Tolnai Népújság, 1998. január (9. évfolyam, 1-26. szám)

1998-01-05 / 3. szám

1998. január 5., hétfő Sport 9. oldal ITV-Reprint teremlabdarúgó bajnokság Gólrekorddal ünnepelt újév Az új esztendő első hétvégé­jén az ötödik és hatodik forduló mérkőzéseivel foly­tatódott a szekszárdi sport- csarnokban az ITV-Reprint teremlabdarúgó bajnokság. A szombati játéknap legér­dekesebbnek ígérkező össze­csapásán az A-csoport lista­vezetője, a Park Gmk. gárdája az UFC-Tolnamed fiataljaival mérkőzött. A találkozón vé­gül elmaradt a meglepetés, a „megye egyes” szálkai csa­patra épülő együttes újabb há­rom pontot gyűjtött be. A Park Gmk. csapata mögött az egyaránt biztos győzelmet arató Gastrolux FC és az UFC-Zöldért gárdája igyek­szik a legjobb négy közé. Akik az ebédből megkésve érkeztek a városi sportcsar­nokba, nem lehettek tanúi az utóbbi idők legkiadósabb gól­záporának. A közelmúltban Bátaszéken Fenyő-kupát nyert Ferropatent együttese a B-csoportban 30-2 (!) arány­ban bizonyult jobbnak a Moho-Tetőfok csapatánál. Vasárnapra két rangadónak beillő összecsapás is maradt. A B-ágon a Ferropatent együttese a szombati gólpa­rádé után ezúttal kénytelen volt beérni az egy ponttal, a szívósan küzdő JA-VA Bt. gárdája a lefújás előtti má­sodpercekben egyenlített. A folytatásban három 12 pontos csapat közül csak a Roma Önkormányzat együttese nyert simán, a Cipőszalon és a Bella Napoli megizzadt újabb győzelméért. Az A-csoport első mérkő­zésén a Gastrolux FC és az UFC-Zöldért Kft. csapatai léptek pályára. Az NB III-es szekszárdi gárda jól kezdett. Az első félidőben már 2-0-ra vezettek Vesztergombiék, és a második játékrészben to­vább növelték előnyüket (4-1). A jó nevekből álló Gastro csapata azonban nem adta fel, és Nagy Sándor ve­zérletével a hajrában fordítot­tak, így ők gyűjtették be a há­rom pontot. A hátralévő talál­kozókon papírforma eredmé­nyek születtek, a Park Gmk. együttese immár hatodik győ­zelmét jegyezte. Eredmények: A-csoport, 5. forduló: Lila Westem-Rákóczi baromfi­bolt 9-5, Park Gmk-UFC- Tolnamed 6-4, Gastrolux- Ép-Fém Gmk. 13-^1, UFC- Tóth Bt-Hermes Alapítvány 3-1, UFC-Zöldért Kft-Dekor Plast lCMt. 6. forduló: Gast­rolux FC-UFC-Zöldért Kft. 5— 4, Park Gmk-Ép-Fém Gmk. 11-4, UFC-Tolna- med-Rákóczi baromfibolt 6- 2, UFC-Tóth Bt-Lila Wes­tern 7-3, Dekor Plast-Hermes Alapítvány 6-3. B-csoport, 5. forduló: Wi- edemann FC-Zomba 5-4, Ferropatent-Moho-T etőfok 30-2, Roma Önkormány­zat-AC Párna 13-2, Cipősza- lon-JA-VA Bt. 8-5, Bella Napoli-Kakasd 5-3. 6. for­duló: Kakasd-AC Párna 10-4, Roma Önkormány - zat-Wiedemann FC 10-3, Cipőszalon-Zomba SC 5-3, Ferropatent-JA-VA Bt. 4-4, Bella Napoli-Moho-Tetőfok 1-4. A bajnokság állása 1. A-csoport Park Gmk. 6 6 78-25 18 2. Gastrolux FC 6 5­1 58-20 15 3. UFC-Zöldért 6 4 1 1 49-29 13 4. UFC-Tolnam. 6 4 1 1 39-24 13 5. UFC-Tóth Bt. 6 3 1 2 35-36 10 6. Dekor Plast 6 2 1 3 30-47 7 7. Lila Western 6 2 4 26-44 6 8. Rákóczi B. 6 1­5 28-44 3 9. Ép-Fém Gmk. 6 1­5 25-49 3 10. Hermes Alap. 6­6 11-61­1. B-csoport Roma Önk. 6 5 1 59-23 15 2. Bella Napoli 6 5­1 44-22 15 3. Cipőszalon 6 5­1 43-31 15 4. Ferropatent 6 4 1 1 64-21 13 5. JA-VA Bt. 6 3 1 2 38-25 10 6. Rakasd 6 3­3 39-34 9 7. Wiedemann 6 2­4 26-43 6 8. Zomba SC 6 1­5 28-36 3 9. Moho-Tetőf. 