Tolnai Népújság, 2002. február (13. évfolyam, 27-50. szám)

2002-02-14 / 38. szám

2002. Február 14., Csütörtök SZOLGA L T A T Á S 13. OLDAL _________Ma ________ # Kelte 6.50 - Nyugta 17.07 C Kelte 8.11 - Nyugta 19.12 BÁLINT, VALENTIN napja Bálint (Valentin). Latin eredetű név, jelentése: erős. Védőszentje: Szent Valentius római vértanú. Egyéb névnapok: Brúnó, Kon- rád, Jozefa, Valentina. Egyházi ünnepek A katolikus liturgikus naptárban Szent Cirill és Metód napja, Eu­rópa védőszentjei. A Szalo- nikiből származó testvérpár a IX. században élt és a szláv né­pek megtérítésében, az ószláv li­turgia és írás (cirill betűk) meg­alkotásában tűnt ki. Az ortodox és a görög katolikus naptárban Szentéletű Auxentiosz napja. Napi igék: Katolikus: Zsolt 116. Lk 10,1-9. Református: Jer 28. Jn 10,22-30. Evangélikus: Zak 7,2-13. Jn 11,28-37. Ortodox: Gál 5,22-6,2. Lk 6,17-23. Évfordulók E napon született 1404-ben Leon Alberti olasz építész, esztéta, regényíró. E napon hunyt el: 1571-ben Benvenuto Cellini olasz ötvös, szobrász, író, 1925- ben Jacques Riviéré francia ka­tolikus író, újságíró. Esemény A Nemzetközi Epilepsziaellenes Iroda (IBE) 1997. február 14-ére hirdette meg az epilepsziával élők első világnapját. Azért ke­rült e nap Szent Valentin napjá­ra, mert a püspök nemcsak a szerelemesek mentora volt, de ő az epilepsziások védőszentje is. Szent Valentin emlékére e napon világszerte megajándékozzák szeretteiket az emberek és meg- ünneplik a szerelmesek napját. Horoszkóp Jb VÍZÖNTŐ (I. 21-11. 20.), 06-90-230-361. Joggal érezheti magát a csillagok kegyeltjének, mivel törekvései meghozzák a jo­gos elismerést. A szerelmes szí­vek napján találkozhat egy régi, talán már elfelejtett kedvesével, aki felkavarja érzelemvilágát. £ HALAK (II. 21-III. 20.), 06- 90-230-362. A szerencse min­denképpen a pártfogásába veszi a szív, a szerelem napján. Hihetet­len módon képes mások gondo­lataiban olvasni, amivel ámulat­ba ejti társait. Hosszú távú kap­csolata harmonikus, büszkén je­lenhet meg partnerével. f KOS (III. 21—IV. 20.), 06- 90-230-351. A barátság most a legfontosabb Önnek. Olyan em­berekkel találkozik, akik szintén úgy éreznek, nem értik félre a helyzetet, csak egyszerűen szere­tik társaságát, és kellemes időt töltenek együtt. Meglepetés éri. * BIKA (IV. 21-V. 20.), 06- 90-230-352. A csillagok jóindu­latára számíthat Valentin napján. Intelligenciájával, kifinomult íz­lése által magához vonzza az em­bereket. Szerelmi álmai egy cso­dálatos társra vonatkoznak. Iz­galmas kalandra számíthat. Ä IKREK (V. 21-VI. 21.), 06- 90-230-353. Kedvező dolgok tör­ténnek Önnel. Ez a pozitív folya­mat már korábban megkezdő­dött, s most a szív és a szerelem napján teljesedik ki. Kövesse ál­mát, amely új célt jelöl meg, s nyilván régóta ott szunnyadt tu­datalattijában. ü RÁK (VI. 22—VII. 22.), 06- 90-230-354. A szerelemben ve­szélybe kerülhet, ha a zord való­ság elől az álmok világába mene­kül, illúziókba ringatja magát