Tolnai Népújság, 1998. július (9. évfolyam, 152-178. szám)

1998-07-25 / 173. szám

Művészetek Völgye: tíz éves, tíz napos Minden eddiginél színesebb, szélesebb kínálaté, látogatottabb, és öregebb. Lehetne még dicsérő jelzőket aggatni a napokban tíz éves Kapolcsi Művészetek Völgyére, de nem Igazán érdemes, legfeljebb annyi kívánkozik ide: ma van az utolsó, tizedik napja. Aki teheti látogassa meg a Balaton- felvidéken (Kapolcson, Taliándörög- dön és Monostorapátiban): délután hallhatja a Capella Savariát, az Álba Regia Hungária Művész Cigányzene- kart, Liszt Requiemjét, láthat Sha­kespeare- és Moliere-színházat, tán­colhat a Swing-Swing zenéjére. Mel­lesleg megnézhet huszonhét képző­művészeti kiállítást, köztük Talián- dörögdön a Kocsis-házban a Simon- tornyán élő grafikusművészét, Könyv István Jánosét. A repertoárt nézve így ment ez ki­lenc napig. Kocsmában, utcán, vagy pajtában, templomban és iskolaudva­ron művész (et) özön majd’ minden műfajban, az amatőrtől a professzio­nálisig, az abszolút rétegprodukciótól a majdnem populárisig, a tradicioná­listól a némi extravaganciával fűsze­rezett posztmodern potenciáig. így fogyasztható. A türelmes, békés láto­gatók ezrei legalábbis ezt bizonyítják. Képeink csak csipetnyi ízelítőt adnak a Völgyből. Kemény Henrik bácsi, a bábművész most Kapol­cson mutatta meg nekünk, gyerekeknek, hogy Vitéz Lájszló minden nintendó- nál és videójátéknál többet ér. Hasonló a bábjátékhoz a Maskarás együttes gólyalá­bas maszkos vásári pro­dukciója is: feltehetően Magyarországon ennek sincs párja. (tf) Egyre „frontosabb” az időjárás Hogyan vészeljük át a nyarat? A változékony időjárás, a folyvást kavargó frontok az emberek többségét megviselik ezen a nyáron. Alighogy a szervezetünk alkalmazkodna az éppen aktuális időjárási viszonyokhoz, egyik napról a másikra 10-15 fokot emelkedik vagy csökken a hőmérséklet. A meteorológusok szerint szokat­lannak nevezhető a júliusi időjárás, a párás, ned­ves, hűvös napok után most a kánikula tombol, de már közelednek az újabb frontok. Sokan panaszkodnak fára­dékonyságra, rossz alvásra, izom- és ízületi fájdal­makra. Azt már lassan megszokjuk, hogy ilyen­olyan vírusok az év egé­szében kavarognak a leve­gőben, így náthával, fejfá­jással, köhögéssel is sokan fordulnak orvoshoz. A gyerekeknél, mint mindig, az úgynevezett „strandbetegség” is szép számmal jelentkezik, fő­ként a legkisebbek hajla­mosak a közös medencék­ben összeszedni a lázzal, hányással, hasmenéssel járó fertőzést. A magas, vagy éppen alacsony vér­nyomással küszködök mostanában gyakrabban érzik rosszul magukat, ne­kik és a krónikus betegek­nek fokozottan kell vi­gyázniuk. Az alábbiakban néhány megszívlelendő jó­tanácsot ajánlunk olvasó­ink figyelmébe: A nagy melegben és a hőmérséklet ingadozása­kor lehetőleg tartózkodni kell az égetett szeszes ita­lok fogyasztásától és az alacsonyabb alkoholtar­talmú italokat is csak mér­tékkel szabad inni. Ilyen­kor nyáron jobban oda le­het figyelni a testsúlyra is, az idényzöldségek és gyü­mölcsök fogyasztása nem hizlal, amellett, hogy na­gyon egészséges. Az étel- mérgezés megelőzése ér­dekében ne készítsünk