Tolnai Népújság, 2002. július (13. évfolyam, 151-177. szám)

2002-07-19 / 167. szám

SUZUKI PAKS PAKS. Tolnai út 17. Telefon: 75/519-060.20,96-13-499. Fax. 75,519-068 6-os főút melletti telephely: Tel: 75/413-938 E-mail; bartaauto2000@axelei'o.tiu www.suzukibarta hu 11A MOST 199.000 FT-OT BEFIZET, egy új Suzukit elvihet... Akciós Wagon R -ok légkondicionálóval a készlet fejéig! Használt autó beszámítása emelt áron! Villamosenergia-ipari dolgozóknak, célcsoportoknak Euro 111-as Suzukik már 1.786.000Ft-től! Suzuki- és használtautó-vásár alacsony kamatokkal, garanciával és ajándék belföldi úttal! ____________Keressen, hívjon minket, a legjobb ajánlatot biztosan tőlünk kapja! és flottavásárlóknak egyedi kedvezmények! Szervizajánlatunk: garanciális és garanciaidőn túli javítások, karosszéria-javítás, __________ fén yezés, kárfelvétel, biztosítási ügyintézés, eredetiségvizsgálat Emal1' sszekszard@en»met hu www.suzukibarta.hu SUZUKI SZEKSZÁRD SZEKSZÁRD, Selyem u 3. Tel 74/415-611, 74/511-989,74/528 Fax. 74/528 910 www.tolnainepujsag.hu e mail: tolnai.nepujsag@axels.hu 2002. július 19., péntek Ára 69 Ft. Előfizetve 46 Ft. XIII. évfolyam, 167. szám Figyelem! Villám­Minden nap szavazhat Lapozzon az 5. oldalra! MEGYEI TÜKÖR Bort és gánicát kóstolhattak 5. oldal EGÉSZSÉGÜNKÉRT Erősödő pszichoterápiás profil 10. oldal SPORT Csillag Balázs sikere az Iharoson 13 oldal ‘kísíuiasj Extra akció! A Paks, Kurcsatov u. 6/A sz. alatti Tempo Szupermarketben! Jó reggelt tejital (11) 99 Ft Mizo Trappista sajt (kg) 949 Ft AU Star szénsavas üdítőital (21-5 íz) 89 Ft Talléros sör (0,51) 79 Ft+ü. Crepto 4 tekercses toalettpapír 99 Ft Görögdinnye (kg) 69 Ft Akctes alánlatunk Július 19-21-lg, a kászlat érájáig, valamint kiskereskedelmi mennyiségre vonatkozik! Tempo Szupermarket. 1 Ahol a minőség 6s a választék naponta találkozik! ZARÁNDOKÚT Anna Bergbe. Mayer Mihály megyéspüspök ve­zetésével zarándoklat indul a jövő hét péntekjén a sziléziai Anna- Berg kegyhelyre. Az autóbusz a Pécs Egyházmegyei Katolikus Né­metek Egyesületének szervezésé­ben hajnában indul Mohácsról. Vonalban vagyunk Hívja ingyenes vonalunkat, munkanap de. 9-12 óm között 06/80/200-398 Hagyományainkból: játék és keresztelő Rongybaba, szőrlabda, sült tyúk és mézelt pálinka Az izményi székely csoport A Duna Menti Folklórfesztivál forgataga, nyelvi kavalkádja elárulja: hány nemzet hozta magával szokásait, hagyomá­nyait, zenéjét, táncát, viseletét. Egymás kultúrájának megis­merése, elfogadása közelebb hozza az embert az emberhez. Ezt a célt is szolgálja a több na­pig tartó rendezvény-sorozat minden eseménye. Szekszárd A Duna Menti Folklórfesztivál egyik legszebb kiállítását Bor­bély Jolán etnográfus nyitotta meg a Babits Mihály Művelődési Házban. A bemutató tárgyainak egy része Kecs­kemétről érkezett a Szórakaténusz Játék Múze­umból, más részét a szekszárdi Wosinsky Mór Múzeum kölcsönözte abból a gyűjteményből, melyet a nem régen elhunyt dr. Gémes Balázs néprajzos, muzeológus gyűjtött össze. A kiállítást a rendezők az ő emlékének ajánlották. Borbély Jolán etnográfus ajánlásában szólt a gyermekek családban elfoglalt helyéről szerepé­ről, a szülők gondoskodásáról, a fiúk és leányok feladatairól. Szüleik mellett megtanultak szőni, fonni, szerszámokkal bánni, de azért játszottak is. Babát készítettek rongyból, kukorica csuhá­ból, labdát gyúrtak az állatok elhullott szőréből, kisszekeret, ökröt, lovat eszkáloáltak kukorica szárból, hegedűt nádból. Bihar Mária a Kecskeméti Szórakaténusz Játék Múzeum néprajzosa, a kiállítás rendezője a meg­nyitón egy történettel Gémes Balázst idézte a já­tékok közé. Az ő néprajz iránti elkötelezettségét, elhivatottságát példaként állította a fiatal etnográ­fus generáció elé. Népek, nemzetiségek keresztelője A Csurgó zenekar muzsikája fogadta a keresztelőre érkezőket a Művészetek Há­zában. Tolna megye szinte valamennyi nemzetisége, népcsoportja népviseletbe öltözve, szűkebb pátriájának templomba vonulási hagyományú megelevenítve vo­nult méltóságteljesen az „oltár” elé. A rendezvényről kiérkezőket az izményi bukovinai székelyek radinás kosárral várták, amellyel a szokásaik szerint a szoptatós anyát keresték fel. Volt abban sült tyúk, fonott kalács, köménymagos mézelt pálinka, hogy tisztuljon az anya, s a kicsi gyermek jobban aludjon. A ke­resztelő hagyományokat megmutató, színpompás felvonulást Szabadi Mihály rendezte. -pál­Sióagárdi hagyományőrzők a keresztelőn A TÜDÖRÁKOS BETEGEK SZÁMÁNAK ALAKULÁSA Összes nyilvántartott tüdődaganatos V| Új tüdődaganatosok száma egy év alatt Hírek SZEKSZÁRD. A Duna Menti Folklórfesztivál rendezvényei mi­att útlezárás lesz Szekszárdon jú­lius 19-én, pénteken és 20-án, szombaton 19.30 és 20.00 óra kö­zött a Vállalkozók Házától a Béla térig. BÁTASZÉK. Delegáció indul Bátaszékről a németországi test­vérvárosba, Besigheimbe a július 19-21-én megrendezésre kerülő nemzetközi játékokra. A JUX- SPIELE-en a bátaszéki fiatalok 11 fős csapatán kívül német, fran­cia, angol és belga versenytársak vesznek részt. A delegációt Bog­nár Jenő polgármester vezeti. SZEKSZÁRD. A Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdekszö­vetsége július 22-én, hétfőn 6.30 órától a megyeszékhelyen, a Hu­nyadi u. 4. szám alatt tagjai szá­mára füstölt áru vásárt tart, ked­vező áron. A szövetség augusz­tus 31-ig hétfőn és csütörtökön 8- tól 10 óráig tartja fogadó óráit. BONYHÁD. A bonyhádi Soly­már Imre Városi Könyvtár kiállí­tást szervez kinder játékokból. Kérik a gyerekeket, hogy akinek vannak ilyen figurái és szívesen megmutatnák másoknak, hétfőig vigyék a könyvtárba. SZEKSZÁRD. Véradás lesz Szekszárdon, a véradóállomáson július 22-én, hétfőn 8 órától 15 óráig. A szervezők várják az em­bertársaikon segíteni akaró ön­kénteseket. MAJOS. Bonyhád-Majoson a sportpályán lábtenisz bajnoksá­got rendeznek július 20-án 14 órától. A rendezvényen röplab- dázási lehetőséget is kínálnak. Nevezni Bolbach Jánosnál le­het. Pályázók, célok, támogatások Közelebb a Bezerédj programhoz Százhetvenöt pályázat került a nyertesek közé a Tolna Megyei Területfejlesztési Tanács legutób­bi ülésén. A támogatások által - mutatott rá Kottái Tamás, a testü­let elnöke - Tolna megye ismét közelebb került a Bezerédj prog­ram megvalósulásához. Ennek azért van kiváltképp jelentősége, mert ez a program egyfajta lánco­laton keresztül, ahhoz a Nemzeti Fejlesztési Tervhez kapcsolódik, mely az Európai Uniós csatlako­zást hivatott lehetővé tenni. Ezt a törekvést pedig minden helyi si­ker erősíti. A százhetvenöt nyertes pályá­zat tehát ilyen módon járul hozzá nemcsak a helyi, hanem a távlati, országos célok megvalósulásá­hoz. Minderről bővebben, a nyertesek listájáról, a megítélt pénzösszegekről - Koltai Tamás értékelő összegzésével együtt - a 6-7. oldalon kaphatnak tájékozta­tást olvasóink. ■ Összeomlott egy ház teteje A helyreállításban segít az önkormányzat Összerogyott egy dunaföld- vári család házának tetőszer­kezete tegnap reggel. A fiatal párt és kilenc éves gyermekü­ket rokonok fogadták be arra az időre, amíg ismét tető alá kerül az épület. Dunaföldvár Egy régi családi ház tetőszerkezete tegnap reggel teljesen összeomlód Dunaföldváron. A házban tartóz­kodó fiatalasszony - hallva a recse- gést-ropogást - gyermekével együtt kimenekült a házból, így egyikük sem sérült meg. A ház elektromos hálózatát a paksi tűzoltók áramta- lanították, majd a tető még megma­radt, veszélyt jelentő elemeit eltá­volították. Nagy Gábomé polgár- mester azonnal a helyszínre ment és elhelyezést ígért a szerencsétle­nül járt családnak a hajléktalan szállón, de ők inkább rokonoknál laknak majd a ház rendbehozatalá­ig, melyhez segítséget nyújt az ön- kormányzat. A tető nélkül maradt helységeket fóliával védik az időjá­rás viszontagságaitól, a helyreállí­táshoz pedig bontott anyagot bizto­sít az önkormányzat. vida t. Térképen a települések Tolna, Bogyiszló Térképes kiadvány jelent meg nemrégiben Tolnáról és Bogyiszlóról. A két település rö­vid ismertetőjét, programjait, ut­canévjegyzékét, fontosabb köz- intézményeit, valamint egyéb hasznos információkat is tartal­mazó szétteríthető füzetecské a Geográf Kiadó gondozásában je- lent meg. _________________■ In gatlant, állást vagy járművet keres? Olvassa nagyító nélkül több ezer aktuális hirdetésünket! tempó Apróban óriás Keresse az újságárusoknál! f 1

Next

/
Oldalképek
Tartalom