Tolnai Népújság, 2002. november (13. évfolyam, 255-279. szám)

2002-11-08 / 260. szám

Tempo Hétvégi EMra akció! A Paks, Kurcsatov u. 6/A sz. és a Bonyhád, Széchenyi tér 1. szám alatti i^Trnrra Szuper in a ri<ot hon! Sertés apróhús (kg) Fehér kenyér; Félbarna kenyér (1 kg) Lecsókolbász (kg) 349 Ft Kifli; zsemle (db) g jpf Mkoiés ajánlatunk november 8-től ItHg, a késztet öregéig, valamint kiskereskedelmi mennyiségre vonatkozik! Üzletünkben Vásárlóink kérésére a Tolnatej alábbi termékei kaphatóak: Poly tej -11; 0,51; Poly kakaó 0,51; túró; vaj 100 g ­a irá/aszíéAr naponta találkozik:! www.tolnainepujsag.hu e-mail: tolnai.nepujsag@axels.hu Takarékszámla akár évi 8,5% kamattal (EBKM: 2,52%-8,77%) *1 millió forint feletti összegre 2002. november 8., péntek Ára 69 Ft. Előfizetve 46 Ft. XIII. évfolyam, 260. szám MEGYEI TÜKÖR Nyugodt kampány és választás 6. oldal SPORT Ács Péter még veretlen a sakkolimpián 11. oldal ERRÖL-ARRŐL Gyékény, szalma és csuhé 14. oldal Tolnai Népújság Almanach Lapozzon a 10. oldalra! Hírek SZEKSZÁRD. Szombaton 21 órától a horvát Lasting Values hardcore zenekar, az osztrák Re- sistate, valamint a Fürgerókalábak lépnek fel a ZUG-ban. BONYHÁD. A Völgység Női Sport Egyesület labdarúgó tehet­ségkutató napot tart a sportcsar­nokban november 9-én 10-től 13 óráig. Futballozni szerető, 6-7-8. osztályos lányokat várnak. NAGYMÁNYOKON a Széchenyi Házban az Asterix együttes közre­működésével rendeznek bált no­vember 9-én 21 órától. ■ Amikor a fakanál életre kel Bábvilág konferencia és bemutató Szekszárdon Báb az egész világ - adott mottót - Shakes­peare nyomán - a Bábvilág konferenciának dr. Horváth Béla irodalomtörténész, főiskolai ta­nár. A JPTE Illyés Gyula főiskolai karának teg­nap kezdődött, két napos rendezvénye nevé­hez híven a legkisebbeknek is élményt jelen­tett, hiszen a Művészetek Házában tartott ün­nepélyes megnyitó után kis ovisok tekinthet­ték meg A kígyókirály gyűrűje című előadást. Szekszárd A bábművészetben nemcsak a játék öröme érhe­tő tetten, hanem adott esetben a kultúrák egy­másra rétegződése is - hangsúlyozta dr. Horváth Béla a megnyitójában. Példaként a Betlehemes já­tékot említette, mely a maga sajátságos módján egyfajta ötvözetet jelent ebben a műfajban.- A báb talán a legelvontabb művészeti eszköz - mutatott rá Szentirmai László főiskolai docens, a Nemzetközi Bábművész Szövetség elnökségi tagja, a konferencia előadóinak egyike. - Egy fa­kanálból létrehozott alak az ember közreműkö­désével kel életre, sőt, művészi élményt nyújt, a gyermekek nagy örömére. A kicsik rendkívül ér­zékenyek a műfajra, s ez kiváltképp jó, hiszen ép­pen a bábozás révén is végigjárhatják azt a lép­csőt, mely által az ember a morális világba belép. Rengeteg múlik a jó pedagóguson, aki vagy meg­keresi a kiváló bábművészeket, vagy saját maga invitálja a gyermekeket ebbe a világba. Az üzlet a bábozásba is betört, ami akkor nem lenne baj, ha minőség születne. A televízió képernyőjén azért láthatunk rajzfilmeket, mert ezek a művek külön­böző termékekkel - például rágógumival, cukor­kával - együtt adhatók el, s így máris megéri azo­kat levetíteni. Ám olyan cukorka sajnos nincs, amit két bábfilm között lehetne eladni. S ezért nem is készít a televízió bábfilmeket. Szabó Zsuzsa bábművész szerint minden gond ellenére a műfaj feljövőben van Magyaror­szágon. - Elismertsége