Tolnai Népújság, 2002. június (13. évfolyam, 126-150. szám)

2002-06-03 / 127. szám

2002. Június 3., Hétfő MEGYEI TÜKÖR 7. OLDAL Kiváló Garay gimnazisták Tanulmányi és kulturális verseny-eredmények A szekszárdi Garay János Gimnázium diákjai a 2001/2002-es tanév során is kiváló eredményeket értek el tanulmányi-, illetve kulturá­lis versenyeken. A keszthelyi Helikon diákművé­szeti fesztiválon három arany- és egy ezüst minősítést szereztek. Arany minősítést kapott Deák Norbert (vers) ifj. Környei Miklós (gitár) és a néptánccsoport. Ez utóbbi az arany minősítés mellé egy különdíjat is magával hozott. A gimnázium énekkara Anducska Adrienn karnagy vezetésével ezüst minősítést szerzett, ami nem kis teljesítmény, hiszen a fél­száz induló között zenetagozatos gimnáziumok is voltak. A diákok elmondták, erős mezőny jött ösz- sze a fesztiválon, a komolyzenei szólóhangszeres kategóriában például közel százan indultak. Szigorú, szakmai zsűri előtt kel­lett megfelelniük, a versmondók­nál például Bánffy György szín­művész, a szólóhangszereseknél pedig Petrovics Emil zeneszerző volt a zsűri elnöke. Deák Vera a középiskolások Kazinczy-verse- nyén vett részt és kiérdemelte az idén kiosztott tíz Kazinczy-díj egyikét. Tancsa Zoltán az Orszá­gos Középiskolai Tanulmányi Ver­senyen (OKTV) ebben a tanévben két tantárgyból is a döntő résztve­vője volt, s ezzel elérte, hogy ezekből a tárgyakból mentesüljön az érettségi vizsga alól. Magyar irodalomból Fazekas József, törté­nelemből pedig Wernerné Ranga Anna volt a felkészítő tanára. Az elmúlt évi latin OKTV 7. helyezése okán latin nyelvből is jeles az érettségi osztályzata, erre a ver­senyre Gesztesi Enikő tanárnő ké­szítette fel. így aztán előfordult az a nem mindennapi eset, hogy Zol­tánnak csupán matematikából kell érettségi vizsgát tennie, mie­lőtt felvételizik az ELTE jogi kará­ra. Kapuvári Éva 11. osztályos, ő a kémia OKTV-n ért el 9. helyezést. A három fordulós versenyen mind elméleti, mind gyakorlati feladatokat kellett kiválóan meg­oldania. Ebben nagy segítséget kapott felkészítő tanárától, Wiesner Józsefnétől, de mint el­mondta, sokat tanult volt tanárá­tól, dr. Mikó Sándornétól és segí­tett a felkészülésben az egykori garaysta diák, Pasinszki Tibor do­cens és Retkes Tibomé, a gimná­zium laboránsa, tehát valódi csa­patmunka járult hozzá a kiváló eredményhez. A fentiek ismereté­ben bizonyára nem okoz nagy meglepetést ha eláruljuk: Éva ve- gyészmérnöknek készül. vem A tamási óvodások műsora Tamási Német dalok, táncok, dél­szláv és afro ritmusok, ope­rett és humor - ez várta a he­tedik Tófesztivál közönségét a tamási Parkerdőben szom­baton délután és este. A német nemzetiségi tagozatos 2. Számú Általános Iskola németül Seenachtfestnek nevezett rendez­vényén ezúttal is bemutatkoztak a városi óvoda és az iskola nemze­tiségi táncegyüttesei, és más mű­vészeti csoportjai. Ezúttal fellépett a fesztivál színpadán a herceg- szántói fiatalokból álló délszláv hagyományőrző együttes is, majd szintén a német hagyományokat ápoló németkéri táncosok műso­rának tapsolhattak. A város német vendégei is élvezhették a szek­szárdi Deutsche Bühne operett­estjét, és a programot záró sváb­bált. A közönség soraiban volt a Tamási testvérvárosából, Stoll- bergből, Dieter Weise polgármes­ter-helyettes vezetésével érkezett hat fős delegáció. Képünkön: a ta­mási óvodások német dalokból, táncokból álló műsora. t. f. Svábbál, délszláv ritmusok Névjegy: Molnár Ákos (59 éves). Budapesten született, a Zeneművé­szeti Főiskola jazz tanszakán 1972-ben diplomázott. A Syrius Együttesnek alapítástól kezdve, rövid megszakításokkal 1962-től 78-ig tagja. A Magyar Rádió zenei rendezője 1986- ig. 1986-ban külföldre távozik, 2000-ig Brémában dolgozik. 