Tolnai Népújság, 2004. január (15. évfolyam, 1-26. szám)

2004-01-06 / 4. szám

I 2004. JANUÁR 6., KEDD SZOL GÁLTATÁS 11. OLDAL ___________Ma___________ Napkelte 7.31 — Nyugta 16.09 Holdkelte 14.44 — Nyugta 6.54 BOLDIZSÁR napja Boldizsár. Az asszír-babilóniai Baltazár (jelentése: Baál óvja a királyt) magyaros alakja. Vé­dőszentje: Boldizsár, a harma­dik napkeleti bölcs, aki a ha­gyomány szerint fekete bőrű volt. Egyéb névnapok: Anasztáz, Baltazár, Gáspár, Menyhért. Egyházi ünnepek A katolikus naptárban Gáspár, Menyhért, Boldizsár napja. (Az erdélyi egyházmegyékben Víz­kereszt, Jézus megkeresztelke- désének emlékünnepe. A refor­mátus naptárban Boldizsár nap­ja. Az evangélikus naptárban Vízkereszt (Boldizsár) napja. A zsidó naptárban Tévét hónap 12. napja. Napi igék. Katolikus: Un 4,7- 10; Mk 6,34-44. Evangélikus: Ef 3,2—3a.5—6. Mk 1,21-28. Zsolt 100,1—5. Református: Lukács 5:1—11. 299. dicséret. Évfordulók E napon hunyt el: 1829-ben Josef Dobrovsky (szül.: 1753) cseh író, irodalom- történész, nyelvtudós, a cseh felvilágosodás korának vezér­egyénisége. Esemény 1323. január 6.1. Károly pénz- reformja. Károly Róbert, az első Anjou-házi magyar király, Martell Károly és Habsburg Kle­mentina fia, ezen a napon állan­dó értékű ezüstpénz verését rendeli el. * asztrolap BAK (XII. 22-1.20.1,06-90-230-360. Ké­pes bármit megtenni, hogy sikert érjen el. Szükségét érzi annak, hogy előre haladjon, akár apró léptekkel is. Remek humorával elbűvöli szűkebb társaságát. VÍZÖNTŐ II. 2Hl. 20.1,06-90-230-361. Tanulmányok és célkitűzések kerülnek előtérbe. Megértő a tár­saival, és mindent megtesz a si­keres továbblépés érdekében. Varázslatos szerelmet ígér a Vé­nusz együttállása a Neptunusz- szal. HALAK III. 21-111.20.1, 06-90-230-362. Igyekezzen vidám és kedves len­ni a környezetében lévőkkel, csak így lehet közkedvelt. Ha kell, még a saját érdekeit is hát­térbe állíthatja egy időre. Ne me­neküljön a szerelem elől. KOS INI. 2HV. 20.1,06-90-230-351. Nagy változás következik be életében. Ragadja meg a pénzügyi lehető­ségeket, és fogadjon lelkesedés­sel minden örömöt hozó új dol­got. Romantikus kapcsolata fényözönben ragyog. Horoszkóp BIKA (IV. 21—V. 20.1,06-90-230-352. Töre­kedjen arra, hogy legyen mindig fontos elfoglaltsága, mert Önt ez és a szabadságvágy élteti. Akiket fontosnak tart életében, azok szeretetét ne veszítse el, ápolja a kapcsolatokat! IKREK (V. 21—VI. 21.1,06-90-230-353. Ra­gadja meg a kínálkozó lehetősé­geket, és nyerje el azok együtt­működését, akikre számíthat. Elég nagy káosz uralkodik érzel­mi életében, amit rövidesen rendbe kell hoznia. RÁK (VI. 22—VII. 22.1,06-90-230-354. Ren­det rak maga körül. Most végre megszabadul néhány felesleges kacattól. Amitől ma sem válik meg, valószínűleg pár évig elkí­sérik még. Később viszont nem biztos, hogy mindennek örül, amit kerülgetni, rakosgatni kell... OROSZLÁN (VII. 23-V1II. 23.1,0690-230-355. Nehéz választás előtt áll. A dön­téskényszer nyomasztó súllyal nehezedik Önre. Hagyatkozzon most bátran ösztöneire. Máskor is bevált már e módszer. www.astronet.hu szűz (Vili. 24—IX. 23.1,0690-236356. Ér­zéki kalandra nyílik lehetősége. A csábítás nagy. Gondolkozzék: nem minden az újdonság, vagy mégis? Fontolja meg jól a dön­tést. MÉRLEG (IX. 24—X. 23.1, 06-96236357. Nem lesz túlságosan jóban ma a környezetével a Mérleg. A konf­liktus forrása anyagi okokban keresendő, de az is elképzelhe­tő, hogy fokozott érzékenysége okozza a problémákat. SKORPIÓ (X. 24—XI. 22.1, 0696236358. Lemaradt valamiről,'amit pedig tavaly — decemberben is — fon­tosnak tartott volna. Feltétlen próbáljon segíteni a mulasztá­son, talán még nem késő. Bátran keresse meg azt, aki az ügyben a legilletékesebb. NYILAS (XI. 23—XII. 21.1, 06-96230-359. Szellemi és fizikai állapota irigy­lésre méltó. Lendületével kollé­gái alig tudnak lépést tartani. Hirtelen közbeeső váratlan ese­mények hatására mégis könnyen leléphet a kitaposott útról. Miben más? A két rajz között hat eltérés van. Keressétek meg! (A megfejtéseket nem kell beküldeni) 2004. január 6., kedd - Televízió-műsor www.tvrhet.hu Helyi rádió- és TELEVÍZIÓ-MŰSOROK Szekszárp 1. TV 19.00 Híradó. 19.25 Bemutatkozik a Bezerédj István Középiskola. 20.00 Híradó. 20.25 Kerekasztal. 21.00 Híradó. 21.25 Elát­kozott arany. 23.00 Híradó. Pécsi Rádió A Magyar Rádió Pécsi Stúdiója az FM 107,1 és 71,03 MHz-en és az ÁM 873 kHz-en. 5.55 Hajnaltól reggelig a Dél-Dunántúlon. 12,00 Kossuth Rádió déli krónika. 13.00 Rádiód. 14.00 Dél-után... Szerkesztő: Kovács Miklós. Benne: A jövő útjai! A Pécsi Rádió térségfej­lesztési magazinja. 18.00 Kossuth Rádió esti krónika. 19.00 Új Estidőben! Háromórás ze­nés szórakoztató műsor telefonos játékokkal. 22.00 Kossuth Rádió késő esti krónika. Alisca Rádió 91,1 MHz nonstop. Hírszolgálat. 6.00, 7.00, 8.00, 10.00 12.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00. 6.00-13.00 Lapszemle, útinform, születésnaptár, évforduló naptár, bűnügyi krónika, helyi hírek, állásajánlatok, programajánló. 10.30 Élő kívánságműsor. 13.00-21.00 Zenei műsorok, információk, érdekességek. 15.00 A nap híre. Kamara per­cek: információk vállalkozóknak és szolgálta­tóknak. 19.00 Élő kívánságműsor. 21.00- 06.00 Nonstop zenerulett. Rádió Antritt FM 105,1 MHz. 6.00-9.00 Reggeli informáci­ós magazin. 9.00-12.00 Napközben: zenés magazin. 12.00-18.00 Délutáni Turmix. 18.00-24.00 Esti szórakoztató műsor. 0.00- 6.00 Könnyűzenei összeállítások. Fortuna Rádió, Paks 00.0006.00 Csak zene. 6.009.00 Élesztő. 6.30.7.30.8.30 Fortuna hírek. 10.20 Tőzsde. 10.30 Fortuna hírek. 11.20 Pletykóra. 12.30, 14.20.16.30 Fortuna hírek. 15.25 Pletykóra plusz. 17.00-19.00 Kívánságműsor. 19.00 Rajtszám. 20.00 Gazdasági magazin. 20.35 Sportmagazin. 21.00 Lemezpárbaj. 22.00- 00.00 Csak zene. , TV2 6.00 Segíts magadon! 6.30 Jó reggelt, Ma­gyarország! 7.00 Laza© 9.00 Tripla vagy semmi Telefonos játék 9.25 María Del Carmen (80-81.) 11.05 Teleshop 11.55 2gether - Dögös ötös (amerikai vígjáték­sor. - 2.) 12.20 Kastély- szálló (49.) 13.15 Robin Hood, a tüzes íjász (olasz-spanyol-francia kalandfilm) 14.55 Kap­csoltam Telefonos vetél­kedő 15.30 Egyről a kettőre (113.) 15.55 A betolakodó (15.) 16.45 Jakupcsek Közéleti talk-show 17.40 Katalin bírónő Jogi-show 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.45 A Twister vissza­vág (amerikai ka- tasztrófafllm) 21.30 Lost In Space (amerikai-angol scrfl) 23.45 Szeret, nem sze­ret 0.05 Jó estét, Ma­gyarország! 