Tolnai Népújság, 2003. február (14. évfolyam, 27-50. szám)

2003-02-14 / 38. szám

A Matáv Csoport Valentin napi üzenete: A minőség szerelmesei vagyunk Több mint három éves szisztematikus felkészülés eredményeként a teljes Matáv Csoport megkapta az ISO 9001:2000 minőségirányítási tanúsítványt a világ legnagyobb független minőségellenőrző szervezetétől. Ilyen csoportszintű rendszer kiépítésére Magyarországon még nem volt példa, a tanúsítvány megszerzése pedig Európában is ritka eredmény. www.matav.hu (ijhi V U K AS (tí) matáv a szavakon túl www.tolnainepujsag.hu e-mail: tolnai.nepujsag@axels.hu 2003. február 14., péntek Ára 76 Ft. Előfizetve 51 Ft. XIV. évfolyam, 38. szám Vonalban vagyunk Hívja ingyenes vonalunkat, munkanap de. 9-12 óm között 06/80/200-398 MEGYEI TŰKOR Kit köszönt Valentin­napon? 5. oldal GAZDÁKNAK Nem jó a baktai íz, a porkoláb zamat? 7. oldal ELET-STILUS A címadó dal: Szörnyek nélkül 14 oldal A megye legjobb sportolóit díjazták A paksi dzsúdós, Kovács Antal mestere, Hangyási László (balról) társaságában dr. Jánosi Györgytől vehette át az Eb-bronzért járó elismerést fotó: gottvald károly Világ- és Európa-bajnokságok érmes, he­lyezett sportolói és edzőik gyülekeztek tegnap délután Szekszárdon, a Várme­gyeháza dísztermében. Az apropót Tolna megye legjobb sportolóinak díjátadó ün­nepsége szolgáltatta. Tolna megye A rendező megyei önkormányzat, a megyei sportintézet, és a Tolna Megyei Sportszövet­ségek Szövetsége nevében dr. Say István, a Tolna Megyei Ónkormányzat Általános Mű­velődési Központjának igazgatója köszöntöt­te a megjelent sportolókat, edzőiket, sportve­zetőket, a házigazda Tolna Megyei Ónkor­mányzat közgyűlésének elnök asszonyát, Frankné dr. Kovács Szilviát, a sportági szö­vetségek szövetségének elnökét, Link Feren­cet, valamint a rendezvény díszvendégét, dr. Jánosi György gyermek-, ifjúsági és sportmi­nisztert. A szűkebb hazájába visszatérő poli­tikus köszöntőjében hangsúlyozta, Tolna megye egykor és most is erős sporthatalom­nak számít, s nem csak a verseny-, de a tö­meg és szabadidősportok tekintetében is. Dr. Jánosi György - Coubertin báró, az újkori olimpia egyik atyja Óda a sporthoz című ver­sének szellemiségéhez csatlakozva - rámu­tatott: a sport sokkal több, mint az emberi teljesítőképesség határainak keresése. A sport fejleszti az akaraterőt, a kitartást, meg­tanít az ellenfél tiszteletére, a csapattársak megbecsülésére. A sport közösségformáló szerepe felbecsülhetetlen, ezért fontos, hogy az uniós országok gondolkodását - ahol a sport az egészséges társadalom megőrzésé­nek alapja - mielőbb magunkévá tegyük. A miniszter elmondta, különös büszke­ség tölti el a szívét, amikor a nagy nemzet­közi viadalokon Tolna megyei sportolók ér­nek el remek eredményeket. Ezek a teljesít­mények azonban ugyanúgy dicsérik a ver­senyzőket felkészítő szakembereket is. A magyar sport épít a vidéki műhelyekre, s dr. Jánosi György szavai szerint a vidéki műhe­lyek is építhetnek a kormány segítségére. A minisztérium idén megduplázta a MOB tá­mogatását, több mint egymilliárdos pályá­zati alapot hozott létre a sport infrastruktúra fejlesztésére, s az oktatási minisztériummal közösen indított programjában egy 5 milli­árdos hitelkeretet hozott létre az óvodai test­nevelés fejlesztéséért. Mert, mint azt a mi­niszter hangsúlyozta, az élsport alapjait a gyermekek (intézményi) nevelésénél kell le­rakni. FOLYTATÁS A 13. OLDALON. SZEMÉLYI SZÁMÍTÓGÉP VÁSÁRLÁS KELET-EURÓPÁBAN (DARAB/EZER FŐ) Hírek TENGELIC. A tengelici Általános Művelődési Központ (ÁMK) igaz­gatói pályázatának kiírása, a falu- gondnoki szolgálat tanyagondno­ki szolgálattá történő átalakítása, a szociális rendelet módosítása és természetesen a költségvetés elfo­gadása is szerepel a tengelici kép­viselőtestület ma, pénteken 14 óra­kor kezdődő ülésén. BONYHÁD. Potápi Árpád Bony- hád polgármestere fogadó órát tart február 19-én 15 órától a pol­gármesteri hivatalban, a Bacsó Béla utca 21. szám alatt. NAGYMÁNYOK. A Nagymányo- ki Német Kisebbségi Önkormány­zat a település 2003. évi költségve­tését