2001-töl a szekszárdi Liszt Ferenc Művészeti Iskola jazz tan­székének vezetője. Hobbi: zene, hangszerelés Kecskemét- Mit szólt a „Kiváló kamagyi tevé­kenységért” kapott díjhoz?- Igazi meglepetés volt, hiszen azért mentünk Kecskemétre, az or­szágos versenyre, hogy az iskolai zenekarom, a Junior Stars bemu­tatkozzon. A fiatalokkal nyerni mentünk és nyertünk is, elhoztuk az első díjat. A „Kiváló kamagyi tevékenységért” kapott - illusztris zsűri által oda ítélt díj - ráadás volt, nagy meglepetés, amit roppant há­lával, büszkén és nagy örömmel vettem át. Ez a díj nem csak a saját büszkeségem, hanem ezé a városé is, amely 57 éves koromban befo­gadott, és ahol jól érzem magam.- Ezek szerint nem vágyik a szü­lővárosába, Budapestre?- Nem, itt vagyok Szekszárdon, Kiváló szaxofonos és karnagy Molnár Ákos FOTÓ: GOTTVALD Egymillió parlagfű Paks Közel egymillió szál parlag­füvet gyűjtöttek be a diákok a hétvégi akció során. Az Együtt a Parlagfű Ellen Ala­pítvány megrendezte Irtó-nyerő elnevezésű parlagfű gyűjtési ak­cióját. Az átvétel helyszíne az ASE sporttelepe volt. Az alsó ta­gozatosok versenyét a Deák Fe­renc Általános Iskola 3/b. osztá­lya, a felsősökét szintén a Deák­ból a 6/b., míg a középiskolás­okét az ESZI 10/g. osztálya nyerte. Az akció során közel egymillió szál parlagfüvet szed­tek össze a diákok. rg Hírek DOMBÓVÁR. A Kaán Károlyról elnevezett természetismereti ver­seny Mezőtúron megrendezett országos döntőjében a dombóvá­ri Herman Ottó Oktatóközpont Madarászsulijának tagja, Borbély András a tizenkettedik helyen végzett. A terepgyakorlatra, az elméleti megmérettetésre és a la­boratóriumi vetélkedőre Nagy Sándor készítette fel a tehetséges diákot. PAKS. A Pedagógusnap alkal­mából ünnepséget rendez a vá­ros önkormányzata a művelődé­si központ színháztermében ma délután 17. órától amelyre meghí­vót kaptak a pedagógusok mel­lett a közművelődésben, köz- gyűjteményekben dolgozók is. Áz ünnepség keretében adják át a Gyermekeinkért díjakat az és az idén alapított Paks Kultúrájá­ért díjat. A műsorban fellép a Cotton Club Singers Együttes. DOMBÓVÁR. A város önkor­mányzata szerda délután három órakor pedagógusnapi ünnepsé­get rendez a művelődési házban, ahol tizenegy nyugdíjas tanító arany-, vas- és rubindiplomákat vesz át a képviselőtestület veze­tőitől. BONYHÁD. A Solymár Imre Vá­rosi Könyvtárban június 4-én 18 órakor a Legkedvesebb olvasmá­nyom sorozat keretén belül H. G. Wels A vakok országa című könyvének kapcsán Bayemé Molnár Judit osztja meg gondo­latait az érdeklődőkkel. DOMBQVÁR. A művelődési házban kedd este hat órakor tria­noni emlékműsor kezdődik, ahol a Garabonciás Együttes mutatja be „Hol vagy magyarok tündöklő csillaga?” című előadását. BONYHÁD. A bonyhádi székhe­lyű Völgység-Hegyhát Takarék folyamatosan felújítja egységeit. Befejezéséhez közeledik a Vásárosdombói Betétgyűjtő Pénztár rekonstrukciója. A na­pokban kezdték meg a teveli ki- rendeltség korszerűsítését. ■ I CSERÉP A Szekszárd EXPO-n 9 a gyári árból! és kiemelt partnereinknél hitelre is egyszerűsített ügyintézéssel, gí 2003. 