vagy éppen túlságosan hiszé­keny. Ha újra egy nem éppen Ön­höz illő személybe lett szerel­mes, még ideje, hogy pontot te­gyen az ügy végére. Jobb most egy magányosan töltött hétköz­nap, mint később sok-sok bol­dogtalan nap. 9$ OROSZLÁN (VII. 23—VIII. 23.), 06:90-230-355. Kellemes nap vár Önre, ha nem \aszi túl­zásba a széptevést. A következ­ményekre is gondoljon! Nem minden az újdonság. Vagy még­is? 1 SZŰZ (VIII. 24—IX. 23.), 06- 90-230-356. Végre ismét jóked­vű, és ez az önfeledt, vidám han­gulat partnerét is felpezsdíti. A nehéz napok elmúltával újra kö­zelebb kerülnek egymáshoz. fi MÉRLEG (IX. 24—X. 23.), 06-90-230-357. Keveset foglalko­zik munkaköri teendőivel ezen a napon. Idejét családjának és sze­retteinek szenteli. A váratlanul felmerülő gondokon gyors hely­zetfelismerése révén úrrá tud len­ni. & SKORPIÓ (X. 24—XI. 22.), 06-90-230-358. A tegnapi rossz napja után ismét jó a hangulata. Szerencsére Önnél könnyen megy a váltás. Ne felejtse el Va- lentin-napon köszönteni közeli hozzátartozóját! NYILAS (XI. 23—XII. 21.), 06-90-230-359. Munkájában az újfajta tervek fokozzák nyugta­lanságát. Mérlegelje objektiven helyzetét, talán semmi kára nem lesz. Szerelmi ügye ma érdekes meglepetéseket tartogat mindket­tőjüknek. BAK (XII. 22-1. 20.), 06-90- 230-360. Valentin-napon a szere­lem tárt karokkal várja, sőt érzel­mei nagyon is komollyá válhat­nak, de vigyázzon, mert ez ba­jokkal is járhat. Ragyogó napja lesz a ma. Horgászhíradó Fogalmak és előírások A halászatról és horgászatról szóló törvény az értel­mező rendelkezések között külön-külön szabályozza a hal, a halászat és a horgászat fogalmát. Ennek értel­mében a halra vonatkozó rendelkezéseket — az e törvényben megha­tározott esetekben — alkalmazni kell a haltáplálék-szervezetre, a rák­ra, a békára, a kagylóra, a piócára, valamint ezek egyedfejlődési alak­jaira is. A halászat a halak megengedett módon és eszközzel halásza­ti vízterületen történő fogása - ideértve a horgászatot is -, illetve gyűjtése, továbbá a hal tenyésztése, tartása és telepítése, valamint a hal és élőhelyének védelmét szolgáló tevékenység. A mi szempontunkból legfontosabb a horgászat meghatározása, ami nem más, mint a halászati vízterületen a halnak horgászeszköz­zel (készséggel) vagy a csalihalnak egy négyzetméternél nem na­gyobb emelőhálóval való fogása. (Bár itt a törvény halászati vízterü­letet említ csak, korábban jeleztük, hogy a horgászat szempontjából a halastóra is kiterjednek az előírások [tv. 1. § (2) bekezdés].) Jó tudni, hogy a horgászatra jogosító területi engedéllyel rendel­kező személy (az egyéb okmányokról már írtunk [2002.1.17.]) leg­feljebb kettő — egyenként legfeljebb három horoggal felszerelt — horgászkészséget, valamint egy darab, egy négyzetméternél nem nagyobb csalihalfogó hálót használhat. A gyermek horgászjegy bir­tokában egy darab, egy horoggal szerelt horgászkészség használha­tó. A jogosult)]vízterületet hasznosító) a használható