Tolnai Népújság, 2002. június (13. évfolyam, 126-150. szám)

2002-06-15 / 138. szám

6. OLDAL KEK 2002. Június 15., szombat T U KOR Tolnában történt BEHATOLÁS, REJTÉLYES MÓDON Tolnáról jelezték a tulajdonosok, hogy ismeretlen tettesek 200 ezer forintot loptak el egy családi házból. Eddig nem sikerült megállapíta­ni, hogy milyen módon jutottak be az elkövetők a lakásba, mivel erő­szakos behatolásnak nem volt nyoma. A TEMETŐBŐL LOPTAK Ismeretlen tettesek vázákat, díszítő tárgyakat loptak el Értényben a temetőből. A kár néhány ezer forint. MŰSZAKI CIKKEKET VITTEK MAGUKKAL Gerjenben egy üzem raktárát látogatták meg ismeretlen személyek, akik különböző műszaki cikket vittek magukkal. A kár eléri a 200 ezer forintot. ÉKSZEREK, SZÍNARANYBÓL Arany ékszereket tulajdonítottak el ismeretlen tettesek egy mórágyi házból. ŐZEK AZ AUTÓK ALATT Több baleset is történt az utakon: koccanás, árokba borulás, de sze­rencsére csak kisebb sérülésekkel. Két helyen őzet ütöttek el: Harc és Kölesd között, valamint a 63-as úton, Nagydorog közelében. _____■ Az I. Béla Gimnázium felvételt hirdet levelező tagozatra a 2002/2003. tanévre. A jelentkezés feltételei:- általános iskolai bizonyítvány- személyi igazolvány. Előnyt jelent a felvételnél a közepes átlagú eredmény. Jelentkezni kedden és csütörtökön 8,30-15,30-ig az iskola adminisztrációs irodájában (Szekszárd, Kadarka u. 25-27.) Határidő: június. 30. Telefon: 74/511-077 .5«,,. A szekszárdi TESCO hipermarket rugalmas, nagy teherbírású, jó kommunikációs- és szervezőkészséggel rendelkező munkatársakat keres az alábbi területekre: Q nem élelmiszer osztályra osztályvezető □ tartós élelmiszerek osztályra osztályvezető Az alkamazás feltétele:- minimum középfokú végzettség,- kereskedelemben (nem élelmiszer, ill élelmiszer területen) szerzett gyakorlat,- műszaki termékek ismerete,- felhasználói szintű számítógépes ismeret A fényképpel ellátott önéletrajzo­kat - a hirdetés megjelenésétől számított 10 napon belül az áruház címére kérjük 7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 40. ERTEKESITESI HIRDETMÉNY A Szekszárdi Patyolat Kft. (7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 6.) értékesítésre meghirdeti az alábbi vagyontárgyait: 1.) Szekszárd, Tartsay V. u. 6. sz. 4089. hrsz. alatti központi üzemépületét, mely legfontosabb paraméterei az alábbiak:- telek területe: 9955 m2,- beépítettsége: 40%-os. Az ingatlan teljes közműellátottsággal rendelkezik (az elektromosenergia 3 x 150 A), melyen portaépület, kazánház, üzemcsarnokok és szociális létesítmények vannak. Nettó irányár: 210.000.000 Ft. Az ingatlanra vonatkozó vételi szándéknyilatkozatot - az ajánlati ár megjelölésével - 2002. július 6-ig fehet megküldeni az alábbi címre: Szekszárdi Patyolat Kft. v. a. 7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 6. A vagyontárgyak megtekintését előzetes - személyes vagy a 74/311-355 telefonszámon történő - egyeztetés alapján biztosítjuk. *56760* Délnyugat - Magyarország piacvezető papír-irodaszer nagykereskedelmi cége SZEKSZÁRDI KIRENDELTSÉGÉRE jó kapcsolatteremtő és kommunikációs készségű KERESKEDELMI KÉPVISELŐKET keres. Elvárásaink:- legalább középfokú végzettség,- vállalkozói igazolvány,- „B" kategóriás jogosítvány, saját szgk.,- kereskedelmi, ill. értékesítési tapasztalat,- papír-irodaszer profilban szerzett gyakorlat. Sikeres pályázónak teljesítményarányos jövedelmet és költségtérítést biztosítunk. Fényképes, szakmai önéletrajzot tartalmazó pályázatát a megjelenéstől számított 1 héten belül a Tolnai Népújság Sajtóházába várjuk (Szekszárd, Liszt F. tér 3.7100) „AGILIS" jeligére. .xm. Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája meghirdeti Szekszárd, Bezerédj u. 1. sz. Okmányiroda udvari épület bővítés és a főépület első emeletének átalakítási munkáit. A kiírási dokumentáció 2002. június 18-án, kedden, 9-15 óráig, 19-én, szerdán, 9-12 óráig vehető át a Polgármes­teri Hivatal Műszaki Irodáján: Szekszárd, Béla tér 8. II. emelet 51/a. szoba, a hivatal pénztárába befizetett 20.000,- Ft+5000 Ft áfa= 25.000 Ft vissza nem téríten­dő összegről kiállított bizony­lat bemutatását követően. *56801* Brutális gyermekgyilkosság A nevelőapát gyanúsítják a tett elkövetésével Egy tizenkilenc éves férfi a rendőrség gyanúja szerint agyon­verte élettársa hároméves kisfiát a Szigetvár melletti Somogyapátiban. A brutális gyilkosság feltételezett elkövető­jét halált okozó testi sértés gyanújával őrizetbe vették. Somogyapáti - Szigetvár - PÉCS Szerda reggel szállították a sziget­vári kórházba azt a háromeszten­dős kisgyermeket, akiről nevelő­apja azt állította: egy szekérről le­esve sérült meg. A fiún már nem tudtak segíteni. Az orvosok gya­nút fogtak, értesítették a rendőrsé­get. A rendőr orvos megállapítot­ta: a kicsi súlyos bántalmazás ál­dozata lett, s ezt a boncolás meg­erősítette. Kertész János, a Bara­nya Megyei Rendőr-főkapitányság bűnügyi igazgatója szerint ilyen brutális gyermekgyilkosságra még nem volt példa a megyében. A gyilkossággal gyanúsított 19 éves nevelőapa néhány hónappal ezelőtt ismerkedett meg a 24 éves asszonnyal. Miután összeköltöz­tek, a nő magával vitte két gyer­mekét is. A nyolc osztályt végzett, nem italozó fiatalember minden alkalmat megragadott, hogy - kü­lönösebb ok nélkül is - bántal­mazza a gyerekeket. A végzetes éj­szaka előtt ököllel fejen és arcon ütötte a nagyobbikat, majd le­feküdtek aludni. A kisgyerek azonban az éjszaka rosszul lett, felébredt, erre a nevelőapa újabb ökölcsapásokkal reagált, és szabá­lyosan szétverte a koponyáját. A boncolás kiderítette: a gyer­meknek alig volt ép felület a tes­tén, azon cigarettákat is elnyom­tak. A férfi a másik gyermeket is verte, az élettársának pedig több­szörös bordatörése van. A rendőrség azért csak csütör­tökön számolt be az esetről, mert a gyanúsítottra terhelő vallomást tett asszonyt a férfi rokonai kere­sik: arra akarják rábírni, vonja vissza állításait. Az asszonyra rendőrök vigyáznak. A gyilkosság színhelyén, Somogyapátiban in­formációink szerint csak látszóla­gos a nyugalom: a férfi rokonai lesben állnak, a felbukkanó idege­nekre is veszélyesek lehetnek. A faluban úgy tudják, a család két felnőtt tagja nem dolgozott, a veszekedések rendszeresek voltak köztük. Az agresszív férfi a falu más lakóival is összekülönbözött. Részleteket azonban nem szíve­sen árulnak el a helyiek, mert tar­tanak a rokonok bosszújától. MÁTÉ BALÁZS Szaporodó „börtönbetegségek” Sok pszichológus állása betöltetlen A hátrányos szociális helyzet, a bizonytalan életkilátások és a bezártság pszichoszomatikus betegségek sorát okozza a fog­va tartottaknál. A testi tünetekben megnyilvánuló lelki beteg­ségek gyógyítására viszont kevés a szakember a börtönökben. Budapest Heylmann Katalin ezredes, a Bün­tetés-végrehajtás Országos Pa­rancsnokságának (BVOP) egész­ségügyi főosztályvezetője szerint a legjellegzetesebb pszichés bör­tönbetegségek ellen csak úgy ve­hetnék fel a harcot, ha több pszi­chológust foglalkoztathatnának. Jelenleg még a kevés álláshely be­töltése is gondot jelent. Magyarország harminc börtö­nében csaknem 18 ezren rabos­kodnak. A fogva tartottak 90 szá­zaléka férfi. A büntetés-végrehaj­tási intézetek méretétől függően 1-3 orvos, köztük fogorvos, vala­mint 2-20 ápoló látja el az egész­ségügyi feladatokat. Rajtuk kívül szükség esetén szakorvosokat is alkalmaznak a betegek ellátására. A büntetés-végrehajtás fenntart speciális rabkórházakat, amelyek közül a legismertebb a 297 ágyas tököli börtönkórház. Speciális gyógykezelések esetén a közkór­házak sem tagadhatják meg az el­ítéltek ellátását. Ilyenkor az el­követett bűncselekmény súlyától függő biztonsági intézkedésekre is szükség van. A gyógyítást nem akadályozva akár az ágyhoz is