Tolnai Népújság, 2004. január (15. évfolyam, 1-26. szám)

2004-01-08 / 6. szám

(■■■■ 2^4. JANUÁR 8” CSÜTÖRTÖK S Z O L G Á L T A T Á S 11. OLDAL Ma Napkelte 7.31 — Nyugta 16.11 Holdkelte 16.41 — Nyugta 8.32 GYÖNGYVÉR napja Gyöngyvér. Új magyar név (Arany János alkotása), jelenté­se: gyöngytestvér. Védőszentje: Szent Genovéva. Virága: a gyöngyvirág, illetve apró levelű virágok. Anasztáz. Görög ere­detű név, jelentése: a feltáma­dott. Szörény. Török eredetű ómagyar név, jelentése: kis mor- mota. Hangzása alapján a latin Severinusszal szokás azonosíta­ni. Egyéb névnapok: Anasztáz, Apollinár, Apollinária, Erhard, Ince, Jukundusz, Jutás, Szevér, Szeverin, Szörény, Tas, Virág. Egyházi ünnepek A katolikus naptárban Szent Szeverinusz szerzetes emléke­zete, Szörény napja. A refor­mátus és az evangélikus nap­tárban Gyöngyvér napja. A zsi­dó naptárban Tévét hónap 14. napja. Napi igék. Katolikus: ÍJn 4,19- 5,4; Lk 4,14-22a. Református: Lukács 5:17-26; 210. dicséret. Evangélikus: ÍJn 2,12-17; Mk 1,40-45. Évfordulók E napon hunyt el: 1324-ben Marco Polo (szül.: 1254) olasz utazó, felfedező, 1642-ben Galileo Galilei (szül.: 1564) olasz természettudós, ^^4 1896-ban Paul I asztrolap BAK (XII. 22-1.20.1,06-90-230-360. Be nem tartott ígéretekkel találja szembe magát, ami idegességet okoz.‘Ne hagyja, hogy lesújtsák ezek a kellemetlenségek, mert mások segítőkészek egy új pro­jekt beindításához. VÍZÖNTŐ (1.21-11. 20.), 06-90-230-361. A tegnapi telihold-hatás idegessé tette és meggondolatlan lépések­re ösztönözte. Hibáit igyekezzen kijavítani. Este izgalmas társaság várja köreibe. HALAK (II. 21-111.20.1,06-90-230-362. Le­gyen nagylelkű, ha barátai segít­ségére lehet. Sokkal jobban érzi magát, ha másokon segít, mint­ha szórakozásra vagy több ruhá­ra költ. Romantikus ügyek tekin­tetében legyen gyakorlatias. KOS Ilii. 21-IV. 20.1, 06-90-230-351. Ha kínálkozó alkalmakat lát a pénz­ügyek tekintetében, ne legyen kicsinyes. Törekedjen a maga­sabb életszínvonal eléréséhez, vásároljon egy-két luxuscikket, amitől boldogabbnak érzi ma­gát. Horoszkóp bika (IV. 21—V. 20.1, 06-90-230-352. Több tervét valóra válthatja. Vá­sárolhat nagy dolgot, amire rég­óta vágyakozik. A minőséget vá­lassza a tetszetős külső helyett, legyen az ruha vagy valami tar­tós darab. IKREK IV. 21—VI. 21.), 06-90-230-353. A Nap-Jupiter trigon hatására a szerencse Ön mellé szegődik. Most kidolgozhatja elképzeléseit. Legyen körültekintő minden cse­lekedetében, nehogy baleset érje. RÁK (VL 22-VII. 22.1,06-90-230-354. A szokásosnál is több telefonhívást kap, a posta is több levelet hoz. Lehetőség ismerkedésre! Szom­szédaival, rokonaival is jó a kap­csolata, közös programokat, ter­veket is készítenek. oroszlán IVII. 23—Vili. 23.). 