horgászkészsé­gek számát az előbbiekben említett mértéknél kisebb számban is meghatározhatja, amelyet a kiadott területi engedélyen köteles fel­tüntetni. Azaz a törvény végrehajtási rendeletében [78/1997 (XI. 4.) FM-rendelet] előírtnál kisebb mértéket igen, nagyobbat azonban nem lehet meghatározni. (Nem lehet például három botos engedélyt kiadni semmiféle indokkal.) TÓTH MIKLÓS ______Receptek______ To jáspörkölt Hozzávalók: 4 tojás, 1 kis fej hagyma, 4 kemény tojás, 1 kis fej hagyma, 1 fél zöldpaprika, 1 evőkanál mustár, 1 pohár tejföl, 1 teáskanál ketchup 1 teáskanál pirospaprika , só, granulált fokhagyma, cukor, étolaj, kevés sáfrány. Az apró kockára vágott hagymát és zöldpaprikát olajon megdinszteljük. Kevés sóval, granulált fok­hagymával megszórjuk, majd rátesszük a piros- paprikát. Ezután hozzáadjuk a mustárt és a ketchupöt, valamint kevés sáfrányt. A kemény tojá­sokat félbe, majd a féltojásokat karikára vágva a pörköltalapba tesszük. Utoljára a jól felkevert tej­fölt öntjük ételünkbe. Aki sűrűbben szereti, a tej­fölbe kevés lisztet keverhet. Édesszájúak csapott mokkáskanál cukorral tompíthatják az étel savany- kás ízét. Galuskával, főtt szarvacskával körítve ki­adós, kiváló egytálétel, 4 főnek elegendő. Elkészí­tési idő: 20 perc. Sztárpletykák Nincs családi konfliktus Nyakkendő a mániája Különleges gyűjtőszenvedély­nek hódol Gálvölgyi János (képünkön), a Heti hetes sztár­ja. Az ország egyik legnépsze­rűbb színművésze nyakkendő­mániás. Az elmúlt években több százat halmozott fel ebből a ruhadarabból. Van pöttyös, csíkos, egyszínű és még ki tud­ja, hány fajta. Hogy honnan származik a nyakkendők iránti vonzalom? A válasz egyszerű: Gálvölgyi szeret elegánsan öl­tözködni. Ha csak teheti, öltönyben lép a közönség elé. Nem hiúságból Úgy gondolja, a publikumot az öltözékével is meg kell tisztel­nie. Véleményével a család többi tagja is egyetért. Gálvölgyinek nem kell félnie, ha újabb nyak­kendővel érkezik haza. Persze ez nem véletlen. Felesége, Judit ugyanis a leghíresebb magyar bűvész, Rodolfó leánya. Márpe­dig ha valakiről, akkor Rodolfó- ról valóban példát lehetett ven­ni eleganciából. u 2002. február 14., csütörtök - Televízió-műsor TV2 5.50 Jó reggelt, Magyar- ország! 9.00 Sonadoras - Szerelmes álmodozók 9.45 Rosalinda 10.10 Szokatlan 10.40 Közvet­len ajánlat 11.40 Mi, ma­gyarok 11.45 Riviéra 12.15 Maggie 12,45 A dadus (amerikai vígjá­téksorozat) 13.10 Foly­tassa, Kleo! (angol vígjá­ték, 1964) 14.45 Gaz­dag ember, szegény em­ber (amerikai sorozat - 28.) 15.35 Kapcsoltam 15.55 Sebzett szívek (mexikói sorozat) 16.25 Lucecita (argentin soro­zat) 16.45 Barátok és szerelmek (mexikói so­rozat) 17.15 Szeretni be­indulásig 18.00 Aktív 18.30 Tények. Hírműsor 19.00 Valentirmapi kí- vánságshow, avagy sze­relmes a TV2 19.55 Jó barátok 20.25 A szere­lem hálójában (am. ro­mantikus film, 1998) 23.00 Jó estét, Magyar- ország! 