Tolnai Népújság, 2004. január (15. évfolyam, 1-26. szám)

2004-01-07 / 5. szám

SZOLGÁLTATÁS 11. OLDAL 2004. JANUÁR 7., SZERDA Horoszkóp www.astronet.hu Ma Napkelte 7.31 — Nyugta 16.11 Holdkelte 10.33 - Nyugta 21.14 ATTILA, RAMÓNA napja Attila. Gót eredetű név, jelenté­se: atyuska. Védőszentje: Szent Attilanus XI. századi püspök. Ramóna. A Ramón férfinév női párja, jelentése okos védelmező. Egyéb névnapok: Artúr, Atilla, Bálint, Ellina, Etele, Lúcián, Me­lánia, Niké, Nikétás, Valentin. Egyházi ünnepek A katolikus naptárban Szent Bá­lint, Szent Rajmund emlékezete, Attila napja. A református nap­tárban Attila napja. Az evangéli­kus naptárban Attila, Ramóna napja. A zsidó naptárban Tévét hónap 13. napja. Napi igék. Katolikus: ÍJn 4,11- 18; Mk 6,45-52. Református: Lukács 5:12-16; 226. dicséret. Evangélikus: ÍJn 3,1-6; Mk 1,29- 39. Évfordulók E napon született: 1879-ben Braun Róbert (1T937) szociológus, lexikográ­fus, 1804-ben Sarkadon Csató Pál (t 1841) író, újságíró, műfor­dító, akadémikus. Ezen a napon történt 1764. január 7. A mádéfalvai felkelés lerohanása. Mintegy 2500 székely gyűlt össze Mádéfalván, hogy tiltakozzon a Mária Terézia rendelet, a határőr-sorozás ellen. Hajnal­ban azonban a felkelőket Siskowich altábornagy vezetésé­vel katonaság rohanja meg, és nagyon sokat megölnek közü­lük. Ezt követően indul meg a székelyek Moldvába való töme­ges kivándorlása. BAK (XII. 22-1. 20.J, 06-90-230-360. Úgy érzi, hogy kihasználják képessé­geit és erejét - ettől rendkívül türelmetlen. Igen sebezhető a Mars és a Szaturnusz káros hatá­sára. Pedig aggodalomra nincs semmi oka. VÍZÖNTŐ II. 21-11.20.1,06-90-230-361. A bolygók egy kis zavart keltenek életében. Ideges és társaival szemben is sok az elvárása. Igen költekezős kedvében van, ezért bolygója, a Szaturnusz óvatos­ságra inti. HALAK III. 21-111.20.1, 06-90-230-362. A Mars óriási energiát ad a pénz­ügyi dolgok előételéhez. Azok­tól a konfliktusoktól tartsa távol magát, amelyek nem érik köz­vetlenül. Feleslegesen ne szerez­zen ellenségeket. kos Ilii. 21—IV. 20.1,06-90-230-351. Haj­lamos az idegeskedésre, pedig igazából nincs rá oka. Családtag­jai mindent megtesznek azért, hogy jó légkört teremtsenek. Ám Önt ma semmivel nem lehet fel­vidítani. bika (IV. 21—V. 20.1,06-90-230-352. Moz­galmas napot teremtenek a boly­gók. Igen érzéki hangulatba ke­rül, amit a Vénusz hatása okoz. Kedvező pénzügyi fordulat vár­ható. IKREK (V. 21—VI. 21J, 06-90-230-353. A bolygók jótékopy hatását élvez­heti. Különösen a Mars és a Vé­nusz okoz kellemes bonyodal­makat szerelmi életében. Az új­szerű körülmények mindenkép­pen boldogságot okoznak. RÁK (VI. 22—VII. 22.), 06-90-230-354. So­kat töpreng most kibontakozó szerelmi kapcsolatáról. Biztos le­het a „győzelmében”, csak az a gond, hogy ez a viszony és ez a partner egyáltalán nem Önnek való. Ha kényeztetésre vágyik, bátran vallja be! OROSZLÁN (VII. 23—Vili. 23.1,06-90-230- 355. Úgy érzi, megtalálta azt az eszmét vagy vallási hitet, amely élete szilárd alapját jelenti. Ren­geteget dolgozott, itt az ideje, hogy besöpörje az elismerést a lelkesen elvégzett munkáért. SZŰZ (Vili. 24—IX. 23.), 06-90-230-356. Energikusnak és életvidámnak kell