6 1­5 24-77 3 10. AC Párna 6­­6 16-69­Vasárnap, a B-csoport rangadóján nem bírt egymással a Ferropatent és JA-VA Bt. együttese (4-4) fotó: bakó jenó Kitüntetett sportvezetőink (1.) Akinek a közösség a legfontosabb Tavaly évvégén több megyénkben sportvezető részesült ko­moly elismerésben. Közülük Gabi Géza a fővárosi Új Sipos ét­teremben illusztris társaság tagjaként vehette „A magyar lab­darúgásért” emlékérem ezüst fokozatát. Az MLSZ a Tolna megyei labdarúgó szövetség játékvezetői testületé elnökének negyvenéves munkáját ismerte el a kitüntetéssel. Géza bácsi (nekem az, hiszen egykoron edzőm volt) 12 éves koráig a Somogy megyei Gyé­kényesen élt a szüleivel. Aztán a vasutasként dolgozó édesap­ját Pécsre helyezték, így a pol­gári iskolát már a baranyai me­gyeszékhelyen végezte, negy­venhétben a PVSK ifjúsági bajnokcsapatában futballozott. Édesapja időközben nyugdíjba vonult, a szülők visszaköltöztek Gyékényesre, fiúk pedig Nagy­kanizsán folytatta középiskolai tanulmányait. Az érettségi előtt álló ifjú tagja volt a helyi NB I- es csapat, a MAORT (Magyar- Amerikai Olajipari Részvény- társaság) 16 fős keretének, pá­lyára ugyan nem lépett az élvo­nalban, de többször ült kispa- don NB I-es bajnokin. Sikeres érettségije után a pé­csi tanárképző főiskolán tanult tovább, a labdarúgást pedig az ötvenes évek elején a PEAC- ban, majd a Pécsbányatelepen (az NB II-ben) folytatta. Friss diplomásként került megye- székhelyünkre tanítani, ahol a Petőfi és a Szekszárdi SC színe­iben szerepelt. Az egykori csa­tár pályafutását Gyönkön fe­jezte be, ahol három évig játé­kos-edzőként irányította a me­gyei bajnokságban játszó helyi csapatot. A csukáját szögre akasztotta, mégis • testnevelő­ként, edzőként, játékvezetőként talán még a korábbinál is szo­rosabb kapcsolatba került a sporttal. Idén negyven éve, hogy já­tékvezetői vizsgát tett, sípmes­terként a Dél-nyugati keret tag­jaként NB III-ban vezetett, NB II-ben partjelzett, az előremene- telét ugyan hátráltatta, de köz­ben edzősködött is. Még huszonévesen, 1953- ban kezdett foglalkozni a fiata­lokkal a Szekszárd SC ifi tréne­reként. A szedresi általános is­kolában hosszú ideig tanított, a kis település diákjaival kétszer jutott el az országos úttörő olimpiára. Hatvannégytől tíz esztendőn át ő irányította a me­gyei ifjúsági válogatottat, míg a Szekszárdi Dózsában 1988-ig, ti­zenkét éven keresztül volt serdülő edző. Keze alatt Tö­rök Bálinttól kezdve Szil­veszter Fe­rencen át Fe­hér Csabáig számtalan ké­sőbbi NB I-es labdarúgó megfordult. Sportveze­tőként a hat­vanas évektől tevékenyke­dik, a megyei játékvezetői testület ellen­őri és oktatási bizottságát vezette, a JB főtitkára lett, ma az elnöke. Büszke rá, hogy a me­gyénkből nyolc játék­vezető az or­szágos keret tagja. Korábban a megyei labdarúgó szövetség al­elnöki tisztét is ellátta, jelenleg elnökségi tag. Tíz éve országos játékvezető ellenőr, az NB I/B- s, NB Il-es ellenőrzések során minden menő fekete ruhást tesztelt már. Sokukhoz baráti szálak fűzik, bizonyítékul az év játékvezetőjének választott Vágner László Lisszabonból, a Benfica-Bastia kupameccsről küldött levelezőlapját húzza elő gyűjteményéből. Mint mondja, a megyében mindig