23.45 AUT0EXP0 2001 0.15 Vad orchideák (am. ero­tikus film, 1990) 2.15 Aktív 2.45 Mi, magyarok 3.05 Vers éjféi után . RTL KLUB 6.30 Reggeli 9.00 Re­cept Klub 9.10 Top Shop 9.25 Tiltott szerelem (247.) 9.50 Teleparti 10.40 Top Shop 11.35 Delelő Benne: Ünnep­naptár 12.30 Kavalkád Nemzetiségi műsor 13.00 Híradó Déli ki­adás 13.10 Teleparti 14.00 Helene és a fiúk (90.) 14.25 Amazon - Az őserdő foglyai (2.) 15.15 Csak egy szavad­ba kerül! 15.20 Recept Klub 15.35 Milagros (178.) 16.25 Csak egy szavadba kerül! 16.30 Vad szenvedélyek (17.) 17.20 Mónika Kibeszélő show 18.05 Találkozá­sok Sztármagazin 18.30 Híradó Esti kiadás 18.55 Legyen ön is milli­omos! 19.25 Fókusz Közszolgálati magazin 19.55 Barátok közt (ma­gyar sorozat) 20.25 Esti Showder Fábry Sándor­ral 22.10 Az elnök em­berei (30.) 23.00 Híradó Késő esti kiadás 23.20 Pont hu Multimédia-ma­gazin 23.50 Az Oblong család 0.15 Fókusz (ism.) 0.4.5 Divatklip m1 5.42 Hajnali gondolatok 5.45 Agrárvilág 6.00 Ma reggel 8.30 Topmodell (111.) 9.00 Kultúrpercek 9.05 Téli olimpia Össze­foglaló 11.00 Örök időkre (13.) 12.00 Híradó dél­ben 13.00 Slovenski Utrinkí 13.30 Együtt Ve­lünk élő kisebbségek 14.05 Moloney (21/1.) 15.00 A szekszárdi borról „Töltsd pohárba, és cso­dát látsz” 15.30 Téli olim­pia Összefoglaló 16.30 Segítőtárs 17.00 Gaia Ökológiai filmújság 17.30 Az utódok reménysége 18.00 Híradó hatkor 18.15 Esti mese 18.30 Játék a nemzetért (26/9.) 18.35 Chicago Hope Kór­ház (35.) 19.24 „Haza a magasban” (filmetűdsor.) 19.30 Híradó este 20.05 Téli olimpia Északi össze­tett síugrás Sífutás 22.00 Híradó este 22.10 Válasz­tás 2002 23.00 Théma 23.10 Kultúrpercek 23.20 Téli olimpia Kombi­nációs műlesiklás Össze­foglaló 23.55 Hanele (cseh tévéfilm) 1.30-6.00 Téli olimpia Kombinációs műlesiklás m2 11.45 Nekem ne lenne hazám? 12.00 Topmo­dell (61.) 12.30 Kamasz­korunk legszebb nyara: Amerika (13/13.) 13.00 Híradó 13.55 Bajnok 14.20 Háló 14.45 Lendü­letben 15.15 A négy pán­célos és a kutya 16.45 Kultúrpercek 16.50 Kofikó (1.) 17.05 Iskola utca 18.00 Téli olimpia 19.35 Esti mese 19.50 Théma 20.00 „Haza a magasban" 20.10 Hír­adó 20.45 Unokáink sem fogják látni 21.10 Fordulat a rákkutatásban 21.40 Simon mágus 23.15 Játék a nemzetért HBO 6.30 Ketten Texasért 8.05 Virtuális szex 9.35 Szerelemre hangolva 11.15 SzexTett 12.45 Ujjgyakorlat 13.05 Jackie Chan: Új csapás 14.55 Rád vagyok kat­tanva 16.30 Robbie Williams-koncert 94' 18.10 A bambanő 20.00 Perlekedő szere­lem 21.30 South Park 22.00 Ég velünk DUNA TV 15.10 Katedra nélkül Hungária Litterata 15.50 Fabulák 16.00 Tűzzel-vassal (4/4.) 16.55 Ötórai zene 17.00 Kalendárium 18.00 Hír­adó 18.30 Mesefilmek 18.55 Hej, hej, helyes beszéd! 19.00 Váltó. Magazin 19.30 Halló, halló! (83/3.) 20.00 Va- lentin-napra A galamb szárnyai (angol film, 1999) 21.40 Művésze­tek randevúja 21.45 Hír­adó. Sport 22.00 Miért? Kérdések a közéletről 22.30 Összkép 23.00 Magyar Tarka (4.) 24,00 Hírek. Vers SPEKTRUM 15.25 A Kinmei parki zendülők 16.20 Macska- lélek (1.) 