lennie az új évben. Ne gon­dolkozzon unalmas munkákról. Örüljön, hogy népszerű. Ha kifo­gástalan a modora, akkor még egy nagyon szigorú és kritikus sze­mély rokonszenvét is elnyerheti. MÉRLEG (IX. 24—X. 23.), 06-90-230-357. Az új év rendkívül alkalmas a to­vábbképzésre, általában a tanu­lásra. Használja arra a hosszúra nyúló estéket, hogy pótolja mu­lasztásait a szépirodalomban vagy belekezdjen a nyelvtanulásba. SKORPIÓ (X. 24—XI. 22.), 06-90-230-358. Januárban számítson arra, hogy ellentétek törnek felszínre Ön és egyik hozzátartozója között. A feszültség lakóhelyén vagy an­nak közelében várható. NYILAS (XI. 23—XII. 21.), 06-90-230-359. Ez a hónap a lakást, az ingatlan­ügyeket állítja reflektorfénybe. Természetesen a felvetődő prob­lémák pénzügyi döntést igényel­nek, a kezdeti sikerek arrp biztat­ják, hogy bátran kockáztasson. A két rajz között hat eltérés van. Keressétek meg! (A megfejtéseket nem kell beküldeni) 2004. JANUÁR 7., Helyi rádió- és TELEVÍZIÓ-MŰSOROK SZEKSZÁRD 1. TV 19.00 Híradó. 19.25 Kerekasztal. 20.00 Hír­adó. 20.25 Bemutatkozik az Esély Szolgáltató Szakképző Iskola. 21.00 Híradó. 21.25 Gitt­egylet. 23.00 Híradó. Pécsi Rádió A Magyar Rádió Pécsi Stúdiója az FM 107,1 MHz és az AM 873 kHz-en. 5.55-9.00 Hajnal­tól reggelig a Dél-Dunántúlon. 12.00 Kossuth Rádió déli krónika. 14.00 Dél-után... Szerkesz­tő: Zsoldos László. Mire ügyeljünk a lejtőkön? Robi nézi a rádiót és a tv műsorokról beszél. 18.00 Esti krónika, Háttér. 22.00 Kossuth Rá­dió késő esti krónika. 22.30 Kossuth Rádió - Éjjel. Horvát műsor 873 KHz 9.00-10.30. Né­met műsor 873 KHz 10.30-12.00, 19.30- 20.00. Szerb műsor 873 KHz 13.00-14.00, 20.30-21.30. Alisca Rádió 91,1 MHz nonstop. Hírszolgálat: 6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00. 20.00.6.00-13.00 Lapszemle. 9.00 A nap híre. 10.30 Élő kívánságműsor. 13.00- 21.00 Zenei műsorok. 15.00 A nap híre. Ka­marai percek. 19.00 Élő kívánságműsor. 21.00-06.00 Nonstop zenerulett. Rádió Antritt FM 105,1 MHz. 6.00-9.00 Reggeli informáci­ós magazin. 9.00-12.00 Napközben: zenés magazin. 12.00-18.00 Délutáni Turmix. 18.00- 24.00 Esti szórakoztató műsor. 0.00­06.00 Könnyűzenei összeállítások. Fortuna Rádió, Paks 6.00- 9.00 Élesztő. 6.30, 7.30, 8.30, 10.30, 12.30, 14.30, 16.30 Fortuna hírek. 9.00­17.00 Zene, programajánlók, helyi hírek, infor­mációk, játékok. 17.00-19.00 Kívánságműsor. 19.00- 20.30 Otthon az EU-ban. 20.30-06.00 Nonstop zene. Joker Rádió, Dombóvár 6.00- 10.00 Ébredjen velünk! - aktuális hírek, időjárás-jelentés, és sport egy adag mókával. 10.00- 15.00 Napközben - közérdekű infor­mációk és játékok sok zenével. 15.00-20.00 Délutáni koktél - színes hírek, játékok, kíván­ságműsor, slágerlisták. szerda - Televízió-műsor www.tvrhet.hu TV2 6.00 Propaganda (ism.) 6.30 Jó reggelt, Ma­gyarország! 7.00 Laza© 9.00 Tripla vagy semmi 9.25 Maria Del Carmen (82-83.) 11.05 Teleshop 11.55 2gether - Dögös ötös (amerikai vígjáték­sor. - 3.) 12.20 Kastély- szálló (osztrák sorozat - 50.) 13.15 Eszelős karri­er (amerikai vígj, 1984) 14.55 Kapcsoltam Tele­fonos vetélkedő 15.30 Egyről a kettőre (ameri­kai vígjátéksor. - 114.) 15.55 A betolakodó (16.) 