06-90-230- 355. Büszke lehet gyermekeire! Csaknem bizonyos, hogy a szü­lői öröm hátterében az rejlik, hogy sikerült felszínre hozni gyermeke eddig rejtett tehetsé­gét, tanulási kedvét, igyekeze­tét. www.astronet.hu szűz (VIII. 24—IX. 23.1,06-90-230-356. Ön alkatánál fogva hajlamos arra, hogy hosszú távú terveket dol­gozzon ki önmaga számára. E ter­vek között szerepel egy rövid téli kirándulás, a nyári vakáció, uta­zások, izgalmas szórakozások. MÉRLEG IIX. 24—X. 23.1.06-90-230-357. A mai nap alkalmas arra, hogy am­bícióit a nyilvánosság elé tárja. A Vízöntő beköszöntéig viszont bölcsen teszi, ha kissé visszahú­zódik, s nem hirdeti fennhan­gon, mit akar elérni. SKORPIÓ (X. 24—XI. 22.1, 06-90-230-358. Korábbi erőfeszítéseinek most érik be a gyümölcse. Anyagi fel­lendülés varázsolhatja még kel­lemesebbé az amúgy is jónak ígérkező évet. Kissé merészeb­ben tervezgesse programját. NYILAS (XI. 23—XII. 21.1,0600-230-359. Jó nap a mai. Ha még nem kötelezte el magát senkinek, azaz ha még nem házas, ma megtalálhatja éle­te nagy szerelmét, ön nagyon vá­gyik egy komoly kapcsolatra, ezért mindent megtesz. Miben más? A két rajz között hat eltérés van. Keressétek meg! (A megfejtéseket nem kell beküldeni) 2004. JANUÁR 8., CSÜTÖRTÖK - TELEVÍZIÓ-MŰSOR www.tvrhet.hu Helyi rádió- és TELEVÍZIÓ-MŰSOROK SZEKSZÁRD 1. TV 19.00 Híradó. 19.25 Bemutatkozik a Hunyadi Mátyás Középiskola. 20.00 Híradó. 20.25 Kerekasztal. 21.00 Híradó. 21.25 Ellopott ele­fánt. 23.00 Híradó. Pécsi Rádió 5.55-9.00 Hajnaltól reggelig a Dél-Dunántú- lon. Szerk: Kovács Miklós. FM 107,1 MHz és az AM 873 KHz. Benne: Az évszak: hogyan segítenek a fázós őzeknek a tolnai erdőkben? Az év filmje: A király visszatér... a filmszínhá­zakba! Létezik-e még moziláz, „verekednek-e” még a jegyekért, mint régen? A dél-dunántúli vetítőtermekbe is megérkezett a Gyűrűk ura c. filmtrilógia befejező része. 9.00-12.00 Pécs­ről szól a Kossuth Rádió Napközben című mű­sora. 14.00-18.00 Dél-után... 18.00-19.00 Es­ti Krónika, Háttér. 19.00-22.00 Új Estidőben! 22.30-tól Kossuth Rádió - Éjjel. Alisca Rádió 91,1 MHz nonstop. Hírszolgálat: 6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00. 6.00-13.00 Lapszemle, útinform. 9.00 A nap híre, a nap vendége. 10.30 Élő kívánságműsor. 13.00-21.00 Zenei műsorok. 15.00 Nap híre. Kamarai percek. 19.00 Élő kívánságműsor. 21.00-06.00 Nonstop zenerulett. Rádió Antritt TV2 6.00 Ginematrix (ismét­lés) 6.30 Jó reggelt, Magyarország! 7.00 Laza© 9.00 Tripla vagy semmi 9.25 Maria Del Carmen (84-85)11.05 Teleshop 11.55 2gether - Dögös ötös (amerikai vígjátéksor. - 4.) 11.45 Kastélyszálló (51.) 13.15 Rita, a vadnyugat réme (olasz western- paródia, 1967) 14.55 Kapcsoltam Telefonos vetélkedő 15.30 Egyről a kettőre (am. vígjáték­sor. - 115.) 15.55 A be­tolakodó (17.) 16.45 Jakupcsek Közéleti talk-show 17.40 Katalin bírónő Jogi show 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.45 Mr. Bean 20.15 Katicák, avagy hajrá, csajok! (ame­rikai vígjáték) 22.00 Kedvencek te­metője 23.50 Jó estét, Magyar- ország! 0.10 Különleges kommandó (amerikai akciófilm-sorozat) Fsz.: Brad Johnson, Tim Abell RTL KLUB 18.30 Híradó Esti kiadás 19.00 Fókusz 19.40 ValóVilág 20.30 Barátok közt 21.10 Kitúrjak (amerikai vígjáték, 1990) 82' 22.35 Az utca törvénye (amerikai akciófilm-so­rozat) 23.25 BeleValó- Világ 23.50 Párizs-Da- kar 2004 Összefoglaló mtv 18,25 Uniós pályázat! kalauz 18.35 Mézga család 19.00 Kérem a követ­kezőt! 19.15 Foxi Maxi kalandjai 19.30 Híradó este 20.05 A tévé ügyvédje 21.05 Nő fehérben (12.) 