Tolnai Népújság, 2003. július (14. évfolyam, 151-177. szám)

2003-07-12 / 161. szám

12. OLDAL SZOLGA L T A T Á S 2003. Július 12., szombat Mit üzen az olvasó? Ma elküldi, holnap megjelenik (ROVATUNKBAN HIRDETÉSUELLEGÜ SMS-EKET NEM KÖZLÜNK!) 1 SMS számunk: 20/454-36-64 Hajdan Július 12-én 110 éve, 1893-ban hatalmas jégverés tett tönkre a felújítás alatt álló szekszárdi szőlőket: a régi ültetvényeken még a tőkéket is széthasították az öklömnyi jegek. 90 éve, 1913- ban Szabó Lajos Nosztány- pusztai bérletén száz arató ta­gadta meg a munkát, de a sza- kcsi rendőrök fenyegetésére le­mondtak a követeléseikről. Júli­us 13-án 105 éve, 1898-ban Kocsola mellett a kisiklott vonat öt kocsija gurult le utasaival a töltésről, de emberéletben nem esett kár; a helyreállítást 200 markos munkás végezte. 95 éve, 1908-ban elhunyt Paks fia, Szán­tó Mihály jogi szakíró. 85 éve, 1918-ban Pincehelyen Gábor Andor Szól az ágyú című szín­művét adták elő jótékony céllal. VÍZÁLLÁS-JELENTÉS Vízállások a Dunán tegnap reg­gel 7 órakor: Dunaföldvár -67 cm, Paks 68 cm, Dombori 71 cm, Árvízkapu 446 cm. A Sió Palánknál 169 cm. (A Közép-du­nántúli Vízügyi Igazgatóság Szekszárdi Szakaszmérnöksé­gétől kapott adatok.) Közérdekű _______TELEFONOK_______ Déd ász: Ügyfélszolgálat: 06- 40-345-345, Hibabejelentés: 80- 205-020 S.O.S Lelki Segélytelefon Szolgálat: naponta 18-06-ig 06- 80-505-518 Tolna Megyei Egészségbiz­tosítási Pénztár: 74/415-722 Tolna Megyei Nyugdíjbizto­sítási Pénztár: 74/410-544 Siketek és Nagyothallók Or­szágos Szövetségének megyei szervezete: 74/510-832 Megyei Önkormányzat: 74/ 505-600 APEH Tolna Megyei Igazga­tósága: 74/501-400 Tolna Megyei Fogyasztóvé­delmi Felügyelőség: 74/501-260 Tolna Megyei Fogyasztóvé­delmi Egyesület: 74/411-565 Rendőrségi zöld szám: 06- 80-200-178 Ügyeleteseink NAPI SZERKESZTŐ: Gyuricza Mihály ÜGYELETES ÚoJÁGÍRÓ va­sárnap, 14 órától: Venter Mari­anna. Tel: 511-513. Fax.: 511-514. Bonyhád: Pál Ágnes 74/550-369 06/30/650-30-24; Dombóvár: Glaub Róbert 460-618; 06/30/ 650-30-21; Paks: Rákosi Gusz­táv, 75/510-790, 06/20/460- 5008; Vida Tünde 06/20/398- 4504. Tamási: Tóth Ferenc, 480- 705; 06/30/650-30-22. Tolna: Steinbach Zsolt, 440-660; 06/ 30/650-30-23. üJesíel * Nagyon sok boldogságot kívánok Édes­anyámnak, Égető Mátyásnénak 44. szüle­tésnapja alkalmából. Lányod: Kriszta. * Simontornyán Madár Izabellát névnapja alkalmából szeretettel köszöntjük: sok bol­dogságot, vidám gyermekkort kívánunk: Anya, Apa, Nővéred: Annabella. * Simontornyára, Madár Izabellának név­napja alkalmából minden jót kívánnak azok, akik őt nagyon szeretik. Mamikád és Papikád Varsádról. * Takács Mihálynak és feleségének, Faddra a 40. házassági évfordulójuk alkalmából sok boldogságot kíván: lányuk Magdi, két unokájuk: Gabi és Tamás. * Szeretném megtudni, hogy hova valósi a 45 éves, független, őszinte férfi. * Sziasztok! 48. éves, elvált férfi keresek korban hozzám illő társat komoly szándék­kal. * Marcsi! Él a másik is egyelőre, le kellene mondani, de nincs szívem. 