16.45 Jakupcsek Közéleti talk-show 17.40 Katalin bírónő Jogi- show 18.30 Tények 19.05 Aktív 19.45 Az Irigy Hónaljmi­rigy Ausztráliában 20.25 Columbo legve­szélyesebb éjszaká­ja (amerikai krimi, 2003) 22.00 Szülőszoba Kandász Andrea doku­mentum-sorozata 22.50 Cinematrix 23.20 Veled is megtörténhet RTL KLUB 6.00 Disney-rájzfilm: 101 kiskutya 6,30 Reg-,j geli Benne: 8.38 Talál­kozások - reggel 9.00 Játékzóna 9.05 Recept­klub (ism.) 9.15 Játékzó­na 9.25 Maria (mexikói sorozat - 76.) 10.10 Já­tékzóna 10.20 Top Shop 11.20 Játékzóna 11.30 Delelő 12.00 Hír­adó, Déli kiadás 13.10 Autómánia (ism.) 13.35 Játékzóna 14.25 Re­ceptklub 14,35 Játékzó­na 14.50 Disney-rajz- film: 101 kiskutya 15.20 Mr. Bean 15.40 Csak egy szavadba kerül 15.50 Miami Vice 16.45 Balázs 17.35 Mónika . 18.30 Híradó 19.00 Fókusz 19.30 VaióVilág 20.45 Barátok közt 21.15 ValóViiág 21.30 Száguldás élet- rebatálra (am. akciófilm, 1997) 23.15 XXI. század - A legendák velünk élnek 23.50 Az elnök emberei (4.) 0.35 BeleValóVilág Újra a lét a tét! mTv 5.35 Hajnali gondolatok 5.38 Agrárhíradó 5.50 NAP-KELTE 9.05 Kachor- ra - Az ártatlan szöke­vény (62.) 9.50 Szóra­koztató percek 10.05 Szatelit 11.05 Az Angyal 12.00 Híradó délben 13.05 Borostyán (3.) 14.00 Hrvatska krónika 14.25 Ecranul nostru 14.55 Euron: Játék euróért! 15.10 Kormány­váró 15.40 Élesben 16,30 A Szenty Beszél­getés 16.50 Református ifjúsági műsor 17.00 Ke­resztelő Szent János utó­dai Bagdadban 17.25 Kí- vül-belül 17.30 Jelentés 18.00 Híradó m2 12.00 Fekete gyöngy (104.) 12.50 Főtér 2003-as „visszapillan­tó” 13.30 Érintő 14.00 Családban marad (33.) 14.45 Kárpáti krónika 14.55 Magyar Ház Kéz­fogás 15.25 NAP­NYUGTA 17.55 Tele­sport Olimpiai magazin 19.40 Esti mese 20.05 Híradó este. Sport 20.40 ABLAK - Temati­kus Benne: Évgyűrűk 21.05 Az ősök bárkája - Mali dogonjai 22.05 Nő fehérben (12/2.) 22.55 Záróra 24.00 A reménység folyója (fran­cia sorozat - 1.8/2.) HBO 6:30 Későn kezdő 8.35 Új fiú 10.00 Műholdve­vő a birkák közt 11.40 Tortillaleves 13.20 Nyakiglove 14.45 Anja és Viktor 16.15 Filléres ígéret 17.45 Új fiú 19.15 Szörnyecskék 2. - Az új falka 21,00 Ellenséges terület 22.45 Anyádat is 0.30 Csillagközi invá­zió (am. sci-fi) 2.40 Ho­llywoodi sztárok Magyar ATV DUNA TV 14.45 Amikor a világ arabul beszélt (10.) 15.10 Drágakövek nyo­mában (6/6.) 16.00 Vir­tus Küzdősportok maga­zinja 16,30 Régiók 16.55 Öt perc zene 17,00 Kalendárium 17.50 Helyesen! 18.00 Híradó 18.30 Kilátó 18.45 Bűvölet 19.40 Mese 19.50 A Mississip­pi szirénje 21.35 Bekez­dések Makk Károly film­rendező 21,45 Híradó 22.10 Talentum Magyar- országról jöttem Portré Salamon István ausztrá­liai tudósról 22.40 Kö- nyörület nélkül SPEKTRUM 17.05 Nagyszerű és kor­szerű (1.) 17.35 Kincsva­dászok (2.) 18.05 Látoga­tás a Húsvét-szigeten 18.45 Európai emlősök (4.) 19.15 Csillogó csodák (4.) 19.45 A vadaspark kulisszatitkai (1.) 20.20 Dizájn (1)20.55 Híres sír­kertek (25.) 21.25 Taxik- Barcelona 21.55 Szeszről szeszre (1.) 22,25 Városi kert-ész (1.) N. GEOGRAPHIC Viasat3 Filmmúzeum 18.20 Közeli 1825 Uniós pályázd kalauz 18.35 Mézga család 19.00 Kérem a kcwetkezót! 