bilincselhetik a beteget, hogy se szökni, se másokban kárt tenni ne tudjon. Heylmann Katalin elmondta, hogy a legnagyobb problémát a fé­rőhelyek szá­mához viszo­nyított 150-170 százalékos zsú­foltság jelenti. Hiába épül új börtön, hiába korszerűsítik sorra a régi épületeket, ha egyre több a szabadságvesztésre ítélt. A higiénés állapotok terén az elmúlt években javulás volt ta­pasztalható, de ezzel a főorvosnő még nem elégedett. Szerencsére ritkán fordulnak elő járványos megbetegedések. Minden új em­ber befogadásakor elvégzik a HIV- szűrést. Jelenleg mindössze tizen­egy fertőzött van az elítéltek között. Őket egy külön körletben helyezik el, saját és társaik bizton­sága érdekében. NÉMETH ZSUZSA Kisfiúkkal próbált fajtalankodni A rendőrség őrizetbe vett egy biatorbágyi férfit, akit azzal gya­núsítanak, hogy Pest és Fejér megyében 10-12 éves fiúkat pró­bált megrontani. A fajtalankodó pénzt kínált a gyermekeknek egy kis autózásért és a kéjes órákért cserébe. Biatorbágy Egyelőre két kisgyerekről tudunk, akit Zs. J. megkörnyékezett - mondta lapunknak az érdi rendőr- kapitányság bűnügyi osztályveze­tője. Lendvai József hozzátette: a 10-12 éves fiúkat csábító férfit a Sóskútról érkezett bejelentések és egy rendszám alapján fogták el. A panaszosok szerint a fajtalan­kodó a községben többször 10-12 éves fiúkat autókázásra csábított, és anyagi ellenszolgáltatásért faj­talankodásra próbált rávenni. A rendőr őrnagy szerint a két sós­kúti kisfiú belement a játékba, hi­szen a férfi fagylaltot vett nekik, szórakoztatta őket. Azt azonban már nem engedték meg neki, amit ezután kért. A szexuális szolgálta­tásokra vágyó fajtalankodó nem erőszakoskodott a fiúkkal. Ezer, il­letve ötszáz forintot ajánlott fel ne­kik azért, hogy változtassák meg a véleményüket, de keményebben nem lépett fel. Nem is csoda, hiszen korábban már büntetve volt erőszakos fajtalankodásért. A gyerekek elmondták, hogy egy 35-40 év körüli, 170-175 centi­méter magas, kövérkés testalkatú, barna hajú, bajuszos, kreol bőrű férfiról van szó, aki általában zöld színű melegítőt és barna műbőr cipőt viselt. A személyleírások alapján az érdi rendőrkapitánysá­gon azonosították és őrizetbe vet­ték Zs. J.-t, aki elismerte tetteit. Mivel tényleges fajtalankodás nem történt, a bíróság nem kezde­ményezte a fajtalankodó előzetes letartóztatását, Zs. J. szabadlábon védekezhet. A rendőr őrnagy azonban megemlítette: alapos a gyanú, hogy a férfi nemcsak Sós- kúton, hanem a környező telepü­léseken is hasonló módszereiddel próbált kisgyerekeket elcsábítani. NAGY ESZTER DÓRA Előzetesben a földhivatali vezető A Budai Központi Kerületi Bíróság hivatali visszaélés bűn­tettének alapos gyanúja miatt előzetes letartóztatásba helyez­te Gál Dezsőnét. A Fővárosi Kerületek Földhivatalának meg­bízott vezetője ellen az a gyanú: másoknak jogtalanul szer­zett előnyt azáltal, hogy a tulajdonlapokon nem valós adato­kat jegyzett vagy jegyeztetett be. Budapest A bíróság azzal a gyanúval indo­kolta a földhivatal vezetőjének előzetes letartóztatását, hogy Gál Dezsőné tavaly hivatali köte­lességét több esetben megszeg­te, és hatáskörét túllépte azért, hogy másoknak jogtalan előnyt szerezzen. Az eddigi adatok sze­rint három esetben látszik bizo­nyítottnak, hogy a tulajdonlapo­kon hamis adatok kerültek fel­jegyzésre, vagy valós adatok tűn­tek el róluk. A rendőrség feltéte­lezései szerint azonban akár a százat is elérheti a sértettek száma. Gál Dezsőné egy esetben egy magánszemélyt fosztott meg tu­lajdonjogától, egy másik esetben pedig jelzálogjogot törölt egy in­gatlanról, amelyet aztán a tulaj­donosa értékesített. A gyanúsított a házkutatás során beszerzett adatok szerint indokolatlanul nagy számú ügyben járt el sze­mélyesen, és nagy számú eredeti földhivatali iratot tárolt saját laká­sán, amely ellenkezik a munka­körével és a földhivatal iratkeze­lési szabályzatával