alkotó légkörben dol­gozhatott, hit és odaadás nél­kül, a közösségi élet örömei nélkül nem is lehet társadalmi munkát végezni. „Ne szégyelljük kimondani, a jó közösségek viszik előre a focit. Nem a játékosok a hibá­sak. Amíg nincs szétválasztva az amatőrizmus és a profizmus, s nincs megfelelő kontroll, ad­dig nem jutunk előre” - mondja beszélgetésünk végén, amikor természetesen a mai magyar labdarúgás kerül szóba. Géza bácsi játékvezető el­lenőrként hatvanhat évesen is hétről-hétre körbejárja az or­szágot, kívánjuk, hogy jó egészségben, még sokáig dol­gozhasson szeretett sportágá­ban. ij]. Teszler Vendel Gabi Géza „A magyar labdarúgásért” emlék­érem ezüst fokozatát vehette át fotó: Degré Gábor Egy „Féreg” az örökranglistán A címvédő Chicago Bullsnak nem jelentett gondot a Detroit Pistons legyőzése. A Központi­csoportban mindig nagy érdek­lődéssel nyomon követett Pis- tons-Bulls rivalizálás legutóbbi felvonásán Michael Jordan 34 pontot dobott. A Féreg bece­névre hallgató Dennis Rodman begyűjtötte 10 822. lepattanó­ját, s ezzel az NBA örökranglis­tájának 20. helyére lépett előre. A Milwaukee-ban aratott győzelmével idénybeli 16. sike­rét érte el a Boston Celtics. A Kelták ezzel már túlszárnyalták az 1996/97-es szezon alapsza­kaszában elért összteljesítmé­nyüket, akkor csak 15 diadalra futotta erejükből. A Celtics a ti­zenöt csapatos Keleti-főcsoport kilencedik helyén áll. A mérkő­zés egyik legjobbja, Antoine Walker 32 ponttal és 10 lepat­tanó begyűjtésével járult hozzá a vendégek sikeréhez. Eredmények: Indiana Pa- cers-Toronto Raptors 89-77, Cleveland Cavaliers-New Jer­sey Nets 95-81, Detroit Pis­tons-Chicago Bulls 96-105, Miami Heat-San Antonio Spurs 77-84, New York Knicks-Orlando Magic 88-84, Minnesota Timberwolves- Denver Nuggets 109-87, Hous­ton Rockets-Portland TrailBla- zers 95-97, Milwaukee Bucks- Boston Celtics 99-106, Utah Jazz-Atlanta Hawks 97-82, Los Angeles Clippers-Dallas Mavericks 97-88. Mai sportműsor Kosárlabda: Női Magyar­kupa, nyolcaddöntő: KSC Szekszárd-BSE 16.30. A palánk mellől Új szelek fújnak Női Magyar-kupa: KSC Szekszárd-BSE: hétfő, 16.30 óra. Újvári Miklós: — A sorsolás szeszélye folytán az NB I egyik leg­erősebb csapatával kell fel­vennünk a versenyt a leg­jobb nyolc közé kerülésért. A karácsonyi szünet óta el­telt időben viszonylag keve­sebbet tudtunk készülni te­remben, s bár nem mi va­gyunk a találkozó esélyesei, természetesen ezúttal is győzni szeretnénk. Ennek érdekében mindenkitől el­várom, sőt megkövetelem, hogy minden idegszálával a meccsre koncentráljon, hogy igyekezzen tudása leg­javát és a szívét adni a csa­pat eredményességéért. Ko­saras berkekben mozogva tapasztalom, a KSC-nek az utóbbi időben igenis van respektje. Az új évben új szelek fújnak. Nem elég­szem meg annyival, hogy az élcsapatok ellen hazai pá­lyán tíz ponton belülre kerü­lünk. Minden együttes ellen győzni akarjunk, ehhez azonban nem elég, ha néhá- nyan csak 5-10 százalékot teljesítenek. A következő hetekben a Sopron, a Dió­sgyőr, majd pedig a Baja el­len lépünk pályára, ezért is fontos, hogy a kupameccsen helyt tudunk-e állni. A Magyar-kupa nyolcad- döntőjének szombati talál­kozóin: Zala Volán-OSC- Közgáz 94—73, Príma SE- PVSK-Dália 