21.45 Szórakoztató per­cek 22.00 Csütörtök es­te 22.35 Heti menü - terítéken a kultúra 6.00 Disney-rajzfilm: 101 kiskutya 6.30 Reg­geli Benne: 8.38 Talál­kozások - reggel 9.00 Játékzóna 9.05 Recept­klub (ism.) 9.15 Játékzó­na 9.25 Maria (77.) 10.10 Játékzóna 10.20 Top Shop 11.20 Játék­zóna 11.30 Delelő 12.00 Híradó Déli ki­adás 13.10 Antenna (ism.) 13.35 Játékzóna 14.25 Receptklub 14.35 Játékzóna 14.50 Disney-rajzfilm: 101 kis­kutya 15.20 Mr. Bean 15.40 Csak egy szavad­ba kerül 15.50 Miami Vice 16.45 Balázs 17.35 Mónika 5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 NAP-KELTE 9.05 Kachorra (63.) 9.55 Szó­rakoztató percek A hi­székeny Ficzek 10.05 Szívünkből muzsikálnak Sas József nótázik (1-2.) 11.05 Az Angyal 12.00 Híradó délben 13.05 Borostyán (4.) 14.00 Rondó 14.25 Együtt Velünk élő ki­sebbségek 14.55 Szóra­koztató percek Les-állás 15.10 Anyanyelvi szószó­ló 15.40 Élesben 16.30 Labirintus 17.00 Álom­suli (12.) 17.30 Jelentés 18.00 Híradó 18,20 Kö­zeli Kulturális híradó m2 12.00 Fekete gyöngy 12.50 Dűlők szolgái „Kós­tolni, kóstolni kell” - Ba­csó András borász 13.05 Erkel: Hunyadi László - nyitány 13.20 Futóhomo­ki látomások 14.00 Csa­ládban marad (34.) 14.45 Kárpáti krónika 14.55 Esély Segítőtárs 15.25 NAP-NYUGTA 17.55 Telesport Marc Körmend-Kaposvár Férfi kosárlabda-mérkőzés 19.40 Esti mese 20.05 Híradó este 20.40 AB­LAK 21.05 Az erdélyi színház kimagasló egyé niségei i-erenczy István 21.35 Szamizdatos évek HBO 6.30 Jó barátok 7.00 Hul­lámlovagok 8.45 Szere­lem a végzeten 10.20 Metropolis 12.10 Pókem­ber 14.15 Asszonysorsok 15.45 Showtime - Végte­len és képtelen 17.20 Dalban szőtt szerelem 19.15 Hullámlovagok 21.00 Kastélyrock 22.45 Szex és New York (am. sorozat - 33.) 23.15 Gyil­kos bolygó (angol sci-fi) DUNA TV 14.35 Hallo aus Berlin Német nyelvlecke - 10/9. 14.50 Mányoki Ádám 15.05 Fejezetek a magyar film történeté bői Megáll az idő - utol­jára 16.05 A révész 16,30 Régiók - Szabad- ka/Ungvár 16.55 Öt perc zene 17.00 Kalen­dárium 17.50 Helyesen! 18.00 Híradó 18.30 Ki­látó 18.45 Bűvölet (90.) 19.40 Mese 19.5.5 Kö­szönöm, megvagyunk 21.35 Bekezdések Morell Mihály filmvágó 21.45 Híradó. Sport 22.10 Közép-európai magazin 22.35 Váltó SPEKTRUM 17.35 Európai nemzeti parkok (5.) 18.40 Főz­zünk megint egyszerű­en! (1.) 19.10 Lélekfrissí­tő (1.) 19.45 A spa­nyol-amerikai háború (2.) 20.45 Tükröm, tükröm... 21.15 Viselked­jünk! (15.) 21.45 Titkos találka földönkívüliekkel 22.45 A nagy háború emlékei (6.) 23,20 A Meglepetések Tengere FM 105,1 MHz. 6.00-9.00 Reggeli informáci­ós magazin. 9.00-12.00 Napközben: zenés magazin. 12.00-18.00 Délutáni Turmix. 18.00- 24.00 Esti szórakoztató műsor. 0.00- 06.00 Könnyűzenei összeállítások. Fortuna Rádió, Paks 6.00- 9.00 Élesztő. 6.30, 7.30, 8.30, 10.30, 13.30,16.30 Fortuna hírek 9.00-17.00 Zene programajánlók. 17.00-19.00 Kívánságmű­sor. 1.9.00-20.30 Szomszédoló. 20.30-06.00 Non stop zene. Joker Rádió, Dombóvár 6.00- 10.00 Ébredjen velünk! - aktuális hírek, időjárás-jelentés, és sport egy adag mókával. 10.00- 15.00 Napközben - közérdekű infor­mációk és játékok sok zenével. 15.00-20.00 Délutáni koktél. Viasat3 Filmmúzeum Magyar ATV N. GEOGRAPHIC 14,30 Mentőhelikopter (29.) 15.25 Charlie angyalai (64.) 16.25 Star Trek: Voyager (115.) 17.20 Z-akták (35.) 17.50 Star Trek: Deep Space 9 (amerikai sci-fi sor. - 137.) 