0.25 Propa- ganda0.55 Magyar film Valaki kopog RTL klub 6.00 Disney-rajzfilm: 101 kiskutya 6.30 Reg­geli Benne: 8.38 Találko­zások - reggel 9.00 Já­tékzóna 9.05 Recept­klub (ism.) 9.15 Játékzó­na 9.25 María (75.) 10.10 Játékzóna 10.20 Top Shop 11.20 Játékzó­na 11.30 Delelő 12.00 Híradó Déli kiadás 13.10 Fókusz portré 13.35 Já­tékzóna 14.25 Recept­klub 14.35 Játékzóna 14.45 Mr. Bean 14.50 Disney-rajzfilm: 101 kis­kutya 15.20 Mr. Bean 15.40 Csak egy szavad­ba kerül 15.50 Miami Vi­ce 16.45 Balázs 17.35 Mónika 18.30 Híradó Esti kiadás 19.00 Fókusz 19.40 ValóVilág 20.30 Barátok közt 21.10 Kórház a város szélén 20 év múlva (cseh sorozat -1.) 22.05 Törvényre törve (am. akciófilm, 1991) 23.35 BeleValóVilág 23.55 Párizs-Dakar 2004 0.20 Találkozások mtv 5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 NAP-KELTE 9.05 Kachor- ra (61.) 9.55 Szórakozta­tó percek Két Kellér- jelenet 10.05 „Nemcsak a 20 éveseké a világ” (6/5.) 11.05 Az Angyal 12.00 Híradó délben 13.05 Borostyán (2.) 14.00 Srpski Ekran 14.25 Unser Bildschirm 14.55 Szórakoztató per­cek A próbaper 15.10 Hajlék 15.40 Élesben 16.30 Molnár Kati akva- relljei 16.50 Maradj ve­lünk I Találkozás Jézussal 17.00 Katolikus krónika 17.30 Jelentés 18.00 Híradó 18.20 Közeli kalauz 18.35 Mézga család 19.00 Kérem a kővet­kezőt! 19.15 Főm Maxi kalandjai 19.30 Híradó este 20.05 Önök kérték! 21.05 Jutalomjáték 22.00 Kedd este 22.35 Globális, lokál is 23.05 Pa­noráma 23.40 Az ünnep­ségről és a vendégekről m2 12.00 Fekete gyöngy (103.) 12.45 Dűlők szolgái - Árvay János borász 13.00 Malajziai mozaik 13.30 Vizet a városnak 14.00 Család­ban marad (32.) 14.45 Kárpáti krónika 14.55 Beethoven: F-dúr vo­nósnégyes Op. 135. 15.25 NAP-NYUGTA 17.55 Telesport - Trier-Dunaferr SE Baj­nokok Ligája női kézi­labda-mérkőzés 19.40 Esti mese 20.05 Híradó este 20.40 ABLAK - Praktikus 21.05 Határ­átkelő 42.05 Nő fehér­ben (1)22.55 Záróra HBO 6.30 Én, te, ők 8.15 Ki­hevered, haver! 9.40 Billy Elliot 11.30 Cher- koncert 12.35 Csúcsfor­mában 2. 14.05 Későn kezdő 16.15 Hóból is megárt a sok 17.45 Én, te, ők 19.30 A televízió aranykora (am. dráma) 21.00 Billy Elliot 22.45 Bakancstánc 0.15 Pénzhajhászok 2.00 Én és én meg a tehén Magyar ATV 15.20 World Net 15.45 Stúdió Moderna 16.05 Interaktív játék 17.05 Kisfilm 17.30 Interaktív játék 18.05 Interaktív já­ték 18.35 Hírvilág - vi­lághír 18,50 Híradó-elő­zetes 19.00 ATV-híradó 20.00 Egyenes beszéd 21.05 Köz-gazdaság DUNA TV 14.30 „A magok oltal­mára..." - Erdélyi erőd­templomok 14.40 Elve­szett világok (26/1.) 15.35 Észak világa (4/1.) 16.25 Mi dolgunk a világon? 16.30 Régi­ók - Pozsony 16.55 Öt perc zene 17.00 Kalen­dárium 17.50 Helyesen! 18.00 Híradó. Sport 18.30 Kilátó - Magazin 18.45 Bűvölet (olasz sorozat - 88.) 19.40 Mese 20.00 Cha-cha- cha (magyar film) 21.20 Vízkereszt 21.35 Be­kezdések 21.45 Híradó 22.10 Gong 22.50 Esti kérdés SPEKTRUM 16.45 A Nokia-saga 17.50 A spanyol-ameri­kai háború (1.) 18.50 Mississippi, a Dalok fo­lyója (1.) 19.50 Ezredvé­gi építmények (9.) 20.45 Legény - Lakás (30.) 21.15 Kézműve­sek Franciaországban (12.) 