15-129, Mo- nori SE-GYSEV-Ringa 46-114. Ötödik a Fradi, utolsó az Újpest Bécsben, a hat osztrák és két magyar csapat részvételével megrendezett teremlabda­rúgó torna döntőjében a Ra­pid Wien 5-0-ra verte az Admira Wacker Mödling gárdáját. A magyar színeket képviselő csapatok közül a Ferencváros az ötödik he­lyen zárt, miután a helyosz­tón 5-2-re nyert a Vienna FC ellen. Az Újpesti TE sú­lyos vereséget szenvedve (-Bécs válogatottja 2-6) az utolsó helyen végzett. A torna legjobb támadójátéko­sának a nyolcgólos Lipcsei Pétert (FTC) választották. Totó A totó 1. heti szelvényén szereplő mérkőzések ered­ményei: 1. Atalanta-Piacenza 2-2 x 2. Bologna-Brescia 2-1 1 3. Fiorentina-Sampdoria 1-1 X 4. Lecce-Empoli 2-2 x 5. Napoli-Milan 1-2 2 6. Parma-Lazio 1-1 X 7. Roma-Udinese 1-2 2 8. Vicenza-Bari 1-2 2 9. Genoa-Perugia 2-0 1 10. Monza-Salernitana 1-1 X 11. Torino-Reggiana 1-0 1 12. Venezia-Lucchese 0-0 x 13. Verona-Reggina 1-1 X Plusz 1 mérkőzés: 14. Pescara-Ancona 3-2 1 Kézilabda Bajnokok Ligája Egyetlen pont a hétvége termése Férfiak: D-csoport, 3. for­duló: Fotex KC Veszprém- TBV Lemgo (német) 24-24 (12-11). Veszprém, 2500 néző. V: Gailego, Lamas (spanyo­lok). Veszprém: Svajlen­Bendó, Sótonyi 1, Csoknyai, Éles 13 (6), Fonseca 4, Pásztor 2. Csere: Szathmári (kapus), Gulyás 2, Kis, Perez 1, Zsig- mond 1. Edző: Hoffman László. Idegesen, kapkodva, sok hi­bával kezdett a Veszprém. A 16. percben 6-5-nél jutott előnyhöz a hazai gárda. A ma­gyar bajnoknál csak Éles és Fonseca nyújtott elfogadható teljesítményt. Fordulás után 13-11-es veszprémi vezetés után a hazaiak jó negyedóráig mindössze egv gólt lőttek, míg az ellenfél hetet (14-18). A folytatásban fordult a kocka, az 54. percben 21-21 volt az állás. A Lemgo még háromszor veze­tett egy góllal, az utolsó előnyt az utolsó másodpercben a vi­lágklasszis teljesítményt nyújtó Éles József egyenlítette ki. Hoffman László: — Nem tudtunk igazi csapatjátékot nyújtani. Főleg a szélső embe­reink gyengélkedtek. Éles ki­magasló játékával, s góljával szerencsével mentettük meg az egy pontot. Nők: B-csoport, 3. forduló: Herz-FTC-Mar Valencia (spanyol) 28-31 (14-14). Nép­liget, 1500 néző: V: Lémmé, Ulrich (németek). Herz-FTC: Pusztainé- Szarka 2, Borók 8 (2), Takács 1, Pásztor 1, Fiedler 3, Pádár 2. Csere: Hoffmann (kapus), Kertész 6 (2), Bor- kowska, Tóth 4, Becz 1 (1). Edző: Németh András. A BEK-címvédő spanyol csapat félelmetesen kezdett, hamar háromgólos előnyre tett szert. A Ferencváros Fiedler góljával először kevéssel a szü­net előtt egyenlített. A második félidő elején Borók két hatal­mas góljával vezetett a Ferenc­város, de Morszkova négy gól­lal is válaszolni tudott, s szép lassan elhúzott a vendéggárda. A Valencia esélyeshez méltóan vitte el a két pontot a Népliget­ből. Németh András: — Ez a realitás. Sérültjeinket nem tud­tuk pótolni, emiatt következett be a vereség. Mayer nyert Maier előtt. Az osztrák Christian Mayer (képünkön) sikerrel vette a szombati akadályt: győ­zött a szlovéniai Kranjska Gorában megrendezett férfi óriás-műlesikló Vüágkupa-versenyen honfitársa, Hermann Maier és a svájci Michael Van Grünigen előtt. Alberto Tómba az ötödik helyen ért célba. fotó: feb/reuter

Next

/
Oldalképek
Tartalom