­letve a dodzsem okozta egy-két perces élvezetek háromszáz, illetve ötszáz fo­rintot kóstáltak. FOTÓ: GOTTVALD KÁROLY Nyolcvan nap gyaloglás Május elsején kiemelt helyről nyugtázhatja az EU-s csatlakozást SZEKSZÁRD Másfél ezer kilométer. Egy budapesti egyetemista nyolcvan nap alatt kívánja ezt a távot bejárni, gyalog. Tegnap már Tol­na megyében hajtott fejet Rockenbauer Pál kopjafája előtt. mészetet, s ez késztette arra, hogy rendhagyó, nyolcvannaposra ter­vezett gyalog galoppjával népsze­rűsítse a bakancsos túrázást. Az al­földi sík vidék legyűrése után va­sárnap Bajánál átkelt a Dunán, majd hétfőn dél körül megérkezett Tolna megye székhelyére. A vasút­állomásnál fejet hajtott példaképe, Rockenbauer Pál kopjafája előtt, s azután már indult is tovább Sötét­völgy felé. Mint lapunknak el­mondta, Csongrád és Bács-Kiskun lapos tájai után már nagyon várta a változatosabb dunántúli dombsá­got. A kitartó egyetemista tehát az eddig megtett negyvenöt nap után Szekszárdtól követi az immár du­nántúli Kék Túra útvonalát, Grábócot, Szálkát, Mórágyot érint­ve. A megye határát szerdán reggel Toplak József 26 éves egyetemista úgy döntött, hogy nyolcvan nap alatt bejárja - ha nem is a Földet, de Magyarország jelentős részét. Az ELTE kartográfus hallgatója negyvenöt nappal ezelőtt indult el Budapestről Hollóháza felé, termé­szetesen gyalog. Miközben csatla­kozott az alföldi Kék Túra útvo­nalára, térképet is olvasott. Ponto­sabban egy szakmai munka kere­tében műholdas helymeghatáro­zást végzett, s ezzel a műszeres méréssel a korábbinál pontosabb adatokhoz lehet jutni a túraútvona­lak szakasztávolságait, valamint nyomvonalát tekintve. Az amúgy Zala megyei, söjtöri fiatalember mindig is szerette a ter­Toplak József (a kép bal szélén) Szekszárdon társakat is kapott a Szivárvány isko­la diákjai és tanárai személyében fotó, gottvald károly lépi át Bátaapáti térségében, s ez- az írottkőre, a Dunántúl legmaga- után Baranyát szeli át. Tervei sze- sabb csúcsára. Hazánk EU-s csatla- rint pontosan május elsején érke- kozását így valóban kiemelt hely­zik meg Nyugat-Magyarországra, ről nyugtázhatja. ___________-szá­Mi be kerül egy esküvő? Azért nem minden kerül olyan sok pénzbe Tolna megye „Hogy a legszebb nap, ne a legboldogtalanabb legyen...”, hív­ják fel a figyelmet a kereskedők, és az újonnan megjelent es­küvői magazinok. Igaz, ami igaz, az esküvő és a lakodalom nem kevés szervezést és, tegyük hozzá, pénzt igényel. De nem kell feltétlenül milliókra gondolni. szonnégy ezer forint. És nem is igen szokott több lenni, mivel az extrák általában három gyertyából és plusz néhány szál virágból áll­nak. A Művészetek Háza nem dol­gozik nagy profittal, itt a versmon­dók, az orgonista bérét kell megfi­zetni társadalombiztosításostól, va­lamint a terem takarítását és a vilá­gítást. Azért sem kell fizetni, ha a házasság extrém helyen köttetik, ilyenkor viszont a násznép hozza- viszi az anyakönyvezetőt. Sokan kötnek egyházi esküvőt. Egyes fele­Az sem igaz, hogy minden pénzbe kerül. Az anyakönyvezetők például ingyen adják össze a házasulandó­kat. Ezért kapják ugyanis a fizeté­süket. Más kérdés, hogy ha nem a polgármesteri hivatalban kerül sor a ceremóniára, a terembérletet az ifjú pár, illetve a szülők kötelesek állni. Nálunk Tolna megyében per­sze nem kell horribilis összegekkel számolni, a szekszárdi Művészetek Házában egy alapesküvő ára hu­kezeteknél egyáltalán nem számí­tanak fel költséget, a római katoli­kusok viszont ugyancsak terem- bérleti díjat kémek, ez átlagosan tízezer forint. Ezenkívül visszame­nőleg három évi egyházadót kell befizetnie a jegyespárnak és a ta­núknak is, hacsak, ezt meg nem tették esküvőtől -----------------­füg getlenül is. A la­kodalom persze már más kérdés. Fejenként, azaz