21.50 Európai Par­lament 22.10 Európa Tanács (8.) 22.30 Kaló­zok (1.) N. GEOGRAPHIC 17.00 Ragadozónak született (1.) 18.00 Élet a barlangok mélyén 19.00 Génvadászok (5.) 19.30 Állati operatőrök (2.) 20.00 Ragadozó­nak született (2.) 21.00 Természetes halálokok (1)22.00 Vadászösztön A sötétség ragadozói Viasat3 14.30 Mentőhelikopter (27) 15.25 Charlie angyalai (62) 16.25 A látha­tatlan ember (3.) 1720 Z-akták (33) 17.50 Star Trek: Deep Space 9 (ame­rikai sci-fi sor. - 135.) 18.45 Szere­tünk, Raymond! (54) 19.15 Férjek gyöngye (69) 19.45 Egy rém rendes család (amerikai vígjátéksor. - 180.) 20.15 A komédia királya (am. vígjáték) 22.15 X-akták (am. fant. sor., ism.) Filmmúzeum 14.30 Repülő ördögök (am. film) 15.45 Kövek üzenete (2) 16.45 Pri- vátfilm-múzeum 17.00 Hollywoodi arcképcsarnok 17.30 Egy kis hely a nap alatt (magyar film, 1973) 19.15 A buszon (22.) 19.45 Karácsonyi rajzfil­mek 19.58 Lumicre-egypercesek 20.00 Halálos rémület (amerikai film) 21.15 Autómúzeum (3). 21.30 Ördö­gi denevér 22.45 Hagyaték 18.25 Uniós pályázati _________EUROSPORT 13.4 5 Tenisztörténetek 14.00 Tenisz, ATP-torna, Katar Élő közvetítés 15.30 Síugrás, négysáncverseny, Bischofshofen 17.00 Tenisz, ATP- torna Élő közvetítés 18.30 Síugrás: négysáncverseny, Bischofshofen 19.00 Szumo basho 20.00 Ökölvívás 22.30 Dakar-rali ___________SPORT1___________ 14.45 Labdarúgás, olasz bajnokság, Juventus-Perugia (élő) 17.15 Labdarúgás, spanyol bajnoki öf. (ism) 18.15 Labdarúgás, FA-kupa, öf. 19,15 Mai helyzet 19.30 Westel sportmagazin 19.45 Szuperbike (ism.) 20.15 Labdarúgás, olasz bajnokság, Roma-Milan (élő) A iflősűf és fi Kezdést időpont vätoztatäsäiak jogát tánden tévéadó fenntartja, sezáit lapunk felelősséget nem vállal. Ajánló: könyv Váncsa István szakácskönyve harminc évig készült, erinyi ideje gyűjtögeti a szer­ző az ízlése szerinti recepteket, s végül ezek közül választotta ki ezeregy különle­gesen finom étel leírását. A könyv emellett a konyhaművészetre vonatkozó ismeretek gazdag tárháza, s ráadásul nemcsak ta­nulságos, hanem rendkívül mulattató is. Olvashatunk benne például arról, mi köze van a magyar lakodalmas birkának Belső- Ázsiához, a töltött káposztának Perzsiá­hoz; hogyan kapcsolódik össze a levesfőzés a hadművészettel. Szó esik a könyvben a világegyetem létezését megha­tározó fizikai állandók és a marhafarok különös, misztikus kapcsolatáról, a rákok víz alatti hetvenkedésének matematikai vonatkozásait leíró egyenletekről, a nor­vég kormány halfőzési szokásairól, a polip hátborzongatóan fejlett intelligenciájáról, de mindenekelőtt a konyhaművészet filozófiai, iro­dalmi, képzőművészeti és vallástörténeti hátteréről. Komoly, elmé­lyült gondolkodású ínyencekhez szól ez a különleges munka. Sza­kácskönyvnek nélkülözhetetlen, olvasmánynak pedig szórakoztató. Váncsa István szakácskönyve - ezeregy recept. Vince Ki­adó, 2003. 