Tolnai Népújság, 2001. december (12. évfolyam, 280-303. szám)

2001-12-07 / 285. szám

2001. december 7., péntek Ára 59 Ft. Előfizetve 39 Ft. XII. évfolyam, 285. szám már Karácsony van! A Tolnai Népújság valamennyi előfizetője és vásárlója ma falinaptárat kap ajándékba Miért ne fizetne elő ön is? Hívja a 74/51 l-503-as számot! Falusiból: agroturizmus Gondolatok a megyei közgyűlés előtt Tolna megye Nem csak a neve, a tevékeny­ségi köre is megváltozott az Országos Falusi Turizmus Szövetségnek, melynek új ne­ve Falusi Agroturizmus Or­szágos Szövetsége. A tevé­kenységi köre is jelentősen bővült a szövetségnek. December 11-én, kedden, dél­után fél ötkor tartja közgyűlését a falusi turizmus megyei szövetsé­ge Szekszárdon, a Humán Szol­gáltató Központban. Várfy Tibor, a megyei szövetség elnökségi tagja arról tájékoztatta lapunkat, hogy több változás is várható ezen a területen is, a lényege az, hogy a falusi vendéglátó a saját gazdaságában előállított termé­keket is értékesítheti a vendégei­nek, akárcsak Ausztriában vagy Németországban. Eddig az or­szágos szövetséghez tartozott minden jogi és magánszemély, ezután pedig csak a megyei szö­vetségek tartoznak az országos központhoz. Ez egyben azt is je­lenti, hogy aki csatlakozni kíván az agroturizmus országos szövet­ségéhez, annak a megyei szövet­ségek munkájába kell bekapcso­lódnia, akik a küldötteik révén „szólhatnak bele” az éves tervek­be. Változás előtt áll az úgyneve­zett minősítés is (két, három, négy csillagos besorolások), je­lenleg még érvényben van az ön­minősítés, de az országos kataló­gusba már csak a szövetség által minősített vendéglátó kerülhet be. MAUTHNER MEGYEI TÜKÖR Megköszönték, hogy vért adott 4. oldal MEGYEI TÜKÖR Egy kisváros 56-os eseményei 5. oldal ERRÖL-ARRÓL Szép fiúk, ne sírjatok! 12. oldal Hírek SZEKSZÁRD. Braun Gábor szekszárdi festőművész tájképei­ből nyílott kiállítás a megyeszék­helyen, a Vállalkozók Háza II. emeleti R galériájában. A tárlat december 22-ig tekinthető meg. CIKÓ. Cikón december 10-én 18 órától falugyűlést tartanak, ahol az érdeklődők tájékoztatást kap­nak az önkormányzat idei gaz­dálkodásáról. Ekkor tartja ülését a Vízgazdálkodási Társulás is. A csoport a szennyvízberuházás megvalósítására alakult. Mivel a beruházás, melyre létrehozták elkészült, ez alkalommal ki­mondják megszűnését. BONYHÁD. Lépésről, lépésre az Északi-sarkkörön túl címmel vetí­tett képes előadást tart Bonyhá- don Scherer Tamás. A program december 1-én 17 órakor kezdő­dik a művelődési központban. GYŰ LA J. Az önkormányzat ajándékát viszi ki szombaton a faluban élő tizennégy év alatti gyerekeknek a Mikulás és társa, a Krampusz. BONYHÁD. A bonyhádi Soly­már Imre Városi Könyvtárban de­cember 10-én 11 órakor mutatják be Sivók Irén Barátfülék című meseregényét. A könyvet irodal­mi műsor keretében maga a szer­ző ismerteti. A programot 3-4. osztályos általános iskolai tanu­lóknak számára szervezték. HŐGYÉSZ. Weihnachtsmarkt, azaz Karácsonyi Vásár néven rendez a hőgyészi Hunyadi Já­nos Általános Iskola, Zeneiskola és Óvoda német munkaközössé­ge program-sorozatot a nemzeti, etnikai kisebbségi nevelés és ok­tatás hetének keretében. Az ün­nepélyes megnyitó december 10-én, hétfőn 7 óra 30-kor lesz az iskolában. Adni örömtelibb, mint kapni