0m/ dO/mjOgpdm. Ezen elérsz. Ha lesz idő, szombaton lemegyünk, felhívom Bubuséket is! Addig is puszi. * 45 éves megcsalt feleségnek üzenem: et­től nem vagy értéktelen. A helyzet túlélhető, sok sorstársad van - én is. Ha beszélni akarsz, hívj! +m d+jt1djmg. * Keresem azt a lányt, aki a vámosoknál vá­rakozott péntek délelőtt. Piros nadrágban és zöld pólóban volt. Én kék rövidnadrágban voltam. Egy ajtónál vártunk! * Apa! Azt, hogy szeretlek, tudod jól, én mégis leírom Neked újból, szeretlek, akar­lak, várlak minden nap, tudom, hogy Te is szeretsz, s ez örökké tart. Anya. * Nem lehetek egyedül, mert csak Rád gon­A terepviszonyok miatt nem lehetett másként megépíteni a kocsibejárót az egyik szek­szárdi utcában, csak úgy, hogy akadályozza a babako­csival, kerekesszékkel közle­kedőket. Készül a megyeszék­hely akadálymentesítési kon­cepciója, a magvalósítás ha­tárideje 2010. Az még kérdés, hogy honnan lesz rá pénz. Szekszárd. Olvasónk, névtelenül ugyan, de közérdekű levelet írt szerkesztő­ségünknek. Leírja, hogy a Klapka utcában egy olyan gépkocsibejá­rót épített a ház tulajdonosa, amely miatt nem lehet ott baba­kocsival közlekedni. Mint írja, sok idős és beteg em­ber is jár arra. Az úttesten is ve­szélyes a közlekedés babakocsi­val, annál is inkább, mivel sok au­tó is parkol a házak előtt. Azt kérdezi, ha nincs normális járda, akkor hogyan közlekedje­nek a gyerekkel? Mint Lipovszky Barnától, a polgármesteri hivatal forgalom- technikusától megtudtuk, a feljá­róra adtak úgynevezett kezelői hozzájárulást. Megadták ezt an­nál is inkább, mert az utcában dolok. Jobb, ha a szerelem kerül, úgyis hop­pon maradok. Már félek komolyan a másik elé állni. Ha rászánja magát, érdemes volt várni. * Nagyon szeretlek és nélküled nem akarok lenni. Te vagy a mindenem. A Te kis mókus­kád. * Drága Nyuszkó! Remélem, ráismersz az üzenetemre. Ne haragudj rám, nem akarta­lak megbántani. Nagyon szeretlek. * Vadmacska! Társam keresem kedves, ara­nyos lány személyében! Talán egymást ke­ressük! 174/86/31 vagyok. Tel: d+dtm1+gw. * Vadmacsek! Ilyen egyén akad bőven. A férfiak 80 százaléka jóképűnek, aranyos­nak, romantikusnak tartja magát! Zzy. * Vadmacskának! Ahogy megláttam az smsed, egyből tudtam, hogy Te kellesz ne­kem! Ha tényleg szereted a romantikát, és szeretsz bulizni, akkor írj! Tigris. * Vadmacska, szia! Én egy 30-as srác va­gyok, lehet, hogy egymást keressük? írj! Számom: 0nb0ht1qke1. * T. G.! Szeretnék könnycsepp lenni, a sze­medben megszületni, legördülni az arcodon és meghalni az ajkadon! * Optimistaként keresem a csinos, függet­len hölgyet! Kérlek, adj valami elérhetősé­get, hogy megismerhessük egymást köze­lebbről is! Jelige: Good-Boy. * 45 éves! Szénmonoxid, jeles, közpes+jó?! Jó w? Kérlek, küldj sms-t. Nagyi. * Keresek Bonyhád és környékén egy pasit! Akit érdekkel egy 170/70/23 gyermekte­len, nem dohányzó nő, nem csak szex céljá­ból. 0620g10dd0t. * Eszméletlen jó volt a szülinapi party, Pé­már van egy régebbi hasonló megoldás. Mint elmondta, s nyilván olva­sónk is tudja, az utcában igen sa­játosak terepviszonyok, mert nemcsak az úttest, hanem a há­zak is magasabban vannak a jár­dánál. Más műszaki megoldás csak nagy költséggel, vagy egyál­talán nem lehetséges. Mint ahogy a járdaszint megemelésére is alig lenne mód, már ha volna is rá pénz, mert akkor meg a házak ab­lakai kerülnének túlságosan ala­csonyra. Nem szólva arról, hogy az épületek a járdával egy statikai csen a Malomvölgyben együtt mulatni. Hej élet, Kanóc-élet, ez aztán az élet. Hogyha lentről nem tetszene, van még felülnézet. @ * Szia lányok! 170/33-as szekszárdi srác komoly, megértő, hű társra vágyik. Akit ér­dekel, írjon. Kicsi. 0M/P+/AJ++MMJ * Hol vagytok, Ti magas, jóképű, 40-es fér­fiak? Én egy életvidám, kétgyermekes nő vagyok. Nem apukát, hanem magamnak társat keresek. (Zso) * Sziasztok! 