17.20 Stock­holm a környezetvéde­lemjegyében 17.35 Gaz­dagok és híresek (7) 18.40 Találkozás az ősökkel (14.) 19.15 Az ezredfordulón túl 19.45 Kommunikáció az állatvi­lágban 20.45 ínyencsé­gek (7.) 21.20 Impresszi­onista festők (6.) Viasat3 Satelit Magyar ATV N. GEOGRAPHIC 13.20 Jeannie, a háziszellem (ism.) 13.50 T. J. Hooker (ism.) 14.45 Rajz­filmek (ism.) 15.35 Szerelmek Miami­ban (90.) 16.25 Hazai pályán (135-136.) 1715 Jeannie, a házi­szellem (24.) 17.45 T. J. Hooker (25.) 18.40 Star Trek - Deep Space Nine (119.) 19.35 Egy rém rendes család (ism.) 20.05 Boszorkánykard (3.) 21.00 Szárnyas fejvadász 8.15 Poirot 9.15 Torna 9.20 Aero- magazin 10.00 Zajlik az élet 12.00 Nap mint nap 13.10 Régi keringő 14.50 Mit szól hozzá? (ism.) 15.50 Bruttó 16.20 Zajlik az élet (ism.) 18.25 Torna 18.30 Mese 18.40 For­ró szél (10/2.) 19.45 Pár-beszéd (ism.[ 20.00 Esti Mérleg 20.25 Mit szól hozzá? 21.20 Végzetes játék 22.55 Pár-beszéd 23.05 KK 13.15 Emberközelben 15.00 Rendkívüli kiadás 15.55 Popvilág 17.00 Nap-nyugta 18.15 Or- mosság 18.45 Alapozó 19.00 ATV-híradó 19.35 Összefüggések 20.00 VoksHumána 21.00 Pro és kontra 21.30 Ingat­lanpiaci körkép 18.00 Az inkák útján 18.30 Krokodilkrónika 10. 19.00 Tökéletes anya, tökéletes ragadozó 20.00 Ben Dark: Ausztrá­lia felfedezése 2.21.00 A szerelem tudománya 2. 22.00 Tornádó 23.00 A titkos alvilág 24.00 A sze­relem tudománya 2. EUROSPORT SPORT1 10.30 Alpesi sí 11.30 Szánkó 12.30 Olimpiai hírek 13.00 Rövidpá­lyás gyorskorcsolya 14.00 Biatlon 15.00 Síugrás 16.15 Olimpiai hírek 17.00 Versenyek a jégen 19.00 Sífutás 20.00 Alpesi sí Női kombináció 21.00 Északi összetett Csapatverseny 22.30 Alpesi sí 13.30 Sportl percek 13.45 Kosárlabda, férfi Euroliga mérkőzés, (ism.) 16.15 Magyar csapat (ism) 16.45 Angol labdarúgás, bajnoki összefog­laló (ism.) 17.45 Kosárlabda, PVSK- Ramal Hasharon, női Euroliga mér­kőzés (élő) 20.15 Kosárlabda, férfi Euroliga mérkőzés (élő) A műsor és a kezdési időpont változtatásának jogát minden tévéadó fenntartja, s ezért lapuik felelősséget nem vállai. Rejtvény KUGLI BEVONU­LÁS ÖTVEN SZÁZA­LÉKA HOL? TAGADÓ­SZÓ ~* SZŐKE DUZZADT KELET­KEZIK l ▼ ▼ ▼ KÁPOSZ­TAFÉLE ► FABULA FATÖRZS­DARAB ► RÁMA L ▼ PUSKÁZIK ŰR­MÉRTÉK ► IGAZOLÁS FESLETT FONALAT TŰBE FŰZ HALOM ► ▼ TÚLRA NYÚLIK L —y— Y LE ▼ KRONO­MÉTER AMA A MEG­FEJTÉS ÜRÜGY ► T ▼ L T KIVÍV ► OLYAN MÉRETŰ­RE ► A héten megjelenő rejtvények ség címére. Minden helyes meg- megfejtéseit legkésőbb jövő hét fejtés résztvesz a sorsoláson. A keddjén adják postára. A megöl- megfejtők között nyereményeket dásokat külön papíron vagy leve- sorsolunk ki. A nyílt levelező- lezőlapon - akár egy borítékban lapra vagy borítékra írják rá — kérjük beküldeni a szerkesztő- jeligeként: „Heti rejtvény” Technikai szünet T 27 A két rajz között hét eltérés van. Az e heti megfejtéseket legkésőbb kedden postázzátok. A helyes megfejtők között nyereményeket sor­solunk ki. A borítékra írjátok rá jeligeként: „Gyerekrejtvény”

Next

/
Oldalképek
Tartalom