Tolnai Népújság, 2002. november (13. évfolyam, 255-279. szám)

2002-11-13 / 264. szám

14. OLDAL ERRŐL - ARRÓL 2002. November 13., szerda Hl Focisták: „Hülyék voltunk” Bocsánatot kértek szurkolóiktól a vereségükért Egész oldalas újsághirdetés­ben voltak kénytelenek bo­csánatot kérni szurkolóiktól nemrégiben elszenvedett gya­lázatos vereségükért egy svájci futballcsapat játékosai. „Mi, a St. Gallen futballcsapat já­tékosai hülyét csináltunk ma­gunkból. Tudjuk, hogy Ti vagy­tok a legjobb szurkolók Svájc­ban, mégis csalódnotok kellett bennünk. Sajnáljuk. Sajnos, nem tudjuk már visszacsinálni” - ve­zekelt a csapat a TagBlatt című lapban megjelent hirdetésben, amelynek szövegét mindegyik já­tékosnak alá kellett írnia és az ar­cát is hozzá kellett adnia: fényké­pükkel jelent meg a kollektív mea culpa. A St. Gallen 2000-ben még svájci bajnok volt. A sajátos hir­detést közvetlenül az váltotta ki, hogy legutóbb ll:3-ra kikapott helyi riválisától, a Wiltől. A hir­detést közzétevő újság egyéb- ként a klub szponzora. _______■ Re jtélyes kettős napkitörés Ereje felért több millió hidrogénbombával Amerikai csillagászok közöl­ték: első ízben észleltek ket­tős napkitörést a Nap két, egymással szemben fekvő pontján. Hasonlóan nagy erejű és egyide­jű hidrogénrobbanásokat a múlt­ban már gyakran megfigyeltek, de azok még soha nem következ­tek be egymástól ennyire távol eső két ponton, mint ezúttal - je­lentették ki az Új-Mexikó állam­beli Sunspot országos napmegfi­gyelő állomásának tudósai. A tu­dósok most azt szeretnék kiderí­teni, hogy a jelenség véletlen egybeesés volt-e, vagy volt össze­függés a két kitörés között. Az október 31-én, halloween napján észlelt kettős napkitörés ereje felért töbt? millió hidrogén­bomba erejével - állítják az AP jelentése szerint a csillagászok. ■ AKCIÓT INDÍTOTT az egyik ismert brit állatvédő szervezet a szőr­mekereskedés ellen. Ismert sztárok közreműködésével akarják meg­akadályozni az állatok lemészárlását, bundájuk divatcélokból törté­nő felhasználását. A megnyúzott rókát lóbáló popsztár, Sophie Ellis- Bextor, elég meggyőzőnek látszik. ________fotó: epa „N éha még én sem veszem észre” Szekszárdion lép fel a Tátrai & Szűcs a Latin latinnal Azt gondolom, mindenkinek megvan a saját Tátrai Tibor-ké- pe. Nekem valahogy az jön be, ahogy a zenész az ENSZ-nél til­takozik, mert már megint neki kell hazacipelnie az év gitáro­sa díjat. Egy hete jelent meg a Tátrai-Szűcs duó második anyaga, Latin latin címmel. Ennek kapcsán beszélgettünk a gitárossal. Szekszárd- Felsorolnék öt nevet: Groovehouse, Balázs Pali, Ákos, Elvis Presley, Nagyecsedi Fekete Szemek. Mi jut eszébe róluk?- Elmondaná még egyszer?- Inkább segítek. Többek kö­zött ők állnak a Tátrai & Szűcs előtt a MAHASZ legújabb toplis­táján, ahol a duó jelenleg a ti­zenötödik.- A Latin latinnal? Az nem rossz, főleg, hogy alig egy hete jelent meg csak az album. Kü­lönben meg nagyon megtiszte­lő, hogy egy ilyen névsor után kullog az ember, hiszen köztu­dottan sok lemezt adnak el ezek a srácok.- Lassan már Ön az örökös „év gitárosa”. Ez ennyire nyil­vánvaló, vagy esetleg csak meg­szokásból adják a díjat?- Általában megkérdezik, hogy én vagyok-e az országban a legjobb gitáros. A válaszom: nem, ez nem igaz, csak én vagyok a legnépszerűbb, a leg­ismertebb. Miért is ne lenne így? Hiszen az el­múlt harminc évben játszottam egy csomó híres popzenekarban és sok jól menő bandám volt.- Koncerteken szokott hibázni?- Óóó... Persze, persze,..- A közönség is észreveszi?- Néha még én sem veszem észre. Nagyon rit­ka, amikor mellényúl az ember. Kuriózum, örü­lünk is Totyával (Szűcs Antal Gábor - a szerk.j, ha megtörténik, jót mulatunk egymáson.- Melyik volt eddig a legjobb zenekar, amelyik­ben játszott?- Attól függ, milyen szempontból. Anyagi, er­kölcsi, művészi? Csak vicc volt... Nekem mindig az a legjobb, amelyikben éppen játszom. Tegnap például a Magyar Atom, ma pe­dig ez lesz.- Van olyan fiatal magyar együttes, amelyet jónak tart?