Tolnai Népújság, 2004. február (15. évfolyam, 27-50. szám)

2004-02-14 / 38. szám

VASÁRNAPI Autóteszt: Smart \ Tolnai Népújság II tartalmából: Kivándorló magyar orvosok Társkereső praktikák Interjú: Marton Éva A magyar válogatott Ciprusra tart Statiszta voltam a Sorstalanság forgatásán www.tolnainepujsag.hu e mail: tolnai.nepujsag@axels.hu 2004. február 14., szombat Ára 79 Ft. Előfizetve 55 Ft. XV. évfolyam, 38. szám Mindennap szavazhat Lapozzon az 5. oldalra! Mai számunkból Csatát nyertek Természetvédők a Zengőn Segítik a gyerekeket Szederfa: otthonos mozgásban Tüntettek a betegek Orvosválság Nagydorogon Ellenőrzések, szigorítások és bezárások J • v_/ ■ ’ '• , 5 '• ' - S ' * * *"$“■ > 1 * • L' ~ ‘ ■ * * - ’*• ' Tolna megye 54 vágóhídjából 13 kapott engedélyt a működésre Az elmúlt hónapokban már megkezdő­dött az uniós csatlakozásra való felkészü­lés, a megyei állategészségügyi és élelmi­szerellenőrzési állomás munkatársai el­végezték az előírt ellenőrzéseket. A me­gye 54 vágóhídjából csupán 13 kapta meg továbbra is a működési engedélyét és az uniós számát. Tolna megye Alig több mint két hónap van vissza az uni­ós csatlakozás időpontjáig, így a gazdálko­dókat szorítja az idő, hogy addig az előírt kötelezettségeiknek megfelelhessenek. A megyei állat- és élelmiszer-ellenőrzési állo­más munkatársai már túl vannak azokon az Uniós disznóvágás ellenőrzéseken, melyek az állattartó gazdál­kodókat, vágóhidakat, tejtermelőket érintet­te. Dr. Maróthy Zsuzsa, a megyei állat- és élelmiszer-ellenőrzési állomás szakállator­vosa, megyei higiénikus kérdésünkre el­mondta: sok új szigorítással nem kellett szá­molniuk a termelőknek, hiszen a hazai elő­írások, jogszabályok eddig is előírták, hogy milyen körülmények között végezhetik te­vékenységüket. A tej háztól való értékesíté­sének a feltétele továbbra is, hogy a termelő­nek az előírásnak megfelelő hűtőberende­zése legyen, melyet külön helyiségben tá­rol, a használt eszközöket el tudja mosni, fertőtleníteni. A mikrobiológiai előírások megszigorodtak, ami sok termelő gazdálko­dását megnehezítette. A szakhatóság ezt kö­Már most is kötelező a házi disznóvágásoknál is a Trichinella-vizsgálat, amit a hatósági állatorvos végez el. A Trichinella olyan parazita, mely ritkán ugyan, de előfordul a ser­tésben és az ilyen állat húsának az elfogyasztása az emberre is veszélyes, sőt legrosz- szabb esetben halált is okozhat. (Ez a parazita vaddisznóhúsban gyakrabban fordul elő, mint házi sertésben.) Az állatorvos a sertés rekeszizmából vesz mintát, majd ott a helyszínen, a mikroszkóp alatt megvizsgálja azt, és az eredményt is azonnal megmondja. Általában 14 kis mintát vesznek az állatból, ennek vizsgálata mindössze pár percet vesz igénybe. Ezt követően lehet a sertéshús feldolgozását megkezdeni. A rendelet célja, hogy növelje az élelmiszer-biztonságot. Az uniós országokban ez a vizsgálat nem kötelező. vetően negyedévente ellenőrzi a termelőt. Az elmúlt hónapokban sorra ellenőrizték a gazdálkodókat, így az, aki hatósági állator­vostól megkapta az engedélyét, továbbra is árusíthat háztól tejet. Tolna megye összes vágóhídját (két éve még 54 volt) végigjárták a hatóság munka­társai, és 13 esetben állították ki a működé­si engedélyt, és kaptak uniós számot is az üzemeltetők. Tizenegy vágóhidat pedig az­zal a feltétellel függesztettek fel, ha április 15-ig pótolni tudják a hiányosságaikat, ak­kor megkapják a működési engedélyüket, ha nem, akkor végleg be kell zárniuk. Az el­lenőrzések során megállapították, hogy a megye vágóhídjainak többsége lepusztult volt, hiányoztak a csempék a falról, a pado­zat rossz állapotú, a kézmosó nem műkö­dött - mondta dr. Maróthy Zsuzsa. Hogy az unióban a disznóvágás hogyan működik, a kérdésre dr. Maróthy Zsuzsa azt válaszolta, hogy Hollandiában, vagy Belgi­umban sem tilos a házi vágás, de ez a gya­korlatban már nem jellemző. Az uniós gaz­dák nem otthon „koszolnak”, hanem a kö­zeli falusi vágóhidra viszik be az állatot, és ott korszerű körülmények között levágják, feldolgozzák a családjuk számára. Jó lenne, ha ez a gyakorlat nálunk is elterjedne, de ehhez a jelenleginél több kis helyi vágóhid­ra lenne szükség. MAUTHNER Jobban van a meglőtt rendőr Siófok A Felsőnyéken meglőtt rendőr job­ban van, és már szívesen beszél­get látogatóival - tudtuk meg