vendégenként az idén körülbelül öt­hat ezer forinttal kell számolni, eb­ben viszont benne van az éjféli töltött káposzta is. A „leg­megrázóbbak” talán a járulékos költségek, úgymint: ruha, gyűrű, cipő és a többi. Érdemes ezekről és a nagyobb kiadásokról is listát ké­szíteni, így nemcsak könnyebben oszthatunk-szorozhatunk, hanem kisebb az esélye annak is, hogy bármiről megfeledkezünk. b. k. MIBE KERÜL? (A határ általában a csillagos ég) ruhakölcsönzés: 65.000-120.000 Ft ruha eladási ára: 80.000-200.000 Ft menyasszonyi cipő: 8000-25.000 Ft szütyő (táska): 6000-12.000 Ft zenekar: 60.000-75.000 Ft autó- vagy hintókölcsönzés: 30.000-50.000 Ft jegygyűrűk: 20.000 Ft-tól meghívó: 250 Ft-tól esküvői fotók: 30.000-40.000 Ft Csepp a tengerben Mártonfai Dénes fiatal hőgyészi fotós kiállítása Hőgyész Csepp a tengerben címmel Mártonfai Dénes fiatal hőgyészi fotós képeiből nyílt kiállítás húsvét vasárnapján a községi művelődési ház galé­riáján. A megnyitón megje­lent nagyszámú vendéget Te­mesvári Ferenc alpolgármes­ter köszöntötte, tolmácsolva Gyetvai László polgármester üdvözletét, majd elismerését fejezte ki az ifjú alkotónak. Örülünk annak, hogy egy hőgyészi ifjú tehetség bonto­gatja szárnyait, és mutatja be, hogy ebben a szakmában jó szemmel, biztos kézzel, kitartó munkával és kreativitással mit le­het elérni, mondta az alpolgár­mester. Ezt követően Frankné dr. Ko­vács Szilvia, a Tolna Megyei Köz­gyűlés elnöke méltatta a kiállított, a szűkebb és tágabb környezetet bemutató természetfotókat, ri­Meghívták a megyenapokra is portképeket, portrékat, montázso­kat, mondván, járd az utat, me­lyen elindultál, melynek eredmé­nyeként létrejött alkotásokban mi is gyönyörködhetünk. Majd fel­ajánlotta a lehetőséget Mártonfai Dénesnek, hogy fotóit kiállítsa a szeptemberi megyenapokon is. F. KOVÁTS Megkérdeztük olvasóinkat Kedveli-e a locsolkodást? Vajon ma is szívrepesve várják a lányok a húsvéti locsol­kodást, kiváltképp azt, ha négy-öt vödör hideg vízzel teszik náluk tiszteletüket a fiúk? A kölnis módszer visszafogottabb stílust engedélyez, de azért itt is élhetnek fenntartásokkal a hölgyek. Ön kedveli a húsvéti locsolást? - kérdeztük az utcán a legilletékesebbeket, a gyengébbik nem képviselőit. Matúz Andomé, nyugdíjas: - Ha közel áll a családhoz, a baráti körhöz a kölnivel hozzám beállító személy, akkor szép gesztusként értékel­hető a locsolkodás. Kiss Sándomé, vállalkozó: - Amikor a fiaim meglocsolnak, az kellemes, de amúgy a locsolkodás általában már nem arról szól, amiről régen: ma erre is rányomja bélyegét a pénz. Halász Ildikó, banki alkalmazott: - Szép hagyománynak tartom a locsolkodást, jóllehet amikor falun éltem, a fiúk vödörrel és slaggal ke­restek meg... Azóta szerencsére kicsit szolidabb megoldásokban van részem. Schváb Flóra, diák: - Sok értelmét nem látom a locsolkodásnak. Persze, ha fiú lennék, bizonyára én is mennék a lányos házakhoz. ■ Előző kérdésünk: Ön szerint segíti-e a kisem­berek jogegyenlőségét a nép ügyvédje? Szavazóink 59%-a szerint nem segít ez a szolgáltatás. MAI KÉRDÉSÜNK: ___________ Ön korlátozná-e a durva erőszakot ábrázoló _____________rajz- és mesefilmek sugárzását?____________ Sz avazhat az interneten: www.tolnalnepiUsag.hu és SMS üzenetben: 20/4S4-36-64 Lottónyeremények A Szerencsejáték Rt. tájékoz­tatása szerint a 15. héten megtar­tott ötös lottó és joker számsor­soláson a következő számokat húzták: 19,20, 28, 63,89. Joker­szám: 031952. A nyeremények a következők: Öttalálatos szelvény nem volt. Négytalálatos szelvény 48 darab volt, nyereményük 1.087.053 forint. A hármasokra 10.190, a kettesekre 701 forintot fizetnek. A hatos lottó számso­roláson a következő számokat húzták: 4, 6, 7, 10, 36, 37. Pót­szám: 17. A nyeremények a kö­vetkezők: 6 találatos szelvény 