03. 31-ig cserepeink 10% engedményt* kínálunk. *A két kedvezmény j nem vonható ősszel jg Termékeink csekken « UH™ befizethetők a vásári standon. H?. TflTfll CSERÉPIPARI RT. 2890 Tata. Faller Jenő u. 9., Telefon: 34/586-777, Fax: 34/586-778 zöld szám: 06/80/586-766 1. A beruházó Szálka Község Önkormányzata (7121 Szálka, Petőfi u. 44. Telefon/fax: 74/509-520) NYÍLT AJÁNLATKÉRÉST HIRDET a Szálka, Napfény utca útépítés I. ütem kivitelezési munkáira (szélesítés, burkolat megerősítés) 2. Főbb műszaki adatok: Az épülő út hossza: 1.148 fm a.burkolat szélesítése: a 0+000-0+028 km szelv. között: 3,0 m-ről 5,0 m-re a 0+028-1+148 km szelv. között: 2,5 m-ről 3,0 m-re a burkolat megerősítése: a 0+000-0+028 km szelvény között: 5,0 m a 0+028-1+148 km szelvény között: 3,0 m burkolatszerkezet: a.) AB 12 jelű aszfalt burkolat 5 cm NZ 0/5 jelű zúzottkő kiegyenlítés 5 cm (átlag) Meglévő szórt útalap b.) AB 12 jelű aszfalt burkolat 5 cm K-20 jelű aszfalt kötőréteg 6 cm M 50 jelű zúzottkő alap 20 cm 3. Az ajánlatok kiváltásának időpontja, helve, feltétele: A részletes ajánlati kiírást és mellékleteit a megyei napilapokban történő megjele­nést követő naptól számított 10 munkanapon belül 9-12 óra között lehet átvenni a szálkai Polgármesteri hivatalban (Szálka, Petőfi u. 44.) csekken vagy a helyszínen bruttó 40.000 Ft vissza nem térítendő összeg befizetésével. 4. Az ajánlatok beadásának helve és időpontja: Polgármesteri Hivatal Szálka, Petőfi u. 44. •56032* 2002. június 27. (csütörtök) 10 óra. U BERNER A teljesítmény összeköt A nemzetközi szereléstechnikai piac élenjáró vállalatcsoportjának dinamikusan fejlődő, magyarországi tagja SZAKIPARI termékek értékesítésére főállású TERÜLETI KÉPVISELŐ(NŐ)T keres Tolna megyéből. Elvárásaink: • szakmai ismeret a szak-és szerelőipar területén, • direktértékesítési tapasztalat (legalább 2 év), • kreativitás, dinamizmus, • határozott fellépés, • eredményorientáltság, • vezetékes és mobiltelefon. Amit nyújtunk: • főállású munkaviszony, • a betanulás idejére fix, majd teljesítményarányos jövedelem, • folyamatos továbbképzés, • biztos háttér - csapatszellem, • szolgálati személygépkocsi privát használatra is. Fényképes pályázatát „BE 3” jeligével az alábbi címre várjuk: Bemer Kft, 1476 Budapest, Pf. 156, vagy e-mail: laszlo.varsa@bemer.hu 10. ÉVI JUBILEUMI MŰSOR Új műsorral, szeretettel várja Önt és kedves családját a világhírű EÖTVÖS CIRKUSZ BONYHÁDON, a vásártéren június 4-től június 5-ig EGY CSALÁDI TRADÍCIÓ EGYEDÜLI ÖRÖKÖSE, MINKET A NÉV KÖTELEZ! VAN máÁÁSIK! A LEGENDA TOVÁBB ÉL! Ifj. EÖTVÖS GÁBOR Jászai-díjas zenebohóc és sztárvendégei PÓNI, LÁMA, ANTILOP cirkuszporondon először! Szenzációs Teli Vilmos mutatvány! A repülő ARGENTIN GOLYÓK! Fakir, Massy Cirkuszfesztivál nyertesei, légtomász Emse Macacó majmok Humor, fiatalság, szépség, látvány. MEGLEPETÉS! Előadások időpontjai: Június 4-én, kedden: 18 órákét június 5-én, szerdán: 18 órakor Jegyek elővételben is kaphatók a cirkusz pénztáraiban vagy telefonon megrendelhetők: 06-30/222-4298 telefonszámon. Pénztárnyitás: de. 10 órakor. Kellemes szórakozást kívánunk Önnek és családjának. Berzsián Bátaszéken járt Lázár Ervin találkozása a gyerekekkel Berzsián és Dideki, A hétfejű tündér, Egy lapát szén Nelliké- nek, A kisfiú és az oroszlán, ki ne ismerné ezeket az aranyos ifjúsági könyveket? Lázár Ervin írta valamennyit, aki pénte­ken Bátaszék vendége volt. Bátaszék