19.15 Foxi Maxi kalandjai 19.25 KfvüFbeiül 19.30 Híradó este 20.05 Washington Squae 22.05 Szerda este 22.40 Hungarikum 23.10 Jaj, Carmela! (spa­nyol film, 1990) 99' Fsz.: Carmen Maura 14.30 Telefonos játék 15.25 Charlie angyalai (63.) 16.25 Stingers (76.) 17.20 Z-akták (34.) 17.50 Star Trek: Deep Space 9 (136.) 18.45 Szere­tünk, Raymond! (55.) 19.1.5 Férjek gyöngye (70.) 19.45 Egy rém rendes család (181.) 20.15 Gyilkosság villanó­fényben (amerikai krimi) 22.15 A boly­gó neve: Föld (amerikai sci-fi sor. - 47.) 23.10 Jerry Springer-show _________EUROSPORT_________ 13.30 Biatlon Világkupa, Szlovákia, Szlovénia Élő közvetítés 15.45 Tenisztörténetek 16.00 Tenisz, ATP torna Nyolcaddöntő 17.30 Sílövő Világkupa 19.00 Szumo basho 20.00 Díjugrató Világkupa, Belgium 21.00 Golf, II. Hasszán kupa 22.00 Lovastorna, Párizs 17.00 Roncsvadászok (13.) 18.00 Az utolsó sárkányok 19.00 Gén- vadászok (13.) 19.30 Állati operatőrök 20.00 Ragadozónak született (1.) 21.00 Halálközel- ben (2.) 21.30 Viharos történetek 22.00 A mélység nyomozója ___________SPORT1___________ 15.30 NBA kosárlabda-mérkőzés, Minnesota-LA Lakers 18.00 SPORT 1 percek 18.15 Labdarúgás, olasz bajnoki öf. 19.15 Mai hely­zet 19.30 Gragd Prix, Autós-motoros magazin 20.15 Futballmaga­zin 20.45 Labdarúgás, angol bajnokság, Chelsea-Liverpool (élő) 14.00 Európa pályaudvarai 14.30 In­diszkrét (amerikai film, 1931) 15.45 Kövek üzenete (3.) 16.45 Privátfilm­múzeum 17.00 Hollywoodi arckép- csarnok 17.30 Fejlövés (magyar film) 19.15 A buszon (23.) 19.45 Karácso­nyi rajzfilmek 19.58 Lumicre- egypercesek 20.00 Elveszett szavak (angol film) 21.30 Sportfilmek 22.00 Aranykor 22.30 Krassó György-portré 15,05 Csak természete­sen! 16.05 Interaktív já­ték 17.05 Nagyvizit 17.30 Interaktív játék 18.05 In­teraktív játék 18.35 Hírvi­lág - világhír 18.50 Hír­adóelőzetes 19.00 ATV- híradó 20.00 Egyenes beszéd 21.05 Arc-Élek 22.00 ATV-híradó A műsor és a kezdési időpont változtatásának jogát minden tévéadó fenntartja, s ezért lapunk felelősséget nem vállal. Ajánló: film A szerb-horvát-bosnyák há­ború az új évezredben alig­hanem lerágott csont, ha le­het ugyan egy halló- és látó- távolságon belüli törzsi vé­rengzést annak nevezni. A mészárlás elsősorban a dokumentarista műfajé, a valóságnál azonban sokko- lóbb képet fest Goran Paskaljevic (Valaki más Amerikája, 1995.) a Bal­kán lőporos hordó című munkájában. A film egyet­len éjszaka egymástól független találkozásainak története Belgrád- ban, ahol a háború után minden tizedik polgár rendőr, és rengeteg a fegyver a civileknél. Ami a találkozásokban közös: a háborúból ma­radt fojtott indulat, a kettétört pályák, az elvadult emberek, és min­denekelőtt az erőszak, aminek szellemét kiszabadították a palackból, és a Balkánon ezt nem könnyű visszazámi. A film Belgrádja lehetne Bronx, vagy Manhattan, de az alkotó nem akart szórakoztató mozit csinálni, bár mindegyik epizódja hihetetlenül feszült krimit rejt. Goran Paskaljevic: Balkán, lőporos hordó, Bu­dapest Film, vhs, 100 p. Programok ma Mozi Szekszárd Panoráma nagyterem: Kapitány és katona (sz. szinkr. amerikai kalandfilm, fsz.: Russel Crowe, Paul Beltany, Billy Boyd) 15.30,17.30, 20. Kisterem: Gyönyörű mocsokságok (sz. feliratos an­gol thriller, fsz.: Chiwetel Ejiofor, Audrey Tautou, Sergi