48 éves, elvált férfi vagyok, ke­resem a korban hozzám illő társat, komoly szándékkal. * G. Gábornak üzenem S-re, hogy miért nem azzal foglalkozik, aki viszonozná a dolgo­kat? Légy szíves, ébredj fel! Egy elkesere­dett lány. írj az újságba. Pusz. * Kedves Ámor! Nem olvastad a július 8-ai újságot? Gy. * M. Gábornak üzenem: köszönöm a tegnap délutánt. Remélem, lesz folytatás!! Hívj fel!! Szeretem <N> * Rajzolni, formálni szép szavad is elég, gyö­nyörű lelkedért áldjon meg az Ég!... hogy hattyúdalomat szíved befogadta, a Nagyfő­nök látja, s jutalmadat osztja. 30. * Szép arcú vagyok. De lenne egy titkos hó­dolóm? Miért nem fedi fel arcát? Vagy nem rólam van szó? * Sz. Attilának üzenem, N-be, hogy adjon va­lami elérhetőséget magáról, hogy észréve- tessem magam Vele. Mostanában hova tűn­tél? Válaszolj! Puszi! * Sírva születtünk és körülöttünk mindenki mosolygott. Úgy kell hát élnünk, hogy mo­solyogva halhassunk meg és körülöttünk mindenki sírjon! (DiDi) egységet alkotnak, s ennek a megbolygatása mindig kockáza­tos. Elmondta még, hogy a közin­tézmények úgynevezett akadály- mentesítésének a határideje 2005, egyéb területeken a határ­idő 2010. Már készül a város aka­dálymentesítésének a koncepció­ja. A helyzet tehát az, hogy az ér­dekellentét jelenleg feloldhatat­lan, hiszen a ház használatához is hozzátartozik, hogy gépkocsi­val is megközelíthető legyen. IHÁROSI Kommunkációs [ partnerünk: Nem volt más megoldás Készül az akadálymentesítési koncepció Az utca még meredek is Programok hétvégén Kis déli funky Színes cuccok, vidám­ság, közvetlen laza­ság. Ez a déli funky stílus, ami a Volvox együttest jellemzi. A szegedi formáció a 90- es évek közepétől dol­gozik együtt, s való­színűen joggal pályázhat az évente legtöbb élő koncertet adó együttes címére. Volvoxékat mondják a déli funky legjobbjainak is, a csapat saját számok mellett Jamiroquai, Earíh Wind and Fire Kool and the Gang számokat tolmácsol, szigorúbb ítészek szerint is elég tűrhetően, egyesek pedig koncertjeiket totális táncpartiként emlegetik. Az együt­tes (Wiegand Gyula „Jules” - ének, vokál, Szalma Ernő „Emié” - bil­lentyűk, Deák Attila - gitár, Máthé László „Zebi” - basszusgitár, Tóth Szabolcs - dob, Dennen Árpád - szaxofon) ma este nyolckor Szek- szárdon, az Incognito Gardenben játszik. __ ____________ Mozi _______ Sze kszárd Panoráma nagyterem: Hulk (sz. szinkr. amerikai film fsz: Erle Bana, Jennifer Connelly, Nick Nolte) 15.30,17.30, 20. Kisterem: Félix és Rose (sz. feliratos francia film fsz: Juliette Binoche, Jean Reno, Sergi López) 17,19. Tamási: Végső állomás 2. szombat-vasár­nap 20. Bonyhád: Bölcsőd lesz a koporsód (szinkr. amerikai akció- thriller fsz: Jet Li, Dmx, Marc Dacascos, Anthony Anderson) vasár­nap 19. Paks: Frida (feliratos amerikai-kanadai film fsz: Salma Hayek, Alfred Molina, Geoffrey Rusch) vasárnap 20. Koncert Hőgyész Gróf Apponyi Kastélyszálló: a Szekszárd Big Band koncert­je szombat 19. Szekszárd Incognito Garden Garay udvari esték: Volvox koncert szombat 20. Operett Tamási Termálfürdő: Operettest, közreműködnek: Szóka Júlia, Vi­rág József, Kovács Zsuzsa, Böröndi Tamás, Oláh Kálmán és zeneka­ra szombat 20. Színház Dunaföldvári Nyári Esték Művelődési Központ: Békeffy-Stella: Jani­ka - vígjáték három felvonásban, szereplők: Pápai Erika, Szacsvay László, Cseke Péter, Nagy Miklós, Hűvösvölgyi Ildikó, Nemcsák Kár­oly, vasárnap 21. ____________________Nyári egyetem____________________ Sze kszárd Babits Mihály Művelődési Ház XV. Családóvó Nyári Egyetem: Életfeladatok és családi keretek - dr. Feuer Mária előadása szombat 10. Kiállítás----------------------------------------------------------------------------------------------,-------­Sze kszárd Művészetek Háza: Dionüszosz oltárán, festménykiállítás 10-17. Tamási Galéria: Gál István festőművész kiállítása 14-18. Bony­hád Völgységi Múzeum: Singer István tengeri csiga és kagylógyűjte­ménye 10-16. Városi könyvtár: „Bóbita táncol” - gyermeleajz- és fo­tópályázat kiállítása 10-18. Fadd Templorp u. 13: Gáti Mariann Mí­tosz- és Mesegalériája. Hőgyész Gróf Apponyi Kastélyszálló: Czencz János életmű-kiállítása. Simontomya Vármúzeum: Duschanek Já­nos festőművész kiállítása 10-16. Szabadidő Tamási Sörfesztivál, Trabant és Kamiontalálkozó a lovaspályán, szombat 13.00: Trabantos felvonulás, 15.00: Motoros kaszkadőr- show, 15.30: Violin and Boksz Band 16.00: Ejtőernyős és sárkányre- pülős bemutató 17.00: Balaton néptáncegyüttes 18.00: Digitál-kon- cert 19.00: Karda Beáta 19.30: Joshiva együttes 20.30: Motoros kaszkadőrshow 21.00: Fenyő Miki 22.30: Utcabál a Digitál együttes­sel. Kisszínpad 22.00: RH-negatív, Rómeó Vérzik, 00.30: Magyarock. Vasárnap 11.00:Trabantos-kamionos ügyességi versenyek 15.30: Ku­tyás bemutató 16.00: Oki és Anikó a Való Világból 17.00: Digitál együttes latin koncertje 18.00: Kéry György skótdudása, Irka-Firka együttes, Dana ír néptánccsoport 19.30: Eleven Hold- koncert 21.00: Republic-koncert. Tolna megyei anekdotatár_______ Fü rdői levelek Valaha minden valamirevaló újság állandó rovata volt nyáron a fenti cím, amely alatt helyi, honi és kül­honi történeteket olvashattak ük- és dédszüleink. A Ferenc József-i boldog békeidőkben kezdődött a szanatórimok kultusza is, de me­gyénkre inkább a kis alkalmi ;í !ényfürdők a jellemzők, ahogy ról a Tolnavármegye 1903. július • -én két hírben is beszámolt. A Szekszárd melletti Csörge-tó- akkori nevén Csörgetékről így őltak: „Az elmúlt csütörtökön - agyon sikerült s minden ízében i^edélyes zóna halpaprikással egy­bekötött fürdői mulatság folyt le a kies fekvésű Csörgeték fürdő ár­nyas lombjai alatt. Mintegy 70-80- an rándultak ki fürdő vendégek a tikkasztó melegben, hogy a Garay János által olyan szépen megéne­kelt tó hűs habjaiban felüdülést nyerjenek. Volt csónakázás, úszás, séta; végre asztalokhoz ültek a vendégek, mire Garai Lajos bandá­ja is megérkezett s szebbnél szebb nótára gyújtottak rá. A szép szám­mal összejött női és férfi vendégek úgy éjfél tájban mentek széjjel. Ezt a mulatságot minden csütörtökön és vasárnap megismétlik. Ezúttal a kocsi közlekedés kifogástalan volt, de a többi hétköznapokon úgy lát­szik nem nagy tekintet van a kocsi előállítására, mert a fürdő vendé­gek hiába várnak sokszor órákig, míg egy előkerül...” A tó, amelyen egykor Liszt Fe­renc is csónakázott, s amely Ba­bits Halálfiai című regényének is fontos színhelye volt, legutóbb már olyan állapotban lehetett, mint a lap egy másik hírének für­dőcskéje. „Egyik Duna menti falu­ban, ahol persze nagy kényelem­mel berendezett fürdőház nincs, a Duna partján lakó János gazda a kánikulát ki akarván a maga ré­szére használni, összetákolt né­hány szál deszkából egy fürdőhá­zat, és annak a falura néző falaza­tára a következő jóízű hirdetést ragasztotta ki: TUDNIVALÓK A FÜRDÉS ERÁNYÁBAN. Fördeni lőhet ruhával - 40 fillér, annélkül 30 fillér. Egész nyárára, még csak be nem fagy 12 korona. Feredési üdő: uraknak estétül röggelig, asz- szony népnek