18.45 Sze­retünk, Raymond! (56.) 19.15 Férjek gyöngye (71.) 19.45 Egy rém rendes család (182.) 20.15 A harc törvénye (15.) 21.10 A helyszínelők (64.) 22.00 Michael Jackson arca 14.00 Európa pályaudvarai 14.30 Zsarolás (angol film, 1929) 16.00 Diafilmmúzeum 16.45 Privátfilm-mú- zeum 17.00 Hollywoodi arcképcsar­nok (52.) - Natalie Wood 17.30 Ide­gen arcok (magyar film) 19.00 Autó­múzeum (3.) 19.15 A buszon-(24.) 19,45 Karácsonyi rajzfilmek 19.58 Lumicre-egypercesek 20.00 EU- kalauz 20.30 Hamvadó cigarettavég 15.20 Sport 16.05 Inte­raktív játék 17.05 Ke­rékasztal 17.35 Interak­tív játék 18.05 Interak­tív játék 18.35 Européer 18.50 Híradó-előzetes 19.00 ATV-híradó 20.00 Egyenes beszéd k 21.05 Egymás között 22.00 ATV-híradó 17.00 Eltűnt világok nyomában 18.00 Hackerek 19.00 Génva­dászok (4.) A Bounty és a genetika 19.30 Állati operatőrök Császár­pingvinek 20.00 Raga­dozónak született (2.) A zátony 21.00 Gyönyörű ' test Kína: a szépség ára EUROSPORT 13.00 Silövő Világkupa 15.45 Tenisztörténetek 16.00 Tenisz, ATP-torna Élő közvetítés Negyeddöntő 17.30 Sílövő Világkupa 19.00 Szumo basho 20.00 Ökölvívás 22.30 Dakar-rali, 2004 Atar-Tidjikja Közvetítés felvételről 23.15 Ralikaland-sorozat SPORT1 13.30 Labdarúgás, angol bajnokság, Chelsea-Liverpool (ism.) 16.00 NHL jégkorong-mérkőzés 18.00 Grand Prix (ism.) 18.45 Ász tenisz­magazin 19.15 Mai helyzet 19.30 NHL Power Week 20.00 Zuhany- híradó-labdarúgó magazin 21.00 Labdarúgás, Spanyol Kupa (élő) Ajánló: film A történet az 50-es évek Amerikájába visz minket: főhőse, Cathy maga az amerikai álom. Nagy ház, szép gyerekek, jó előmene­tellel bíró férj, barátnők, népszerűség. Ez persze kevés egy ehető ßmhez, így a tökély hamarosan furcsa fordulatot vesz. A prob­lémák lassan szivárognak be a nő életébe: férjéről kiderül, hogy egy másik férfival ke­rül gyengéd viszonyba, ő maga pedig a kér- TaY°! a mennyországtól, Szek- tésszel ápol bizalmas kapcsolatot, aki rá- szard’ Panorama'19- adásul fekete. A film kilenc Oscar-jelölést kapott, többek közt Julianne Moore a legjobb női főszerepért járó szobrocskára pályázik. ______________Pr< iramok ma____________________ Mo zi Szekszárd Panoráma nagyterem: Apósok akcióban (sz„ amerikai-né­met film, fsz: Albert Brooks, Michael Douglas, Candice Bergen) 15.30, 17.30, 20. Kisterem: Távol a mennyországtól (sz., feliratos, amerikai film, fsz: Dennis Quaid, Julianne Moore, Dennis Haysbert) 17, 19. Bonyhád: Gyönyörű mocsokságok (feliratos, angol fűm, fsz.: Audrey Tautou, Chiwetel Ejiofor) 19. ____ Kiállítás Tamási M űvelődési Ház: Háztartási eszközök a XX. század első feléből - Koczor József gyűjteményének kiállítása, látható február 1-ig a ház nyitvatartási idejében. Bonyhád Solymár Imre Városi Könyvtár: Tóth Judit keramikus kiállítása, látható január 30-ig 10-18. Völgységi Múze­um: „110 évesek a bonyhádi menedékházak” - óvodatörténeti kiállítás 10-16. Dombóvár Művelődési Ház: Ólomkatona-kiállítás 9-18. Szek­szárd Művészetek Háza: Kapfinger András fotóművész kiállítása 9-17. Balassa János Megyei Kórház folyosógaléria: Minker Tibor amatőr fes­tő kiállítása. Vállalkozók Háza R-Galéria: Török Levente marosvásárhe­lyi képzőművész