555 o. Programok ma Mozi Szekszárd Panoráma nagyterem: Kapitány és katona (sz„ szinkr., amerikai kalandfilm, fsz: Russel Crowe, Paul Beltany, Billy Boyd) 15.30,17.30,20. Kisterem: Gyönyörű mocsokságok (sz„ feliratos, an­gol thriller, fsz: Chiwetel Ejiofor, Audrey Tautou, Sergi López) 17,19. Kiállítás Bonyhád Solymár Imre Városi Könyvtár: Tóth Judit keramikus kiál­lítása, megnyitó 18. Látható január 30-ig a könyvtár nyitvatartási ide­jében. Völgységi Múzeum: „110 évesek a bonyhádi menedékházak” - óvodatörténeti kiállítás 10-16. Szekszárd Művészetek Háza: Kapfinger András fotóművész kiállítása 9-17. Balassa János Megyei Kórház folyosógaléria: Minker Tibor amatőr festő kiállítása. Vállalko­zók Háza R-Galéria: Török Levente marosvásárhelyi képzőművész grafika- és festménykiállítása. Illyés Gyula Megyei Könyvtár: Varázs­latos Ibéria - kiállítás Portugáliáról és Spanyolországról. A kiállítás nem mondható monumentálisnak, de néhány fontos és érdekes dol­got megtudhatunk Magyarország Portugáliával és Spanyolországgal való kapcsolatáról: a portugálok egyik eredetmondája erősen kötődik hozzánk, ugyanis Luis de Camoes Luziadák című eposzában Portu­gália első uralkodóját a magyar királyi háztól származtatja. KOSZI: Bárka Művészeti Szalon csoportos kiállítás. Irodalom Bonyhád Városi Könyvtár: Szonett-koszorú - előadja a szerző: Videcz Ferenc. Ünnepi olvasmányaink... - év végi olvasmányélmé­nyeit megosztja: dr. Hegedűs Éva, dr. Kolta Lászlóné, Steib György, 18. Múzeum Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum időszaki kiállítás: Garay János emlékezete, hétfő kivételével naponta 10-16. Petrits Mézeska­lács Múzeum (Munkácsy u. 9.) 12-19. Az 1808-ban született Petrits József alapozta meg a családi mézeskalács-készítés hagyományát. Fia, Gottfried folytatta édesapja szakmáját, a következő generáció már minden fortélyát igyekezett megtanulni a mesterségnek, így Petrits Károly például a nagy hírű Hauer cukrásznál is dolgozott. Je­lenleg Petrits József és két fia, Szilveszter és Péter folytatják őseik ha­gyományait. A szekszárdi Mézeskalács múzeum egyedülálló az or­szágban. Bonyhád Völgységi Múzeum: néprajzi és várostörténeti kiállítás 10-16. Tűzoltó Múzeum 9-13. Simontornya: Nemesi galéri­ák, kőtár, történeti kiállítás a Vármúzeumban hétfő és kedd kivételé­vel 10-16. Ozora: Illyés Gyula életmű-kiállítása és Bazsonyi Arany festőművész állandó kiállítása a várban hétfő kivételével naponta 10- 16. Paksi Városi Múzeum: állandó kiállítások Paks történetének ta­núi, Pákolitz-emlékszoba, a Kőtárban: Kőbe vésett múltunk. Idősza­ki kiállítás: Édes élet - cukrásztörténeti kiállítás - március 30-ig látha- tó hétfő kivételével naponta 10-17.___________________________m Rej tvény BÁBU SPENÓT PLUSZ FARTAT KIKÖTŐ­HÍD ÜNNEPLŐ SZABAD GYULLA­DÁS l T ELTEMET ► ▼ ▼ MILLEI ILONA VERSE RÉSZEG ► ▼ KÍVÁN­SÁG ► KALAP ► CSÖKKEN ISZKOL TYŰHA ► * ? HAJTÁS ► SZER ÜLEP l ▼ KÉSZÜL ► ▼ DŐL MAGAS­UK SZÚRÓ­FEGYVER PENGÉJE ÚTJÁN VÉS ▼ SZÉL l ▼ JÓKEDV ► ▼ FASOR ► RAG: FELŐL ► A héten megjelenő rejtvények megfejtéseit legkésőbb jövő hét kedd­jén adják postára. A megoldásokat külön papíron vagy levelezőlapon - akár egy borítékban kérjük beküldeni a szerkesztőség címére. Min­den helyes megfejtés részt vesz a sorsoláson. A megfejtők között nyereményeket sorsolunk ki. A nyílt levelezőlapra vagy borítékra ír- ják rá jeligeként: „Heti rejtvény”. ____________________________■ k I t

Next

/
Oldalképek
Tartalom