napközbe. Az ügön mulatságos fitzkándozás veszéjes, az partrú nézni a nyő szömélöket ammög nem illik.” Ki tudja, vajon ezen a helyen ma már mennyiért és hogyan várják a feredő szömélöket?! dr. töttős cábor Emelkedő árak Az Európai Unió tíz új taggal tör­ténő kibővítésével minden bi­zonnyal emelkednek a különbö­ző áruk és szolgáltatások árai az újonnanbelépő országokban. Ez tűnik ki abból a jelentésből, ame­lyet az Európai Bizottság a napok­ban tett közzé Brüsszelben. Á be­számoló rámutat arra, hogy az ár­emelkedés kiterjed majd a legkü­lönfélébb szolgáltatásokra, kezd­ve a haj vágástól egészen a külön­böző javító-szerelő munkálato­kig. A legtöbb árucikk és szolgál­tatás ára a csatlakozásra váró or­szágokban ma jóval alacsonyabb, mint a jelenlegi tagállamokban. A bérek és a jövedelmek növekedni fognak a belépő országokban is, amint azok gazdagabbak lesznek. Mindez természetszerűleg érez­teti hatását a nem kereskedelmi árucikkek és a szolgáltatások ese­tében is - mutatott rá dokumentu- mában az Európai Bizottság. ■ Tolnai Népújság Kiadja az Axel Springer-Magyarország Kft. Tolna Megyei Irodája Főszerkesztő: Kamarás Györgyné Online szerkesztő: Árki Attila A szerkesztőség és a kiadó címe: 7100 Szekszárd Liszt Ferenc tér 3. Telefon: 74/511-510, Szerkesztőségi telefax: 74/511-514 Kiadóvezető: Molnár György Telefon: 06-74/511-537 Kiadói telefax: 74/511-500 E-mail cím: tolnai.nepujsag@axels.hu Készült: Déli Nyomda Kft., 7630 Pécs, Engel J. u. 8. Telefon: 72/243-700. Telefax: 72/243-704. Felelős vezető: Futó Imre ISSN szám: 0865-9028. Az előfizetői példányok kézbesí­tését az Axel Springer-Magyaror­szág Kft. Tolna Megyei Irodájá­nak terjesztőhálózata végzi, az árusítás a LAPKER Rt. regionális árushelyein keresztül történik. Terjesztési vezető: Szabó Ferenc Telefon: 74/511-538 Előfizetés a kiadónál: telefon: 74/511-503, valamint a területi ügynökségeknél és a ki­adó kézbesítőinél közvetlenül, postautalványon és átutalással a KHB 10404601-46017376 pénz- forgalmi jelzőszámra. Előfizetés díja: egy hónapra: 1295 Ft, negyed évre 3885 Ft, fél évre 7770 Ft, egy évre 15 540 Ft. Hirdetésvezető: Szakálli Hajnalka, telefon: 74/511-523. Hirdetésfelvétel: Telefon: 74/511-534, 512-480. E-mail: hird.tolna@axels.hu Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a különböző versenyeken akciókon és rejtvénypályázato­kon résztvevők által megadott adatok nyilvántartásunkba kerül­nek. Az adatok megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy azok felhasználásával a kiadónk érde­keltségébe tartozó cégek (Axel Springer Budapest Kiadói Kft., Axel Springer Magyarország Kft., Harlequin Magyarország Kft.,Zöld Újság Rt., Petőfi Lap és Könyvki­adó Kft., Népújság Kft.) Hungaropress Sajtóterjesztő Kft.) előfizetéses megrendelését telje­sítsük, akcióira, kiadványaira és egyéb szolgáltatásaira felhívjuk a figyelmüket. Kéziratokat és fotó­kat nem őrzünk meg és nem kül­dünk vissza. Az újság PANDA szerkesztőségi rendszerrel készült A MATESZ által auditált. Lapunkban a cikkek végén megjelenő fekete háromszög fizetett hirdetést jelent. A Tolnai Népújság bármely részének másolásával, terjesztésével, az adatok elektronikus tárolásával és feldolgozásával kapcsolatos minden jog fenntartva. Értesüléseket átvenni csak a Tolnai Népújságra hivatkozva lehet. A lapban közölt, másoktól átvett adatok tájékoztató jellegűek, amelyekért felelősséget nem vállalunk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom