Tolnai Népújság, 2002. június (13. évfolyam, 126-150. szám)

2002-06-04 / 128. szám

12. OLDAL S Z O L G Á L T A T Á S 2002. Június 4., Kedd - Hitt Mit üzen az olvasó? Ma elküldi, holnap megjelenik (ROVATUNKBAN HIRDETÉS-JELLEGŰ SMS-EKET NEM KÖZLÜNK!) SMS számunk: 20/454-36-64 Hajdan Június negyedikén 185 éve, 1817-ben született Kuppis Gusz­táv '48-as honvédőrnagy, aki né­met nyelvű Perczel Mór-életraj­zot írt 1868-ban. 120 éve, 1882-ben a Tol­namegyei Közlönyben az orszá­gos óvóképezde igazgatója tá­mogatta a szekszárdi képző megalapításának tervét, de kije­lentette: „A legtöbb esetben az akadályt a pénzkérdés képezi.” 100 éve, 1902-ben Szekszárd rendőrei a képviselő-testülettől fizetésük megemelését kérvé­nyezték, de elutasították őket, mondván „azért a szolgálatért, amit teljesítenek, untig elég a fi­zetésük”. 40 éve, 1962-ben egy dohány­zó szerelő hanyagsága miatt lti- gyulladt és leégett a Balassa Já­nos Megyei Kórház szülészeti és nőgyógyászati szárnya. VÍZÁLLÁS-JELENTÉS Vízállásoka Dunán tegnap reg­gel 7 órakor: Dunaföldvár 67 cm, Paks 232 cm, Dombon 258 cm, Árvízkapu 629 cm. A Sió Palánknál 186 cm. (A Közép­dunántúli Vízügyi Igazgatóság Szekszárdi Szakaszmérnöksé­gétől kapott adatok.) Traffipax Reggel 6-tól 14 óráig a 61-es út Simontornya, Tolnanémedi, Pincehely területén, 14-től 21 óráig az 55-56 sz. utakon, Vár­dombon, Furkótelepen és Pörböly területén tartanak se­besség-mérést. ■ ■ ■ ■ l MOZI ■ ■ ■ ■ i Szekszárd, Panoráma, nagyte­rem: Már megint egy dilis amcsi film (15.30, 17.30). Más világ (20.00). Kamaraterem: A nagyon nagy Ő. (15.00,17.00, 19.00). Ügyeleteseink NAPI SZERKESZTŐ: D. Varga Márta. ÜGYELETES ÚJSÁGÍRÓ: Ihá rosi Ibolya. Tel: 511-520. Fax: 511-514; 511-501. Bonyhád: Pál Ágnes 74/550-369; 06/30/400- 5450; Dombóvár: Glaub Róbert 460-618; 06/20/9860-530. Paks: Rákosi Gusztáv, 75/510-790, 06/20/9687-292; Vida Tünde 06/20/398-4504. Tamási: Tóth Ferenc, 480-705. Tolna: Stein- bach Zsolt, 440-660; 30/465- 4615. ■ * Üdv. Lányok és Elvált egy Gyermekes Asszonyok! 32 éves, 167 cm hűséges le­gényember Paksról, magányos hölgyet ke­res tartós kapcsolatra! Hívj 06/20/451- 43-40. * Schmidt Zoltánnak születésnapja alkal­mából kívánok jó erőt, egészséget és hosz- szú, boldog közös éveket! Bogi. * Antika! Csak így egyszerűen „köszönöm, hogy vagy nekem!” Kitartás! Pötyi. * 29 éves srác várja lányok SMSét ko­moly kapcsolat céljából, 25-től 34 éves ko­rig, Szekszárd és környéke előnyben. 06/20/433-87-87. * 21 éves, barna szemű srác komoly kap­csolatra barátnőjét keresi. K-CI. * Eszperantó tanárt keresek, ha tudtok va­lakit, írjatok ebbe a rovatba! Koszi. * Szerelemvirágnak! Fehér lóval nem tu­dok szolgálni (sajna), de ha úgy gondolod, akkor autóval repülök Érted! Érted? „Her­ceg No1” * Apának nagyon boldog születésnapot kí­vánunk: Lányod és szerető feleséged!!! * Tevelre Pál Lázárnak boldog születésna­pot kívánunk: Márton, Gyuri és Erika. * „Zsu”! Ha számodra nem gáz a 9 év kor­A tanévvégi hajrá - dolgoza­tok, felmérők, házi feladatok írása - nem csupán szellemi, de fizikai megterheléssel is jár. A szokásosnál többet gör­nyed a gyerek az asztalnál, hi­szen mindenkiben munkál a jobb érdemjegyek megszerzé­se utáni igyekezet. A szülők sokat tehetnek azért, hogy a tanév vége előtti napok ne váljanak véget nem érő ülőmara- tonná. Már az erkölcsi elismerés, a dicséret is sokat számít. Még ered­ményesebbé Válhat a szorgalom, Szekszárd 1. TV 17.00 Káosz TV (amerikai film), 19.00 Híradó. 19.30 Sportmagazin. 20.00 Híradó. 20.30 Az orvos válaszol: A vendégnyílás - stóma. Ven­dég: Dr. Zoliéi István sebészeti osztály, egyete­mi docens, Dr. Véner Gábor sebész szakor­vos. 21.00 Híradó. 21.30 Harmadik szabály (amerikai film). 23.15 Híradó. 23.30 Képúj­ság. Kossuth Rádió ________ 12 .02 Déli krónika. 12.40 Ki nyer ma? 12.50 Törvénykönyv. 13.05 Vendég a háznál. 13.30 Római katolikus félóra. 14.00 Közlekedés. 14.04 Társalgó. 15.05 Szóljon hozzá! 16.00 Délutáni krónika. 16.20 „Magyarországról jö­vök..." (magazin). 17.05 Európa klub. 17.45 Kék bolygó. 18.00 Esti krónika. 19.05 Hatá­rok nélkül. 19.30 Sportvilág. 19.50 Esti mese. 20.04 Aranyemberek: Somlyó György. 20.35 Ünnepi könyvhét - 2002. - Paul Auster: Timbuktu. 21.05 Vallási híradó. 21.35 Hagyo­mányápolók. 22.00 Késő esti krónika. 22.30 Tér-idő. 23.00 Hírek. Kenő. 23.04 Operákból, daljátékokból és operettekből. Patőtl Rádió 9.16 Riport-interjú-stúdióbeszélgetés. 9.52 Apró-cseprő. 10.10 A vélemény szabad... különbség, akkor add meg a számodat és majd én kereslek. MOJO. * Szipi! Teljes mértékben egyetértek Veled. Az őszinteségemért és azért, mert meghall­gattam, hátat fordított, pedig szükségem lenne rá. Nagyon szerettem. Csalódtam. T. * Liliom! Igen, a Westelnél vagyok 2 éve. 59.08 és hóban születtem. Várom az sms- edet. Ferkó. * Tisztelt Hölgyeim. Biztos egzisztenciával rendelkező magas, káros szenvedélytől mentes srác 18-26 év közötti társát keresi. Csak komoly kapcsolat érdekel! Mares. * Szia M0J0! írj magadról, légy szíves! Unicode 15. * Sziasztok, Lányok! 22 éves, 185 magas, barna hajú, kék szemű srác 18-22 éves lá­nyoktól vár sms-t egyelőre csak az újság­ba. MAX. * Fiúnknak, Jánosnak Paksra boldog szü­letésnapot kívánunk. Szüleid, Húgaid, Sá gorod és keresztfiad: Csabika. Milka cso­kit hozzál, ha jössz Dorogra. * Hirth Mónikának ezer köszönet a munka­helyért. B. Ágnes Faddról. * Nem adhatom a számomat, sokan isme­rik 19 K Sz. I. ha a gyerek életkorának, testi mé­reteinek megfelelő munkahelyet alakítanak ki számára. Sajnos, az íróasztalokat, székeket többségé­ben felnőttekre méretezik, kevés az olyan bútor, amely „együtt nő a gyerekkel”. Vagy mégis? Az oszt­rák Moll System- und Funktionsmöbel cég termékei jó példát kínálnak a növekvő lányok, fiúk számára alkalmas bútorok gyártására. Ezekben a napokban jelenik meg Mollék tudományos kutatásokon, gyakorlati tapaszta­latokon alapuló új terméksoroza­ta. Egészséges, ergonomikus, ízlé­10.30 Sport - Tudósítás a labdarúgávb-ről. 10.45 Kelet kapujában. 11.10 Gordiusz plusz. 11.38 Zöldjelzés. 11.48 Korkérdés. 12.00 Jó ebédhez szól a nóta. 12.55 Sport. 13.00 Verk­li. 13.50 Vízállásjelentés. 14.00 Csúcsforga­lom. 16.32 Labdarúgávb híradó. 17.00 Háztól házig. 18.01 Kölyökrádió. 18.30 Gondiusz- játék-tér. 19.15 Unikum. 20.00 Váltóhang. 21.04 A Rádiószínház Dokumentumműhelye. 22.00 Bon-bon. 23.15 Tele-stúdió. 24.00 Éjfél után... 3.03 Kedvelt melódiák. 4.03 Opera­énekesek nótafelvételeiből Pécsi Rádió A Magyar Rádió Pécsi Stúdiója az FM 107,1 és 71,03 MHz-en az AM 873 kHz-en. 5.30­9.00 Hajnaltól reggelig. 13.00-09.00 Hírsáv. 19.00- 22.00 Estidőben. 22.00-22.30 Késő esti krónika. Alltel Rádió_______ 91,1 MHz non-stop. Hírszolgálat: 6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 12.00, 14.00, 16.00, 17.00, 18.00, 20.00. 6.00-13.00 Lapszemle, útin- form, születésnaptár, évforduló, naptár, bűn­ügyi krónika, helyi hírek, állásajánlatok, prog­ramajánló, könyvajánló. 9.00 A nap híre, a nap vendége. 10.30 Élő kívánságműsor. 13.00- 21.00 Zenei műsorok, információk, ér­* László Zoltánnak közelgő ballagására gratulálunk: nővére, sógora, Kristóf és Peti. * Köszönöm mindenkinek, aki írt. Elnézést attól, aki nem kapott választ, a technika közbeszólt. Kérem, jelentkezzen újra, ha gondolja! Juli 2.5 szoba, 3 gyermek, 6 ke­rék, 3 bicaj. * Dékány Péternek közelgő ballagására gratulálunk: Anya, Apa, Kristóf. * 30as Utazónak. Szintén 30as várja üze­neted. 20/48-19462. * Szia, Kicsim! Látlak hét végén? Megtör­tént a számonkérés, de ne félj. Szabadság, szerelem, e kettő kell Nekem! Szerelem megvan, hol a másik? Imádlak!!! * Bogi vagyok. Üzenem a jóakaróknak, foglalkozzanak magukkal! Állj elénk és vál­lald magad! Ne hívogass névtelenül! gyere­kes vagy! Szia. * Ha valaki tudja, hogy hol van a magányo­sok klubja, az írja meg. Egy magányos nő. (Szekszárdon, az I. Béla gimnáziumban kétheti rendszerességgel, szombatonként este nyolc órakor adnak egymásnak talál­kozót a Tolna Megyei Társtalanok Baráti Egyesületének tagjai. A rendezvényeikről lapunk is hírt ad. ses gyermek- és tanulóbútorok, berendezési tárgyak sorát kínál­ják, megéri tanulmányozni az új­donságokat. Természetesen a kel­lemes és célszerű tárgyi környezet megteremtése csak része a szülői segítségnek. Ennél is többet ér és számít a gyermek számára a szü­lők őszinte érdeklődése az iskolai, otthoni munkája iránt. Az okosan kialakított napirend különösen jó hatással van a teljesítményre. A ta­nítás utáni erőgyűjtés időszaka a rendszeres pihenés, kikapcsoló­dás, a mozgás, a játék, az olvasás, a zenehallgatás stb. ________■ de kességek. 15.00 A nap híre. Kamarai per­cek: információk vállalkozóknak és szolgálta­tóknak. 19.00 Élő kívánságműsor. 21.00­06.00 Non-stop zenerulett. Rádió Antritt FM 105,1 MHz. 6.00-9.00 Reggeli informáci­ós magazin. 9.00-12.00 Napközben: zenés magazin. 12.00-18.00 Délutáni Turmix. 18.00- 24.00 Esti szórakoztató műsor. 0.00­06.00 Könnyűzenei összeállítások. Fortuna Rádió. Paks 00.00-6.00 Csak zene. 6.00-9.00 Élesztő. 6.30.730.8.30 Fortuna hírek. 10.20 Tőzsde. 10.30 Fortuna hírek. 11.20 Pletykóra. 12.30, 14.30.16.30 Fortuna hírek. 15.25 Pletykóra plussz. 17.00-19.00 Kívánságműsor. 19.00 Rajtszám. 20.00 Gazdasági magazin. 20.35 Sportmagazin. 21.00 Lemezpárbaj. 22.00- 00.00 Csak zene. Joker Rádjó, Dombóvár 6.00- 10.00 Ébredjen velünk! - aktuális hírek, időjárás-jelentés, és sport egy adag mókával. 10.00- 15.00 Napközben - közérdekű infor­mációk és játékok sok zenével. 15.00-20.00 Délutáni koktél - színes hírek, játékok, kíván­ságműsor, slágerlisták. Tanévvégi hajrá: nem könnyű! Kossuth és Petőfi rádió Helyi műsorok Tolnai Népújság Kiadja az Axel Springer-Magyarország Kft. Tolna Megyei Irodája I rodavezetö-f őszerkesztő: Kamarás Györgyné Felelős szerkesztő: Hangyái János Online szerkesztő: Árki Attila A szerkesztőség és a kiadó címe: 7100 Szekszárd Liszt Ferenc tér 3. Telefon: 74/511-510, Szerkesztőségi telefax: 74/511-514 Kiadói telefax: 74/511-500 E-mail cím: tolnai.nepujsag@axels.hu Készült: Déli Nyomda Kft., 7630 Pécs, Engel J. u. 8. Telefon: 72/326-480. Telefax: 72/332-099. Felelős vezető: Futó Imre ISSN szám: 0865-9028. Az előfizetői példányok kézbesí­tését az Axél Springer-Magyaror­szág Kft. Tolna Megyei Irodájá­nak terjesztőhálózata végzi, az árusítás a LAPKER Rt. regionális árushelyein keresztül történik. Terjesztési vezető: Szabó Ferenc Telefon: 74/511-538 Előfizetés a kiadónál: telefon: 74/511-503, valamint a területi ügynökségeknél és a ki­adó kézbesítőinél közvetlenül, postautalványon és átutalással a KHB 469-98949 045-00753 pénzforgalmi jelzőszámra. Előfizetés díja: egy hónapra: 1170 Ft, negyed évre 3510 Ft, fél évre 7020 Ft, egy évre 14 040 Ft. Hirdetésvezető: Stiener Lajosné, telefon: 74/511-523. Hirdetésfelvétel: Telefon: 74/511-534. E-mail: hird.tolna@axels.hu Tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy a különböző versenyeken akciókon és rejtvénypályázato­kon résztvevők által megadott adatok nyilvántartásunkba kerül­nek. Az adatok megadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy azok felhasználásával a kiadónk érde­keltségébe tartozó cégek (Axel Springer Budapest Kiadói Kft., Axel Springer Magyarország Kft., Harlequin Magyarország Kft.,Zöld Újság Rt., Petőfi Lap és Könyvki­adó Kft., Népújság Kft.) Hungaropress Sajtóterjesztő Kft.) előfizetéses megrendelését telje­sítsük, akcióira, kiadványaira és egyéb szolgáltatásaira felhívjuk a figyelmüket. Kéziratokat és fotó­kat nem őrzünk meg és nem kül­dünk vissza. Az újság PANDA szerkesztőségi rendszerrel készült A MATESZ által auditált. Lapunkban a cikkek végén megjelenő fekete háromszög fizetett hirdetést jelent. A Tolnai Népújság bármely részének másolásával, terjesztésével, az adatok elektronikus tárolásával és feldolgozásával kapcsolatos minden jog fenntartva. Értesüléseket átvenni csak a Tolnai Népújságra hivatkozva lehet. A lapban közölt, másoktól átvett adatok tájékoztató jellegűek, amelyekért felelősséget nem vállalunk. Várható időjárás: Tolna megye aföldván 25° Simontornya -Ak­oco Tamási ° 27° Paks 26° dS Donífiovárl ) 27y) Mnyhád Szekszárd ő Ö ö derült napos felhős é * ö párás ködös borult $8 <$5 <Jb zápor zivatar esős £> <3 <£> havas eső hózápor havazás Térségünkben ma túlnyo­móan napos időre van kilá­tás: a napsütést csak időn­ként zavarhatják gomolyfel- hők. Csapadék nem való­színű. Többnyire mérsékelt marad a változó irányú szél, Erősödik a nappali felmele­gedés, délután 25, 27 fok várható. Készítette: Közlekedésmeteorológia az Allianz Hungária Biztosító támogatásával zápor, zivatar, és csupán ziva­j már csak északkeleten alakulhat ki , _ , ____ ■ környezetében erősödhet meg ° e,il Moionfmnti Hová menjünk ma? SZEKSZÁRD_______________________________________________ A Babits Mihály Emlékházban a költő relikviái szülőházá­ban, családjának egykori otthonában enteriőrökkel, eredeti dokumentumokkal láthatóak. Az állandó kiállítás vasárnap és hétfő kivételével naponta 9-től 15 óráig tekinthető meg. A Babits Mihály Művelődési Háza és Gyermekek Ház­ba márványtermében a Tolna megyei gyermekrajz pályá­zat díjnyertes alkotásai láthatók június 15-ig. A BÁV Műtárgyboltja (Szekszárd, Garay tér 10.) szecesz- sziós üvegkiállítással várja az érdeklődőket egész június­ban szombaton 9-12-ig, hétközben 9-17 óráig. Az Illyés Gyula Megyei Könyvtár Porta Galériáján Péger József festőművész képei láthatók június végéig. Az „R” Galériában (Vállalkozó Háza, 2. emelet, Augusz I. u. 1-3.) Gyenis István grafikái tekinthetők meg június 14-ig. BONYHÁD__________________________________________________ A Solymár Imre Városi Könyvtár Téka Galériájában június 4-én 18 órakor nyitják meg Tusa János fafaragó kiállítását a nagyközönség előtt. A tárlat júniusban a könyvtár nyitva tartási idejében látogatható. DOMBÓVÁR________________________________________________ A művelődési házban június 8-ig nézhető meg az a kiállítás, melyen Balogh Istvánná, Karászi Imréné, Kovács Péter, Szűcs Ferenc, Somogyi György, Kurucz Gábor, György Fazekas Pé­ter, valamint Sajgó János mutatja be söröscimkékből, moz­donyfotókból, régészeti leletekből, ásványokból, gyöngyszö­vésekből és fonott kulacsokból álló gyűjteményét. DÉDÁSZ-KÖZLEMÉNY ilflf Bí A DÉOÁSZ Rt. átfogó korszerűsítési programot hajt végre a villamosenergia-hálózaton. A kiegyensúlyozott és zavartalan villamosenergia-szolgáltatási biztosító fejlesztés érdekében folyamatosan dolgoznak a társaság szakemberei. A tervszerű beavatkozások biztonságos elvégzése miatt azonban rövid időre ki kell kapcsolni a vezeték egy-egy szakaszát. Ezért: ■ Alsónána egész területén 2002. június 10-én 7 órától 16 óráig, a Várdombon a Római, az Ady, a Táncsics, a Kossuth, a Gábor Áron, a Petőfi, a József és a Dózsa utcában, és az Erkel soron 2002. június 10-én 7 órától 16 óráig, a Újberek egész területén, valamint az ÁG területén 2002. június 10-én 7 órától 16 óráig, a ÖGsényben a Kinizsi, a József Attila, a Kossuth, a Perczel, a Hunyadi és a Kazinczy utcában, valamint a Fő utcában a Perczel utcától Decs felé 2002. június 6-án 7 órától 9 óráig és 14 órától 16 óráig, a Őcsényben a TSz major területén és az Árpád soron, valamint a Vasút, a Rákóczi, a Bartók, a Babits, a Radnóti, a Bem, az Ifjúság, a Szekszárdi, a Felszabadulás és a Lehel utcában 2002. június6-án 7 órától 16 óráig, a őcsényben a Kölcsey, az Arany, a Jókai, a Petőfi, a Zrínyi, a Rózsa, a Sallai. a Béke, a Garay, a Légibázis utcában és a Széchenyi utcában a Perczel utcától Decs felé 2002. június 7-én 7 órától 16 óráig, a Decsen a Vízszél, a Haladás, a József Attila, a Damjanich, az Öreg, az Őcsényi, a Faluvég. az Arany, a Béke, a Fő. az Ady, a Móricz, a Dózsa, a Kossuth, a Petőfi, a Dankó, a Táncsics, a Zrínyi és a Tabán utcában 2002. június 12-én 7 órától 16 óráig. ■ Paptava. Cserenc puszta. Priicsök puszta. Lankóc és a TSz fűrésztelepterületén 2002. június 12-én 7 órától 16 óráig, ■ Szentgál puszta egész területén és a Westelnél 2002. június 17-én 7 óra 30 perctől 16 óráig, ■ Zombán a József Attila utcában a 23. számú oszlopig, valamint a Petőfi és a Budai Nagy Antal utcában 2002. június 17-én 7 óra 30 perctől 8 óra 20 percig és 14 órától 14 óra 50 percig, ■ Harc községben a65. út mellett, az Alkotmány, afőld, a Petőfi, a Fő utcában, a vízműnél és az Alkotmány és Petőfi utca közti szakaszon 2002. június 17-én 7 óra 30 perctől 8 óra 20 percig és 14 órától 14 óra 50 percig, ■ Sióagárdon a Zrinyj, a Baross utcában, a Kossuth utca északi felén a 137. oszlopig, a József Attila utcában és a Rákóczi utcában a Zrínyi és a József Attila utca közti szakaszon, valamint Janya puszta egész területén 2002. június 17-én 7 óra 30 perctől 8 óra 20 percig és 14 órától 14 óra 50 percig, ■ Bonyhádon a Fáy, a Mátyás király utcában (a Sövér Autóvillamosságitól a Bezerédj utca felé), valamint a Fáy lakótelepen a 8. tömbtől a 20. tömbig 2002. június 12-én 8 órától 11 óráig, ■ Bonyhádon a Perczel utcában a Sándor utcától a Vasvári utcáig, a Bacsó utcában a Perczel utcától a Jókai utcáig, valamint a Perczel kertnél az 1. tömbtől a 12. tömbig 2002. június 12-én 10 órától 13 óráig, ■ Sióagárdon a Kölcsey, a Béri Balogh Ádám, a Bezerédj, a Kossuth, a Jókai, a Petőfi, a Dózsa György utcában, a Zrínyi utcában a Dózsa György utcától a 96. számú oszlopig (39. és 62. szám), a Rákóczi utcában a 10. számú oszloptól (5. és 26. szám) a 34. számú oszlopig (65. és 88. szám), valamint a Deák utcában a Dózsa György utcától az 5. számú oszlopig (2. és 3. szám) 2002. június 13-án 7 óra30 perctől 16 óráig áramszünet lesz i biztonsági előírások miatt elkerülhetetlen átmeneti szolgáltatás- rimaradásért megértésüket kérjük! Dél-dunántúli Áramszolgáltató Részvénytársaság

Next

/
Oldalképek
Tartalom