és ne fogyasszunk nyers tojá­sos ételeket, az ételmara­dékot pedig ne hagyjuk a tűzhelyen, hanem hűtő- szekrényben tároljuk. Újra- fogyasztás előtt így sem árt ismét felforralni. Akinek magas a vér­nyomása, tartózkodjon a nagy melegben tűző na­pon, végzett nehéz fizikai munkától. A tűző napra senkinek nem ajánlott fej­fedő nélkül kimerészked­nie, ez fokozottan érvényes a magas vérnyomásúakra. Elsősorban az idős embe­rek, a gyerekek és az ala­csony vérnyomással küsz1 ködők számára nagyon fontos, hogy figyeljenek a szükséges folyadék bevite­lére a szervezetben. Nyá­ron a felnőttek folyadék- szükséglete 2,5-3 liter. A nagy melegben kiizzadt fo­lyadékot mindenkinek pó­tolnia kell, ám kizárólag az ivóvíz nem biztosítja a szükséges sót, ezért ás­ványvíz, gyümölcslevek fogyasztása is ajánlott. Aki teheti, sokat mozog­jon, járjon minél többet ki­rándulni. Egy-egy túra után azonban alaposan ellen­őrizni kell - főként a gye­rekeket - nem szedtek-e össze kullancsot. Nem árt felfrissíteni el­sősegély-nyújtó ismerete­inket sem, hogy szükség esetén segíteni tudjunk. A kirándulásokra feltétlenül vigyünk magunkkal rovar­csípés, vagy leégés enyhí­tésére alkalmas krémet, vagy spray-t, illetve az eset­leges allergiás tüneteket enyhítő kalcium tartalmú szereket. Ez utóbbi ké­szítmények esetében leg­jobb a háziorvossal kon­zultálni. venter IM. Baka István. Ötvenéves lenne - ha élne. Az 1948. július 25-én Szekszárdon született Baka István azonban három évvel ezelőtt eltávo­zott körünkből. A költő-író emlékét őrzik tisztelői, hozzátartozói, sze­rettei, akik szombaton tisztelegtek, s helyezték el a kegyelet virágait a szekszárdi sírnál. fotó: ótós réka Arzén az ivóvízben Alkalmatlan eljárás Danaszentgyörgyön Az arzén meghatározására alkalmatlan eljárással el­lenőrizteti az dunaszent- györgyi vízmű üzemelte­tője a vízkezelő rendszer működését - állítják az ivóvíz arzéntartalmát or­szágosan megvizsgált ku­tatók. Az Országos Közegészségügyi Központ a vizsgálatot végző szakemberei a Nemzeti Kör- nyezetegészésgügyi Akció- program keretében dolgoztak fel országosan 2191 vízmintát. Az Egészségtudomány című folyóiratban közzétett ered­mények szerint nem megfe­lelő a dunaszentgyörgyi ivó­víznél alkalmazott arzénmen­tesítési technológia. A magyar szabvány szerint egy liter víz­ben legtöbb ötven nanog- ramm arzén lehet, az Európai Unió ajánlása viszont már a WHO tíz nanogramm/literes javaslatot fogja átvenni. Tolna megyéből két olyan vízmintát találtak, amelyek­ben az arzénkoncentráció meghaladta a magyar határér­téket, mindkettőt a duna­szentgyörgyi hálózatból. A községben arzénmentesítő és vasmangántalanító működik. A kivizsgálás alatt kiderült, hogy az üzemeltető az összes arzén meghatározására telje­sen alkalmatlan analitikai eljá­rással ellenőrizteti a vízkezelő rendszer működését - állapít­ják meg a vizsgálatot végzők. A fogyasztó szempontjából pedig az összes arzén meny- nyisége érdekes, hiszen a szervezetbe az arzén vala­mennyi formájában bekerül, az alkalmazott analitikai eljá­rás azonban csak az arzén ki­sebbik, anionos formában lévő részét méri fel. Az egyik vízmintában a határérték