Az általános iskola diákjai a városi könyvtárban várták az írót, akit rövid műsorral (a saját írásai alapján) vidítottak fel a gyerekek. Ezt követően iga­zi író-olvasó találkozóra került sor, a kisgyerekek nem is kímélték kérdéseikkel Lázár Ervint. Ki az a Berzsián, szólt az első kérdés. A Berzsenyi Dániel költőről készült arcképet látta meg a költő kislánya, aki rácsodálkozott a képre, majd megjegyezte: de mogorván néz ez a Berzsián. Innen származik te­hát a név, de a jellem, ami mögötte van, az sokkal összetettebb, mondta Lázár Ervin, mert volt egy barátja, aki hamar dühbe gurult, ilyenkor mérgé­ben sok mindent a másik fejéhez is vágott. Berzsián ezt a tulajdonságot is örökölte. Másik kér­dés: hány gyermeke van a költő bácsinak? Három, volt a válasz, Zsófi, Fruzsina és a legkisebb, a most 22 éves Zsiga. Unokája még nincs. Hányat szeret­ne, kérdezték a gyerekek. Legalább 12-t, mondta a költő. Nem lesz az egy kicsit sok, vetette fel a prob­lémát aggodalmasan az egyik kisfiú. Melyik volt a legkedvesebb gyermekkori élménye Ervin bácsi­nak? Amikor vége lett az iskolának, a választ hatal­mas helyesléssel nyugtázták a tanulók. Lázár Ervin azt is elmesélte, sok nyarat töltött Bátaszéken, mert édesanyjának 8 leánytestvére volt, és az egyik ép­pen Bátaszékre ment férjhez, így alig várta, hogy nyári szünet le­gyen, mert nagyon szeretett itt lenni. Az író egyként több szállal is kötődik megyéfikhez, hiszen gyermekkorát Rácegrespusztán töltötte. Mi kell ah­hoz, hogy sikeres könyvet írjon az ember, kérdezte egy írójelölt. Van egy levélgyűjteményem, mondta Lázár Ervin, ebben azokat gyűjtöttem össze, me­lyeket különböző szerkesztőségektől kaptam, és AZ író FOTÓI GOTTVALD arról értesítettek, hogy nem kellenek nekik az írá­saim. Szerencsére idővel megtört a jég és Bömbö­löm, Szigfrid, Berzsián, Nellike alakját bezárhatták a kisgyermekek a szívükbe. ____________mauthner Sz axofonos a legkiválóbb karnagy Elismerés Molnár Ákosnak A legkiválóbb karnagynak járó díjat nyerte el Molnár Ákos, a szekszárdi Liszt Ferenc Művészeti Iskola tanára, a jazztanszék-vezetője a Kecskeméten megrendezett Ze­neiskolai Zenekarok 4. Országos Versenyén. Ez alkalom­ból beszélgettünk a kiváló muzsikussal és zenepedagó­gussal. ide jöttem vissza 15 évi né­metországi tartózkodás után Pecze István barátom hívó szavára, és itt is maradok. Sokan csodálkoznak ezen, de akik ismerik a fővárosi életet, a mindennapi kö­nyöklést, azok megértik a döntésemet. Nagyszerűen érzem magamat Tolna me­gyében, a városban, a mun­kahelyemen, jó kollégáim vannak, ellenségem meg tudtommal nincs.- Aki ismeri Önt tudja, hogy nem csak zenepedagó­gusnak kiváló, hanem sza­xofonosnak, jazz zenésznek is. Alapító tagja volt a Syríus együttes­nek és azóta számos zenekarban játszott. Szekszátrdon másodkama- gya, szólistája és hangszerelője a Szekszárd Big Bandnek, ezenkívül a Jazz Quartettel is fellép. A taní­tás, az iskolai zenekar mellett hon­nan van minderre energiája?-Teszem a magamét, szeretem amit csinálok, nem érzem teher­nek a sok munkát, ma is hajnali fél négytől hangszereltem. Ami a Jazz Quartettet illeti, ott ötödikként hi­vatalosan vendég vagyok, de elég hosszú vendégség ez, már közös repertoárt is készítettünk. A zene számomra nem foglalkozás, ha­nem hivatás, örülök, hogy azzal foglalkozom, amit mindennél job- ban szeretek. ________f. kováts éva

Next

/
Oldalképek
Tartalom