növekszik, ma már a ko­rábbi egyetlen fővárosi mellett vidéki bábszínhá­zak is kaptak hivatásos státust. Ezek az intézmé­nyek, jól-rosszul, de állami támogatással működ­nek, ami biztonságot ad. Megfelelő épület és inf­rastruktúra, szilárd személyi állomány és kellő nézőszám - így lehetne jellemezni helyzetüket. Ám aki ebből a serpenyőből kiesett - jeles alko­tókról van szó -, az meglehetősen nehéz helyzet­ben találja magát. Marad az utcaszínház, ami enyhén szólva sem jelent biztos megélhetést. Ez­zel együtt az alkotó erővel rendelkező magyar bá­bosok - az én generációmról, kortársaimról van szó - most érkeztek el oda, hogy kiérleljenek egy olyan színházi formanyelvet, mely európai szin­ten is érdekesnek ígérkezik.-3ZÁ­A MAI MEGJELENÉSBEN: f V# ALLAS, INGATLAN JÁRMŰ ES TÖBB EZER VEGYES APRÓHIRDETÉS AZ ALKALMAZÁSBAN ÁLLOK HAVI NETTO ÁTLAGKERESETE GAZDASÁGI ÁGANKÉNT 2001-BEN Villamosenergia-, gáz-, gőz-, vízellátás Pénzügyi tevékenység Közigazgatás, védelem, tb. Oktatás Szállítás, raktározás, posta, távközlés Ingatlanügyletek, gazdasági szóig. Építőipar Egészségügyi, szociális ellátás Mező-, erdőgazdálkodás Feldolgozóipar Egyéb közösségi, személyi szolgáltatás Kereskedelem, javítás Szálláshelyszolgáltatás, vendéglátás forrás: KSH Tolna M. Igazgatóság iái megyei átlag: 44.786 Ft/hó 40.000 80.000 120.000 Ft ! Kínál vagy keres? ■ ■ Egyszer On is partnerünk lesz! főbb ezer ingatlané állás és jármű hirdetéssel MEGJELENT A 'tempó Apróban óriás Vérfürdő a fürdőszobában Beismerte tettét az a dombóvári férfi, akit a rendőrség azzal gyanú­sít, hogy szíven szúrta volt feleségét. Az elvált pár közös házban élt, az utóbbi időkben gyakoriak voltak a veszekedések. Az 59 éves nőt vérbe fagyva találták a fürdőszobában. A férfi saját magát is meg- szúrta, de ő csak könnyebben sérült meg. (részletek a b. oldalon.) „Gazdára” váró kiadványok Örökbefogadókat keres a könyvtár Bonyhád A városi könyvtár ötven válo­gatott kiadványnak keres örökbefogadót. A könyvek, hanglemezek, folyóiratok kü­lönleges értéket képviselnek tartalmi, tipográfiai vagy életkori szempontból. A ma­gyar irodalom gyöngyszemei mellett megtalálhatók köz­tük helytörténeti írások is. A Solymár Imre Városi Könyvtár fennállásának 50. évfordulójára készülve programok, pályázatok sokaságát hirdeti. A napokban olyan felhívást tett közzé, mely szerint kiadványokat fogadhat­nak örökbe az irodalom- és könyvszeretők jelképes össze­gért. Ötven olyan könyvet, folyó­VONALBAN VAGYUNK! Közérdeklődésre számot tartó kérdéseivel hívja ingyenes vona­lunkat, munkanap de. 9-12 óra között: 06/80/200-398 iratot, hanglemezt válogattak ki a szakemberek, melyek különleges értéket képviselnek. Megtalálha­tók közöttük díszes kidolgozású irodalmi és ismeretterjesztő mű­vek, olyanok, melyeket szerző­jük személye, vagy tartalma szo­rosan köt Bonyhádhoz, vagy köz­vetlen környezetéhez. A jelképes összegért „örökbefogadható” munkák közt szerepelnek példá­ul Vörösmarty Mihály, Solymár Imre, Kolta László, Csányi László írásai, Brehm Az állatok világa cí­mű könyvei. A kiválasztott mű­vekről készült lista rövid ismerte­tésekkel a könyvtárban megtalál­ható. Az adományokból befolyó pénzt az intézmény a könyvtári állomány állagmegóvására sze­retné fordítani.-PÁL­AUTOMATIZALAS, LÉGTECHNIKA Vfjgfí es esis/oloanvnóol Ilyen oleson 10 evei lie

Next

/
Oldalképek
Tartalom