is. Informá­ciók szerint a hivatalvezető oly­kor a beosztottjaitól is megköve­telte, hogy adatokat változtassa­nak meg, ugyanakkor a rendőr­ség nem gyanúsít visszaéléssel más hivatali ügyintézőket. A bíróság szerint a gyanúsított szabadlábon hagyása esetén tar­tani lehet attól, hogy bizonyítéko­kat megsemmisítve vagy mások­kal összebeszélve meghiúsítaná az eljárás sikerét, ezért elrendelte előzetes letartóztatását. Az előze­tes letartóztatásról szóló bírósági végzés ellen a gyanúsított és vé­dője fellebbezett. Az ítélet meghozataláig Gál Dezsőnét felfüggesztették állásá­ból. A Fővárosi Kerületek Föld­hivatalának irányításával Varró Istvánná hivatalvezető-helyettest bízták meg. EUROPRESS ÜGYELETI NAPLÓ este 6-tól este 6-ig KULISSZATITKOK. Bűnügyi technikai képzésen vett részt harminc Szabolcs-Szatmár- Bereg megyei bíró pénteken a térségi rendőr-főkapitányságon. A különböző büntetőügyekben eljáró bírók a kriminalisztika területeivel, a nyom-, fegyver-, ujjlenyomat- és írásszakértői feladatokkal ismerkedtek. Az elméleti tudnivalók után a képzésen részt vevők a gya­korlatban is láthatták a rendőr­ségi bűnügyi technikusok tevékenységét, mti NYOMRAVEZETŐI DÍJ. Száz ezer forintot ajánlott fel a Vas Megyei Rendőr-főkapitányság annak, aki érdemi információval tud szolgálni egy szombathelyi, életveszélyt okozó testi sértés­ről. A június 3-án történt bántal­mazásban egy 90 éves szombat- helyi férfi sérült meg. Az eddigi adatok szerint egy fiatalember kezdte el rugdosni a sértettet, majd társa szénsavas üdítővel lelocsolta az idős embert. A brutális esetet egy 18-20 éves nő is végignézte. A rendőrség a lakosság segítségére számít a nyomozásban, europress TOVÁBBKÉPZÉS. A bajor ké szenléti rendőrség parancsnokai előadást tartottak magyar kollé­gáiknak a rendezvények rendőri biztosításáról. Felhívták a figyel­met azokra a globalizáció­ellenes megmozdulásokra, ame­lyek világszerte új kihívások elé állítják a tömegoszlató kom­mandókat. Hasonló szervezetet hoztak létre a két nemzet rend­őrei 1996-ban. A rendezvényen részt vettek a Készenléti Rend­őrség tisztjei, a rendészeti szak- középiskolák és a Rendőrtiszti Főiskola szakoktatói, az ORFK és a BRFK szakemberei, vala­mint több megye alegység­parancsnokai. MTI VÉLETLEN. Megkerültek a nógrádszakáli római katolikus templomból februárban elrabolt kálváriaképek, amelyeket teg­nap át is adtak a helybeli plébá­nosnak. A Jézus utolsó útjának stációit ábrázoló festett fa dom­borművek visszakerültek a he­lyükre, ám azok elrablóit még keresi a rendőrség. Mint ismere­tes, a templomba február 5-ére virradóra törtek be, és több ál- dozókehellyel együtt hat kálvá­riaképet vittek el a 12 darabból álló sorozatból. A nógrádi rend­őrök úgy bukkantak rá a képek­re, hogy a móri bankrablás után arról kaptak értesítést, hogy egy Farkas Róberthez hasonlító férfit láttak a városban. A jelzett házban nyoma sem volt a férfi­nak, ám ott voltak a táblaképek. MTI LEFOGLALTÁK. Több mint 23 millió forint értékű, hamis már­kajelzéssel ellátott ruhát talál­tak a Vám- és Pénzügyőrség Központi Járőrszolgálatának munkatársai a józsefvárosi pia­con. A vámosok három elárusí­tóhelyet ellenőriztek, ahol ösz- szesen 827 darab, különböző márkák jelével ellátott pólót, rövidnadrágot és szabadidő- ruhát foglaltak le. A termékek eddig ismeretlen módon kerül­tek az országba. Mivel az eladó a vámkommandó megjelenése­kor elmenekült, ismeretlen el­követő ellen kezdeményeztek csempészet és áru hamis meg­jelölése bűncselekmények el­követésének alapos gyanúja miatt eljárást, mti MÁSODPERC. Tegnapi szá­munkban a Felmentették a mi­niszteri sofőrt című cikkünkben sajnálatos hiba folytán tévesen közöltük, hogy a záróvonal át­lépése után mennyi idő telt el a járművek ütközéséig. Az idő­tartam helyesen nem másfél perc, hanem másfél másodperc. EUROPRESS I t

Next

/
Oldalképek
Tartalom