Jótékony célú kiállítás a városi bölcsődében SZEKSZÁRD Minker Tibor képeiből nyílt jótékonysági célú kiállítás a szekszárdi városi bölcsődé­ben. Az eredeti szakmája szerint szo­bafestő alkotó, az ART ’999 társa­ság vezetője, aki 25 éve foglalko­zik képzőművészettel, ezúttal nem galériában, hanem „máso­dik otthonában” állította ki kü­lönböző technikákkal készült ké­peit. Minker Tibor ugyanis tavasz óta a bölcsődében dolgozik, ahol nagyon jól érzi magát, ezért is gondolt arra, hogy az advent je­gyében, hagyományteremtő cél­lal meg lehetne rendezni egy ilyen kiállítást. A „nagyobb boldogság adni, mint kapni” mottójú tárlatot teg­nap délután nyitotta meg Kocsis Imre Antal, Szekszárd polgár- mestere, Vígh Gabriella és Ágos­tonná Béres Kornélia közremű­ködésével. A képek december 20- ig tekinthetők - és vásárolhatók - meg a bölcsődében. A vételár 70%-át az intézmény céljaira for­dítják. Még nem késő, jelentkezzen! A Bölcső névtelenül is segít a biológiai anyának Ferikét hétfőn találták meg a kór­ház egyik ambulanciájának fo­lyosóján. A baba jól van, még in­kubátorban ápolják. A rendőrség kéri a lakosság segítségét. Szekszárd Budavári Zita, a Bölcső Alapítvány létrehozója reméli, a büntetőjog is figyelembe veszi, hogy a szülőanya védett helyen hagyta a gyereket. Szerinte nem kellene félnie attól, hogy felfedje a kilétét.-Még mindig nincs késő! A bio­lógiai anya éjjel nappal, akár névte­lenül is felhívhatja a Bölcső telefon­számát (06-20/9-44-35-66). Ha 263 esetből 260-ban tudtunk segíteni, az ő számára is egészen biztosan megtaláljuk a megoldást. Dr. Soós László, a Területi Gyer­mekvédelmi Szakszolgálat igazga­tója kérdésünkre elmondta, hogy körülbelül 30 örökbefogadó vár a megyében gyermekre. Hiva­talosan ketten jelentkeztek Ferikéért. Az idén 14 gyereket adtak örökbe, 9 ügy van folyamatban. A kisbaba egy 35X80 cm-es, 20 cm magasságú, műanyag merevítésű, sötét szövetű mózeskosárban volt. A szöveten apró fehér virág, ritkábban rózsamin­ta van. A gyerek fehér ingjének gallérján felhő, hold és nap látható. E felett fe­hér kombi dreszt viselt, rajta világoskék, hátul zipzáras rugdalózót selyemdíszí­téssel és világoskék horgolt kardigánt. A bejelentéseket a 06-80-200-178-as üzenetrögzítőn, a 74-501-159-es számon, vagy a 107 segélyhívószámon várják. Az átlagos várakozási idő 2-2,5 év, de van arra is példa, hogy 3 hónap alatt sikerült lebonyolítani az örökbefogadást. (További információk: www. tolnainepujsag. hu) ________ ihárosi A m egnyitó pillanatai FOTÓ: BAKÓ JENŐ megjelent! keresse az újságárusoknál! ha apró, akkor tempó tempo csak 95 forint! ingyenes apróhirdetések A-tól Z-ig A FAVORIT KFT. ÜZLETEIBEN (Szekszárd, Széchenyi u. 31., Tolna, Árpád u. 31.) az ünnepi újdon­ságok (textil-, porcelán-, üveg- és matricafestékek minden színben) mellett tollakat, mappákat, névjegy­kártyatartókat, csomagolópapírokat, képeslapokat kínál. Az üzletekben ugyanakkor megtalálhatók a fe­nyőtartozékok, girlandok, gyertyák, díszek, mindazok a dekorációs anyagok melyekkel a karácsony és a szilveszter hangulatossá varázsolható. Fotó: Bakó -«o­www.tolnainepujsag.hu e-mail: tolnai.nepujsag@axels.hu rovatunk az 5. oldalon Üzenjen Ön is! Ma elküldi, holnap megjelenik. 20/454-36-64 » y I

Next

/
Oldalképek
Tartalom