López) 17, 19. Tamási: Válás francia módra 19. Paks: Apám beájulna (magyar film, fsz.: Gáspár Kata, Csősz Boglárka) 19. Kiállítás Bonyhád Solymár Imre Városi Könyvtár: Tóth Judit keramikus kiál­lítása, látható január 30-ig 10-18. Völgységi Múzeum: „110 évesek a bonyhádi menedékházak” - óvodatörténeti kiállítás 10-16. Dombó­vár Művelődési Ház: Ólomkatona-kiállítás 9-18. Szekszárd Művé­szetek Háza: Kapfinger András fotóművész kiállítása 9-17. Balassa Já­nos Megyei Kórház folyosógaléria: Minker Tibor amatőr festő kiállí­tása. Vállalkozók Háza R-Galéria: Török Levente marosvásárhelyi képzőművész grafika- és festménykiállítása. Illyés Gyula Megyei Könyvtár: Varázslatos Ibéria - kiállítás Portugáliáról és Spanyolor­szágról. A kiállítás nem mondható monumentálisnak, de néhány fontos és érdekes dolgot megtudhatunk Magyarország Portugáliával és Spanyolországgal való kapcsolatáról: a portugálok egyik eredet­mondája erősen kötődik hozzánk, ugyanis Luis de Camoes Luziadák című eposzában Portugália első uralkodóját a magyar királyi háztól származtatja. KOSZI: Bárka Művészeti Szalon csoportos kiállítás. Ismeretterjesztés Dombóvár Művelődési Ház: Varga Lajos költő bemutatkozása a Tri­anon Társaság összejövetelén 18. Múzeum ___­Sz ekszárd Wosinsky Mór Megyei Múzeum időszaki kiállítás: Garay János emlékezete hétfő kivételével naponta 10-16. Petrits Mézeska­lács Múzeum (Munkácsy u. 9.) 12-19. Az 1808-ban született Petrits József alapozta meg a családi mézeskalács-készítés hagyományát. Fia, Gottfried folytatta édesapja szakmáját, a következő generáció már minden fortélyát igyekezett megtanulni a mesterségnek, így Petrits Károly például a nagy hírű Hauer cukrásznál is dolgozott. Je­lenleg Petrits József és két fia, Szilveszter és Péter folytatják őseik ha­gyományait. A szekszárdi Mézeskalács Múzeum egyedülálló az or­szágban. Tolna Martinék emlékház 9-16. (Kulcs a művelődési ház­ban.) Bonyhád Völgységi Múzeum: néprajzi és várostörténeti kiállí­tás 10-16. Tűzoltó Múzeum 9-13. Simontornya: Nemesi galériák, kő­tár, történeti kiállítás a Vármúzeumban hétfő és kedd kivételével 10- 16. Ozora: Illyés Gyula életmű-kiállítása és Bazsonyi Arany festőmű­vész állandó kiállítása a várban hétfő kivételével naponta 10-16. Pak­si Városi Múzeum: állandó kiállítások Paks történetének tanúi, Pákolitz emlékszoba, a Kőtárban: Kőbe vésett múltunk. Időszaki ki­állítás: Édes élet - cukrásztörténeti kiállítás - március 80-ig látható hétfő kivételével naponta 10-17. m Rejtvény SZEL TANREND KÉSŐ LÁRVA MEDDIG RENGE­TEG KIVÍV L ▼ RÉSZ ► ▼ MEGVÉ­NÜL ► SÍR ► NAGYBÁ­TYA KIS RÁG­CSÁLÓ l ZENG ► V NA MILLEI 1. VERSE ► MUNKA­KÖZÖS­SÉG ÉLES ELMÉJŰ l V MAR FÖSVÉNY ► ▼ DOB SZERET ► ▼ ▼ KIPLING KÍGYÓJA JUH L ERKÖLCS ► ▼ JÁTSZMA ► BIZONY ► A héten megjelenő rejtvények megfejtéseit legkésőbb jövő hét kedd­jén adják postára. A megoldásokat külön papíron vagy levelezőlapon - akár egy borítékban kérjük beküldeni a szerkesztőség címére. Min­den helyes megfejtés részt vesz a sorsoláson. A megfejtők között nyereményeket sorsolunk ki. A nyílt levelezőlapra vagy borítékra ír- ják rá jeligeként: „Heti rejtvény”. ____________________________■

Next

/
Oldalképek
Tartalom