1 darab, nyereménye 155.819.236 forint; 5+1 találatos szelvény nem volt; 5 találatos szelvény 34 da­rab, nyereménye egyenként 341.211 forint; 4 találatos szel­vény 2.083 darab, nyereménye egyenként 5.569 forint; a 3 talála­tos szelvények száma 44.207 da­rab, nyereménye egyenként 918 forint. ■ Tolnában A-Z-Jg Bátaszék - A RICO- Hungária Kft. telephelyet kíván vásárolni az önkormányzattól. A három és ötezer négyzetméter közti terület árát a képviselő-testület kétezer forintban határozta meg négyzetméterenként. m> Belecska - Tizenkét taggal Táj­védelmi Egyesület alakult a községben. A civil szervezet a település arculatával, faluszépí­téssel foglalkozik majd. m Bonyhád - Az önkormányzat sportcélú támogatásra kiírt pá­lyázatára húsz beadvány érke­zett. A 16 millió forintos keretre a pályázatok 22 millió 224 ezer forintos igényt jelenítettek meg. Az ifjúsági és sportbizott­ság javaslata alapján a legmaga­sabb összegű támogatást a Bonyhád Völgység Labdarúgó Klubnak szavazták meg a kép­viselők. (pá) Dombóvár - Pataki Ferenc fej szá­molóművész, Dombóvár szü­lötte részesült az idén a várossá avatás 34. évfordulója alkalmá­ból a Pro Oppido Dombóvár díszpolgári címben, szülőföld­jéhez való ragaszkodása és hű­sége elismeréseképpen. m Dombóvár - Most utoljára dol­goznak papírra nyomtatott elő­terjesztések alapján a dombó­vári képviselő-testület tagjai. A jövőben a város honlapján fér­hetnek hozzá az előterjeszté­sekhez a képviselők, belépő­kód segítségével. A testületi ülésen pedig laptop könnyíti meg számukra a munkát. au DunafÖldvár - A Zöld forrás pályá­zaton a cigány kisebbségi önkor­mányzat által nyert hétszázezer forint felhasználásával vízveze­téket és WC-csoportot építenek a Vágóhíd utcában, ahol nyolc ro­ma család lakik. A kivitelezés­ben cigány közhasznú munká­sok vesznek részt. m Dunaszentgyörgy - Egy nemesi község statútuma. Ezt a címet viseli az a kiadvány, mely a na­pokban jelent meg a Duna- szentgyörgyi Kulturális és Sport­alapítvány kiadásában. Samay László általános és középiskolai tanár, helytörténész műve a köz­ség első alkalommal a XVIII. szá­zad közepén, 1755-ben megal­kotott, majd később többször is kiegészített szabályrendeletét tárja az olvasók elé. A vármegye egyetlen nemesi községének statútuma - olvasható a beveze­tésben - hű képet ad a tárgyalt korszak társadalmi viszonyairól. (szá) A művelődési ház fel­újítását tervezi az önkormány­zat, amelyre a regionális opera­tív program révén kívánja előte­remteni a szükséges pénzt. Az épület egy részét annak bérlője helyreállíttatta, ám a teljes tető- szerkezet is felújításra szorul, m Gyünk - A húsvéti ünnepről szólt a népfőiskola legutóbbi előadá­sa, amelyet a község három fele- kezetének lelkésze tartott. A kö­vetkező alkalommal Kiss József, Gyönkről elszármazott tanár a kitelepítésről, a Gulágról beszél majd a hallgatóságnak. m Iregszemcse - A vártnál keveseb­ben vettek részt a vasárnap este rendezett szokásos húsvéti bá­lon a Bartók Béla Művelődési Házban. A bál házigazdája az Iregszemcsei Sakk Sportegyesü­let volt. (W KalaznÓ - Virágosításprogramot indított a kalaznói önkormány­zat. Az áprilisban kezdődő nagy­szabású akció során a falu közte­rületeire, rézsűkre ültetnek kü­lönböző zöldnövényeket. Mint László János polgármester el­mondta, a virágosítást Posevitz Ilona és Dobribán György hidasi kertépítők nagylelkű felajánlásá­nak köszönhetően tudják meg­valósítani, akik 120 évelő cserjét és 40 kínai rózsát ajándékoztak ingyen a kalaznóiaknak. im Kisszékely - A decemberben 18 fővel alakult Kisszékelyi Dalkör megtartotta első nyilvános fellé­pését. A római katolikus temp­lomban a szentmise keretében egyházi énekeket énekeltek, köztük előadták a Virágvasárna­pi passiót is. (vD t I

Next

/
Oldalképek
Tartalom