Tolnai Népújság, 2002. március (13. évfolyam, 51-75. szám)

2002-03-04 / 53. szám

www.tolnainepujsag.hu • / www.tolnainepujsag.hu e-mail: tolnai.nepujsag@axels.hu 2002. március 4., hétfő Ara 69 Ft. Előfizetve 46 Ft. XIII. évfolyam, 53. szám LEMOSO PERMETEZÉSRE ÁGRÓL PLUSZ keresse a gazdaboltokba ni 06-1-335-2100 MEGYEI TÜKÖR Vivien segítségre vár 5. oldal SPORT Kovács Antal aranyérmes 10. oldal MEGYEI TÜKÖR Finom borokat kóstolgattak 6. oldal rovatunk a 12. oldalon Üzenjen Ön is! Ma elküldi, holnap megjelenik. 20/454-36-64 BONYHÁD. A „Régi magyar mesterségek, régi remekek” so­rozat keretében március 6-án 9 és 14 óra között Gál Gyula, kék­festő, népi iparművész mutat­kozik be a Völgységi Múzeum­ban. DOMBÓVÁR. A Tolna Megyei Munkaügyi Központ támogatja azt az alapfokú szociális gondo­zó és ápoló tanfolyamot, mely hétfőn kezdődik az 516-os szá­mú szakképző intézetben. A képesítést adó továbbképzésre tizennégy olyan dolgozó je­lentkezett, akik a bizonyítvány megszerzésével megtarthatják jelenlegi állásukat. BONYHÁD. A Solymár Imre Városi Könyvtárban március 5- én 18 órakor kezdődik a „leg­kedvesebb olvasmányaim” so­rozat programja: Jeruzsálemi sztori címmel Barcza Imre oszt­ja meg irodalmi élményeit az érdeklődőkkel. A magyarok jó hazafiak Habsburg Ottó a megyeszékhelyen Habsburg Ottó optimistán nyilatkozott tegnap Szekszárdon Magyarország uniós tagfelvéte­léről. Szekszárd Szekszárdon járt tegnap magyar- országi előadókörútja során dr. Habsburg Ottó és felesége. Dél­után a polgármesteri hivatalban Kocsis Imre Antal polgármester és felesége, dr. Fenyőházi Elemér és Haász László alpolgármesterek köszöntötték. A Páneurópai Unió elnöke ezt kö­vetően a Liszt Ferenc Művészeti Iskola díszter­mében tartott nagy sikerű előadást Élet az Euró­pai Unión belül címmel, majd a megyeszékhely gazdasági életének, ezen belül a borászatnak a je­les képviselőivel találkozott, s még délután eluta­zott Szekszárdról. Habsburg Ottó a tegnapi sajtótájékoztatón hangsúlyozta, hogy munkájának jelentős része ma is az Európai Unió kibővítésével kapcsolatos, s ebben benne van a „mi országunk tagsága.” Ez azért is fontos, mert 2006-2008 között döntenek azokról a költségvetési kérdésekről, amelyek a következő 10 évben meghatározzák a gazdaság életét. Úgy vélekedett, még mindig megvan az esélye annak, hogy 2004-ben Magyarország az Európai Unió tagja lehessen. A kormányok ígére­te szerint a teljes jogú tagfelvétel a 2004 júniusá­ban sorra kerülő választások előtt következhet be. A késlekedést azzal magyarázta, hogy az Unió rá jött arra: nem elég, ha a közép-európai országok felkészülnek a tagságra, a nyugatnak is készülnie kell arra, hogy mi belépünk. Ha elfo­gadják az Európai Parlament legnagyobb frakció­jának, a néppártiaknak a javaslatát, akkor a csat­lakozásra kész országok, így Magyarország is már jövőre tanácskozási jogú képviselőket küld­het a parlamentbe. Részt vehetünk a bizottságok munkájába, ahol a dolgok valójában eldőlnek. Teljesen elfogadhatatlannak, és lehetetlennek ne­vezte azt a megoldást, hogy az új belépők csak a Habsburg Ottó és Kocsis Imre Antal fotó: bakó jenő mezőgazdasági támogatások 25 százalékát kap­ják meg. Úgy vélekedett: ez csak egy bürokrata elgondolása lehet, ami a politikai testületeken nem is megy keresztül. Lapunk kérdésre vála­szolva elmondta, ő maga a nemzetenkénti felvé­tel híve, s úgy gondolja, velünk együtt veszik fel Észtországot, a finnek támogatásával és a görö­gök át fogják bokszolni a ciprusiakat. A Benes dekrétumok kapcsán kijelentette, azok ellentét­ben vannak az emberi jogokkal. Arra a kérdé­sünkre, hogy milyen nehézségekkel kell számol­nunk dr. Habsburg Ottó így válaszolt:- Nagyon bízom a mi embereinkben, sok ta­pasztalatom volt a magyar képviselettel, s az min­dig kiváló volt, büszkék lehetünk rájuk. Az a gyönyörű szép Magyarországon, hogy a képvise­lőink először magyar emberek, s aztán pártok tagjai. Tapasztalataim szerint két