Tolnai Népújság, 2002. szeptember (13. évfolyam, 204-228. szám)

2002-09-16 / 216. szám

Ul 2002. Szeptember 16., hétfő MEGYEI TÜKÖR 5. OLDAL Mondom a magamét VENTER MARIANNA Háló, világ, iskola Nagyon kevesen vannak, akik a világháló szó hallatán ne ugyan­arra gondolnának: az Internetre. Néhány év alatt hatalmasra tá­gult, ugyanakkor össze is zsugorodott a világ, hiszen másodpercek alatt elérhetjük egymást a hálón a világ bármely távoli pontján. Az Internet segítségével könnyedén szerezhetünk információkat, legyen szó híres emberről, egészségügyi problémáról, vagy hobbi­ról. Érdeklődési körünknek megfelelő honlapokat találhatunk, ahol zavartalanul csemegézhetnek a filmek, a könyvek, a színház, vagy akár a könnyűzene kedvelői. S akkor még nem szóltunk a net-csevegésről, mikor a legkülönfélébb témákban fejthetjük ki gondolatainkat, vitatkozhatunk, vagy csak figyelemmel kísérhet­jük a vitát a hálón. A fentiekből következik, hogy az Internet ma már a minden­napok része, illetve az kellene, hogy legyen. A háztartásokban egy­re több a számítógép, ám még mindig nagyon sokan csak álmo­doznak róla. Márpedig a versenyképességhez hozzátartoznak az informatikai ismeretek és a kapcsolódás a világhálóhoz. A képzést már iskolás korban meg kell kezdeni, hogy azok a gyerekek se ma­radjanak le, akik otthon nem tudnak a képernyő elé ülni. Csak­hogy jelenleg az általános iskolák mintegy fele nem csatlakozott még az világhálóra és nincs annyi számítógép sem, mint amennyi szükséges lenne. Ebben a helyzetben bíztatónak tűnik, hogy az oktatási kormányzat a tárca kiemelt feladatának tartja, hogy ezen az állapoton a lehető leghamarabb pozitív irányban változtasson. _____ Megkérdeztük olvasóinkat__________ Ad-e hálapénzt az orvosának? Ha orvoshoz megyünk, kórházba kerülünk, hiába van tb kár­tyánk, a legtöbb ember azon töri a fejét, mennyi pénzt is te­gyen abba a borítékba, melyet az orvosának szánt. Olvasóink­tól is azt kérdeztük, szokott-e hálapénz adni az orvosának? Nyékiné Szabó Éva, Szekszárd: - Két gyermekünk van, ha ők be­tegek, de ha a családból bárki kórházba kerül, akkor mi is adunk pénzt az orvosnak. Sajnos kialakult ez a szokás, és nem mer az em­ber ezen változtatni, mert attól fél, ha nem ad pénzt, hátrányba kerül. Tápai Zsolt, Szekszárd: - Szoktam adni, de én valóban azért adom, mert hálás vagyok ha a gyermekemen, vagy a család bármelyik tagján segít. A hálapénz beépült az életünkbe és ma már ez jár az orvosoknak. Ferge Józsefné, Szekszárd: - Én még nem találkoztam olyan or­vossal, aki nem fogadta volna el. Ebből következik, hogy az a beteg érzi magát kellemetlenül, aki nem ad pénzt. Elvárják, tehát adni kell. Pálmainé Jung Kornélia: - Szoktam adni hálapénzt, de nem azért, mert annyira egyetértek vele. Kialakult ez a rossz szokás, így ha az ember nem ad, attól tart, hátrányba kerül. (A témával kapcsolatban olvasóink SMS-en is elmondhatják véle­ményüket a 20/454-36-64 -es számon. ) m Szavazhat az interneten: www.tolnalnepuJsag.hu , és SMS üzenetben: 20/454-36-64 Előző kérdésünk: Haszná­latba veheti-e egy éven belül a megyei kórház a műtő­blokkot? Szavazóink nem bíznak ebben, valamennyi­en nemmel szavaztak. MAI KÉRDÉSÜNK: Egyetértene-e a melegek házasságának engedélyezésével? Béke-túra a megye közepén Sport és játékos versenyek Felsőnánán Közel húsz településről érkeztek versenyzők és érdeklődők Felsőnánára, ahol szombaton rendezték meg immár 19. alka­lommal a Béke-túrát. Sport és ügyességi versenyekben mér­ték össze tudásukat az arra vállalkozó felnőttek és diákok. Felsönána Az időjárás kegyes volt a felsőnánaiakhoz, mert szombaton kellemes őszi napsütésben követték egymást a Béke-túra programjai. Délelőtt a gyer­mekek részére rendeztek ügyességi vetélkedőket, kerékpáros versenyt, céllövészetet. Ezt követték a családi vetélkedők, a kispályás labdarúgás, de volt népi kettesfogatok versenye, bemutatkoztak a szekszárdi kutyakiképzők és a siklóernyősök is. A rendezvényeken több százan, nagy öröm­mel vettek részt, mondta Vaszari Dezső polgár- mester, aki elárulta, hogy jövőre, a huszadik Bé­ke-túrán még tovább bővítik majd a programot. A labdarúgásban az első helyezést a szekszárdi Se­bestyén Bt. csapata, a második helyet a kakasdi Pal-Tans, a harmadik helyet pedig a felsőnánai öregfiúk csapata szerezte meg. A gólkirályi címet Lovász Barna nyerte el. Az „Erős asszony” vetél­kedésben ketten is győztesek lettek: Domokos nőttek közül Kovács János (Felsőnána) lett a győztes. Lövészetben László Nikolett tanuló, a felnőtt kategóriában Vassné Illés Rozália nyert. A Megye Közepe Legerősebb Embere címet Si­mon Péter érdemelte ki magának. MAUTHNER Program, bakancs és kampány A szocialisták megyei találkozója A gyermekvédelem elsősorban a Családügyi és Szociális Mi­nisztériumra tartozik, a közelmúlt a gyermekek kiszolgálta­tottságáról szóló híradásai azonban a mi tárcánkat is megerő­sítik abban, hogy szükséges létrehozni a gyermek és ifjúsági jogok biztosának intézményét - mondta Jánosi György az MSZP megyei találkozóján. Bonyhád Az MSZP megyei találkozóján, me­lyet a az önkormányzaü választá­sok jegyében, de nem kampány nyitó rendezvényként tartottak, Já­nosi György, a Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium vezetője fóru­mon tájékoztatta a jelenlévőket a kormány hivatalba lépése óta meg­tett intézkedéseiről, a közeljövő fel­adatairól. Hangsúlyozta, hogy fő feladatuknak tekintik a kormány- program végrehajtását, az életkö­rülmények műiden társadalmi ré­tegre kiható javítását, az esélytele­nek tűnő csoportok esélyeinek javí­tását. Kérdésre válaszolva elmond­ta, hogy a gyermekek jövőjének ala­kítása az egész társadalom felelős­sége, ezért mindenkinek a maga te­rületén meg kell találnia saját fel­adatait. A közelmúlt gyermek- és családi tragédiáival kapcsolatban úgy tájékoztatott, hogy az általa ve­zetett tárca javasolja a gyermek- és ifjúsági jogok biztosa intézményé­nek felállítását. A fórumon, melyet Pogátsa Alajos, az MSZP Bonyhádi szervezetének polgármester jelöltje vezetett, jelen voltak Halmai Gábomé, Szabó József és Tóth Gyula országgyűlési képviselők, va­lamint Csáki Béla, az MSZP Tolna Megyei Szövetségének elnöke. Hal­mai Gábomé az önkormányzati vá­lasztásokkal kapcsolatban megje­gyezte, hogy annak során, ugyan­úgy, mint a tavaszi országgyűlési választásokon, nagy jelentősége van a választókkal való személyes kapcsolattartásnak, a „bakancsos kampánynak”, ugyanis ez a mód­szer teszi lehetővé a szocialisták programjának igazi megmutatását. A rendezvényen a megye külön­böző településeiről érkezett vendé­geket a nap további részében á Vá­rosi Zeneiskola népzene tagozatos növendékeinek fellépése, a Kranzlein Néptánc Együttes prog­ramja, Komonyi Zsuzsa táncdal- énekes és Éles István humorista műsora szórakoztatta, a legkiseb­bek pedig az egész napos kézmű­ves foglalkozásokon készített játé­kokkal térhettek haza.-PÁL­Fegyverropogás és marhapörkölt A volt rendőrkapitányra emlékeztek Rendőrök, honvédek, határ­őrök találkoznak évente egy­szer, hogy lóversenyen emlé­kezzenek Paks egykori rend­őrkapitányára, dr. Oláh Lász­lóra. Eljönnek persze azok is, akik barátai voltak, vagy csak egyszerűen közel állnak a fegyverekhez, fegyveres testü­letekhez. Paks-Biritó A biritói lőtéren minden őszön lóversenyt rendez az IPA (nemzet­közi rendőrszervezet) paksi cso­portja. A program az évek során fő­zőversennyel párosult. Az ötödik dr. Oláh László emléklőverseny az elmúlt szombaton, úgy mint min­den esztendőben, azzal vette kez­detét, hogy a barátok, ismerősök megkoszorúzták a volt kapitány sír­emlékét. Az eseményre az ország minden pontjáról érkeztek fegyve­res testületektől, és jobbára a kör­nyékből IPA-barát vendégek. Több mint harminc csapat versengett az értékes díjakért és vándorkupáért. A bográcsokban idén marhaétel To­tyogott, kilenc finomabbnál-fino- mabb étel közül kellett a zsűrinek a legkiválóbbat kiválasztania. A gasztronómia terén paksi siker szü­letett, Lőrincz József marhapörkölt- jének ízét találták legharmoniku- sabbnak. A fegyveresek között a Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendőr-főkapitányság csapata, az IPA barátoknál a keceli Pintér Mű­vek diadalmaskodott, a legjobb paksi lövőnek járó díjat Gaszler György rendőr főtörzs zászlós vitte haza. Az ételremekek sorsa pedig természetesen az lett, hogy ott hely­ben megették a versenyzők és ven­dégek, akik ezúttal is egy kellemes napot töltöttek együtt, vida tünde Hírek DOMBÓVÁR. A Két Vitéz Étte­remben kedd délután két órától tartja összejövetelét a Kék Csil­lag Turisztikai Egyesület, mely­nek ülésén a nemrégiben befe­jeződött idegenforgalmi sze­zont értékelüt a vendéglátás­ban, valamint szállásközvetítés­ben érdekelt vállalkozók és cé­gek. BONYHÁD. A Solymár Imre Városi Könyvtárban a Szofi Pont szervezésében ingyenes informatikai tanulási lehetősé­get kínálnak az érdeklődőknek az alapfokútól a rendszerinfor­matikusi ismeretekig. Ehhez az intézmény tananyagot és alkal­manként fél órás számítógép használatot biztosít. ŐCSÉNY. Szeptember 30-án, hétfőn 18 órától (és nem ma) tartja a közmeghallgatást az őcsényi képviselő-testület. A Közösségi Házban tartják a közmeghallgatást, ahol a Polgá­ri Légiközlekedési Hatóság ad tájékoztatást a repülőtér zajvé­delmi körzetének kialakításáról. Az előadó: Sobor Ákos, a PLH vezető főtanácsosa. BONYHÁD. A Nők Klubja szeptember 18-án 17 órakor tartja első őszi összejövetelét. Programjukon nyári élménybe­számolók és az októberi kirán­dulás megbeszélése szerepel. SZEKSZÁRD. A Magyar Vö­röskereszt Szekszárd Városi Nyugdíjas Alapszervezeténél, a Dózsa Gy. u. 1. szám alatt, téli tárolásra alkalmas sárgarépa és zöldséggyökér kedvezményes áron rendelhető, naponta 8-10 óráig. __________________■ Mé ly fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismer­ték, hogy a szeretett fele­ség, édesanya, anyós, nagy­mama, dédnagymama, test­vér és rokon NAGY JÁNOSNÉ (sz.: Fritsi Anna) életének 77. évében el­hunyt. Temetése 2002. szeptember 16-án, hétfőn 15 órakor lesz a bonyhádi katolikus temetőben. A gyászoló család Mély fájdalommal tudatjuk mindazokkal, akik ismer­ték és szerették, hogy FERENCZ VILMOSNÉ sz.: Kovács Mária Vilma életének 76. évében el­hunyt. Temetése 2002. 09. 17-én, kedden 14 órakor lesz a teveli temetőben. Előtte gyászmise. (Y) A gyászoló család Sárgödör téri vigasság Ószköszöntő szüreti nap Hosszú évek után végre az időjárás is kegyeibe fogadta a Szüreti nap közönségét. A Sárgödör téren több százan élvez­ték a műsort, a préshá­zakban a jóféle borokat és a kellemes napsütést. Paks Szüreti napot rendezett a művelődési központ szom­baton. A felvonulás kora délután indult a művelődé­si központ előtti parkolótól a városon át a Sárgödör té­rig. A látványos menetet a Paksi Lovassport Egyesü­let, a Dunakömlődi SE Lovasszakosztálya és a Gróf Széchenyi István Lovas-egyesület alkotják. A Sárgödör téren színvonalas műsorok és nyitott préshá­zak várták a több száz ér­deklődőt. Színpadra lépett a paksi Mazsorett együttes, az őszt a város általános is­kolásai köszöntötték. A Magyarország gyöngysze­mei csoport népviseleti be­mutatója nagy sikert ara­tott. Fellépett a Város Nyug­díjas klub kórusa, a Maszk Bábszínház, Szántai Ildikó és Miklósi József nótaéne­kesek Oláh Kálmán cigány­zenekarával. A Sárgödör Téri Présháztulajdonosok Egyesülete Borászvirtus címmel félig tréfás, félig ko­moly vetélkedőt rendezett. Este bált tartottak, Oláh Kálmán és cigányzenekara muzsikájával. RÁKOSI Sikeres állás- és képzési börze Ötvenötén találtak maguknak munkahelyet Dombóvár A Tolna Megyei Munkaügyi Központ helyi kirendeltségé­nek nyílt napján ötvenötén tud­tak elhelyezkedni, öten átkép­ző tanfolyamra jelentkeztek.- Az álláskeresők élénken, a mun­kaadók viszont mérsékelten ér­deklődtek a börze iránt - mondta Szarvas Antal kirendeltség-veze­tő. Százkilencvenhét pályakezdőt és közel félszáz - negyven év fe­letti - munkanélkülit hívtunk meg, akik közül ötvenötén tudtak elhelyezkedni tizenegy cégnél, vagy vállalkozónál. A foglalkozta­tók varrónőket, kőműveseket, bolti eladókat, faipari gépmunká­sokat, pultosokat, csomagolókat, asztalosokat, adminisztrátorokat és segédmunkásokat vettek föl. Huszonöt bér- és kilenc munka- tapasztalat szerzést segítő támo­gatási kérelmet nyújtottak be hoz­zánk. Öten találtak maguknak olyan átképző tanfolyamot, ami­hez kedvet éreznek. Nyolc szerző­déses katonának készülő fiatalem­ber is jelentkezett, ők a szeptem­ber 26-án Veszprémben megren­dezésre kerülő honvédségi tobor- zón juthatnak álláshoz. A börze után fórumot tartottunk a munkáltatóknak, arra kértük őket, mondják el véleményüket. Jónak tartják az ajánlatainkat, ám a gazdasági környezet változásaihoz a mostaninál is jobban alkalmazko­dó segítségre lénne szükségük. Mi a néhány hónapos foglalkoztatás támogatását szeretnénk egy hosz- szabb távú - 3-5 évre szóló - konst­rukcióval felváltani - zárta tájékoz- tatóját Szarvas Antal. -gr­A A » > Ferencné és Orbán Mártonná, mindketten felsőnánaiak. íjá­szatban, a tanulók közül Teszner Tibor (Hő-gyész), fel­A helybeli fiatalok és a Volán küzdelme fotó: óottvald k.

Next

/
Oldalképek
Tartalom