- Hát persze. Rengeteg tehet­séges gyerek van. Abszolút min­denevő vagyok; akik már nem össze-vissza muzsikálnak, valamilyen közös tempót hoznak és közös elképzeléseik vannak, azt én már szeretem. Ezért nem emelnék ki külön senkit. Szeptemberben vették át az első albumért az aranylemezt- Mondjon kapásból öt nevet, akikkel igazán szeretett zenélni.- Orszáczky Miklós, Solti János, Borlai Gergő; Radics Béla fiatal koromban nagyon fontos ténye­ző volt, és hát a B.B. King-et nagyon élveztem.- A Latin latinnal milyen további terveik vannak?- Folyamatosan turnéztatjuk. Ezen kívül meg­keresett bennünket a Mendelsshon kamarazene- kar. Minden évben szerveznek Veszprémben egy farsangi bulit, ahova könnyűzenészeket hívnak meg. Idén ránk esett a választásuk. - krasznai ­Ma este Szekszárdon, az Incognitóban lép fel a Tátrai & Szűcs. Kérdésünk: mi volt az első, arany­lemezes album címe? Telefonon (74/511-531) várjuk a válaszokat 9 órától, az első két telefoná­ló egy-egy Latin latin cd-t kap, valamint ingyen mehet be az esti koncertre. ■ Elkelt a MiG-21-es Internetes árverésen kelt el az Egyesült Államokban egy szovjet gyártmányú MiG-21- es vadászgép. A 37 esztendős masina pénte­ken jelent meg az internet egyik árverési honlapján: azóta 345 ezernél is több érdeklődő kat­tintott a honlapra és a legmaga­sabb felkínált vételár hétfőre el­érte a 230.000 dollárt. A MiG tu­lajdonosa, Dave Baskett tíz év­vel ezelőtt a lengyel légierőtől szerezte be a gépet és gondos munkával felújította azt. Alkal­mas a repülésre, Baskett azon­ban nem rendelkezik pilótavizs­gával. Időközben Baskett vállal­kozása nehéz helyzetbe került, ezért kénytelen volt árverésre bocsátani a MiG-et. „Nagy kár ért, mert gyönyörű darab. Víg­asztal azonban, hogy jó helye lesz az új gazdájánál” - magya­rázta a vállalkozó. ■ Olvastam - Láttam - Hallottam VENTER MARIANNA Behálózva Olvasom a minap, hogy új divat van születőben egy távoli afri­kai országban. Ugandában a legújabb menyasszonyi ruhák ugyanis szúnyoghálóból készülnek. Bár egyelőre csak néhány menyasszony viselte még a lukacsos csodát, a hozzáértők szerint futótűzként fog terjedni a divat, különösen karácsony előtt, mert akkor köttetik arrafelé a legtöbb frigy. Arról nem szól a fáma, mi­lyen módon szabták-varrták az öltözéket, van-e bélés a meglehető­sen szellős anyag alatt, vagy pedig a maga valóságában mutatja meg a menyasszonyt. Mint minden új divatirányzat esetében, fanyalgókban most sincs hiány. Ám nem a divatszakértők „szólják le” a szúnyogháló ara-ruhát, hanem a hatóságok. A szúnyogháló ugyanis a malária elleni védekezés fő fegyvere az afrikai országban, lévén, hogy ezt a szörnyű betegséget szúnyog terjeszti. A szúnyoghálót nemzetközi segélyszervezetek ingyen osztogatják, s a hatóságok attól félnek, ha menyasszonyi öltözetként látják viszont a segélyezők, felfüg­gesztik az adományozást. Ez két okból sem lenne helyes. Az első: bizonyára nem a túlzott jómód vitte rá az arákat, hogy ebből az anyagból készítsenek ruhát maguknak. A másik: kifejezetten ké­nyelmes viselet a melegben és ha mást nem is, a menyasszonyo­kat azért rendeltetésszerűen megvédi a segély-háló. SELEJTES SZÁRNYAS Kovács papagájt vásárol. A keres­kedő biztosítja arról, hegy az állat pompásan beszél, és mindent megtanul, amit mondanak neki. Egy hét múlva Kovács mégis visz- szaviszi a madarat. - Mi a baj ve­le? - kérdi a kereskedő.- M...m...mi? - nyög Kovács. - H...hi...hiszen da...da...dog a nyo...nyomorult! GÁZOLÁS A falun áthaladó autós véletlenül elüt egy kutyát. Hamarosan feltű­nik egy férfi, vadászpuskával a kezében. Az autós rémülten for­dul hozzá: - Uram, sajnálom, hogy elütöttem a kutyáját. Szíve­sen kifizetem az árát. Ötezer fo­rint elég lesz?- Hát, nem is tudom... - vakar­ja meg a fejét a vadász.- De tízezer forint már csak elég a kár megtérítésére?- Egye fene, adja ide a pénzt! Az autós leszámolja az össze­get, majd megjegyzi:- Sajnálom, hogy elrontottam a vadászatát!- Nem vadászni indultam, csak ezt az átkozott kutyát akartam le­lőni... BECSÜLETES MEGTALÁLÓ Pacsmag megjelenik a kapitány­ságon, és megkérdi az ügyeletest:- Itt adnak jutalmat a becsüle­tes megtalálónak?- Itt. - Na, akkor itt ez a tárca.- Találta?- Igen.- Jól van, akkor majd, ha je­lentkezik a tárca gazdája, meg­kapja a jutalmat.- Akkor már ki is adhatja.- Hogyhogy?- Mert a tárcát nemcsak hogy én találtam meg, hanem koráb­ban én is vesztettem el! ■ „Bakot vágtak” a tűzoltók „Bakot vágtak” a tűzoltók az Egyesült Államokban: tévedésből nem a kijelölt autót, hanem egy „civil” gépkocsiját vágták szét, hogy gyakorolják a sérültek ki­mentéséhez szükséges lemezvá­gást. A négyéves autó gazdája a tűzoltóság épülete mögé parkolt le, és pár percre bement egy kö­zeli boltba. Közben kirohantak a tűzoltók gyakorolni, és olyan gyorsak voltak, hogy mire a gép­kocsi tulajdonosa visszatért jár­művéhez, már egyikük se volt ott. És ami még nem volt: a négy­éves autónak teteje meg ajtaja. Utóbbiból egy sem maradt - je­lentette az AP. A tűzoltók közben - mint akik jól végezték dolguk - állomásukon pihenték ki a gya­korlat fáradalmait. Igencsak el­csodálkoztak, amikor a közeli bolt alkalmazottja telefonon fel­hívta a parancsnokukat mond-: ván: - Van itt egy méltatlankodó ember, akinek szétvágták a ko- csiját... __________________■ Bo trányok a brit monarchia körül Rossz idők járnak manapság az angol királyi házra: az el­múlt napokban gyorsan feledésbe merültek II. Erzsébet koro­názási aranyjubileumának színpompás ünnepségei, a múlté az a határtalan együttérzés is, amely a királyi család iránt nyilvánult meg Erzsébet anyakirályné halálakor, áprilisban. A britek bizalma megingott a mo­narchiában azóta, hogy Paul Burrel, a néhai Diana hercegnő lo­pással megvádolt, majd a vádak alól a minap váratianul felmentett komornyikja eladta történetét egy bulvárlapnak. A „Burrel Saga” az­óta szappanoperává fejlődött, amelyben vádaskodások és vis- zontvádak sora hangzik el a királyi udvarban folyó belharcok, a Windsor-ház és a Spencer-család közötti régi keletű ellentétek intim részleteiről. A volt komornyik egyik legsúlyosabb állítása az volt, hogy Károly walesi herceg sze­mélyzetének egyik férfitagja meg­erőszakolta az udvar személyzeté­nek egy másik férfitagját. Az utób­bi, egy lakáj, aki már nem áll a ki­rályi család szolgálatában, megtör­te hallgatását, és az egyik vasárnapi lapnak kipakolva az ügy elleplezé- sével vádolta meg a királyi csalá­dot. Mi több, azt is állította, hogy hasonló esetnek volt szemtanúja a királyi család és a személyzet egy- egy tagja között. Az esetről állítólag még 1996-ban beszámolt Diana walesi hercegnőnek, aki magnó­szalagra rögzítette a férfi vallomá­sát és gondosan őrzött holmijai kö­zé rejtette. A szalag tartalma való­színűleg napvilágra került volna Paul Burrel bírósági tárgyalásán, ha azt november elején a királynő közbenjárása nyomán nem zárják le. A Diana hercegnő, Károly her­ceg és a fiaik tulajdonát képező több mint 300 tárgy ellopásával megvádolt Paul Burrelt azután mentették fel, hogy a trónörökös közölte a bírósággal, volt felesége halála után a komornyik - a walesi hercegnő örökségének egyik gon­dozója - tudatta a királynővel, hogy Diana számos tárgyát magához vette megőrzésre. Á királynői be­avatkozás azonban gyanús a köz­véleménynek. Egy hétvégi felmé­rés szerint a britek kétharmada ma már egyértelműen feltételezi, hogy az udvar azért lépett közbe, hogy elejét vegye a további leleplezések­nek. A közvéleménykutatás során megkérdezettek 79 százaléka azt mondta, hogy II. Erzsébetnek sok­kal hamarabb az ügyészség tudo­mására kellett volna hoznia beszél- getését a volt komornyikkal. ■ BULLDÓZER TAPOSSA SZÉT a megszámlálhatatlan, akoholt tartalmazó üveget az indonéziai Djakartában. Hiába, egy többségében muszlim országban komolyan veszik az alkoholtilalmat, különö- sen így, a ramadán táján.___________________________________________________________fotó; epa I

Next

/
Oldalképek
Tartalom