grafika- és festménykiállítása. Illyés Gyula Megyei Könyvtár: Varázslatos Ibéria - kiállítás Portugáliáról és Spanyolország­ról. A kiállítás nem mondható monumentálisnak, de néhány fontos és érdekes dolgot megtudhatunk Magyarország Portugáliával és Spanyol- országgal való kapcsolatáról: a portugálok egyik eredetmondája erősen kötődik hozzánk, ugyanis Luis de Camoes Luziadák című eposzában Portugália első uralkodóját a magyar királyi háztól származtatja. KOSZI: Bárka Művészeti Szalon csoportos kiállítás. Tolna, Várostörté­neti Múzeum: Mözsi Szabó István festőművész áüandó kiállítása; Tomecskó Frigyes fényképészmester hagyatéka; Tolnai amatőr festők kiállítása 14-18. Ismeretterjesztés Bonyhád Művelődési központ: Honismereti kör - Neves bonyhádiak­hoz kötődő évfordulók 2004-ben. Előadó: dr. Kolta László 17. Díszga­lamb- és kisállattenyésztők klubja 17. Dombóvár Művelődési Ház: dr. Reisinger János irodalomtörténész előadása a Jelenések Könyvéről 18. Múzeum Szekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum időszaki kiállítás: Garay Já­nos emlékezete, hétfő kivételével naponta 10-16. Petrits Mézeskalács Múzeum (Munkácsy u. 9.) 12-19. Az 1808-ban született Petrits József alapozta meg a családi mézeskalács-készítés hagyományát. Fia, Gottfried folytatta édesapja szakmáját, a következő generáció már min­den fortélyát igyekezett megtanulni a mesterségnek, így Petrits Károly például a nagy hírű Hauer cukrásznál is dolgozott. Jelenleg Petrits József és két fia, Szilveszter és Péter folytatják őseik hagyományait. A szekszár­di Mézeskalács múzeum egyedülálló az országban. Tolna Martinek-em- lékház 9-16. (Kulcs a művelődési házban.) Ozora: Illyés Gyula életmű­kiállítása és Bazsonyi Arany festőművész állandó kiállítása a várban, hétfő kivételével naponta 10-16. Paksi Városi Múzeum: állandó kiállítá­sok Paks történetének tanúi, Pákolitz-emlékszoba, a Kőtárban: Kőbe vésett múltunk. Időszaki kiállítás: Édes élet - cukrásztörténeti kiállítás - március 30-ig látható hétfő kivételével naponta 10-17. m Gratulálunk a nyerteseknek! A múlt heti számunkban megje- zsanna Bonyhád, Május 1. u. 24., lent, gyermekeknek szóló rejtvé- Pappert Zoltán Kurd, Hunyadi u. nyék helyes megfejtését bekül- 78., Illés Eszter Tamási, Hársfa u. dők közül könyvet nyert: Fábián 66., Gyurcsik Mária Bátaszék, Bence Kocsola, Kossuth u. 7. A fel- Lajvér u. 50. A héten megjelenő nőiteknek szóló rejtvények meg- rejtvények megfejtéseit legkésőbb fejtéseinek beküldői közül köny- jövő hét keddig adják postára! A vet nyertek: Csató Katinka könyveket postán küldjük el. Zomba, József A. u. 71., Bozó Zsu- _______.___________________! Rej tvény GÉGE AHOGY NINCS BEZÁRVA A SIVA­TAG HA­JÓJA MESTER POLOSKA MÉZGYÜJ- TŐ HELY A KAP­TÁRBAN l ▼ ▼ AMERRE ► ▼ ' JÖJJ ► DZSÚSZ ► BALGA ÁRU l ÁLLJ! PENNA ► ▼ DONGÓ ELKÖVE­TŐ IDÉNY ► ▼ FÉLRE­VEZET l V ORMÁNY KACAT ► PORTÉKA ▼ NÁDASS JÓZSEF VERSE ► ▼ ▼ r KORSZAK ► MÉRLE­GEL SZÉKES­EGYHÁZ ► TANUL ► A héten megjelenő rejtvények megfejtéseit legkésőbb jövő hét keddjén adják postára. A megfejtők között nyereményeket sorsolunk ki. A nyílt levelezőlapra vagy borítékra írják rá jeligeként: „Heti rejtvény”. ■ l

Next

/
Oldalképek
Tartalom