nemzet van Eu­rópában, ahol a patriotizmus dominálja az uniós szereplést, a másik Spanyolország. Majdnem 20 éven át voltam elnöke, vagy alelnöke az európai­magyar vegyesbizottságnak. Amikor nálunk kon­zervatív kormány volt, többnyire baloldaliakat hívtam meg, mert biztos voltam benne, hogy nem fognak a saját hazájuk ellen beszélni. Aztán jöttek a szociáldemokraták, akkor konzervatívo­kat hívtam meg és ugyanez történt, mindannyian jó hazafiaknak bizonyultak. IHÁROSI IBOLYA Nyugdíjas Klub, német segítséggel Szakadat Németországi hozzá­járulással létesült az a nyugdíjas klub, ame­lyet szombaton avatott fel Józan-Jilling Mi­hály, az Országos Né­met Kisebbségi Önkor­mányzat alelnöke. A kistelepülés önkor­mányzata a Szociális és Családügyi Minisz­térium válságkezelő programja, az Orszá­gos Foglalkoztatási Közalapítvány, vala­mint az NSZK Belügy­minisztériuma támo­gatásával újított fel egy volt óvo­dai épületet, ahol március 1-től harminc idős ember étkeztetését és nappali foglalkoztatását végzi Lottónyeremények A Szerencsejáték Rt. tájékozta­tása szerint a 9. játékhéten meg­tartott ötös lottó és joker szám­sorsoláson a következő számo­kat húzták ki: 13, 51, 55, 62, 74. Joker-szám: 632751. A hatos lottó számsoroláson a következő számokat húzták: 9, 10, 12, 13, 35, 43. Pótszám: 42. A nyeremények: Ötös lottó: 5 találatos szelvény nem volt, a 4 találatosokra 750.138; a 3 talá- latosokra 10.294; a 2 találatosok­ra 697 forintot fizetnek. A Joker játékban, az első nye­rőosztályban nyereményt elért szelvény nem volt. » Hatos lottó: 6 találatos szel­vény nem volt, az 1 darab 5+1 találatos szelvényre 10.479.039; az 5 találatosokra 419.162; a 4 ta­lálatosokra 5.263; a 3 találato­sokra 841 forintot fizetnek. Fúvósok: kiemelt arany A várakozásoknak megfelelően hatalmas érdeklődés mellett ren­dezték a tamási Városi Fúvósze­nekar hagyományos évadnyitó koncertjét szombaton este a Vá­rosi Művelődési Központban. A zenekar mintegy ötszáz fős hall­gatóság előtt klasszikus és szóra­koztató művek fúvós átiratait ját­szotta a több, mint másfélórás Tizenegyedik nagylemezének fel­vételeire készül a Szekszárdi Jazz Quartet. A Béres János (basszus- gitár], dr. Hulin István (zongora), dr. Kelemen Endre (vibrafon) és Soponyai József (dob) alkotta né­gyes a régihez hasonló, magas művészeti színvonalat, de új hangminőséget ígér az átalakított ■ ■ On a biztos nyertes! Szerezzen új előfizetőt a Tolnai Népújságra, Öné lehet egy szép edény! Ha az Ön által hozott új előfizető 1 hónapra rendeli meg a lapot, 2 literes nyeles tejforralóval, ha 3 hónapra fizet elő zöldségpároló készlettel, 6 hónapos előfizetés esetén pedig üvegtetős wok sütővel ajándékozzuk meg Önt. Hívjon bennünket a 74/511 -539-es telefonon, vagy küldje vissza a megrendelőt címünkre: Tolnai Népújság 7100 Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. MEGRENDELŐ Régi előfizető: ......... Címe: ................... .. ..Tel,: Új előfizető:............ Címe: ................... .. ..Tel.: Előfizetési időszak:... r I 4 T 4 minősítő hangversenyen, ame­lyen a Dohos László, a Magyar Fúvószenekari Szövetség elnöke vezette szakmai zsűri bírálta el a produkciót. A hallgatóság mellett a zsűri is nagyra értékelte az együttes teljesítményét: a tamási fúvósok mind a koncert-, mind a show-kategóriában kiemelt aranyminősítést kaptak, tóth f. A Jazz Quartet koncertje stúdiónak köszönhetően. A kvar­tetté alakulás húsz esztendős ju­bileumát idéző, SZJQ-20 plus cí­met viselő album szerzeményei­ből az együttes ma 19 órától Szek- szárdon, a Német Színházban tartandó koncerten ad ízelítőt a közönségnek. _____________________■ Kl ub, harminc idős embernek öt dolgozó. A nappali idős ellátás kétezer fő alatti településeken nem kötelező önkormányzati fel­adat. Józan-Jilling Mihály az ün­nepélyes átadáson elmondta: az anyaország Magyarországon hat­vannégy hasonló létesítményt tá- mogat. _____________ _ tóth f.

Next

/
Oldalképek
Tartalom