Dá­vid Ibolyától, aki a siófoki kórház­ban tegnap délután meglátogatta a főtörzsőrmestert. • Mint emlékezetes, a felsőnyéki takarékszövetkezet rablói szer­dán kétszer is eltalálták az őket üldözőbe vevő siófoki rendőrt. A fiatalember rengeteg vért vesz­tett. A lövedékek vérbő helyen ta­lálták el, de szerencséje volt, mert ha néhány milliméterrel odébb kapja a sérüléseket, az akár vég­zetes is lehetett volna számára. A beteget jelenleg is az intenzív osz­tályon ápolják, itt látogatta meg őt a parlament alelnöke, a tamási körzet MDF-es országgyűlési képviselője. Folt hátán a folt: szép lett Bonyhád Patchwork, magyarul foltvarrás-bemutató nyílt Bonyhádon a Solymár Imre Városi Könyvtárban. A kiállí­tott, főként lakberende­zési textíliák mindenfé­le színű, mintájú kis agyagdarabok össze- varrásával készültek. A technika az ame­rikai telepes, takaré­kos asszonyoktól szár­mazik, s a rongyon kí­vül nem kíván mást, mint kézügyességet, türelmet, ízlést és fan­táziát. A bonyhádi könyvtárban Acé- losné Solymár Magdolna foltvar­ró céhmester munkái is látha­tók. -PÁL­SZEKSZÁRD Konzultációk az oktatásról Döntés a képviselő-testület kezében rázkódtatással, illetve nehézség- ~ gél. Az általános iskolák lehetsé- Tény, hogy csökken a gyere- ges összevonásáról az álláspon- kek száma. Tény, hogy a jelenle- tok még messze állnak egymás- gi sokszínű oktatási intézmény- ‘ tói. (A részletek lapunk 7. olda- rendszer fenntartására sincsen Ián, további információk honla- elegendő pénz. Megkezdődtek a punk Szekszárdi ügyek mellékle- konzultációk az óvodák és isko- tében www.tolnainepujsag.hu ) Iák működésének átalakítására. Az óvodák esetében kirajzolódni látszanak azok a megoldások, amelyek a gyerekek és a szülők számára sem járnak nagy meg­VßUJEtffli Térje is?be 1T Tescoba, keresse hirdetésfelvételi helyünket! A Tolnai Népújságba 2004. február 14-én leadott minimum 3 soros apróhirdetésért, a fotón látható ajándékot kapja! További információ: 74/512-480 Tolnai Népújság A miénk Hideg sörök, színes programok A tervek szerint nem kell belépőjegy a Szekszárdi Pünkösdi Fesztiválra SZEKSZÁRD Tizennegyedik alkalommal rendezi meg idén a Szekszárdi Pünkösdi Fesztivált Tolna megye székhelyén, a városi sport- és szabadidőközpontban a Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület. A május 28-tól 31-ig tartó nagyszabású fesztivál idei programjairól Hepp Ádám fesztiváligazgató számolt be tegnap a sajtó képviselőinek. napos fesztivál és annak program­jai belépőjegy nélkül lesznek láto- gathatóak. A másik jó hír, hogy a rendezvény helyszínéül szolgáló szekszárdi sportcsarnokot klima- tizálják. Mivel erre a városnak nincs pénze, ezért ezt a feladatot a Szekszárdi Német Nemzetiségi Egyesület átvállalja, az 5 millió fo­rintba kerülő beruházás költségei­nek fedezésére hitelt vesznek fel, amit később „lelaknak”, azaz a to­vábbi években is ezen a helyszínen kívánják megtartani a Szekszárdon A14. Szekszárdi Pünkösdi Feszti­vál egyik legkel­lemesebb híre, hogy amennyi­ben minden a szervezők el­képzelése sze­rint alakul, és si­kerül kellő számú szponzort sze­rezniük a 7,5 millió forintba kerülő rendezvényhez, akkor idén a négy­immár népünnepélynek számító pünkösdi fesztivált. A május 28-án, pénteken kezdő­dő fesztiválon az elmúlt évekhez hasonlóan a hideg sörök, forró, főtt csülkök, német nemzetiségi folklór műsorok, bálok és sramlizene mel­lett idén is sok színes program vár­ja majd az érdeklődőket. A rendez­vény első napján rendhagyó ope­rettgála lesz, melyen ismert közéle­ti személyek lépnek fel a DBU mű­vészeivel. A második napon este „Svejk vagyok”, zenés sörözgetés egy derék katonával címmel Mikó István és Suha Kálmán szórakoztat­ja a nagyérdemű publikumot. Pün­kösd vasárnapján Forgács Gábor kacagtató művész Jódlitól a Sav­anyáig ” produkciója lesz látható, hétfőn Mindhalálig Beatles koncer­Bcutäcljcr JSationatitäten 5trüin g’jHsöjártj tét tart Mikó István, Forgács Péter, Győri Péter és Incze József színmű­vész. A tavaly elkezdett humorfeszti­vál idén folytatódik, lesznek sport- programok, kirakodóvásár, vidám­park és autóvásár. Az első sörös­hordó csapraverésére pedig Hepp Ádám nem mást, mint Lothar Matthäust, a magyar labdarúgó­válogatott szövetségi kapitányát szeretné felkérni. f. kováts 4 4 l 0

Next

/
Oldalképek
Tartalom