tekintette át legutóbbi ülésén. E napirend mellett összeállították az idei programtervüket, amely­ben kiemelt eseményekként sze­repelnek a pünkösdi ünnepkör, a bányász- és a falusi búcsú rendez­vényei, valamint szót ejtettek a né­met ház alakítási munkálatairól. BONYHÁD. Az időjárás okozta körülmények miatt elmarad a Bonyhádi Városi Horgász Egyesület által, a Szecska tóhoz február 15-re hirdetett társadalmi munka. Az új időpontról a Tolnai Népújságban és a Városi Televízióban értesítik a szervezők az egyesület tagjait. BONYHÁD. A bonyhádi Solymár Imre Városi Könyvtárban új folyó­iratokkal találkozhatnak az olva­sók. A nyitva tartási időben a régi, hetente, havonta megjelenő maga­zinok mellett böngészhetik a Kony­hai fortélyokat, a Fürge ujjakat, az Ötlet mozaikot, a Nyelvmestert, a Grafológiát és a Witch-et. Esély az elküldött dolgozóknak Egyénre szabott álláskeresés a Sabona Kft.-nél Bonyhád Információs irodát működtet a Sabona Kft.-nél a Tolna Megyei Munkaügyi Központ. Szolgál­tatásai teljes körű tájékozta­tást adnak az eredményes el­helyezkedéshez. A Sabona Kft. dolgozói még munkaviszonyban vannak, de pontosan tud­ják munkahelyük meg­szűnésének dátumát. Dr. Brebán Valéria, a Tolna Megyei Munkaügyi Köz­pont igazgatójának tájé­koztatása szerint már eb­ben az időszakban segítséggel szol­gálnak a néhány héten belül mun­kanélkülivé válóknak a megfelelő munkahely megtalálásában. Szá­mos esélynövelő eszközt és mód­szert kínálnak. Különös hangsúlyt fektetnek az egyénre szabott állás- keresési technikák megismerteté­sére. A bonyhádi kirendeltség munkatársai folyamatosan dolgoz­nak az álláshelyek feltárásában. Mindenki, aki az iroda szolgáltatá­sát igénybe veszi írásos ismertetőt kap a munkaerő-piaci támogatá­sokról, a munkanélküli járadékkal kapcsolatos tudnivalókról, a képzé­si szakirányokról. Speciális alkal­makat is szerveznek. Február 12-én a nyugdíj­jal kapcsolatos tudniva­lókkal ismertették meg az érdeklődőket, 13-án a rokkantsági nyugdíjról kaphattak információ­kat. A közeljövőben a vállalkozóvá válás lehe­tőségeiről és a munka­helyteremtő támogatá­sokról adnak hasznos tanácsokat. A munkanélkülivé válás psziché­sen is megviseli a munkavállalókat, ezért pszichológiai előadást is kí­nálnak. Az információs iroda minden héten hétfőtől péntekig 13-tól 15 óráig várja az ügyfeleket a Sabona Kft. első emeleti tárgyalótermében.-PÁL­Önkiszolgáló menza az isiben Högyész Önkiszolgáló rendszert vezettek be a hőgyészi Hunyadi János Ál­talános Iskola és Zeneiskola men­záján az idei tanév második fél­évétől. Az oktatási intézményben pár évvel ezelőtt újították fel az épület alagsorában található konyhát és ebédlőt, ahol a diákok eddig is korszerű körülmények között, de nem önkiszolgáló rendszerben étkeztek. Most, miu­tán az önkormányzat pályázaton pénzt nyert a beruházásra, az is­kola vezetése egymillió forintért önkiszolgáló rendszert alakított ki az ebédlőben, aminek követ­keztében a 230-250 itt étkező di­ák egyforma adagokat kap. A tanulók február 1-től étkeznek önkiszolgáló rendszerben. fké Nem működött a sorompó Tegnapi lapszámunkban tévesen írtuk azt, hogy tíz évvel ezelőtt a Pörböly és Bátaszék között, a diá­kokat szállító autóbusz, a piros jelzés ellenére hajtott a sínekre hajtott. Akkor, február 12-én nem működött a fénysorompó, mert az akkumulátort ellopták. Elnézést kérünk azoktól, akiket a téves in- formációval megsértettünk. ■ A Tolnai Népújság HIRDETÉSI TANÁCSADÓT keres. Szekszárd, Dombóvár, Paks, Bonyhád városok és körzetében Feladata: _______ - új piacok megszervezése- üzletkötési stratégiák megvalósítása Az ideális pályázó: - jó kommunkációs és problémamegoldó készséggel rendelkezik- pozitív gondolkodású, kitartó, ambiciózus egyéniség-vállalkozói igazolvánnyal, szgk-val rendelkezik Amit nyújtunk: - korszerű munkakörülmények- multinacionális cég háttere- versenyképes, teljesítménnyel arányos jövedelem Jelentkezni személyes találkozás időpontjának egyeztetéséhez a 74/511-510-es telefonszámon munkaidőben február 22-ig. Tolnai Népújság

Next

/
Oldalképek
Tartalom