túl­lépés 66, a másikban viszont 186 (!) százalékos volt. Dunaszentgyörgy mellet még négy Tolna megyei tele­pülésen magasabb az arzén- tartalom 10, nanogrammnál. A kutatók azonban Magyaror­szágon 30 nanogrammos ha­tárértéket tartanak biztonsá­gosnak. (tf) VASÁRNAPI TOLNAI NÉPÚJSÁG az Axel Springer Magyarország Kft. lapja Felelős vezető: az ügyvezető igazgató Főszerkesztő: KAMARÁS GYÖRGYNÉ Kiadja az AS-M Kft. Tolna Megyei Irodája Irodavezető: DR. MURZSA ANDRÁS Szerkesztőség és kiadó: 7100. Szekszárd, Liszt Ferenc tér 3. Telefon: 74/416-211. Telefax: 415-508 Készült a szerkesztőség számítógépes rendszerén. Nyomás: Déli Nyomda Kft., 7630 Pécs, Engel u. 8. Telefon: 72/326-480. Telefax: 72/332-099. Ügyvezető igazgató: FUTÓ IMRE Terjeszti az AS-M Kft Tolna Megyei Irodája és a PANNONHÍR RT Nyilvántartási szám: 76129/1997 ISSN:1417-9776 Sikeres a lakodalmas májkrém A Mycream együttes negyedik lemeze nemrég jelent meg. Ez alkalomból beszélgettünk a csa­pat két tagjával, akiket a futball világbajnokság is lázban tartott - kit így, kit úgy. — Fellépés miatt nem tudtuk élő egyenes adásban megnézni az elő­döntőt. Pipó barátom gyakorlatilag ragtapasszal a fülén utazott haza Nyíregyházáról Budapestre, nehogy véletlenül meghallja valakitől az eredményt. Majd éjjel kettőkor haza­érve, tudván, hogy korán újra uta­zunk, nekiállt videóról visszanézni a meccset. Aztán hajnali fél ötkor, be­dagadt szemmel úgy döntött, hogy már le sem fekszik aludni. Eufórikus örömmel, brazil zászlócskával ro- hangászott körbe a nagyszobában, majd beült a fürdőkádba, és „éjá-éjá-ó Brazília” felkiáltásokkal próbált meg örömet szerezni saját magának. — Tamás nagyon rendes, mert so­sem árulja el az eredményt. Az igaz­sághoz hozzátartozik, hogy megfe­nyegettem: ha mégis megteszi, egy hétig nem kap ropit. Ettől sírni kez­dett, mert szereti a ropit. Hát ilyen Mycream-es hangulatban indult beszélgetésünk. — Az új CD-nken új zenei műfaj hallható, a lakodalmas rock. Akik a műfaj tündöklésekor házasodtak, azok most várják a válásukról a pa­pírt, ezért is választottuk a „Válóperes rotty” lemezeimet. — Hogy a következő CD-n mely dalok popparódiái legyenek, erre már most szavazhatnak a jelenlegi hang­hordozónk vásárlói. A lakodalmas rockkal addig is oszlatjuk a tömeget. A rendőrség egy-két nagyobb meg­mozdulásra már felkért bennünket, hogy pillanatok alatt próbáljuk meg hazaküldeni a többezres sokaságot. A Mycream kétharmadát Erdélyi Csilla is elkísérte. Ő közismertebb nevén Vadóc, akinek a jókedvű fiúk írják a dalait. — Szeptemberre remélhetőleg el­készül a nagylemezem, már nagyon várom. Színes lesz az anyag, fiatalos, vidám, de lírai is. Lakodalmas nótát nem tervezünk rá. Egyébként másfél éve találkoztam a Mycream-mel egy fellépésen, azóta dolgozunk együtt. — Hogy szereted a Mycream-et? (ejtsd: májkrém) — Úgy ahogy van. De főleg kenyé­ren! Néha kenyérre lehet kenni a fiú­kat. Wéber Tamás, Erdélyi „Vadóc” Csilla, Aradi Pipó — Pipónak annyira kenyérbe má­szó képe van! - veti közbe a poénokat ki nem hagyó Wéber Tamás, Vadóc menedzsere, aki névjegye alapján „májkrém-adalék”. Máté Réka ) i

Next

/
Oldalképek
Tartalom